Adrenalin Nebül Uygulama

0
1398

Adrenalinin nebülize formu solunum yolu hastalıkları özellikle krup hastalarında sık kullanılır. Geçmişte kardiyovasküler yan etkilerinin az olması nedeniyle rasemik epinefrin (D ve L formu 1:1 karışımı epinefrin ) kullanılırken, günümüzde Türkiyede de bulunan  L-epinefrin kullanılmaya başlanılmıştır. Bunun nedeni de Rasemik adrenalin Amerika dışındaki Türkiye dahil diğer ülkelerde bulunmamasıdır. Bu yüzden nebül yaparken Türkiye dahil  birçok ülkede  daha kolay temin edilebilen ve ucuz olan L-adrenalin kullanılmaktadır. Yan etki açısından ise , rasemik epinefrinden farklı değildir.

Etki Başlangıcı: 10 dakika
Etki süresi: 4 saat
Yarılanma Ömrü (t½):  5 dk
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

Adrenalin nebulize formu hava yollarındaki kaslarda relaksasyon ve kan damarlarında konstrüksiyon yaparak etki gösterir. Bu sayede bronşiyal ve trakeal sekresyonlar ile hava yolu duvarı ödemi azaltır. Ayrıca düşük dozlarda sistemik ve akciğer vazodilatasyonu ve kalp hızında bir miktar artış yaparken yüksek dozlarda ciddi sistemik vazokonstrüksiyona neden olur. Metabolizması hızlıdır, yarı ömrü 5 dakikadan azdır.

 • Krup
 • Bronşiyolit
 • Anjiyoödem
 • Eekstübasyon sonrası stridor

orta ve ağır hastalarında nebülizasyon yoluyla uygulanmaktadır.

Literatürde, çocuk yaş grubundaki hastalarda adrenalin ilacının nebülizasyon yoluyla kullanılmasının oluşturabileceği olumsuz etkiler çok az sayıda olguda bildirilmiştir. Bu yüzden tedavi edilen hastalarda sadece hafif yan etkiler bildirildiğinden nebülize adrenalin güvenli bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır.

 • Kardiyojenik şok
 • Miyokard enfarktüsü
 • Hipertansiyonda
 • Hipertiroidide
 • Koroner yetmezlik

Orta ve ağır ila şiddetli vakalar için, nebulize epinefrinin 30 dakikada semptom skorlarını iyileştirdiği bulunmuştur, ancak faydaları 2 saat sonra kaybolabilir. Mevcut öneriler, epinefrin alan hastalarda uzun süreli bir gözlem dönemini savunmaktadır. 4 saatlik gözlemden sonra semptomlar kötüleşmezse, hastalar yakın takiple eve taburcu edilebilir.
Hızlı etkilir;  10 dakika etkinliği başlar 30 dakika içinde krup semptomlarında ciddi düzelme sağlar; etkisi 2 saat devam eder. Tercih edilen rasemik epinefrindir ama standart (1:1000) epinefrin de aynı etkinliğe sahiptir.
Eğer rasemik epinefrin bulunamıyorsa serum fizyolojik ile sulandırılmış 1/1000’lik
standart L-epinefrin kullanılabilir.
Genel yaklaşım 1/1000’lik solüsyonda  0.5 mg 1 ml mevcutsa
 1 amp 0.5mg 1ml adrenalin + 3 ml serum fizyolojik ile karıştırılıp 10 – 20 dakikada nebülizatör ile verilir.

1/1000’lik solusyonundan 0.5 ml/kg (max.4 mg) adrenalin 3-4ml serum fizyolojik ile sulandırıldıktan sonra nebulizatorle 10-20 dakika süreyle uygulanır. Yaklaşık 10 dakikada etkisi başlar ve 2 saat kadar sürer. Yanıt alınamayan hastalarda 20-30 dakikada tekrarlanabilir. İlk iki saat içinde ‘rebound’ gelişebilir veya kardiyovasküler yan etkiler ortaya çıkabileceğinden en az 4 saat hastanede izlenmelidir. Ağır olgularda kortikosteroid ve nebulize adrenalinin birlikte kullanılması entübasyon riskini oldukça azaltmıştır.

Doz Bilgisi: 1/1000 yoğunlukta en fazla 4 mg olacak şekilde 0.5 mg/kg dozunda adrenalin nebülize olarak uygulanabilir.
< 5 kg:  0.5mg/kg/doz maksimum
> 5 kg: 2.5-5.0mg/doz
 • Taşikardisi olan ya da Fallot tetrolojisi, ventrikül çıkış darlığı gibi kardiyak problemleri olan çocuklarda nebülize epinefrin tedavisi görülebilecek yan etkilerinden dolayı dikkatle kullanılmalıdır.
 •  Epinefrin verilen hastalarda rebound mukozal ödem, bronkospazm ve dirençli taşikardi gelişebileceğinden en az 4 saatlik gözlem gereklidir.

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431070/
 • https://www.caybdergi.com/archives/archive-detail/article-preview/ocuklarda-neblize-adrenalinin-kardiyak-ritim zerin/30547#:~:text=Baz%C4%B1%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1lar%2C%20neb%C3%BClize%20adrenalin%20tedavi,ila%C3%A7%20olarak%20yeterli%20oldu%C4%9Funu%20%C3%B6nermektedir
 • Çocuklarda Nebülize Adrenalinin Kardiyak Ritim Üzerine Etkileri  10.4274 / cayd.galenos.2018.74745

 • https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/78d6d9a140621.pdf

Laringotrakeobronşit (Krup)

 

 

Acilin Organizatörü. Lakabı Kral. 1980 yılında ülkemizin adrenalin bombası olan Adana da doğdu. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesİ Tıp Fakültesinden Mezun oldu. Öncesinde kadın doğuma ilgi gösterse de aksiyonun bol olduğu için içindeki acilci ruhunu keşif etti. Biraz geç olsa da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp kliniğinden Acil Tıp Uzmanlığını aldı. Akşam yatmak , sabah da kalkmak bilmeyen insan. Sitenin kurucularından. Photoshop, corel, futbol ilgi alanlarıdır. Yaklaşık 2 yıldır Isparta Şehir Hastanesinde çalışmaktadır. Okumayı öğrendiklerini paylaşmayı sever. Hayatı acilci ruhu ile yaşamaya devam etmektedir...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz