İnaktif COVİD-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulama Kuralları

0
1660

blank

 • Aşı uygulaması randevulu olarak yürütülecek
 • Aşı uygulaması için bekleme alanında ve uygulama alanında kişisel koruyucu ekipman  ve sosyal mesafeye önem verilecek
 • Aşı uygulaması öncesinde AŞILA mobil uygulamasına kişinin bilgileri kaydedilir, mutlaka karekod okutulmalıdır.

Genel Bilgiler

blank

 • İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac), tek dozluk kullanıma hazır flakonda enjektörsüz olarak paketlenmiştir.
 • 1 doz 0,5 ml’dir.
 • 18 yaş ve üstü kişilere 0,5 ml olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) oturur pozisyonda tercihen deltoid kasın içine yapılmalıdır.
 • 18 yaş ve üstü kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanır.
 • Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
 • Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
 • Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için sol koldan uygulanması
  tercih edilir.
 • Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli
  ve kişinin 15 dakika süresince (alerji öyküsü olan kişinin 30 dakika süresince) sağlık
  tesisinden ayrılmaması sağlanmalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki
  gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
 • Gün ışığına karşı duyarlıdır, ışıktan korunmalıdır.
 • Donmaya karşı duyarlıdır, aşının donmamasına dikkat edilmeli, +2 ila +8 °C’de
  saklanmalıdır. Aşı dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir. Aşı dolabı özelliği
  bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme
  kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapağa
  yakın tarafında saklanmalıdır. Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır.
  Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’ne uygun soğuk zincir sağlanmalıdır.
 • Aşılamanın her iki dozu da aynı pandemik aşı ile yapılmalıdır.
 • Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç
  istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.

Uygulama Uyarıları

 • 18 yaş ve üzerine 4 hafta ara ile birer doz toplam 2 doz uygulanmalıdır.
 • İkinci bir talimata kadar, inaktif Pandemik COVID-19 aşısı; aktif COVID-19 geçirenlere, COVID-19’u geçirmiş (PCR testi ile doğrulanmış) kişilere ve aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.
 • İnaktif Pandemik COVID-19 (CoronaVac) aşısı flakonu açıldıktan sonra hemen
  uygulanacak şekilde planlanma yapılmalıdır.
 • Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşılamaya ilişkin bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
 • COVİD 19 PCR pozitif bireyler ile teması olan kişilere 10 gün süre içinde uygulanmayacaktır(Bakanlığın ikinci emrine kadar).
 • Aşı uygulaması 38ºC ve üstü ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalığı olanlarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmelidir.
 • Gebelikte inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin
  veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi
  istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması
  tercih edilir.
 • Emzirme döneminde inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına
  ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren
  kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
 • İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği aralığı saptayabilmek için takip
  eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır. Dört hafta ara ile
  birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
 • Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre  Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.
 • Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon
  kanamaya neden olabilir
 • Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü olan
  kişilere aşı uygulanmaz.
 • Pandemik aşının ilk dozu sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz.

Diğer Aşılarla Etkileşimi

 • Diğer aşıların eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının
  bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak, kişinin COVID-19 ve risk grubu aşılamaları için risk grubunda yer alma durumu da
  değerlendirilerek.
 • İnaktif Pandemik COVID-19 aşılaması ile mevsimsel influenza, pnömokok,
  meningokok ve diğer inaktif rutin aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) en az iki
  hafta süre bırakılması uygundur.
 • İnaktif Pandemik COVID-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) ise en az dört hafta süre bırakılması uygundur.
 • Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı
  bırakılmaksızın uygulanabilir.

blank

 • Aşının içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı allerji ya da anafilaksi öyküsü olanlara uygulanmaz.
 • İlk doz sonrası allerji ya da anaflaksi öyküsü olan kişilere ikinci doz uygulanmaz.

Geçici Kontrendikasyonlar (Aşılama ertelenmesi gereken durumlar)

 • 38 derecenin üzerinde ateş
 • henüz tanı konulmamış akut hastalık varlığı
 • Kronik hastalıkların akut atak döneminde olunması

blank

blank

Aşılama sonrası hafif ancak sık görülen yan etkiler;

 • Aşılanan bölgede kızarıklık/ağrı/şişlik
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Ateş
 • Kas/eklem ağrısı
 • İshal
 • Titreme
 • Kusma
 • Lefadenopati
 • Allerji

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzlem

 • İnaktif (CoronaVac) ve m-RNA COVID-19 pandemik aşıları uygulaması sonrası ortaya
  çıkabilecek erken ve geç yan etkiler HSYS, AHBS veya HBYS üzerinden kaydedilecektir.
 • Bildirilmesi gereken yan etkiler şunlardır:
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk bir hafta içerisinde) Gündelik yaşamı etkileyecek ölçüde yorgunluk
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk bir hafta içerisinde) Gündelik yaşamı etkileyecek ölçüde baş ağrısı
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk 1 hafta içerisinde) Ciddi lokal reaksiyon
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk 1 hafta içerisinde) 38 ºC ve üzerinde ateş
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk 1 hafta içerisinde) İshal
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk 1 hafta içerisinde) Kusma
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki ilk 1 ay içerisinde) Lenfadenopati/lenfadenit
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki özellikle ilk 1 saatte sık olmak üzere; ilk 12 saat içerisinde) Akut alerjik reaksiyon/Anafilaksi
  • (Aşı uygulaması sonrasındaki özellikle ilk 2 ayda sık olmak üzere; 6 aya kadar) Nörolojik İstenmeyen Etkiler (Tat kaybı, koku kaybı, nöropati, Bell paralizisi-yüz felci-vb)

blank

 • https://covid19.saglik.gov.tr/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irgnAGdsvGYKKy-WgI2F4JRcRidUivOO6FSWG2XgirUinl0HbedUUrMaAjGcEALw_wcB

blank

Covid-19 Aşı Uygulaması Aşıla

 

Sinovac – CoronaVac Covid-19 Aşısı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz