Septik Artrit

0
897

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan enfeksiyöz durumudur. Sinovyal zar oldukça vasküler bir yapıdırama koruyucu bazal membranı olmadığı için kan yolu ile gelen mikroorganizmalar kolaylıkla yerleşebilir klemlerin süpüratif enfeksiyonuna septik artrit denilir. Ortopedik acillerden birisidir. Erken dönemde tedavi edilmezeeklemdeki bakterilerin DNA’sı, immun sistemi harekete geçirerek oluşan süreç eklem kıkırdağını hasarlanmasıyla sonuçlanır. Erken tanı ve uygun tedaviye rağmen hastaların %25-50’sinde eklem fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Septik artritin mortalitesiyle ilgili her çalışmada farklı oranlar verilmiş olup %8-24 oranında değişmekte, ortalama mortalite %11’dir. Bu nedenle erken tanınıp tedavinin başlanması, hem mortaliteyi azaltacak hem de ileride gelişebilecek sakatlıkları önleyecektir.

Risk Faktörleri

 • 15 yaş altı 55 yaş üstü(80 yaş üstü daha riskli)
 • Önceden var olan eklem hastalığı (romatolojik artritler dahil)
 • Yakın zamanda yapılan eklem enjeksiyonu ya da eklem cerrahisi geçirmiş olması
 • Deri veya yumuşak doku enfeksiyonu
 • İntravenöz ilaç kullanımı, alkolizm
 • Kalıcı kateterler
 • İmmünsüpresyon ve transplantasyon
 • Diyabet, Kronik Karaciğer Hastalıkları, Kronik Böbrek Hastalığı, Hemofili, Alkolizm

Patogenez

 • S. aureus : En sık %60-90 sağlıklı erişkinlerde , eklem yüzünde döküntü, eklem protezi
 • Streptekoklar : splenektomili hastalarda dikkat edilmeli
 • N. Gonorrhea :  Cinsel aktif gen erişkinlerde, veziküllü döküntü
 • Gram Negatif Basiller: İleri yaş, Sık üriner enfeksiyon, GİS cerrahisi, immünsüpresyon
 • Aneorop Etkenler : Travma sonrası

Klinik

Hastalar eklemde ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik, kızarıklık ve ısı artışı ile başvururlar. Genellikle monoartriküler tutulum ile başvururlar. Osteoartri hastalarında poliartiküler olarak başvuru daha sıktır. Birden fazla eklem tutulumu olan hastalarda gonakokkal enfeksiyon düşünülmelidir. Diz eklemi, kalça eklemi gibi büyük eklem tutulumları daha sık olur.

Dizde lokalize ısı artışı hemen her hastada gözükse de sistemik ateş %60-80 hastada görülür.

Tanı

Kesin tanı için eklem sıvısının aspirasyon örneği incelenmelidir. Hastalardan istenilecek tetkikler; hemogram, CRP, sedimentasyon hızı, eklem sıvında hücre sayımı ve eklem sıvısının kültürü olmalıdır.

 • Eklem sıvısının pürülan olması ve eklem sıvısında 50 000’den fazla WBC görülmesi tanısaldır.

Ayırıcı Tanı

 • Romatizmal ateş
 • Akut jüvenil artrit
 • Romatoit artriT
 • Gut ve pseudogut
 • Reaktif sinovit
 • Bursit, selülit ,tendinit,  osteomiyelit
 • Travmatik hemartroz
 • Viral artritler (hepatit B, rubella, kabakulak)
 • Derin ven trombozu

ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken hastalıklardır.

Tedavi

Tanı konulan hastalara acil serviste hızla antibiyotik tedavisi başlanması gerekir. Olası etkene göre ampirik tedavi başlanır, daha sonra gram boyama sonucu ve kültür sonucuna göre hastanın antibiyotik tedavisinde düzenleme yapılmalıdır.

Kaynaklar

 • http://ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/680/2013/09/Septik-Artrit.pdf
 • Clinical guidelines for the antimicrobial treatment of bone and joınt infections.
  Infect Chemother 2014; 46(2):125-138.
 • https://www.uptodate.com/contents/septic-arthritis-in-adults?search=septic%20arthritis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H1926610274
 • http://dergi.totbid.org.tr/files/9_2/06.VolkanOztuna.pdf

Omuz Çıkığı Yönetimi

1990 yılında Akşehir'de doğdum.Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de eğitim öğretimim için mesai harcadıktan sonra son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım.(Tıp fakultesi eğitimimde bir de GATA dönemi var ki askerlik anıları bitmez...) Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp bölümüne yerleştim. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçiş yapıp asistanlık sürecimi tamamladım. Şuanda DHY olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Servisinde Uzman olarak çalışıyorum halen. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet Acil Tıp Uzmanıyım, evet hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz