Ana Sayfa Etiketler SVT

Etiket: SVT

Adenozin Uygulama Akıl Kartı

0
Adenozin (Adenosin), hem tanısal hem de terapötik bir ajan olarak kullanımlara sahiptir. Adenozin  en çok düzenli dar kompleks taşikardileri sonlandırmada (supraventriküler taşikardi: SVT)  kullanılan...

Valsalva Manevrası (Vagal Manevra)

3
Vagal manevra tanı ve tedavi amaçlı kullanılabilen hızlı ve çoğu zaman güvenilebilir bir yöntemdir. Özellikle acil servis ve ambulanslarda SVT (supraventriküler taşikardi) tedavisinde kullanılabilecek...

Periarrest Ritimlerin Yönetimi

0
Kardiyak aritmiler, özellikle yaşlı popülasyonda oldukça sık izlenen ve görülme sıklığı gittikçe artmakta olan sorunlardır. Kardiyak aritmiler miyokardiyal enfarktüsün bir komplikasyonu olduğu gibi metabolik,...

50 Yaş Bayan Hasta Çarpıntı Şikayeti SVT Olgu Sunumu

0
50 yaşındaki bayan hasta evde televizyon izlerken birden kalbinin çok hızlı attığı hissediyor ve bu durumdan rahatsız oluyor. Kızına çarpıntısının olduğunu söylüyor. Bunun üzerine...

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Kılavuzu ESC 2019

0
Supraventriküler taşikardiler (SVT) acil serviste sık karşılaştığımız ritm bozukluklarındandır. Büyük çoğunluğu idiopatik olmakla birlikte yapısal kalp hastalıkları zemininde de görülebilir. Tüm yaş gruplarında görülebilir...

Ritimler

0
Örnek Ritimler 1-Normal Sinüs Ritmi (NSR) Ritim düzenlidir. Yetişkinlerde ritmin hızı normal 60-100/dakika arasındadır. Toplumda en yaygın ritmdir. II derşvasyonda p dalgaları vardır her p dalgasını...

SVT – VT Ayrımı Akıl Kartı ESC 2019

0
Geniş QRS'li taşikardiler; %80 VT, %15 dal bloklu taşikardiler ve %5 olarak da antegrad iletimli SVT şeklinde karşımıza gelir. SVT yönetiminde kullanılan ilaçlar çoğu...

Supraventriküler Taşikardi (Dar – Düzenli Taşikardi) (SVT) Akıl Kartı

0
ESC 2019 yılında yayınlanan SVT Kılavuzunda SVT insidansı 35/100000 hasta/yıl olarak saptanmıştır. Özellikle WPW olan hastalarda ölümcül olabilecek SVT ritminin önemi vurgulanmaktadır. Eski kılavuzlara göre...

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Acil Yaklaşım

0
Supraventriküler taşikardi (SVT), atriyoventriküler (AV) düğümden veya daha yukarısından kaynaklanan bir aritmidir ve dakikada >100 atım (bpm) hızında dar bir kompleks (QRS <120 milisaniye)...

Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon

0
Ambulanslarda ve acil servislerde yer alan "DEFİ" adını verdiğimiz bu cihazı görmeyen acil çalışanı yoktur sanırım. Peki kullanımı konusunda ne kadar fikrimiz var? Hepimiz...
- Burada reklamınız olabilir -