Bradikardi Acil Yaklaşımı

0
11681

Kalp hızının 60 atım/dk’ın altında olması durumu bradikardi olarak tanımlanır. Düzenli spor yapan insanlarda uyuyan insanlarda bazen kalp hızı 60atım/dk’nın altında olabilir bu durum normal olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte semptomatik bradikardi ise belirti ve semptomları ortaya çıkaran 60/dk’dan düşük bir kalp hızı olarak tanımlanır ve genellikle kalp hızı tipik olarak 50/dk’dan azdır.

blank

 • Kalbin doğal kalp pili olan sinoatriyal (SA) düğüm ile ilgili sorunlar
 • Elektriksel uyarıların atriumlardan ventriküle düzgün bir şekilde geçmesine izin vermeyen kalbin iletim yollarındaki sorunlar
 • Hipotiroidizm (düşük tiroid hormonu) gibi metabolik sorunlar
 • Yaşlanma, kalp hastalığı veya kalp krizi nedeniyle kalpte oluşan hasar
 • Yan etki olarak bradikardiye neden olabilen bazı kalp ilaçları
 • Konjenital kalp defektleri
 • Miyokardit olarak bilinen kalp dokusu enfeksiyonu
 • Kalp ameliyatından kaynaklanan komplikasyonlar
 • Kandaki potasyum veya kalsiyum gibi kimyasal dengesizlikler
 • Obstrüktif uyku apnesi olarak bilinen, uyku sırasında tekrarlayan solunum kesintileri olan hastalar
 • Romatizmal ateş veya lupus gibi iltihaplı hastalıklar

blank

Yavaş bir kalp hızı beyne  ve organlara yetersiz kan akışına neden olabilir.

 • Yorgunluk veya halsizlik hissi
 • Baş dönmesi veya sersemlik
 • Konfüzyon
 • Bayılma (veya bayılmaya yakın olma)
 • Nefes darlığı
 • Egzersiz sırasında kolayca yorulma
 • Göğüs ağrısı

blank

blankBradikardi olarak sınıflandırılan başlıca EKG ritimleri şunları içerir:

 • Sinüs bradikardisi
 • Birinci derece AV bloğu
 • İkinci derece AV bloğu
  -Tip I (Wenckebach/Mobitz I)
  -Tip II (Mobitz II)
 • Üçüncü derece AV blok (Tam blok)

blank

blank

 • Kalp yetmezliği
 • Sık bayılma (senkop)
 • Kalp durması (aşırı durumlarda)

blank

Tedavi hastanın semptomatik olasına göre yapılır. Aşağıdaki 3 kriter mevcut olduğunda semptomatik bradikardi mevcuttur:

 1. Kalp hızı yavaştır
 2. Hastanın semptomları var
 3. Semptomlar yavaş kalp atışından kaynaklanıyor.

Göreceli bradikardi, bir hastanın kalp atış hızı normal sinüs aralığında olduğunda, ancak kalp atış hızı hastanın durumu için yetersiz olduğunda ortaya çıkar. Bir örnek, septik şok yaşarken kalp atış hızı dakikada 80 olan bir hasta olabilir. Acil servise başvuran bradikardik hastalarda genellikle baş dönmesi, göz kararması, bayılma, iç sıkıntısı, bulantı gibi nonspesifik şikayetler tariflerler.

Bradikardi Algoritması

Bu hastalara AHA tarafın 2020 yılında revize olan bizimde revize ettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz tedavi yaklaşımımızı sizlerle paylaşıyoruz…

blank

Bradikardi algoritmasında ACLS müdahalesi için karar noktası, yeterli perfüzyonun belirlenmesidir. Yeterli perfüzyonu olan hasta için, hastayı gözlemleyin ve izleyin. Hastanın perfüzyonu zayıfsa, transkutan pacing için hazırlık yapılmalı ve katkıda bulunan nedenler (H’ler ve T’ler) değerlendirilmelidir.

Öneriler

 • Bradikardi algoritmasında ACLS müdahalesi için karar noktası, yeterli perfüzyonun belirlenmesidir. Yeterli perfüzyonu olan hasta için, hastayı gözlemleyin ve izleyin.
 • Tedavinin amacı semptomların kontrol altına alınmasına ve bu durama neden olan H’ler ve T’ler kullanılarak nedenin belirlenmesine dayanmalıdır
 • Hastanın perfüzyonu zayıfsa, transkutan pacing için hazırlık yapın.
 • Katkıda bulunan nedenleri (H’ler ve T’ler) değerlendirilmelidir.
 • Hava yolunu koruyun ve kardiyak ritmi, kan basıncını ve oksijen satürasyonunu izleyin.
 • Medikal ilaç tedavisi için damar yolu IV veya IO yerleştirin.
 • Hasta stabil ise kardiyoloji konsültasyonu isteyin.
 • Hasta semptomatikse, atropin 1,0 mg IV veya IO bolus uygulayın ve atropini her 3 ile 5 dakikada bir toplam 3 mg doza kadar tekrarlayın:
 • Atropin bradikardiyi hafifletmezse, altta yatan nedeni belirlemek için hastayı değerlendirmeye devam edin ve transkütanöz pacing’i düşünün
 • Atropin bradikardiyi hafifletmezse
  2-10 mcg/kg/dakika IV/IO dopamin infüzyonunu düşünün veya
  2-10 mcg/dakika IV/IO epinefrin infüzyonunu düşünün.
 • Mobitz tip II ikinci derece kalp bloğu, üçüncü derece AV blok veya yeni genişlemiş QRS kompleksli üçüncü derece AV blok vakalarında atropinin etkili olması olası değildir. Kalp hızını artırmak için hemen transkütanöz pacing veya beta-adrenerjik infüzyonu düşünün.

Atropin

Semptomatik bradikardi için ilk tercih edilen ilaç. Bradikardi ACLS algoritmasındaki doz 1 mg IV puşe ve toplam 3 mg doza kadar her 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir.

Atropin uygulaması tipik olarak kalp hızında bir artışa neden olur. Kalp hızındaki bu artış, atropin vagus sinirinin kalp üzerindeki etkilerini bloke ettiğinde meydana gelir. Vagus siniri bloke edildiğinde SA düğümü elektriksel deşarj hızını artırır ve bu da artmış KH ile sonuçlanır.

Miyokardiyal iskemi ve hipoksi varlığında atropini dikkatli kullanın çünkü kalp üzerindeki oksijen ihtiyacını artırır ve iskemiyi kötüleştirebilir.

Atropin, hipoterminin neden olduğu bradikardiden kaçınılmalıdır ve çoğu durumda Mobitz tip II/İkinci derece blok tip 2 veya tam kalp bloğunda etkili olmayacaktır. Atropin uygulaması hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dopamin

Atropin etkili olmadığında semptomatik bradikardi için ikinci basamak ilaçdır. Dozaj 5-20 mikrogram/kg/dak infüzyondur.

Dozajlama:

Dopamin 400 mg 250 ml NS ile karıştırılır. Dopamin infüzyonuna 5 ila 20 mcg/kg/dk’da başlayın ve hastanın yanıtına göre titre edin. İnfüzyon uygulaması hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Epinefrin

Atropinin etkili olmadığı durumlarda dopamine eşdeğer bir alternatif olarak kullanılabilir. Dozaj 2-10 mikrogram/dakikadır. İnfüzyon uygulaması hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

blank

Epinefrin ve dopamin semptomatik bradikardi için ikinci basamak ilaçlardır. Her ikisi de atropinin etkisiz olduğu durumlarda bradikardi algoritmasında infüzyon olarak kullanılır.

ACLS kılavuzları, bradikardi atropine yanıt vermiyorsa, transkütan pacing’e eşit derecede etkili bir alternatifin beta-adrenerjik agonistlerin (dopamin veya epinefrin) IV infüzyonunun kullanılması olduğunu belirtmektedir.

Dozajlama:
Bradikardi için IV infüzyon: 1 mg epinefrin 500 ml NS veya D5W ile karıştırılır. İnfüzyon 2-10 mcg/dk’da çalışmalı ve hastanın yanıtına göre titre edilmelidir.

Transkutan Pacing (TCP)

Atropin verilirken TCP için hazırlık yapılır. Atropin semptomatik bradikardiyi hafifletemezse, TCP başlatılır . İdeal olarak, hasta pacing’den önce sedasyon alır, ancak hasta hızla kötüleşiyorsa, sedasyondan önce TCP’ye başlamak gerekebilir.

Zayıf perfüzyon belirtileri olan semptomatik bradikardisi olan hasta için transkutan pacing tercih edilen tedavidir.

Zayıf perfüzyon belirtileri olan semptomatik bradikardisi olan hasta için TCP’yi geciktirmeyin. TCP için başlangıç ​​hızı 60-80/dk’dır ve hastanın klinik yanıtına göre yukarı veya aşağı ayarlanır. Pacing için doz, gözlemlenen yakalamayı oluşturan dozun 2mA (miliamper) üzerinde ayarlanır.

Hipotermisi olan hastalarda TCP kontrendikedir ve asistoli için önerilen bir tedavi değildir .

Dolaşım değerlendirmesi için karotis nabız kontrolü kullanmayın, çünkü TCP karotis nabzı gibi hissedilebilen kas hareketleri oluşturabilir. Femoral nabzı kullanarak dolaşımı değerlendirin.

Semptomatik bradikardiye katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesi, ACLS protokolü boyunca dikkate alınmalıdır, çünkü sebebin tersine çevrilmesi muhtemelen hastayı yeterli perfüzyon durumuna geri döndürecektir.

Bradikardi Nedenleri 6H 6T

Potansiyel Neden Nasıl Belirlenir Tedaviler
Hipovolemi EKG’de hızlı kalp hızlı ve dar QRS mevcut. Diğer düşük hacim belirtileri emvcut. Normal salin veya Ringer laktat infüzyonu
Hipoksi Yavaş kalp atış hızı Hava yolu yönetimi ve etkili oksijenasyon
Hidrojen İyonu Fazlalığı (Asidoz) EKG’de düşük amplitüdlü QRS Hiperventilasyon; sodyum bikarbonat bolusunu düşünün
Hipoglisemi Hasta başı glikoz testi IV bolus dekstroz
Hipokalemi EKG’de düz T dalgaları ve U dalgası görünümü IV Magnezyum infüzyonu
Hiperkalemi EKG’de tepe yapmış (sivri) T dalgaları ve geniş QRS kompleksi Kalsiyum klorür veya glukonat, sodyum bikarbonat ve bir tamponize mai (insülin ve dekstroz)
Hipotermi Tipik olarak öncesinde soğuk bir ortama maruz kalma Kademeli yeniden ısındırma
Tansiyon Pnömotoraks EKG’de bradikardi ve dar QRS kompleksleri; nefes almada zorluk Torakostomi veya iğne dekompresyonu
Kardiyak Tamponad EKG’de taşikardi ve dar QRS kompleksleri Pericardiocentesis
Toksinler Tipik olarak EKG’de QT aralığında uzama olarak görülür; nörolojik semptomlar görülebilir Spesifik toksine bağlı tedavi
Tromboz (pulmoner emboli) EKG’de dar QRS kompleksleri ile  taşikardi Cerrahi embolektomi veya fibrinolitik uygulaması
Tromboz (miyokard enfarktüsü) EKG, enfarktüsün konumuna bağlı olarak anormal görünüm MI’ın durumuna  hastanın yaşına bağlı olarak

 

blank

 • https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000628
 • www.aclsmedicaltraining.com/adult-bradycardia-algorithm/
 • https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/bradycardia–slow-heart-rate

blank

Akut Koroner Sendrom Tedavi Yaklaşımı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz