2023 AHA Yetişkinlerde ACLS Odaklı Güncelleme

0
532

2023 yılının son günlerinde Amerikan Kardiyoloji Derneği, yetişkin hastaların İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği (ACLS) konusunda bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, özellikle arrest hastalarında vazopressör kullanımı, kalsiyum kullanımı, ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon, koroner anjiyografi ve perkütan koroner müdahale, sıcaklık kontrolü, nöbet yönetimi ve kardiyak arrest sonrası organ bağışı gibi konuları kapsamaktadır.

Bu yazıda, güncellemenin odaklandığı konulara ve öne çıkan 10 mesaja odaklanacağız. Güncellemenin tam metnini buradan erişebilirsiniz.

Mesaj 1

Araştırmacılar için, farklı geçmişlere sahip hastaların daha iyi temsil edilebilmesi adına demografik bilgileri içeren raporların doğruluğunu artıracak yöntemler geliştirmesi ve uygulaması önemlidir.

Mesaj 2

Kardiyak arrest tedavisinde rutin kalsiyum kullanılması önerilmez.

Mesaj 3

Standart ileri kardiyovasküler yaşam desteğine yanıt vermeyen kardiyak arrest hastalarda ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon(ECPR) kullanılması uygun şartların sağlanması durumunda seçilmiş hastalarda uygulanabilir.

Mesaj 4

Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşımı geri dönen hastalarda ST eleve miyokard enfarktüsü, şok, elektriksel instabilite, miyokard hasarı belirtileri ya da devam eden iskemi bulguları görülmedikçe acil koroner anjiyografi önerilmez.

Mesaj 5

Arrest yeri ya da ritim ne olursa olsun spontan dolaşımın geri sağlanmasından sonra komutlara uymayan yetişkinlerin vücut ısıları için bilinçli bir strateji içeren tedavi planlamasını öneriyoruz.

Mesaj 6

Arrest sonrası vücut sıcaklığının 32°C-37,5°C arasında sabit bir sıcaklıkta korunmasını öneriyoruz.

Mesaj 7

Kardiyak arrest sonrası farklı hasta alt grupları için spesifik bir teropatik sıcaklık önermek için yeterli kanıt yoktur.

Mesaj 8

Spontan dolaşımın geri dönmesinin ardından spontan hipotermisi olan hastanın ısıtılması için saatte 0,5°C’den daha hızlı aktif ya da pasif uygulama yapılmamalıdır.

Mesaj 9

Kardiyak arrestten kurtulan yetişkinlerde EEG’de iktal-interiktal süreklilik olması durumunda sedatif olmayan anti epileptik ilacın teropatik olarak denenmesi uygun olabilir.

Mesaj 10

Organ bağışı hasta sonlanım sistemlerinin geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken önemli bir sonuçtur.

Bu tavsiyeler AHA’nın 2020 yılında yayınladığı ACLS kılavuzunun bir güncellemesidir. temel olarak 2020 ACLS kılavuzunda yer alan algoritmaların önerileri devam etmektedir. Bu güncelleme yeni literatürlerin sistematik incelemesi ile kılavuza eklenmiştir.

blank

AHA Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu 2020

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz