Acilde Kranial (Beyin) BT Değerlendirilmesi

Acil servislerde intrakraniyal acillerin (travma, stroke,vs.) değerlendirilmesinde hızlı, etkin ve kolay ulaşılabilir olmasından dolayı tanı ve tedavi amaçlı en sık kullanılan radyolojik yöntemlerden biridir.  Acil serviste kranial görüntüleme çoğu zaman kontrastsız (tümor, abse gibi kitlesel lezyon şüphesi ve menenjit hariç) beyin BT istemi ile başlar. Kontrastsız beyin BT acil serviste; akut travma hastalarında ve bilinç … Okumaya devam et Acilde Kranial (Beyin) BT Değerlendirilmesi