Genital Herpes Enfeksiyonları

0
588

Herpes Simpleks virüs (HSV) enfeksiyonları genel olarak mukozalarda gözülen uçuk olarak da bilinen çevresi kırmızı bir hale ile çevrili veziküler döküntülerle seyreden bir enfeksiyondur. Herpes enfeksiyonu ağız çevresinde ve anogenital bölgede döküntülere yol açan enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından sıklığı artmakta olan viral enfeksiyonlardır. Genital Herpes HSV virüsünün mukozalarla veya sağlam olmayan deri ile temasıyla ortaya çıkar.

blank

blank

Herpesviridae virüs ailesinde Herpes Simpleks Virüs (HSV) tip1  veya tip 2 Herpes enfeksiyonlarından sorumlu olan virüslerdir. Herpesviridae ailesinin genel özellikleri; kapsitli, çift iplikli, lineer, zarflı DNA virüsleridir. Bu virüs ailesinde Varicella Zoster virüsü, Citomegalovirüs, Ebstei-Barr virüsü, Human Herpes virüs(HHV)6, HHV7 ve HHV8 virüsleri de bulunur.

blank

ALT GRUP İSİM LATENT KALDIĞI
HÜCRE
Alfa Herpesvirus
 • Herpes simplex virus 1
 • Herpes simplex virus 2
 • Varicella-zoster virus (VZV)
 • Herpes B virus
Duyu sinir
ganglionları
Beta Herpesvirus
 • Cytomegalovirus(CMV)
 • Human herpesvirus 6
 • (HHV-6)
 • Human herpesvirus 7 (HHV-7)
Mononukleer
hücreler

Herpes Simpleks virüs (HSV) tip1  veya tip 2 enfeksiyonları ömür boyu sürer.

 • Genital HSV’lerin bir çoğunun sebebi HSV tip 2 dir. HSV tip 2 seropozitif bireylerin sadece %10 ila 25’i Genital Herpes öyküsü verir. Bu da enfekte kişilerin çoğunun tanınmayan veya asemptomatik enfeksiyonlara sahip olduğunu gösterir.
 • HSV tip 1 daha çok oral mukoza çevresinde görülür. HSV tip 1 anogenital enfeksiyonlarının görülme sıklığı özellikle erkek cinsel partneri olan genç kadınlar ve erkekler arasında artmaktadır.

blank

HSV tip 1 ve tip2 genellikle bütünlüğü bozulmuş epitel hücrelerinden invaze olarak epitel ve fibroblast hücrelerinde litik enfeksiyonlara yol açarlar. Üredikleri hücrelerde sinsityal ağ yapısı oluşturarak Cowdry-A inklizyon cisimciği oluştururlar.

epitelyal hücrelerde oluşturduğu litik lezyonun ardından nöral ganglion hücrelerinde latent enfeksiyon olarak gizlenirler. Stres, enfeksiyonlar gibi immün sistemin zayıfladığı dönemlerde litik lezyonlar tekrar edebilir.

blank

 • Primer genital HSV enfeksiyonunun klasik olarar lokalize veya bölgesel ağrı, karıncalanma ve yanma ile karakterize, 2 ila 24 saat süren bir prodromla başlar.
 • Daha sonra baş ağrısı, ateş, ağrılı inguinal lenfadenopati, anoreksi ve halsizliğin görüldüğü konstitüsyonel semptomlar gelişir.
 • Hastalık ilerledikçe eritemli bir tabanı olan papüller ve veziküller belirgin hale gelir ve sonunda ülserleşir. HSV- 1 ve HSV- 2 enfeksiyonunun paternleri aynı görünmektedir. Veziküller genellikle boyut olarak tek tiptir, gergin merkez umblikalleşerek çökmüş bir merkez oluşturur. Lezyonlar genellikle kabuklanır ve sonra yeniden epitelize olur ve iz bırakmadan iyileşir.

blank

Erkeklerde HSV ülserleri sıklıkla penisin şaftında veya glansında görülür. Kadınlarda ülserler introitus, üretral meatus, labia ve perine üzerinde meydana gelebilir. Lezyonlar son derece ağrılıır, seröz akıntı görülebilir.  Her iki cinste de perianal bölgede, uyluklarda veya kalçalarda lezyonlar bulunabilir. Kadınlarda dizüri yaygındır ve ağrıya sekonder üriner retansiyon gelişebilir.

blank

Tam iyileşme genellikle 3 hafta içinde olur ve viral bulaş kızarıklığın başlamasından sonra 10 ila 12 gün devam eder. Tekrarlayan ataklar tipik olarak ilk ataktan daha hafiftir. Tipik olarak daha az lezyon vardır ve viral bulaş daha düşük bir konsantrasyonda ve daha kısa bir süreyle olur.

blankTanı genelde klinik özelliklerle konur. Laboratuvar tanısı, hücre kültürü veya PCR ile yapılır. Analiz için bir numune alırken vezikül delinip sürüntü ile sıvı örneği alınmalıdır Virüs hücre ile ilişkili olduğu için sürüntü lezyonun tabanından kuvvetli bir şekilde alınmalıdır. HSV saptanamaması HSV enfeksiyonu olmadığını doğrulamaz çünkü viral bulaş aralıklıdır.

blank

Tedavi, atakların süresini kısaltır ancak iyileştirici değildir. Antiviral ilaçlar tüm lezyonların kabuklanıp iyileşmesine kadar geçen süreyi kısaltır, ağrıyı ve tüm konstitüsyonel semptomları azaltır ve viral bulaşma süresini birkaç gün kısaltır.

 • Genital herpesin ilk epizodu asiklovir, famsiklovir veya valasiklovir ile tedavi edilir.
 • Proktit veya oral enfeksiyonları tedavi etmek için daha yüksek dozlar kullanılmalıdır Asiklovir günde 5 kez 400 mg, 7 ile 10 gün.
 • Şiddetli hastalığı olanlar hastanede yatırılarak tedavi edilmeli, oral tedavi öncesi en az 2 gün boyunca her 8 saatte bir 5 ila 10 miligram/ kg IV asiklovir tedavisi uygulanmalıdır.
 • Epizodik rekürren enfeksiyon (Sık nüks olan bireyler için) 5 gün süreyle asiklovir, famsiklovir veya valasiklovir ile birincil tedaviden düşük dozlarda tedavi edilmelidir.
 • Baskılayıcı tedavi iyi bir seçenektir ve nükslerin sıklığını %70-80 azaltır. Ciddi tekrarlayan enfeksiyonları olan ( immun suprese) hastalarda oral tedaviye geçmeden önce en az 2 gün boyunca her 8 saatte bir 5 ila 10 mg/ kg asiklovir ile tedavi edilmelidir.
Kategori Önerilen Tedavi Seçenekleri
İlk genital Herpes epizodu
 • Asiklovir 400 mg 3×1 po ( 7- 10 gün)
 • Famsiklovir 250 mg 3×1 po (7- 10 gün)
 • Valasiklovir 1 gr 2×1 po ( 7-10 gün)
Rekürren Herpes için baskılayıcı tedavi
  • Asiklovir 400 mg 2×1 po
  • Valasiklovir 500 mg 1×1 po
  • Valasiklovir 1 gr 1×1 po
 • Famsiklovir 250 mg 2×1 po
Rekürren genital Herpes epizodik tedavi
 •  Asiklovir 800 mg 2×1 po ( 5 gün)
 • Asiklovir 800 mg 3×1 po ( 2 gün)
 • Famsiklovir 1 gr 2×1 po ( 1 gün)
 • Famsiklovir 500 mg po 1×1 sonrasında Famsiklovir 250 mg 2×1 po ( 2 gün)
 • Famsiklovir 125 mg 2×1 po ( 5 gün)
 • Valasiklovir 500 mg 2×1 po ( 3 gün)
 • Valasiklovir 1 gr 1×1 po ( 5 gün)

 

HIV nedenli immunsupresif tedavi alanlar
 • Asiklovir 400-800 mg 2×1 veya 3×1 po
 • Famsiklovir 500 mg 2×1 po
 • Valasiklovir 500 mg 2×1 po
HIV pozitif olup epizodik Herpes enfeksiyonu olanlar
 • Asiklovir 400 mg 3×1 po ( 5-10 gün)
 • Famsiklovir 500 mg 2×1 po ( 5-10 gün)
 • Valasiklovir 1 gr 2×1 po ( 5-10 gün)
Gebelerde reküüren Herpes için günlük baskılayıcı tedavi
 • Asiklovir 400 mg 3×1 po
 • Valasiklovir 500 mg 2×1 po

 

blank

blank

Daha Fazla reçete bilgisine çok yakında buradan ulaşabilirsiniz.

blank

HSV’ nin birincil tanısı, HIV dahil olmak üzere diğer CYBE’ lerin araştırılmasını tetiklemelidir.

blank

 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93512
 • https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/pocket-guide.pdf
 • Türk Dermatoloji Derneği Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tedavi Kılavuzu
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/196058/mod_resource/content/0/10-%20Herpes%20vir%C3%BCsler-son.pdf

blank

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz