Hipertansiyon Acil Durumlar Akıl Kartı

0
6911

Sistolik kan basıncının > 180 mm Hg veya diyastolik kan basıncının > 120 mm Hg olması hipertansif kriz olarak tanımlanır. Hipertansif hastaların %1-2 kadarının yaşam süreleri içinde hipertansif kriz tablosu ile acil servise başvurdukları tahmin edilmektedir. Bu hipertansif kriz durumuna inme (iskemik stroke, hemorajik stroke), aort diseksiyonu, akut pulmoner ödem vb. gibi akut ve ilerleyici hipertansif hedef organ hasarı eşlik ediyorsa bu durum acil hipertansiyon olarak değerlendirilir. Bu durumdaki hastaların tansiyonu acil düşürülmelidir. Kan basıncı düşürülürken amaç, kan basıncını normal düzeye düşürmek değil; yeterli ölçüde düşürmektir.

Acil serviste tansiyonu düşürmemiz gereken hipertansif aciller iki ana başlık altında incelenir. Çok Acil (emergency) Hipertansif durum ve Acil (urgency) Hipertansif durum.

Bunlardan ilki;

Çok Acil (emergency) Hipertansif durumda kan basıncı yüksekliğine eşlik eden santral sinir sistemi, kalp, böbrek, vasküler sistem hasarı varken, hedef organ hasarını önlemek veya sınırlamak amacıyla kan basıncının, çok acil olarak, parenteral yolla düşürülmesinin gerekli olduğu durumlardır. Ayrıca çok acil hipertansif durumlarda hastalar hastaneye yatırılır ve hemodinamik ve kardiyak monitörizasyonla beraber parenteral tedavi uygulanır.

 1. Akut Koroner Sendromlar
 2. Aort Diseksiyonu
 3. Akut Pulmoner Ödem
 4. Akut Böbrek Yetmezliği
 5. Hipertansif Ensefalopati
 6. Serebral İnfakt veya Kanana, Subaraknoid Kanama (SAK)
 7. Gestasyonel Hipertansiyon, Preeklampsi, Eklampsi, HELLP Sendromu
 8. Sempatik Kriz : Kokain, Amfetamin gibi ilaç kullanımı, Feokromasitoma

İkincisi;

Hipertansif  öncelikli durumlar ise kan basıncının birkaç saatte veya günde genellikle oral antihipertansiflerle düşürülmesinin tercih edildiği, hedef organ hasarının olmadığı durumlardır. Hedef organ hasarının bulunmadığı için acil hipertansif durumda hastalar sıklıkla hastaneye yatırılmadan oral ajanlarla tedavi edilir.

 • Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
 • Aronow WS. Treatment of hypertensive emergencies. Ann Transl Med. 2017;5(Suppl 1):S5. doi:10.21037/atm.2017.03.34
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470371/
 • www.acilci.net/hipertansiyon/
 • http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/l3NYBajnU3M9.pdf

Esmolol ( Brevibloc ) Akıl Kartı

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz