Erişkin Temel Yaşam Desteği AHA 2017 Önerileri

0
1976

Bildiğimiz gibi resüsitasyon kılavuzları her 5 yılda bir güncellenmekte ve biz sağlık çalışanların ve temel yaşam desteği uygulayıcılarının uygulamalarına yön veren ana kaynak olarak yerini almakta. Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) 2017 yılını uğurlamaya hazırlandığımız bu dönemde “Yetişkin Temel Yaşam Desteği Uygulamaları” nda birkaç öneri değişikliğine gitti ve bunları ara bir öneri güncellemesi olarak yayınladı.

Erişkin temel yaşam desteği uygulamalarına ve kardiyopulmoner resüsitasyon kalitesine odaklı bu birkaç değişikliği gelin hep beraber kısaca inceleyelim. Bu değişiklikler 5 konu başlığı altında toplanmış.

Telefonla CPR Uygulaması

2015 yılı tüm kılavuzların güncellemeleri ile telefonla CPR’ a başlanması konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu bağlamda 2017 yılında AHA kılavuzlarında ek bir güncelleme yayınlayarak öneri seviyesinde bir değişikliğe gitti.

AHA 2017 Değişikliği

Olası bir hastane dışı kardiyopulmoner arresten süphelenildiği durumlarda 112 personelinin telefonla 112 yi arayan kişilere sadece göğüs kompresyonları kullanılarak CPR talimatlarını sağlamalıdır. (Class I; Level of Evidence C-LD).

Sağlık Personeli Olmayan Kişilerin Uygulaması

Sağlık personeli olmayan kurtarıcıların uyguladığı, göğüs kompresyonları ve kurtarıcı solunum kullanılarak uygulanan CPR’ a karşılık, sadece göğüs kompresyonları kullanılarak uygulanan CPR karşılaştırıldı. Bunun sonucunda aşağıdaki önerilerde bulunuldu.

AHA 2017 Değişikliği

  1. Sağlık personeli olmayan ve CPR konusunda eğitim almayan kişiler 112 personelinin telefon ile yönlendirmesi olsa da, olmasa da sadece göğüs kompresyonları ile CPR uygulamaları yapmalıdır. (Class I; Level of Evidence C-LD).
  2. “Sadece göğüs kompresyonları kullanarak yapılan CPR eğitimi” (Hands only CPR) alan kurtarıcıların, yetişkin hastane dışı kardiyak arrestlerde sadece göğüs kompresyonları ile CPR uygulamaları önerilmektedir.   (Class I; Level of Evidence C-LD).
  3. Göğüs kompresyonları ve solunum (ventilasyon – kurtarıcı soluk) kullanılarak CPR uygulama eğitimi alan kurtarıcıların yetişkin hastane dışı kardiyak arrest durumlarında göğüs kompresyonlarına ek olarak solunum (ventilasyon) uygulaması maküldür. (Class IIa; Level of Evidence C-LD).

Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Tarafından Uygulanan

Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları (EMS) tarafından hastame öncesi kardiyak arrestlerde ileri hava yolu uygulaması (Endotrakeal entübasyon yada supraglottik araçlar) uygulanmasından önce, 30:2 olacak şekilde göğüs kompresyonları ve ventilasyon oranı ile gerçekleştirilen CPR’ karşı sürekli göğüs kompresyonlarının kullanımını ve asenkron ventilasyon uygulamasını değerlendirdiler. Bunun sonucunda aşağıdaki öneriler sunuldu.

AHA 2017 Değişikliği

Herhangi bir ileri hava yolu yöntemi (ETT yada Supraglottik araçlar) uygulanana kadar, 30 kompresyon 2 ventilasyon siklusu ile CPR uygulaması önerilir (ClassIIa; Level of Evidence B-R). EMS çalışanları göğüs kompresyonlarına ventilasyon uygulama amacı ile ara vermeden 30 göğüs kompresyonuna 2 solunum olacak şekilde uygulaması maküldür (Class IIa; Level of Evidence B-R). EMS çalışanları ileri hava yolu yöntemlerini uygulamadan önce sürekli göğüs basıları sırasında asenkron olarak göğüs basılarına ara vermeksizin dakikada 10 ventilasyonu sağlamak için  6 saniyede 1 ventilasyon oranı ile solunum uygulaması makul olabilir (Class IIb; Level of Evidence C-LD).

Bu güncellenmiş tavsiyeler şahit olunmuş, şoklanabilir, hastane dışı kardiyak arrestlerde acil sağlık sistemleri için makul bir alternatif olan kısa süre ara verilen göğüs kompresyonlarının kullanımını dışlamaz (Class IIb; Level of Evidence C-LD).

Hastane  İçi Kardiyak Arrestlerde

Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında bir ileri havayolu her ne zaman uygulanırsa (trakeal tüp veya supraglotik araç), kurtarıcılar için göğüs kompresyonlarına ara vermeden pozitif basınçlı ventilasyon ile sürekli kompresyon uygulanması mantıklı olabilir(Class IIb; Level of Evidence C-LD).

Sürekli göğüs basısı devam ederken kurtarıcı için her 6 saniyede 1 nefes uygulaması mantıklı olabilir (Class IIb; Level of Evidence C-LD).

Göğüs Kompresyonları – Ventilasyon Oranı

Göğüs kompresyonu ve ventilasyon kullanarak CPR uygulaması konusunda eğitim alan kurtarıcıların, Yetişkin  kardiyopulmoner resüsitasyon uygulaması sırasında 30:2 olacak şekilde göğüs kompresyonu ve ventilasyon oranı sağlaması makul olabilir (Class IIa; Level of Evidence C-LD).

Kaynak

  • http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/early/2017/11/06/CIR.0000000000000539.full.pdf
  • http:/www.resusitasyon.com
  • https://www.acilci.net/

 

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz