Amoksisilin + Klavulanik Asit Şurup Uygulama

0
12016

Amoksisilin, bir ampisilin analoğu olup mikroorganizmaların neden olduğu hem gram pozitif hem gram negatif bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılan orta spektrumlu, beta-laktam antibiyotiktir. Amoksisilin tek başına iken gram negatif bakteriler tarafından salgılanan beta laktamazlar aracılığıyla yıkıma uğradığı için, bu durumu önlemek amacıyla bir beta laktamaz inhibitörü olan klavulanik asit ile birlikte kullanılır. Tablet ve şurup formlarında amoksisilin trihidrat olarak kullanılır ve amoksisilin-klavulanat yalnızca oral formülasyonlarda mevcuttur.

Etki Başlangıcı: 2 saat
Etki süresi: 12 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 1 saat
Antidot: Yok
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: Renal

blank blank Augmentin®Bid 400/57 Şurup

blank

 

Augmentin®Bid 200/28 Şurup

blank

Augmentin®ES 600/42,9 Şurup

blank

blank

Amoxicillin ilk kez 1972 yılında kullanılmaya başlanmış ve dünya çapında acil servislerde ve birinci basamak kliniklerinde en sık kullanılan antimikrobiyallerden biridir.

İki farklı ilacın amoksisilin ve klavulanik asittin bir kombinasyonudur. Geniş spektrumlu yarı–sentetik bir penisilindir. Bakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Hedeflenen organizmayı etkili bir şekilde yok etmek için gereken minimum inhibitör konsantrasyonun (MIC) tutarlı serum konsantrasyonlarda kalabilmesi için ilacın günde iki veya üç kez uygulanması gerekir. Mide asidine dayanıklıdır. Aç veya tok karnına alınması absorpsiyonu etkilemez. İki saatte en yüksek kan düzeylerine ulaşır ve 8 saat etkili yoğunlukta kalır. Kan proteinlerine düşük oranda bağlanarak vücut doku ve sıvılarına etkili yoğunluklarda dağılır. İdrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve aktif olarak itrah edilir. Kanıtlanmış bir toksisitesi yoktur.

blank

Gram-pozitif bakteriler:

 • Staphylococcus aureus (beta laktamaz üretmeyen)
 • ß–hemolitik streptokok
 • Streptococcus faecalis
 • Streptococcus pneumoniae
 • Clostridium türleri
 • Corynebacterium diphtheriae

Gram-negatif bakteriler:

 • Haemophilus influenzae
 • Escherichia coli
 • Salmonella
 • Shigella
 • Proteus mirabilis
 • Neisseria meningitidis

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Tekrarlayan tonsillit, akut bakteriyelsinüzit, akutotitis media.•Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları:Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar pnömonive bronkopnömoni, toplum kökenli pnömoni.•Üriner Sistem Enfeksiyonları: Sistit, üretrit, piyelonefritve kadın genital sistem enfeksiyonları, gonore. •Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları:Özellikleselülit, hayvan ısırmaları.•Dental enfeksiyonlar: Yaygın selülit ile birlikte şiddetlidiş apseleri.

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları: Özellikle osteomiyelit

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

 • Farenjit
 • Tonsillit
 • Sinüzit
 • Akut otitis media

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

 • Akut bronşit
 • Kronik bronşit
 • Ppnömoni
 • Ampiyem
 • Akciğer abseleri

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:

 • Yumuşak doku enfeksiyonu
 • Selülit
 • Abse
 • Yara enfeksiyonları
 • İntraabdominal sepsis
 • İnsan ve hayvan ısırmaları
 • Diyabetik ayak enfeksiyonları
 • Diş kaynaklı enfeksiyonlar

Üriner sistem enfeksiyonları:

 • sistit
 • üretrit
 • Piyelonefrit
 • Puerperal enfeksiyonlar
 • Septik abortus

blank

Sulandırma için Oral Süspansiyon aşağıdaki dozlarda mevcuttur.

 • Amoksisilin 125 mg / potasyum klavulanat 31,25 mg/5 mL
 • Amoksisilin 200 mg / potasyum klavulanat 28,5 mg/5 mL
 • Amoksisilin 250 mg / potasyum klavulanat 62,5 mg/5 mL
 • Amoksisilin 400 mg / potasyum klavulanat 57 mg, 5 mL’de
 • Amoksisilin 600 mg /potasyum klavulanat 42,9 mg/5 mL (ES formülasyonu: Diğer hızlı salım kuvvetleriyle değiştirilemez)

Süspansiyonun Hazırlanması:

 • Şişeyi sulandırmadan tüm toz serbestçe akana kadar şişeyi sallayınız.
 • 400+57 Fort oral süspansiyonu hazırlamak için önce gerekli su miktarının yaklaşık 2/3’ü koyularak, şişe iyice çalkalayın. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendirilmelidir. Daha sonra kalan su miktarı şişe üzerindeki sulandırma çizgisine kadar doldurulup yeniden çalkalanmalıdır.
 • Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 • Sulandırılmamış toz 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
 • Sulandırılan süspansiyon buzdolabı içinde (2-8 °C)saklanmalı ve 70 mL süspansiyon 7 gün, 100 mL süspansiyon 10 gün içinde kullanılmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Amoksisilin + Klavulanik Asit (Augmentin®)

 Sulandırılmış Süspansiyonun Son Hacmi

Dolum Ağırlığı Sulandırmak İçin İlave Edilecek Su Hacmi
35 ml 6,3 g 31 ml
70 ml 12,6 g 62 ml
100 ml 18 g 87 ml

 

Doz:

> 40 kg olan çocuklarda

 • Yetişkinler için olan formülasyonu ile tedavi edilmelidir.
 • Her 8 saatte bir 250 veya 500 mg veya 12 saatte bir 500 veya 875 mg verilmelidir.

< 40 kg olan çocuklarda

•İkiye bölünmüş dozlar halinde verilen 25mg/3,6mg/kg/gün ile 45mg/6,4mg/kg/gün arasında dozlama yapılır.

•Bazı enfeksiyonlarda (otitis media, sinüzit ve alt solunum yolu enfeksiyonları) ikiye bölünmüş dozlar halinde verilen 90 mg/12.8 mg/kg/gün’e kadar uygulama düşünülebilir.

Yenidoğan ve 12 haftadan küçük:

 • Yenidoğanlar ve 12 haftadan küçük bebeklere 12 saatte bir bölünmüş şekilde 30 mg amoksisilin/kg/gün verilmelidir. 125 mg/5 mL oral süspansiyon kullanılması önerilir.

12 haftadan büyük:

 • 12 haftalık ve daha büyük pediatrik hastalara 8 saatte bir 20 ile 40 mg amoksisilin/kg/gün veya 12 saatte bir 25 ila 45 mg amoksisilin/kg/gün verilmelidir.

2-6 yaş arası çocuklar (13 – 21 kg):

 • Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2,5 ml alınır.
 • Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

7-12 yaş arası çocuklar (22 – 40 kg):

 • Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.
 • Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.

blank

 • Hemodiyalize giren veya kreatinin klerensi dakikada 30 mL’den az olan ciddi böbrek yetmezliği olan hastaları tedavi ederken dikkatli olunmalıdır. Bu antibiyotik esas olarak böbrekler yoluyla atıldığı için, böbrek hastalığı olan bireylerin doz ayarlamaları ve daha yakından izlenmesi gerekecektir.
 • Karaciğer yetmezliğinde dozlama için kılavuz yoktur, ancak bu popülasyonda kullanım düşünülürken çok dikkatli olunmalıdır. Bu ilaç, daha önce amoksisilin veya klavulanik asit kaynaklı karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü olan herhangi bir hastada kontrendikedir.
 • Son olarak, amoksisilin, klavulanik asit veya diğer beta-laktam antimikrobiyallere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonları olan hastalarda da kullanım kontrendikedir. Amoksisilin bir penisilin türevi olduğundan, belgelenmiş bir penisilin alerjisi olan hastalarda çapraz aşırı duyarlılık olasılığı yüksektir. Bu popülasyonda, klinisyenler alternatif antimikrobiyal seçenekleri düşünmelidir.

blank

 •  İshaldir
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın rahatsızlığı
 • Vajinal mikoza veya kandidiyazise sekonder vajinit gelişebilir
 • Kaşınt
 • Ürtikerden
 • Anafilaksi
 • Steven-Johnson sendromu
 • Toksik epidermal nekroliz

blank

 • Klasik olarak enfeksiyöz mononükleoza sahip oldukları halde strep farenjit olarak yanlış teşhis edilen hastalarda amoksisiline başlandıktan kısa bir süre sonra morbilliform bir döküntü ortaya çıkar.
 • Amoksisilin ve oral antikoagülanların birlikte uygulanması protrombin süresinin anormal derecede uzamasına neden olabilir. İstenen antikoagülasyon seviyesine ulaşmak için oral antikoagülanların uygun şekilde izlenmesi ve doz ayarlaması önerilir.
 • Allopurinol ile birlikte kullanımı, amoksisilin ile ilişkili alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarını artırabilir.
 • Oral Kontraseptifler özellikle östrojenin yeniden emilmesinden sorumlu bağırsak florası, amoksisilin-klavulanat uygulamasından etkilenebilir. Bu da oral östrojen/progesteron kontraseptif kombinasyonunun etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

blank

Gebelik kategorisi: B

blank

Amoksisilin insan sütüne geçer ve emziren kadınlar tarafından kullanıldığında bebeklerde duyarlılaşmaya (bazen ortaya çıkan huzursuzluk, ishal ve kızarıklık) yol açabilir. Emziren bir hastaya amoksisilin/potasyum klavulanat uygulandığında dikkat edilmelidir.

blank

Amoksisilin-klavulanat mükemmel bir antimikrobiyal olmasına rağmen, idiyosinkratik ilaca bağlı karaciğer hasarının en sık nedenlerinden biridir. Erkekler ve 50 yaş üstü hastalar kadınlara göre daha fazla risk altındadır. Diğer faktörler arasında genetik polimorfizmler, antiretroviral tedavi gören HIV hastaları veya sitokrom P450 yolunu etkileyen ilaçların eş zamanlı kullanımı yer alır. Semptomların başlama zamanı genellikle ilk dozdan 2 ila 3 hafta sonradır, ancak daha hızlı ortaya çıkabilir ve hatta 12 haftaya kadar gecikebilir.

Uzamış protrombin zamanı, vaskülit, trombositopeni, kolestatik sarılık, yüksek serum alkalin fosfataz, hepatit ve hepatotoksisite çok nadir görülür.

Karaciğer Yetmezliği:  Hepatit belirtileri/semptomları (karaciğer fonksiyon bozukluğu veya kolestatik sarılık) ortaya çıkarsa ilaç kesilmelidir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Böbrek Yetmezliği:  Amoksisilin vücuttan öncelikle böbrek yoluyla atılır ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (CrCL <30 mL/dk) doz ayarlaması önerilir.

blank

 • AMOKLAVIN BID 200/28 100ml SÜSP.
 • AMOKLAVIN BID 200/28mg 70ml SÜSP.
 • AMOKLAVIN BID 400/57 100ml SÜSP.
 • AMOKLAVIN BID 400/57mg 35ml SÜSP.
 • AMOKLAVIN BID 400/57mg 70ml SÜSP.
 • AMOKLAVIN BID 400/57mg FORTE 140ml SUS.
 • AMOKLAVIN ES 600/42,9mg SÜSP. 100ml
 • AMOKSILAV BID FORT SÜSP.
 • AMOKSILAV BID PEDIATRIK SÜSP. TOZ
 • AUGMENTIN BID 200/28 SÜSP. 100ml
 • AUGMENTIN BID 400/57 FORTE SÜSP. 100ml
 • AUGMENTIN ES 600/42,9mg 100ml SÜSP.
 • AUGMENTIN-BID 200/28mg 70ml SÜSP.
 • AUGMENTIN-BID 400/57 35ml SÜSP.
 • AUGMENTIN-BID 400/57 FORTE SÜSP. 70ml
 • BIOMENT BID 200/28 70ml SÜSP.
 • BIOMENT BID FORTE 400/57 70ml SÜSP.
 • KLAMOKS BID 200mg 70ml SÜSP.
 • KLAMOKS BID 200/28 SÜSP. 100ml
 • KLAMOKS BID 400/57 SÜSP. 100mlKLAMOKS BID FORT 400/57 SÜSP. 140ml
 • KLAMOKS BID FORT 70ml SÜSP.
 • KLAMOKS ES 600/42,9mg SÜSP. 100ml
 • KLAVUNAT 156,25mg 100ml SÜSP.
 • KLAVUNAT BID 200/28mg 100ml SÜSP.
 • KLAVUNAT BID 200/28mg 70ml SÜSP.
 • KLAVUNAT BID 400/57mg 100ml SÜSP.
 • KLAVUNAT BID 400/57mg 70ml SÜSP.
 • KLAVUNAT FORT 100ml SÜSP.
 • KLAVUPEN FORT 312,5mg 100ml SÜSP.
 • KLAVUPEN PED.156,25mg 100ml SÜSP.
 • CROXILEX-BID 200/28 SÜSP.
 • CROXILEX-BID 400/57 SÜSP. 100ml

blank

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538164/
 • https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387222

blank

Laringotrakeobronşit (Krup)

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz