Diltiazem Uygulama Akıl Kartı

0
17981

Diltiazem kalsiyum kanal blokörüdür. Diltiazemin kalp ve damar düz adale hücre membranlarının depolarizasyonu süresinde kalsiyum iyonunun “yavaş kanal” dan hücre içine geçmesini önleyerek etki yapar. Kalsiyum akımı ise düz adale liflerinin uyarılabilme ve kontraksiyonu için önemlidir; bunun önlenmesi ile vazodilatasyon ve adalelerde gevşeme oluşur.Koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris, hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyon da  ve ritim bozuklukarının tedavisinde kullanılır

Etki Başlangıcı:  3 dk.
Etki süresi:    30 dk
Yarılanma Ömrü (t½): 3 – 4,5 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz

SVT – Hızlı Yanıtlı AF de Kullanım

Hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyon, koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris, hızlı ventriküler yanıtlı AF’de hız kontrolü amaçlı kullanılır.

 Diltiazeme karşı aşırı duyarlı hastalarda, ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu ya da II./III. derecede AV bloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 90 mmHg altında olan hipotansif hastalarda, akut miyokard infarktüs tanısı konmuş olgular ile radyolojik olarak kanıtlanmış akciğer konjesyonu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

 • Atrial fibrilasyon , Atrial flatter için ve Supraventriküler Taşikardide:
  -İlk doz: 0.25 mg / kg IV olarak verilir
  -Birinci doza yanıt yetersiz ise  15 dakika sonra: 0.35 mg / kg IV
  -Sürekli infüzyon: Başlangıçta5 -15 mg mg / saat iv infüzyon; 24 saat verilir.
 • Hipertansiyon için yetişkin dozu
  Yavaş salınımlı kapsüller:
  -İlk Doz: oral günde bir kez 120-240 mg, gerektiğinde artan dozlarda
  -Devam Doz: oral günde bir kez 120-540 mg
  -Maksimum Doz: 540 mg / gün
 • Angina Pektoris Profilaksi için yetişkin dozu
  Yavaş salımlı kapsüller:
  -İlk Doz: ağızdan günde bir kez 120-180 mg, gerektiğinde her 7 ila 14 günde dozunu arttırmak
  -Maksimum Doz: 540 mg / gün

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: İlaç anne sütüne geçer. Diltiazem, emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon riski taşıdığından dolayı anne için ilacın önemini dikkate alarak emzirmenin ya da ilacın kesilmesi sağlanmalıdır.

 • Kardiyovasküler: Ödem, anjina, aritmi, AV blok (ikinci veya üçüncü derece), dal bloğu, konjestif kalp yetmezliği, EKG anormallikleri, hipotansiyon, çarpıntı, senkop, taşikardi, ventriküler ekstrasistol.
 • Sinir Sistemi: Baş ağrısı, anormal rüyalar, amnezi, depresyon, yürüyüş anormalliği, halüsinasyonlar, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, kişilik değişikliği, uyuklama, kulak çınlaması, tremor.
 • Gastrointestinal: Bulantı, anoreksi, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, dysgeusia, dispepsi, SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz, susuzluk, kusma, kilo artışı hafif yükselme.
 • Dermatolojik: Döküntü, peteşi, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker.

 • Kalsiyum kanal blokörü ilaç overdozu reçeteli ilaçlar arasında en ölümcül olanlardan biridir. Hızlı salınımlı kalsiyum kanal blokörleri hipotansiyon, bradidisritmi, kardiyak arrest, şok, ani kardiyak kollaps ve bağırsak iskemisi ile karakterize edilir.
 • Yararlı olabilecek bir çok tedavi bulunmaktadır. Aktif kömür bunlardan biridir. Kusturulma önerilmez. İntravenöz sıvılar, kalsiyum glukonat, glukagon, yüksek doz insulin, vazopressörler ve lipid emülsiyon ilacın toksik etkilerini tedavi etmede kullanılır.

Dltiazem hasta sinüs sendromu vakaları dışında sinüs nodül uyarı süresini belirgin bir şekilde uzatmadan atrio-ventriküler nodül refraksiyon süresini uzatabilir. Oldukça ender görülebilen bu etki sonunda kalp atımında bir yavaşlama veya II., III.derece AV blok izlenebilir. DİLTİZEM SR Tablet’in beta-blokerler veya dijital preparatları ile birlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp yetmezliği bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır. Tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilmesi ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Bradikardisi olanlarda diltizaem dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi bradikardi durumunda (50 vurum/dakika’dan az) diltiazem uygulanmamalıdır.

 • ALTIZEM-SR 120 MG 30 KAPSÜL
 • DILTIZEM 25 MG 1 FLAKON
 • DILTIZEM 60 MG 48 TABLET
 • DILTIZEM 240 MG 16 TABLET
 • DILTIZEM 30 MG 48 TABLET
 • ALTIZEM-SR 60 MG 30 KAPSÜL
 • DILTIZEM SR 90 MG 48 TABLET

Adenozin Uygulama Akıl Kartı

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz