65 Yaş Erkek Hasta Çarpıntı Şikayeti AF Olgu Sunumu

0
1554

65 yaşındaki erkek hasta birden kalbinin çok hızlı attığı hissediyor ve bu durumdan rahatsız oluyor. Kardeşine  çarpıntısının olduğunu söylüyor. Bunun üzerine kardeş hastayı en yakın acil servise götürüyor.

blank

Hasta acil serviste değerlendiriliyor. GKS:15  Genel Durumu: İyi Bilinç: Açık Oryente Koopere SpO2: 99  Ateş:36,5  °C SS:35/dk Ta:120/80 mmHg. Tıbbi öyküsünde ritm problemi mevcut ve coumadin (Varfarin) kullanıyor. Herhangi bir alerjisi yok. Göğüs ağrısı, bilinç değişikliği, senkop olmamış. Ek özellik yok.

blank

Hastanın geliş EKG’si.

blank

1-HIZ: R-R arası düzenli mi? Düzensiz. R-R mesafesi 1.5 büyük kare. Taşikardik hız yaklaşık 150-200 BPM.

2-Ritm: P Dalgası hızdan dolayı net değil. QRS’lar dar ve D1 de daha belirgin net düzensiz.

3-QRS Kompleksi: Dar yani 3 küçük kareden küçük. Dar QRS aralığı.

Dar düzensiz taşikardi. 

blank

Dar – Düzensiz Supraventriküler Taşikardi. Mutemelen Yüksek Hızlı Atrial Fibrilasyon.

 

blank

blank

Hastaya ESC algoritmasına uygun acil medikal kardiyoversiyon yapılmasına karar veriliyor. Hastaya 18 G yeşil branül ile antekübital bölgeden damar yolu açılıyor. 25 mg diltiazem 10 cc sf ile sulandırılıp hazırlanıyor. Hastaya 0,25 mg/kg diltiazem İV puşe 2cc+2cc+2cc yaklaşık 15 mg yapılır, hızda değişiklik olmadığı için 2cc+2cc daha yapılıyor, toplamda 25 mg (5+5+5+5+5) titre edilerek yapılıyor yaklaşık 10 dakika içinde hız kırılıyor. Arkasından damaryolu açık kalacak şekilde 100 cc sf uygulanıyor. Diltiazem ESC algoritmasına ve klinik deneyime göre bu olguda ilk tercih olarak seçiliyor. blankblank

blankHasta medikal kardiyoverisiyon sonrasında yaklaşık 10 dakika sonra hasta normal yanıtlı atrial fibrilasyon ritmine (60-110) döndü. Hasta yaklaşık 1 saat acil serviste monitorize gözlemlendi. Hastaya coumadine devam etmesi söylendi. Şikayeti olmayan hasta poliklinik önerisiyle taburcu edildi. 

blank

Hastalarda semptomlar taşikardinin türüne, atak sıklığına, süresine ve altta yatan hastalığın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Hastalar basit bir çarpıntı hissi, hafif baş dönmesi, göğsünde rahatsızlık hissinden bayılma, ciddi göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp yetmezliği semptomları gibi ciddi klinik durumlarla karşılaşabilir.

blankAtriyal fibrilasyon (AF) acil serviste en sık görülen, prevalansı yaşla artan ve   tromboembolik olaylara, sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna ve buna bağlı kalp yetmezliğine sebep olan önemli bir morbidite ve hatta mortalite nedeni olan ritm bozukluğudur. Ayrıca morbiditeyi hastaneye yatış oranında artma, yaşam kalitesinin bozulması ve egzersiz kapasitesinin azalması gibi nedenlerle etkilemektedir.

Atriyal fibrilasyon yönetimi atriyal fibrilasyonun süresi, komorbidite, altta yatan neden, semptomlar ve yaşa bağlı olarak karmaşıktır. Genel acil yaklaşımı AF tedavisinde, sinüs ritminin sağlanması ve korunması (ritm kontrolü) veya ventrikül hız kontrolü olmak üzere iki temel yaklaşım vardır . Başlangıç tedavisi olarak, sağlayacağı potansiyel yararları nedeni ile çoğunlukla ritm kontrolü stratejisi tercih edilmektedir. Ritm kontrolünün, semptomları düzelttiği, olumlu hemodinamik etkileri ile fonksiyonel kapasiteyi arttırdığı, taşikardiye bağlı miyokardiyal yeniden biçimlenmeyi (“remodeling”) önlediği bildirilmektedir. İnme riskini ve mortaliteyi azaltmadaki yararı ise tam açıklığa kavuşmamıştır. Bu tedavi yönteminin dezavantajları atakların sık tekrarı, kardiyoversiyon işleminin getirdiği riskler, antiaritmik ilaç profilaksisinin gerekliliği ve kullanılan ilaçlara bağlı yan etkilerdir. Ayrıca hastaneye yatış sıklığının fazla olması maliyeti arttırmaktadır.

Kalp hızı kontrolü stratejisinin uygulandığı AF’lu hastalarda yüksek ventrikül  kasılma hızını normal değerlere indirerek hem  ilgili semptomları, hem de AF’un olumsuz hemodinamik etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Bu yöntemin en önemli avantajı kullanılan ilaçların ciddi proaritmik etkilerinin bulunmamasıdır. Dezavantajları ise, kalp debisine atriyal katkının sağlanamaması, sürekli antikoagülasyonun getirdiği riskler ve başta inme olmak üzere embolik komplikasyonlardır.

Acil serviste en sık hız kontrolü strateji uygulanır. En sık hekimler tarafından  diltiazem kullanılmakta. Daha fazlasına buradan erişebilirsiniz.

blank

  • https://www.acilcalisanlari.com/atrial-fibrilasyon-acil-servis-yonetimi.html
  • https://www.acilcalisanlari.com/dar-kompleks-duzensiz-tasikardiler-af-akil-karti.html

blank

Supraventriküler Taşikardi (Dar – Düzenli Taşikardi) (SVT) Akıl Kartı

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz