Atrial Fibrilasyon İnme Risk Değerlendirmesi (CHADS2-VASC) Skoru Akıl Kartı

0
3675

Atriyum fibrilasyonu (AF) klinikte en sık rastlanılan ritim bozukluğudur. Atriyum konraksiyonlarının kaybolması, sol atriyumda kan akışının yavaşlaması ve/veya pıhtılaşmaya eğilimin artması trombüs oluşumuna neden olmaktadır. AF’da en önemli morbidite nedeni olan inme bu trombüsların embolisi sonucu gelişmektedir.

AF genel populasyonun %1-2’sini etkilemektedir. Prevalansı yaşla birlikte artmakta olup ve genel olarak inme riskini beş kat artttırmaktadır. AF’da tedavinin temel amacı, inmenin önlenmesi, hız kontrolü ve sinüzal ritmin sağlanmasıdır

Tedavide en önemli noktalardan biri inme riskinin belirlenerek orta ve yüksek riskli hastalara pıhtı önleyici tedaviye başlamaktır. İnme riskinin belirlenmesinde değişik sınıflamalar olmakla birlikte en sık kullanılanı CHADS2 skorlama sistemidir. Bu skorlama sisteminde sadece inme veya geçici iskemik atak (GİA) öyküsü 2 puan olarak değerlendirilmiş, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve diyabet ise 1 puan olarak alınmıştır. Daha sonra bu skorlama sistemi geliştirilerek risk hesaplama tablosu (CHA2DS2-VASC) geliştirilmiştir. Bu skorlama sisteminde CHADS2 skorlama sisteminden farklı olarak yaş≥75 olmasına 2 puan verilmiş, yaşın 65-74 olması, damar hastalığı (koroner, periferik arter hastalığı veya komplike aterom plağın olması) ve kadın cinsiyeti için 1 puanın verildiği bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. Bu skorlamada en yüksek puan 9 olup yıllık %15,2 inme riskine işaret etmektedir.

  Risk Puan Öneri
C Congestive heart failure 1 Kalp Yetmezliği
H Hypertension 1 Hipertansiyon
A Age 75 years or older 2 75 ve Üstü Yaş
D Diabetes mellitus 1 Diyabet
S Stroke 2 Geçirilmiş İnme veya TİA
V Vascular disease 1 Vasküler Hastalık
A Age 65 − 74 years  1 65 -74 Arası Yaş
Sc Sex category (female) 
1 Cinsiyet Bayan

Toplam Puan
9

Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atrial Fibrilasyon Kılavuzu

Akdeniz Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Şu anda Isparta Şehir Hastanesi'nde pratisyen tabip olarak çalışmaktayım.
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz