İleus Genel Yaklaşım

0
20763

İnce ve kalın barsakların peristaltizminin bozulması ya da mekanik bir nedenle pasajın ilerlememesi durumunda ortaya çıkan klinik durumdur.

blank

Barsak tıkanıklıkları barsağın içinden, barsak duvarının kendisinden ya da barsağın dışından kaynaklı olabilir. Ayrıca ileusun nedenleri de yaşa bağlı değişiklikler gösterir. Yenidoğan döneminde konjenital anomaliler ileusun en sık nedenlerini oluştururken, yaş arttıkça ameliyat sonrası yapışıklıklar, fıtıklar ve maligniteler, elektroit bozukluğu (hipopotasemi) başlıca ileus nedenlerini oluşturmaktadır. Etyolojik faktörler arasından sık karşılaştıklarımız nedenler aşağıda sıralanmıştır.

blank

 • Adezyonlar (en sık)
 • Herni boğulması (ikinci sıklık)
 • İnvajinasyon
 • Volvulus
 • Yabancı cisimler
 • Neoplazmlar
 • Safra taşı ileusu
 • İnflamatuar barsak hastalıkları
 • Elektrolit bozukluğu (Hipopotasemi)
 • İskemi ya da radyasyona bağlı barsak zedelenmesi

blank

Barsak tıkanıklığının seviyesine göre klinik ve semptomlar farklılık gösterebilirler. İleusun temel bulguları; karın ağrısı, gaz ve dışkı çıkaramama, bulantı, kusma, iştahsızlık ve abdominal distansiyondur. Bu bulgulara ateş, asidoz, yüzeysel solunum ve taşikardi eklenmesi genellikle acil cerrahi girişim gerektiren perforasyon ya da strangülasyon geliştiğini düşündürür.

blank

Proksimal Barsak Tıkanıklıkları;

 • Kusma
 • Huzursuzluk

Distal Barsak Tıkanıklıkları;

 • Karında distansiyon (şişkinlik)
 • Kolik tarzda karın ağrısı
 • Gaz gaita çıkaramama
 • Kusma

blank

İleusların sebepleri, klinik seyirleri ve tedavi yaklaşımları etyolojiye göre farklı olduğu için birbirlerinden ayırt edilmeleri gerekir. Bu ayrımı yaparken ayrıntılı hikaye ve
fizik muayene çok önemlidir. İleusun temel bulgularından biri ya da birkaçının kombinasyon halinde bulunduğu durumlarda ayırıcı tanıya gidebilmek ve doğru tedavi yaklaşımını belirlemek için klinik bulgular dikkatle değerlendirilmelidir. İleus hayatın her döneminde çeşitli klinik tablolarla kendini gösterebilir.

blankAyakta ya da lateral dekübit pozisyonda bekletilmiş hastalarda direk grafi çekilmesi ile tanı konulur. Hava-sıvı seviyelerinin görülmesi ya da incebarsak seviyesinde 3cm’den daha geniş barsak dilatasyonu varlığı görülmesi tanısaldır.

blank

blank

USG kullanımı tecrübe ve hasta bağımlı olarak farklı sonuçlar verebilir. USG ile tanıda, multibl odakta 3cm’den geniş içi sıvı dolu barsak anslarının görülmesi tanı koydurur.

 blank

Abdominal tomografilerde kontrast madde etyolojinin belirlenmesinde daha fazla bilgi verdiği için tercih edilebilir.

blankOral kontrast madde intraluminar patolojilerin görülmesini sağlayabilir fakat ileus durumunda proksimalde biriken intraluminal sıvı doğal konrast gibi görülebilir. İntravenöz kontrast madde uygulanması ekstralüminal  yapıların daha iyi değerlendirilmesine ve damarsal patolojilerin belirlenmesine fayda sağlar. Strangülasyon, iskemi, mezenter arter ya da ven trombozu gibi durumları değerlendirmede faydalıdır.

Tomografide ince barsak lümeninin 2,5-3cm’den geniş olması ya da barsak duvarının 2-3mm’den kalın ölçülmesi, tıkanıklığın distalinde kollebe görünüm olması tanı koydurucudur.

blank

blank

 • Hastanın ABC değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Sıvı resüsitasyonu sağlayabileceğimiz damaryolu açılmalıdır.
 • Oral alımı kapatılmalıdır.
 • Nazogastrik sonda ile serbest drenaj sağlanmalıdır
 • Sıvı ve elektrolit resüsitasyonu planlanmalıdır.
 • İlgili cerrahi branş ile konsültasyon sağlanmalıdır.

blank

Hasta genel cerrahi bölümüne konsülte edilmelidir.

blank

blank

67 yaş erkek hasta radyoterapi sonrası  bulantı kusma ile acil servise başvuruyor. Hastanın ADBG’sinde ileusla uyumlu hava sıvı seviyesi görünmektedir.

blank

 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/43383
 • http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_35794/jarem-6-136.pdf
 • https://radiopaedia.org/articles/adynamic-ileus?lang=us#nav_radiographic-features
 • https://radiopaedia.org/articles/gallstone-ileus?lang=us
 • https://radiologykey.com/ileus-2/

blank

Direkt Batın Grafisi Değerlendirilmesi

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz