Lidokain (Aritmal) Ampul Uygulama Akıl Kartı

0
853

Lidokain Sınıf I antiaritmik olup ventriküler aritmileri kontrol etmek amacıyla (Aritmal®) veya lokal anestezik (Xylocaine®) etki amacıyla kullanılan sentetik bir aminoetilamiddir. Etkisini voltaj kapılı sodyum kanallarına bağlanarak impulsların başlatılması ve iletilmesi için gerekli iyonik akışları inhibe eder böylece miyokardiyal uyarılabilirliği ve iletim hızını azaltır. Lidokain’ in en yaygın jenerik ismi ile Aritmal® dir. Ticari olarak piyasada %2 ve %10 luk konsantrasyonda ampul formları mevcuttur. Hastane öncesi  ve acil servislerde  ventriküler fibrilasyonun sonlandırılmasında %2 lik formları kullanılmaktadır. %10 luk konsantrasyondaki formları infüzyon şeklinde idame doz uygulaması gerektiğinde uygulanmaktadır.

Aritmal %2 100 mg 5 ml

Etki Başlangıcı: 45-90 sn
Etki süresi:10-20 dk
Yarılanma Ömrü (t½): 2.5-8 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

 • Nabızsız Ventriküler Taşikardi
 • Ventriküler Fibrilasyon
 • Stabil Monomorfik Ventriküler Taşikardi
 • Anestezi

 • Lidokain veya amid tipi lokal anestetiğe aşırı duyarlılık
 • Adams-Stokes sendromu
 • Bradikardi
 • Wolf-Parkinson-White (WPW) Sendromu
 • KKY
 • Kardiyojenik şok
 • 2. ve 3. derece kalp bloğu (kalp pili yoksa)

 • Nabızsız Ventriküler Taşikardi (nVT)
 • Ventriküler Fibrilasyon (VF)
 • Hemodinamik Olarak Stabil Monomorfik Ventriküler Taşikardi

Hastalar bu ilacın uygulanması sırasında sürekli EKG monitör izlemi altında olmalıdır. Acil serviste genel yaklaşım başlangıç ​​dozu 1mg / kg şeklinde İV/İO olarak 2 ila 3 dakikada içinde bolus yapılır. Eğer hastanın durumunda düzelme olmaz ise 5 dakika sonra 0.5 mg/kg İV/İO olacak şekilde lidokain dozu tekrarlanabilir. Toplam maximum doz 3 mg/ kg İV/İO olacak şekilde lidokain tekrarlanabilir. Sürekli infüzyon dozu ise perfüzyonun geri dönüşünden sonra 1-4 mg / dk (30 ila 50 mcg / kg / dak) İV  dir.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2020 Doz Önerileri:

Kardiyak Arrestte Lidokain Dozu

Yetişkin hastalarda refrakter VF/nVT durumlarında 3. şoktan sonra

Başlangıç ​​Dozu: 1-1.5 mg / kg (max 3mg/kg) 2 ila 3 dakikada içinde İV bolus yapılır.
Eğer hastanın durumunda düzelme olmaz ise 5 dakika sonra ikinci doz yapılır.
İkinci Doz: Birinci dozdan sonra 5 dakika beklenir. 0.5-0.75 mg/kg’lık 2. doz yapılır.
Toplam maximum doz 3 mg/ kg IV/IO olacak şekilde lidokain tekrarlanabilir.

IV yol uygun değilse, IO / ET kullanabilir

Endotrakeal (yükleme dozu): 2 – 4 mg / kg (2 ila 2.5 önerilen IV dozu); 5-10 mL% 0.9 serum fizyolojik veya steril su ile seyreltilir ve trakeal verilir.

Stabil Ventriküler Taşikardide Lidokain Dozu

Yetişkin hastalarda stabil ventriküler taşikardi varlığında 1 mg/kg dozunda IV/IO uygulanmalıdır. Eğer hastanın durumunda düzelme olmaz ise 5-10 dakika sonra 0.5 mg/kg IV/IO olacak şekilde lidokain dozu tekrarlanabilir. Toplam maximum doz 3 mg/ kg IV/IO olacak şekilde lidokain tekrarlanabilir.

Kategorisi: B Hamile kadınlarla ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir.

Süte geçer. Emzirmenin gelişimi ve sağlık yararları, annenin klinik lidokain ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen bebek üzerindeki lidokain veya altta yatan anne durumundan kaynaklanan potansiyel olumsuz etkiler ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Yaygın

 • Kardiyovasküler: Hipotansiyon
 • Dermatolojik: Ödem, enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, peteşi, cilt tahrişi
 • Gastrointestinal: Kabızlık, Mide bulantısı, kusma
 • Nörolojik: Konfüzyon, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, uyku hali, titreme
 • Diğer: Tahriş semptomu, Topikal ürünler; yani eritem, ödem

Ciddi

 • Kardiyovasküler: Kardiyak arrest, kardiyak disritmi
 • Hematolojik: Methemoglobinemia
 • Nörolojik: Nöbet
 • Anafilaktoid reaksiyonlar
 • Kötü huylu hipertermi

 • Lidokain IV’ün uygun şekilde uygulanması için EKG ile sürekli izleme şarttır.
 • Psödokolinesteraz eksikliği olan hastalarda lidokain toksisitesi riski artabilir.
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda çok dikkatli olun; lidokain toksisitesi riskini artırabilir
 • Kötü huylu hipertermi gelişirse, uygulamayı derhal durdurun ve klinik olarak belirtildiği gibi terapötik karşı önlemler alın.
 • Lidokain hidroklorür, psödoaglütinasyon veya hemoliz olasılıkları nedeniyle kan transfüzyon tertibatlarına eklenmemelidir.

 • Aritmal %2 100 Mg 2ml  Ampul
 • Jetmonal % 2 100 Mg 5ml Ampul
 • Aritmal %2 100 Mg 5ml Ampul
 • Aritmal %2 100 Mg 2ml Ampul
 • https://reference.medscape.com/drug/lidocaine-cv-lidopen-342302
 • https://www.drugs.com/dosage/lidocaine.html
 • www.resusitasyon.com/lidokain-aritmal-ve-hastane-oncesi-kullanimi/

Amiodaron İlaç Uygulama

 

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz