2. Derece Atriyoventriküler (AV) Blok , Mobitz Tip 1 (Wenckebach Fenomeni)

0
12500

2. Derece Mobitz Tip I (Wenckebach) Atriyoventriküler Blok; atriyoventriküler düğüm seviyesinde olan her atriyal itetinin ventriküle ulaşmadığı bloktur. Başlangıçta uyarı sinoatrial noddan normal başlar AV noddan iletilerin geçişi yavaş yavaş uzar (EKG de PR mesafesi normal başlar ve gittikçe uzar)  ve en sonunda bir vuru tamamen bloke olur ( P dalgasından sonra QRS komleksi oluşmaz). Sonrasında AV ileti normale döner ve siklus kendini aynı ileti oranı (sabit oran) veya de­ğişken bir ileti oranı (değişken oran) ile tekrarlar. Genellikle AV nodal iletinin reversible baskılanmasına sonucu oluşur.

İkinci derece Mobitz tip 1 blokta, ileti oranları atriyumdan ventriküle geçen uyarı miktarını gösterir. Örnek verecek olursak 5:4 oranı atriyumdan gelen beç uyarının dörtdünün ventriküle iletildiğini gösterir.
İkinci derece Mobitz tip I  blok genellikle geçicidir ve akut inferior Mİ, digoksin zehirlenmesi, miyokardit veya kardiyak cerrahi sonrası görülür. AV nod çok hızlı atriyal uyarılara maruz kaldığı zaman Wenckebach blo­ğu meydana gelebilir.

blank

blank

 • PR mesafesi sabit değildir. PR mesafesinde uzama.
 • Başlangıç PR mesafesi normal sonrasında PR mesafesi gittikçe uzar ve en sonunda iletilmeyen  (QRS oluşturmayan) bir P dalgası ile sonuçlanan, artarak PR mesafesinin  uzaması.
 • Bazı P dalgalarını bir QRS kompleksi izlemez.
 • En uzun PR aralığı düşen vurudan hemen öncedir
 • En kısa PR aralığı düşen vurudan hemen sonradır.

blank

 • Sağlıklı bireylerde uyku sırasında Wenkebach fenomeni görülebilir.
 • İlaçlar: beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, amiodaron
 • Artmış vagal tonus (genç Atletlerde)
 • İnferior MI
 • Miyokardit
 • Kardiyak ameliyatı takiben (mitral kapak tamiri, fallot tetratolojisi tamiri)

blank

Sağlıklı bireylerde uyku sırasında veya vagal tonusu artmış genç atlerdede görülür. Genelde bening bir ritmsir. Çok az hemodinamik sorun yaratan ve üçüncü derece kalp bloğuna ilerler.

blank

Yavaş ventrikül hızları hipoperfüzyon semptomlarına neden olmadıkça asemptomatik kalır  ve tedavi gerektirmez. Semptomatik hastalar genellikle atropine yanıt verir. Kalıcı pace nadiren gerekir. Semptomatik ikinci derece Mobitz Tip 1 AV blok’da
Hastaların çoğu atropine yanıt verir. Artmış hıza olan ihtiyaç ve artmış perfüzyon, iskemik hastadaki artmış miyokardiyal oksijen tüketimi ile denge içinde olmalıdır.

blank

 

 

blank
12 derivasyonlu EKG de ritim şeridi (DII derivasyounu) EKG kağıdın en altında verilmiş. Aşağı oklar atriumların kasılması olan P dalgalarını gösteriyor. Her 4 P dalgasından sonra 3 QRS oluşuyor. 4. P dalgasından sonra AV nodda bloğa bağlı bir QRS oluşmuyor. PR aralığına bakacak olursak siklusun başladığı QRS in oluşmadığı atımdan donra ilk PR mesafesi 300 ms , 2.si 380 , 3.sü 420 ms olarak ölçülüyor ve giderek uzuyor ve sonrası  P dalgasından sonra QRS oluşmuyor.  Bu EKG de 2. derece 4:3 iletim oranlı Mobitz Tip 1 AV Blok görünmektedir.

blank

 • litfl.com/av-block-2nd-degree-mobitz-i-wenckebach-phenomenon/
 • https://www.msdmanuals.com/en-pt/professional/cardiovascular-disorders/arrhythmias-and-conduction-disorders/atrioventricular-block
 • https://ecgwaves.com/ecg-topic/ecg-second-degree-av-block-mobitz-type-1-2-wenckebach/

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz