Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar Bölüm 2

0
6261

blank

DİAZEPAM 

Endikasyon: Nöbet, Alkol çekilme sendromu,ajitasyon,muskuler kas spazmı

IV Preparat: 10mg/2mL

Doz:

Anksiyete:

2-10 mg PO veya 2-10 mg IV önerilir.IM uygulamanın biyoyararlanımı net bilinmediği için etki başlama süresi, etki süresi değişkenlik gösterebilir ve hastanın monitörizasyonu (takibi) sırasında ilaca bağlı oluşabilecek istemeyen olaylar açısından takibinde IM uygulama ilk seçenek değildir.

Girişimsel Sedasyon :

İlk seçenek benzodiazepin diazepam değildir.Gerek halindeki kullanımında ilk doz 10 mg IV olarak başlanıp titre edilerek 20 mg’ı aşmamak kaydı ile uygulanır.

Epilepsi:

İlk seçenek benzodiazepin diazepam değildir. Etki başlama süresi IV uygulamadan 15 dakika sonra mümkün olacağı için Status Epilepticus tedavisinde statusun çözülmesi için tercih edilebilir ve 0,1-0,3 mg/kg dozunda uygulanılır  max doz 30mg dır. Non-status nöbette diazepam  kullanımı etki başlama süresinin geç olması nedeniyle önerilmez, bu durumda hızlı etkili benzodiazepin ilaçlar tercih edilir (midazolam,klonazepam).

Dikkat: Solunum depresyonu,hipotansiyon

Gebelik Kategorisi: C

DİLTİAZEM

Endikasyon: Koroner arter spazmının neden olduğu prinzmetal anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris, hızlı ventriküler yanıtlı AF ve stabil SVT hız kontrolü tedavisinde kullanılır.

IV Preparat: 25 mg/ 5mL

Doz:

Atrial fibrilasyon , Atrial flatter için ve Supraventriküler Taşikardide:
İlk doz: 0.25 mg / kg IV
İkinci doz: Birinci doza yanıt yetersiz ise  15 dakika sonra: 0.35 mg / kg IV olarak verilir

Dikkat: Negative inotropik,dromotropik ve kronotropik etkilerinden dolayı Hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak outputta düşüşe neden olabileceği için Kalp Yetmezliği kanıtlanmış hastalarda önerilmez.

Gebelik Kategorisi: C

DOBUTAMİN 

Endikasyon: Dekompanse Kalp Yetmezliği, refrakter hipotansiyon

IV Preparat: 250 mg/ 20 mL

Doz:

2-20mcg/kg/dak  IV

Dikkat : Beta -1 reseptörleri üzerinden kronotropik ve inotropik etkilere yol açarken Beta- 2 adrenerjik reseptörleri üzerinden vasodilatasyona yol açar. Septik şokta ilk seçenek ilaç değildir, sistemik damar direncini düşürerek hipotansiyona sebep olabilir.

Gebelik Kategorisi: B

DOPAMİN

Endikasyon: Hipotansiyon, Septik şok, hipovolemik şok, kardiyojenik şok tedavisi

IV Preparat: 200 mg/5 mL 

Doz:

< 5 mcg/kg/min IV dopaminergic etki için

 5-10 mcg/kg/min IV  beta agonist etki için (pozitif inotropik etki)

10-20 mcg/kg/min IV alpha agonist etki için (vazokonstruktif etki)

Dikkat : Taşidisritmi, hipertansiyon, intrakranial kanama

Gebelik Kategorisi: C

blank

Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar Bölüm 1

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz