Sağlık Mazaret Ataması

0
833

Bilindiği üzere, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 13 üncü maddesinde, “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde memurun sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi hem kendisi hem de madde metninde sayılan yakınlarının
hastalığına bağlanmıştır. Mezkur maddede memur ile yakınlarının hastalığının memurun
“görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması” halinde sağlık mazeretine bağlı yer
değişikliği talebinde bulanabileceği ifade edilmektedir. Bu ifadede memurun yakınlarının
memurun görev yaptığı yerde ikamet ettiği hususundan hareket edilmekte, yakınlarının
memurun görev yaptığı yerde ikamet etmemesi halinde nasıl hareket edileceği hususunun ise mezkur maddede yer alan “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu
tehlikeye düşüreceği” ifadesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği
ifadesinden başka yerde ikamet eden ve hasta olan yakınlarının tedavisi sürecinde bakıma
muhtaç olması sebebiyle memurun görev yaptığı yerde bulunması halinde bu kişilerin sağlık
durumunun tehlikeye gireceği şeklinde anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede bu hükmün uygulanmasında; memurun görev yeri ile ikametgâhı aynı
olan yukarıda sayılan kişiler ile memurun görev yeri ile ikametgâhı farklı olan yukarıda
sayılan kişiler arasında bir ayrıma gidilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü
olduğu çocuklarının hastalığı ile memurun görev yeri ile ikametgahı aynı olan annesinin,
babasının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, memurun görev
yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile
belgelendirerek sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde talebinde bulunması halinde
Kurumunuzca Sağlık Bakanlığı ile memurun görev yaptığı hizmet bölgesi içinde bulunan
hangi hizmet alanında söz konusu hastalığın tedavi edilebileceği hususunda yazışma
yapılarak, Sağlık Bakanlığının cevabi yazısına göre aynı hizmet bölgesi içinde ilgililerin
tedavisinin yapılabileceği başka bir hizmet alanına, aynı hizmet bölgesi içinde ilgililerin
hastalığının tedavisinin mümkün olmaması halinde ise yine Sağlık Bakanlığı ile yazışma
yapılarak, Sağlık Bakanlığının cevabi yazısına göre başka bir hizmet bölgesinde kurumca
ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına yer değiştirme suretiyle atamanın yapılabileceği,

2- Memurun görev yeri ile annesinin, babasının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği
kardeşinin ikametgâhının farklı olması durumunda ise söz konusu yakınlarının hastalığının tedavisinin talep edilen yerde yapıldığı, bahsi geçen kişilerin tedavi sürecinde bakıma ve refakat muhtaç olduğu ve bu süreçte memurun yanlarında bulunmaması halinde bu kişilerin sağlık durumunun tehlikeye düşeceğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yer değiştirme suretiyle atamanın yukarıda sayılan kişilerin ikametlerinin bulunduğu ve tedavilerinin yapıldığı yere yapılabileceği, söz konusu kişilerin ikamet ettikleri yer dışında tedavilerinin yapılması halinde memurun yer değiştirme suretiyle atamasının bahsi geçen kişilerin tedavilerin yapıldığı yere yapılabileceği,
mütalaa edilmektedir.

DHY Atamasında Sağlık Mazereti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Her bir DHY ataması döneminde mazeret başvuruları alınır. Mazeret başvuruları iki çeşittir; eş mazereti ve sağlık mazereti.

Katılacağınız DHY atamasının ilan metninin yayınlandığı gün kuraya katılacak pratisyen ve uzman hekim listesi ile birlikte kura takvimi açıklanıyor. Bu listede mazeret atama başvurularının  ne zaman olacağı  ilan metninde belirtilmektedir. PBS (personel bilgi sistemi) üzerinden başvuru yapılır.

Sağlık Durumu Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Kura takvimi içerisinde ilk olarak başlayan süreç mazeret başvurularıdır. İlan metninin yayınlandığı gün mazeret ataması başvuruları da başlamaktadır.

Sağlık Mazereti Başvurusu İçin Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Sağlık mazereti başvurusunu PBS (personel bilgi sistemi) üzerinden yapılır. DHY ilan metninde sağlık mazereti başvurularında eklenmesi gereken belgeler açıkça belirtilmiştir.

İstenen belgeler; başvuru sahibine veya başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine aitse diye iki başlığa ayrılmıştır.

Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise;

Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenmesini ister.

Sağlık durumu başvurusunu kendiniz için yapacaksanız son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunu sisteme yüklemelisiniz. Başvuru nedeniniz belirli koşullarda çalışmak için olabileceği gibi sadece belirli merkezlerde yapılabilen takipler için de olabilir.

Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;

  •  Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
  • Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
  • Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),

Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Sağlık Mazereti Sonuçları ve DHY Tercihi

  • Mazeret başvurusundan bulunan adayların gönderdiği belgeler bakanlıktaki bir komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucuna göre kabul veya ret sonucu verilmektedir.
  • Değerlendirme sonucunda sağlık mazereti başvurusu kabul edilen adaylar kendileri için açılan ilgili ildeki mazeret kontenjanları arasından tercih belirtebilmektedir.
  • Sağlık mazeretiniz kabul edildiyse genel atama münhallerinden tercih veremezsiniz. Sadece mazeret münhallerinde tercih verebileceğiniz şekilde açılan kontenjanlar arasından tercih yapılabilir
  • Sağlık mazereti başvurusu kabul edilmeyebilir. (neden kabul edilmediği önceki yıllarda mazeret sonuçları listesinde açıklanırken son DHY atamalarında sadece “ret” olarak belirtiliyor)
  • Mazeretiniz kabul edilmezse genel DHY münhal kadroları arasından tercih yapılması gerekmektedir.

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz