Edoksaban (Lixiana®)

0
2411

Edoksaban doğrudan Faktör Xa inhibitörüdür. Yeni oral antikoagülanlar; oral olmaları, hızlı etkileri, yarı ömürlerinin kısa olması, laboratuvar takip gerektirmemeleri, seyrek intrakraniyal kanama yapmaları, yiyecek ve ilaçlarla etkileşimlerinin az olması gibi avantajları nedeniyle varfarinin (Coumadin) yerini almıştır.

Etki Başlangıcı: 4 saat
Etki süresi: 22-24 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 12 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: Metabolit, İdrar ve Dışkı

blank

 • Lixiana® 15 mg Tablet
 • Lixiana® 30 mg Tablet
 • Lixiana® 60 mg Tablet

blank

blank

Yarışmalı ve geriye dönüşlü olarak hem serbest hem de pıhtıya bağlı FXa’yı inhibe eder. Pik etkisi 1- 2 saatte ortaya çıkar ve yarı ömrü 10- 14 saattir. Oral biyoyararlanımı %62’dir. Böbrekten %50’si atılır. PZ ve APTZ’yi değişken miktarda uzatır. Monitorizasyon gerektiğinde anti-FXa ölçümü önerilir.

blank

Hem tedavi hem de tromboembolik olayın önlenmesi için kullanılır.

 • Nonvalvüler Atriyal fibrilasyon (NVAF) hastalarda felç ve sistemik embolizm riskinin azaltılması
 • Derin ven trombozu (DVT) tedavi amaçlı ve profilaksisi
 • Pulmoner embolizmin (PE) tedavi ve profilaksisi
 • Daha önceden tedavi edilmiş hastalarda derin ven trombozunun ve pulmoner embolizmin nüksetme riskinin azaltılması

blank

 • Kanama: Apiksaban tedavisi altında intrakraniyal kanama, gastrointestinal kanamalar, cerrahi kanamalar veya minör kanamalar görülebilir.
 • Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer sirozu, hematolojik hastalıklar, K vitamini eksikliği, malignite gibi durumlar aPTT (activated partial thromboplastin time), PT (prothrombin time), INR (international normalized ratio) düzeylerini artabileceğinden kanama açısından ek risk oluşturur.
 • Böbrek Yetmezliği: CrCl hastalarında kullanmaktan kaçının <30 mL / dakika. Klinisyenler akut böbrek yetmezliği gelişen hastalarda ilacı kesmelidir. CrCl <50 mL / dak’ya düşerse, rivaroksaban dozunu 20 mg’dan 15 mg’a düşürün. CrCl 15 mL / dak’nın altına düşerse, rivaroksaban’ı durdurun.
 • Hemodiyaliz olan hastalar
 • Kapak Hastalığı: Rivaroksaban, protez kalp kapakçığı veya romatizmal kalp hastalığı olan hastalarda önerilmez ve mekanik kapakları veya orta ila şiddetli mitral darlığı olan hastalarda kaçınılmalıdır.

blank

 • Kanama riski
 • Kıazarıklık
 • Anemi
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri
 • İnterstisyel akciğer hastalığı
 • Böbrek yetmezliği

blank

 • NVAF ve DVT tedavisinde dozu 60 mg/gündür. Tromboemboli tedavisinde öncesinde 5-10 gün parenteral antikoagülan kullanımı gereklidir.
 • Kreatinin klirensi %15-50 arasında olanlarda, 60 kg’dan zayıf kişilerde ve potent P-glikoprotein inhbitörü kullananlarda 30mg/gün dozu önerilir.
 • Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyon: Dozaj 60 mg/gün, CrCL 30 ila 15 mL / dak olan kişilerde günde bir kez modifiye edilmeli ve 50 mg’a düşürülmelidir.
 • Derin Ven Trombozu: Dozaj 60 mg/gün, CrCL 30 ila 15 mL / dak olan kişilerde ve <60kg ağırlığındaki hastalarda dozaj modifiye edilmeli ve günde bir kez 30 mg’a düşürülmelidir.
 • Pulmoner Emboli: Dozaj 60 mg/gün, CrCL 30 ila 15 mL / dak olan kişilerde ve <60kg ağırlığındaki hastalarda dozaj modifiye edilmeli ve günde bir kez 30 mg’a düşürülmelidir.

blank

Hamilelik Kategorisi C: Hamilelik sırasında yeterli çalışma yapılmadığı için faydalar risklerden ağır basarsa dikkatli kullanılmalıdır.

blank

Emzirme sakıncalıdır.

blank

 • Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda toksisite riski daha yüksektir.
 • Aktif kömür uygulaması son 2 saat  içinde alımda yapılabilir.
 • Protamin sülfat, K vitamini ve traneksamik asit gibi ajanların etkinliği gösterilememiştir.
 • Hemodiyalizin edoksaban klirensini arttırdığı kanıtlanmamıştır
 • Andexanet alfa: Modifiye edilmiş bir insan faktörü Xa aldatıcı proteindir. Faktör Xa inhibitörlerini bağlar ve ayırır ve yaklaşık 1 saatlik bir yarı ömre sahiptir. FDA hayatı tehdit eden veya kontrolsüz kanaması olan hastalarda rivaroksaban ile antikoagülasyonu tersine çevirmek için Mayıs 2018’de andexanet’i onaylamıştır.
 • Protrombin Kompleks Konsantresi (Cofact®): 3 veya 4 pıhtılaşma faktörünün bir karışımıdır ve YOAK’ları tersine çevirmek için kullanılabilir. 3 faktörlü PCC’ler II, IX ve X faktörlerini içerirken, 4 faktörlü PCC’ler C ve S proteinleri ile birlikte II, IX, X ve VII faktörlerini içerir. PCC kullanımı acil girişim gereken durumlarda kanamanın kontrolu için kısa sürede tedavi sunması açısından önem arz etmektedir.

blank

Yok. Kanama anında etkisini nötralize edecek spesifik bir antidotu bulunmamaktadır.

blank

 • Edoksaban’ın aspirin, antitrombotikler, fibrinolitik ilaçlar ve antiplatelet ajanlar gibi hemostazı etkileyen diğer ajanlarla eşzamanlı kullanımı kanama riskini artırabilir.

blank

 • Lixiana® 15 mg Tablet
 • Lixiana® 30 mg Tablet
 • Lixiana® 60 mg Tablet

blank

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507910/
 • https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/klavuzTR_d96da2c5-fb61-4a25-bb3b-f09f5708cfab.pdf
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565876
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/476396

blank

Yeni Nesil Oral Antikoagülanlar YOAK – NOAC

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz