Amiodaron (Cordarone®) İlaç Uygulama

2
35053

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Kardiyovasküler ölümlerin yaklaşık yarısı ani ölüm şeklinde olmaktadır. Ani kardiyak ölüm vakalarının çoğunda sebep ani başlayan ve zaman içinde genellikle ventrikül fibrilasyonuna (VF) dejenere olan ventriküler taşikardi (VT)’dir. Negatif kronotrop ve negatif inotrop (çok düşük ) etkili antiaritmik bir ajan olan amiodaron endikasyonları arasında en önemli yeri taşikardiler ve ölümcül aritmiler tutmaktadır. Hastane öncesi acil tıp alanında kökeni ne olursa olsun tüm taşikardilerin sonlandırılmasında belli şartlarda amiodaron endikedir.

Amiodaron Sınıf III antiaritmikler sınıfında kendine yer bulanan bir antiaritmik ajan olarak  yer almaktadır. Amiodaron, kalsiyum (Ca), Sodyum (Na) ve Potasyum (K) kanalllarını bloke ederek aksiyon potansiyeli süresini uzatarak antiaritmik etki gösterir. Amiodaron, çoklu kanal blokajı yaptığı için Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf IV antiaritmiklerin de özelliklerini taşır.

Etki Başlangıcı:İlacın etkinliği enjeksiyondan sonra 15 dakikada en üst düzeye çıkar
Etki süresi: 4 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 25 gün ,kronik oral tedavi sonrası 40 – 55 güne kadar uzayabilir
Metabolizma: Karaciğerde
Atılım: Safra yoluyla

blank

Cordarone® 150 mg/3 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti

blank

 • Kalp kası liflerinde aksiyon potansiyelinin 3. fazını uzatır, yükselmenin hızını veya
  yüksekliğini değiştirmez (Vaughan Williams Sınıf III). Aksiyon potansiyelinin yalnızca 3.
  fazının uzamasının nedeni, sodyum veya kalsiyum akımlarında hiç bir değişiklik
  olmaksızın, sadece potasyum akımının yavaşlamasıdır.
 • Bradikardi yapan etkisi sinüs otomatizmasının azaltılmasına bağlıdır; bu etki atropin ile
  antagonize edilmez; SA nod fonksiyonuna etki ederek, AV nod iletimini baskılayarak, Purkinje sistemindeki kendiliğinden ateşleyici liflerin otomatisitesini modifiye eder ve aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak (WPW sendromu) kalbi yavaşlatır.
 •  Non-kompetitif alfa ve beta antiadrenerjik etkisi vardır.
 • Refrakter evrelerde uzamaya ve atrial, nodal ve ventriküler düzeylerde miyokardın
  eksitabilitesinde azalmaya yol açar böylece sinoatriyal, atriyal ve nodal iletide yavaşlamaya yol açar. Bu ileti kalp atım hızına bağlı olarak artar.
 • İntraventriküler iletide değişiklik oluşturmaz.
 • Atriyoventriküler yan yollarda refrakter evreleri uzatır ve iletiyi yavaşlatır.
 • Negatif inotropik etkisi yoktur.

blank

 • QT Aralığında Uzama
 • PR Aralığında Uzama
 • U Dalgası
 • Sinüs Bradikardisi

Aşırı doz Amiodarone kullanan hastalarda bildirilmiş olan EKG anormallikleri şunlardır:

 • Sinoatriyal çıkış bloğu
 • Sinüs arresti
 • Torsades de pointes

blankEnjeksiyonu takiben amiodaron kanda hızla azalırken dokular doyar ve ilaç reseptör
bölgelerine yayılır. İlacın etkinliği enjeksiyondan sonra 15 dakikada en üst düzeye çıkar ve
takip eden 4 saat içinde düşer.

blank

 • Dirençli VF/VT nabızsız VT/VF: Üç kez 360 joule ile şok verilmesi ve beraberinde CPR uygulanmasına rağmen devam eden VF/ Nabızsız VT’de kullanımı Class IIb’dir
 • Atriyal fibrilasyon (AF) ve atriyal flatterde, amiodaron ritm kontrolunda kullanılabilir.
 • Düzenli ve geniş kompleksli taşikardiler: Tanımlanamayan geniş kompleksli ritmi olan yada VT olduğu düşünülen hastalarda kullanılabilir (Class IIb).
  2005 yeni ACLS kılavuzuna göre amiodaronun düzenli dar kompleksli taşikardilerde kullanılması artık önerilmemektedir.
 • Reentry mekanizması ile gelişen dar kompleksli taşikardi (reentry SVT-Wolff Parkinson White Sendromuna eşlik eden SupraVentriküler Aritmiler) adenozin, vagal manevra ve AV düğüm blokajına karşın devam ediyorsa amiodaron kullanılabilir (Class IIb).
 • Stabil monomorfik VT: Ventrikül fonksiyonu normal ya da bozuk olsun stabil monomorfik VT’de kullanımı Class IIb’dir. Ventrikül fonksiyonu normal hastalarda prokainamid ya da sotalol kullanımı tercih edilmelidir (Class IIa )
 • LV fonksiyon bzk olan Atrial aritmilerin hız kontrolünde Class IIb,
 • PSVT elektriksel kardiyoversiyonunda yardımcı olarak kull. (class IIa)
 • AF kimyasal kardiyoversiyonunda (Class II a)
 • Atrial taşikardilerin kimyasal kardiyoversiyonunda (Class II b)

blank

Cordarone 150 mg/3 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti

1 ampul 150 mg amiadaron içerir. Bu yüzden 2 ampul (300mg) amiadaron 20 cc’lik enjektöre çekilir (6cc). Sonra 14 cc % 5 dextroz çekilir. Toplam 20 cc sıvı hazır olur.

İşlem Öncesi Hazırlık Sonrası Takip

İnfüzyondan önce sürekli monitör ve EKG takibi yapılır. Aritmi tanımlanır. İlaç uygulama sonrası ilk 1 saatte 15 dakikada bir sonra saatte bir tansiyon takibi yapılır. Kan numunesi alınıp hastanın karaciğer ve böbrek enzimleri, tiroid fonksiyonları kontrol edilir. Hastaya çift damar yolu açılır. 24 saatlik monitörizasyonu sağlanır. Amiodaron enjeksiyonu sırasında olası yan etkilerine karşı, gerekli olan acil ilaç ve cihazlar hazır bulundurulur.(defibrilatör, aspiratör, laringoskop, acil ilaçlar; adrenalin vb.)

İntravenöz enjeksiyon:

20 cc hazırlanan sıvı puşe intravenöz verilir.

VF / Nabızsız VT’de

Yetişkin

Şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyonuyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk doz olarak 300 mg amiodaron, 20 ml %5’lik dekstroz solüsyonu içinde seyreltilerek IV bolus enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Ventriküler fibrilasyonun devam etmesi halinde, 150 mg’lık ek bir IV dozun uygulanması düşünülebilir.

İdame dozu:1 mg/dk’dan 6 saat ve devamında 0,5 mg/dk’dan 18 saat infüzyon uygulanır (max: 2,2 gr / 24 saat). blank

Çocuk

Şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyonuyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk doz olarak 5 mg/kg amiodaron, 20 ml %5’lik dekstroz solüsyonu içinde seyreltilerek IV bolus enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Ventriküler fibrilasyonun devam etmesi halinde, 15 mg/kg’ a kadar ek bir IV dozun uygulanması düşünülebilir.

İdame dozu:1 mg/dk’dan 6 saat ve devamında 0,5 mg/dk’dan 18 saat infüzyon uygulanır (max: 2,2 gr / 24 saat).

blank

Stabil VT / SVT’de (diğer ritm bozukluklarında)

Stabil nabızlı ventrikül taşikardisi durumlarında veya stabil düzenli geniş QRS taşikardilerde amiodaron uygulaması ventrikül taşikardisinin sonlandırılmasında endikedir.

Yetişkin

Bu amaçla yetişkinlerde amiodaron 150 mg %5 dextroz içerisinde 10 dakikada gidecek şekilde IV uygulanır.

İdame dozu: Yükleme dozunu takiben 1 mg/dk, 6 saat infüzyon uygulanır. Sonrasında 0,5 mg/dk’dan, 8 saat infüzyon uygulanır. 24 saate en çok 2.2 gr olacak şekilde infüzyon yapılır.

blank

Çocuk

Çocuklarda taşikardi tedavisi (Stabil nabızlı ventrikül Taşikardisi durumlarında veya stabil düzenli geniş QRS taşikardilerde ) amacı ile Amiodaron 5 mg/kg dozunda 20-30 dakika üzerinde gidecek şekilde IV uygulanabilir.

İdame dozu: 5 mikrogram/kg/dk , maksimum 15mikrogram/kg/dk’ya kadar çıkılabilir.24 saat içinde en fazla 20 mg/kg olacak şekilde maksimum 15 mcg/kg/dk doza kadar titre edilebilir.

blank

AF Kardiyoversiyonunda

 İkinci basamak tedavidir. 5-7 mg/kg doz şeklinde yüklenir. Uygulamada 150 mg’lık 3 ampul Amiodaron ( 450 mg) %5 Dextroz 100 ml ile dilüe edildiğinde elde edilen dilüsyonu 4,5 mg / ml dir. Bu infüzyon 30-60 dakikada bitecek şekilde uygulanır.

İdame dozu: 150 mg’lık 10 ampul Amiodaron (1500 mg) %5 Dextroz 500 ml ile dilüe edildiğinde elde edilen dilüsyonu 3 mg /ml dir.  Bu infüzyon 24 saatte bitecek şekilde uygulanır, infüzyon pompasının akış hızı 20 ml /saat tir.

blank

blank

 • Pacemaker kullanılmayan sinoatrial blok veya sinüs bradikardisi olguları
 • Pacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu (sinüs aresti riski);
 • Pacemaker kullanılmayan ağır ventriküler ileti bozuklukları;
 • Tiroid hastalıklarında
 • İyoda, amiodarona veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşm duyarlılık halleri
 • Hamilelikte (istisnai durumlar dışında)
 • Laktasyon (Süte geçer)
 •  II. veya III. derece kalp bloğu
 • Pacemaker kullanılmayan, bi- veya tri-fasiküler iletim bozuklukları
 • Bradikardi nedenli senkoplarda
 • Dolaşım kollapsı; Ağır arteriyel hipotansiyon
 • Hipotansiyon
 • Ağır solunum yetmezliği, miyokardiyopati veya kalp yetmezliği olgularında intravenöz enjeksiyon kullanım (durumun kötüleşmesi olasıdır)
 • Torsade de Pointes’a neden olan aşağıdaki ilaçlarla kombine kullanımı kontrendikedirSınıfl a antiaritmik ajanlar (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid)
  -Sınıf III antiaritmik ajanlar (sotalol, bepridil, dofetilid, ibutilid) -Sınıf III antiaritmik ajanlar (sotalol, bepridil, dofetilid, ibutilid)-izolastin, difemanil, vinkamin, bazı nöroleptik ajanlar, sisaprid, eritromisin, pentamidin (parenteral uygulandığmda) gibi diğer ilaçlar-Sultoprid-Sparfloksazin

blank

 • Ataksi, güçsüzlük, baş dönmesi, paresteziler, uyku bozukluğu, periferik nöropati
 • KKY, Bradikardi ve diğer Kardiyak Aritmiler
 • SA düğüm Disfonksiyonu
 • Hipotansiyon, bulantı, kusma, iştahsızlık, abdominal ağrı, konstipasyon
 • Torsade, de Pointes
 • Kardiyojenik Şok
 • Pulmoner infiltrasyon, Pulmoner Fibrozis
 • Hipo ya da Hipertiroidizm
 • Mavi-Gri Pigmentasyon, Fotosensitibilite
 • Altı aydan uzun süre tedavi gören olguların hemen hepsinde semptom vermeyen Korneal Mikroopasiteler
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormal yükselmeler

blank

Amiodaronun aşağıdaki ilaçlarla kullanımı GENEL OLARAK ÖNERİLMEZ !

 • Beta-blokerler ve kalp hızım düşüren kalsiyum kanal blokerleri (verapamil, diltiazem)
 • Stimüle edici laksatif ajanlar hipokalemiye neden olabilirler ve bu yüzden “Torsades de pointes ” riskini arttırabilirler
 • Florokinolonlar
 • Halofantrin, moksifloksazin
 • Bazı nöroleptikler (tiyoridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, amisülpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

Şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyon durumunda, yukanda sayılan kontrendikasyonlann hiçbiri geçerli değildir.

blank

 • Ürünün formülasyonu nedeniyle ilaç, 500 ml içinde 2 ampulden daha düşük derişimde kullanılmamalıdır. Yalnızca izotonik glukoz (dekstroz) çözeltisi kullanılmalıdır. Infüzyon çözeltisine başka hiçbir ürün eklenmemelidir.
 • Amiodaron tiroid metabolizmasını etkileyebilir ve dolaşımdaki tiroid hormonlarının konsantrasyonunu değiştirebilir. Kullanıma başladıktan birkaç ay sonra hipotiroidizm ve hipertiroidizm gelişebilir
 •  Digoksin serum düzeyini%55 oranında arttırır. Dozu yarılanmalıdır.
 • Prokainamid, kinidin ve teofilinin serum konsantrasyonlarını arttırır
 • Oral kullanımında greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçın! Çünkü greyfurt suyu, oral kullanılan amiodaronun plazma konsantrasyonunu önemli ölçüde yükseltebilir
 • Trisiklik antidepresan ve diğer Na kanal blokeri zehirlenmelerindeki resusitasyonda, kardiyak toksisiteyi arttıracağı için, amiodaronu kullanma! (Sınıf 3, KD C)
 • Simvastatin ile birlikte kullanımı rabdomyaliz riski artar.

blank

Gebelik Kategorisi: D

blank

Emzirme: İlaç anne sütüne geçer.

blank

 • Uzun dönem oral tedavide; tiroid hastalıkları :hipotiroidizm, hipertiroidizm, pulmoner fibrozis , ciltte renk bozuklukları, asemptomatik karaciğer enzim yüksekliği , korneal infiltratlar  görülür.
 • Tüm akut aşırı alımlarda, mide lavajı ve aktif kömür verilmesi gerekir.

Antidot: Spesifik antidotu yok. Geleneksel tedavilere cevap verir. Hemodiyaliz önerilmez.

blank

 • AMIDOVIN 150 MG/3 ML IV 6 AMPUL
 • CORDALIN 150 MG 3 ML X 6 AMPUL
 • CORDARONE 150 MG/3ML 6 AMPUL
 • CORDARONE BT 200 MG 30 TABLET
 • MIYOCORD 200 MG 30 TABLET

blank

 • https://www.uptodate.com/contents/amiodarone-clinical-uses
 • https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/enjkub.pdf_d1a6bdab-3ea2-4d69-ab07-6d39dfe463ec.pdf
 • Goldschlager N, Epstein AE, Naccarelli GV, vd. Amiodaron ile hastaları tedavi eden klinisyenler için pratik bir kılavuz: 2007. Heart Rhythm 2007; 4: 1250.
 • Handbook of Pediatric Cardiovascular Drugs Ricardo Munoz,Carol G. Schmitt,Stephen J. Roth, andEduardo da Cruz(Eds.)

blank

Adenozin Uygulama Akıl Kartı

 

 

2 YORUMLAR

 1. merhaba, amiodaron ile ilgili olarak girişte negatif inotropik ajandır olarak bilgi vermişsiniz, daha sonra aşağıda negatif inotrop değildir yazmışsınız.

 2. Merhaba Betül uptodate bilgisi negatif inotrop olarak çok az bir etkisi olduğunu belirtiyor. CORDARONE 150 mg/3 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti için yazılan prospektüs bilgisinde negatif inotropik etkisi olmadığını belirtiyor. O yüzden bir çelişki mevcut. Klinik uygulamada yok olarak kabul edilmektedir.

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz