Tansiyon Pnömotoraks Akıl Kartı

0
5288

Genellikle künt travma veya mekanik ventilasyona bağlı gelişen, havanın inspiryumda plevral aralığa girerken ekspiryumda çıkamaması ve plevral aralıkta hapsolması sonucu bu alandaki havanın akciğer üzerine basınç oluşturması sebebiyle akciğer kollapsına neden olan pnömotoraks tipidir. Plevral yırtılmaya bağlı oluşan bu valf sistemi tek yönlü çalışır ve oluşan pnömotoraksın fizik bulgusu sinsi olabilir ama karakteristiktir; akciğer ekspansiyonunda azalmayı, hiper-rezonansı, pnömotoraks tarafında solunum seslerinin azalmasını içerir. Bazen kalp apeksinde “tıklama” gibi ek sesler duyulabilir. Bu bulgularla birlikte şiddetli semptomlara kalp-solunum zorluğu eşlik ettiği zaman siyanoz, terleme, şiddetli takipne, taşikardi ve hipotansiyonun varlığı tansiyon pnömotoraks olabileceği düşünülmelidir.

Tansiyon pnömotoraksın klinik bulgularında;

  • Şiddetli Dispne
  • Trakeal Deviasyon
  • Mediastinal Sift
  • Hiperrezonans
  • Siyanoz (Geç Bulgu)
  • Hipotansiyon
  • Boyun Venöz Dolgunluğu

bulunur.

Şiddetli solunum zorluğu semptomları ve bulguları tansiyon pnömotoraksının varlığını  düşündürür.

Tansiyon pnomotoraks derhal dekompresyon gerektirir. Başlangıçta büyük bir iğne
ile kateterin plevral boşluğa hızla yerleştirilmesi (İğne) ile yönetilebilir. Göğüs duvarının
değişken kalınlığından, kateterin bükülmesinden veya diğer teknik anatomik
komplikasyonlar nedeniyle iğne dekompresyonu başarılı olmayabilir. Bu durumda diğer alternatif perkütan drenaj kateter yöntemleri (parmak torakostomi, Heimlich valv tüp torakostomi) uygulanmalıdır.

Öneriler:

Öncelikli müdahale  iğne dekompresyon ama uyulama yeri 2. İKA midklavikuler hat yerine 4-5. İKA anterior aksiller hat olarak önerilmiş.. Çocuklar için hala 2. İKA önerisi devam etmektedir. İğne dekompresyon başarısız olursa tecrübeli girişimciler için  ikinci seçenek parmak torakostomi önerilmektedir.


Pnömotoraks

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz