Sinüs Taşikardisi

0
12248

Sinüs taşikardisi, kalbin normalden daha hızlı attığı ve kalp debisinde artışa neden olan düzenli dar QRS taşikardidir. Dakikada 100 vurunun üstü taşikardi olarak kabul edilir. Genellikle 100‐160/dk atriyal atım sayısı mevcuttur. En sık rastlanan taşikardidir. Sinüs taşikardisinin egzersize veya strese karş yeterli ejeksiyon fraksiyonunu sağlamak için kompansatuar bir yanıt olarak gelişir. Yetişkinler için normal dinlenme kalp hızı, uygunluk düzeyine veya tıbbi komorbiditelerin varlığına bağlı olarak değişen 60 ile 100 arasındadır. Çocuklar için, yaşa göre değişir, ancak genellikle yetişkinlerdeki dinlenme oranından daha yüksektir (bebeklik döneminde dakikada yaklaşık 100 ile 150 atış arasında başlar ve önümüzdeki altı yıl içinde kademeli bir azalma ile başlar).

blank

Normal sinüs ritmi sağ atriumun üst bölgesindeki sinüs nodundan köken alır. Normal bir kalpte sinüs düğümünden dakikada 60-100 civarında uyarı çıkar. Bu da normal kalp hızını oluşturur.

blank

İstirahatte gözlemnen taşikardi varlığı ciddi patolojinin en erken belirtisi olabilir. Bu nedenle, klinisyenin taşikardinin altta yatan nedenini hızlı bir şekilde tanımlaması ve acil değerlendirme ve / veya tedaviyi gösterip göstermediğini belirlemesi çok önemlidir.

blank

blank

Taşikardinin fizyolojik veya patolojik nedenleri olabilir. Fizyolojik olarak genellikle egzersiz, stres, ağrı ve anksiyete dahil olmak üzere katekolaminerjik tetikleyicilerle ilişkilidir. Patolojik olarak aşağıda özetlendiği gibi kardiyak ve kardiyak olmayan etiyolojiler vardır:

Fizyolojik:

 • Çocuklar
 • Efor
 • Emosyonel (stres) vs.
 • Ağrı
 • Anksiyete

Patolojik:

 • Ateş
 • Hipoksi
 • Hipovolemi
 • Anemi
 • Enfeksiyon
 • Anksiyete
 • Dekompanse Kalp Yetmezliği
 • Pulmoner Emboli

Farmakolojik:

 • Atropin
 • Katekolamin (Epinefrin)
 • Salbutamol
 • Aminofilin
 • Kafein
 • Alkol
 • Nikotin
 • Amfetamin
 • Kokain

blank

Sinüs taşikardisi genellikle altta yatan bir hastalığa sekonder olarak gelişir. Fizyolojik olarak gelişen çoğu sinüs taşikardisinde hastaların öyküsünde şiddetli egzersiz veya çok fazla kafein almak, duygusal durumlar ortaya çıkar.

En fazla gözlemlenen semptomlar;

 • Anormal derecede güçlü veya kuvvetli kalp atışları
 • Çarpıntı
 • Düzensiz kalp atışları
 • Nefes almada zorluk
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Bayılma
 • Göğüs ağrısı
 • Kaygı
 • Kan basıncında değişiklik
 • Egzersiz yapmakta zorluk
 • Kaygıblank

 

blank

Sinüs taşikardisi olan hastanın EKG özelikleri;

blank

Ritim: Düzenli
Hız:> 100/dakika (yetişkinlerde).
P Dalgası: Normal büyüklükte. Her P’den sonra QRS dalgası mevcut. DI  ve DII’de pozitiftir. aVR’de negatif

QRS: Dar
blankTaşikardisi olan bütün hastalara EKG çekilir. P dalgasını görmeden sinüs taşikardisi tanısı konulamaz.

 • Düzenli ritmde dar QRS taşikardisi olup kalp (ventrikül) hızı 110-130 dakika civarında ise ve P dalgasını görmüyorsanız 2:1 geçişli atriyal flutter olma ihtimalini unutmayın. Böyle bir durumda, “testere dişi görünümünü andırıyor mu?” diye T dalgasının inen koluna bakılmalıdır. Tanı amaçlı hastaya Adenozi verilebilir. Eğer AV blok varsa Adenozin ile AV blok derecesi artırılır ve  flutter dalgalarının ortaya çıkması sağlanabilir.
 • Düzenli ritmde dar QRS taşikardisi olup kalp (ventrikül) hızı 110-130 dakika civarında ise ve P dalgasını görmüyorsanız bloklu ektopik atriyal taşikardi olma ihtimalini unutmayın. Bloklu ektopik atriyal taşikardide “testere dişi görünümü” olmaz. Emin olmak için Adenozin verilebilir: Adenozin ile AV blok derecesini artırabilir ve P dalgalarının net görülmesini sağlayabilirsiniz.

İstenmesi gerelen laboratuvar tetkikleri:

 • Glikoz seviyesi
 • Elektrolitler
 • Kalsiyum, magnezyum
 • Tiroid fonksiyonu
 • Troponin
 • Toksikolojik ilaç tarama

blank

Bu nedenle sinüs taşikardisinin değil de altta yatan sebebin düzeltilmesi genellikle tedavi için yeterli olur. Nadiren sinüs taşikardisini açıklayabilecek bir sebep bulunamaz ve bu duruma uygunsuz sinüs taşikardisi (inappropriate sinus tachycardia) adı verilir.
Uygunsuz sinüs taşikardisi varsa ve hasta semptomatik ise beta bloker, diltiazem veya verapamil gibi ilaçlar ile kalp hızı yavaşlatılabilir. Bu tedavi ile taşikardiye bağlı kardiyomiyopati gelişiminin de önlenmesi amaçlanır.

Beta blokörler duygusal stres ve diğer anksiyete bozukluklarının tetiklediği fizyolojik semptomatik sinüs taşikardisi için son derece yararlı ve etkili olabilir. Beta blokör kontrendike ise dilitiazem veya verapamil yararlı olabilir.

blank

blank50 yaş çarpıntı şikayeti olan hasta

blank

 • https://litfl.com/sinus-tachycardia-ecg-library/
 • https://ecgwaves.com/topic/sinus-tachycardia-causes-ecg-inappropriate-management/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553128/
 • http://ailehekimi.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/581/2019/04/Birinci-Basamakta-Aritmilere-Yakla%C5%9F%C4%B1m.pdf
 • https://www.metealpaslan.com/ekg/sinus-tasikardisi.htm

blank

Sinüs Bradikardisi

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz