Anjioödem Acil Yaklaşım

0
Anjioödem genellikle subkutan dokuda belirginleşen, ayrıca solunum ve gastrointestinal sistem submukozal tabakasında geçici, lokalize ödem ile karakterize bir hastalıktır. Anjioödem, ürtikere eşlik edebilir veya anafilaksinin...

Ürtiker Acil Yaklaşım

0
Ürtiker toplumlarda sık görülen halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Hipokrat zamanından beri bilinen deri ve mukozaları tutan urtika denilen bu hastalık vucutta aniden ortaya...

Dermatolojik Aciller

0
Dermatolojik hastalıklar çoğu zaman ölümcül olmasalar da, dermatolojik acil hastalıklar mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilir. Bu yüzden erken tanı koyup gerekli önlemlerin alınması ve...

Kardiyak Tamponad

0
Kardiyak Tamponad intraperikardiyal alana sıvı veya kan birikmesi sonucunda intraperikardiyal basıncın artmasıyla ventriküllerin diyastolik doluşunun kısıtlanması beraber atım volümü ve kalp debisinin düşmesi ile ortaya...

Perikardit

0
Perikardit, göğüs ağrısının yaygın bir nedeni olup kalbin çepeçevre saran zarın (perikart) inflamatuar hastalığıdır. Kalbi enfeksiyonlara karşı koruyan, mediyastene sabitleyen ve  kalp, büyük damar...

Miyokardit Acil Yaklaşım

0
Miyokardit kalp kas dokusunun inflamasyonu olarak tanımlanır. Enfeksiyon, toksik etkilere maruz kalma veya kişinin kendi bağışıklık sistemiyle ilgili (otoimmün) nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Ama...

FAST / E-FAST Protokolü

0
Ultrasonografi yaklaşık 50 yıldan beri travma hastasının abdominal değerlendirmesi için sıklıkla kullanılan bir noninvaziv görüntüleme yöntemidir. Fakat ilk olarak 1990'lı yıllarda yazılı olarak travma...

Nergis Çiceği Toksisitesi (Likorin)

0
Nergis (Narcissus) ve kardelen gibi soğanlı, hoş kokulu, yılda bir kez açan çiçekler, nergisgiller (Amaryllidaceae) ailesinin üyesindendir. Ama Amaryllidaceae türleri toksik kristalli bir alkaloid...

Skapular Manipulasyon (Rotasyon) Tekniği İle Omuz Redüksiyonu

0
Anterior omuz çıkığı, acil servislerde en sık karşılaşılan çıkıklardan birisidir ve redüksiyonu için birçok yöntem tarif edilmiştir. Omuz redüksiyonlarını anlatan ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz....

Lumbosakral Grafi Değerlendirme

0
 Direkt grafiler (X-ray), omurga travması mevcut olan hastaların ilk değerlendirilmesinde  ekonomik, taşınabilir ve kolay elde edilebilir olduğu için ilk istenmesi gereken tetkiklerdir. Bu yüzden...

Bel Ağrısı Acil Yaklaşım (Lumbalji Dorsalji)

0
Bel ağrısı (Sırt) hem birinci basamakta hem acil servise başvurularının en yaygın nedenlerinden biri olup erişkinlerde çok yaygın görülen bir hastalıktır. Tüm erişkinlerin yaklaşık...

Aslanger EKG Paterni Olgu Sunumu

0
42 yaşında hastanın kahvaltıdan sonra iş yerinde başlayan göğüs ağrısı şikayeti oluyor ve iş arkadaşları ambulans çağırıyor. Olay yerine gelen 112 ekibine hasta göğüs...

Mehran Skoru (Kontrast Nefropatisi Risk Değerlendirme)

0
Akut koroner sendrom hastalarından perkutan koroner girişim sonrası kontrast madde ilişkili nefropati gelişmesi riskinin belirlenmesi için kullanılan Mehran risk skoru, 2004 yılında ilk kez...

Saha Olay Yeri Yönetimi

0
Saha olay yeri yönetimi ; toplumdaki birey ya da bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk...