Zona (Herpes Zoster) Reçetesi

0
20173

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Zona olarak da bilinen herpes zoster, suçiçeği (varisella zoster virüsün : VZV:, insan herpes 3 :HHV-3) virüsünün yeniden aktivasyonunun neden olduğu viral bir hastalıktır. Hastalık daha önce geçirilmiş bir suçiçeği enfeksiyonundan sonra kranial sinirin duyusal ganglionlarında veya dorsal kök ganglionlarında uykuda kalan varicella-zoster virüsünün yeniden aktivasyonu sonucu oluşur. Halk arasında genellikle gece yanığı adını da alır ve ileri yaşlarda özellikle 50 yaş sonrasında sıklıkla gövdede önce kızarıklık sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle  lezyonlara neden olur.

blank

blank

Herpes simpleks virüs grubuyla ilişkili çift sarmallı bir DNA virüsü olan varisella zoster  neden olur.  Bilinen tek rezervuarı insandır. Bulaşıcılığı yüksektir.

blank

oster karakteristik olarak

 • Ateş
 • Halsizlik
 • Dayanılmaz yanma ağrısı

prodromu ve ardından üç ila beş gün sonra ortaya çıkan

 • Veziküllerin görülmesi

ile kendini gösterir. Lezyonlar tek bir dermatom içinde unilateral olarak dağılır.

blank

Antiviral Tedavi:

Nükleozid analogları asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir kullanılabilir. Viral DNA polimeraz replikasyonunu önleyerek etki ederler. Antiviral tedavi lezyonların iyileşmesini hızlandırır, akut ağrıyı azaltır ve özellikle yaşlı hastalarda postherpetik nevraljiyi önlemeye yardımcı olur. Ama tedavide döküntülerin gözlenmesinden itibaren 72 saat içerisinde başlanması önerilir. Eğer hasta immünsüprese ise, 72 saat sonrasında da antiviral tedavi devam etmelidir (özellikle organ nakli hastalarında).

 • Asiklovir (ASİVİRAL®): Asiklvovir tablet 800 mg, günde beş kez, beş gün önerilir.
 • Valasiklovir (VALTREX®):Valasiklovir tablet 1 g, günde üç kez, beş gün önerilir. Valasiklovir tedavisinin 7 veya 14 günlük kullanımında da uzun kullanımın ek yarar sağlamadığı gözlenmiştir.
 • Famciclovir (FAMVIR®): Famciclovir 500 mg, günde üç kez, yedi gün önerilir.

Herpes zoster tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlardır. Mupirosin veya soframisin gibi topikal antibiyotik kremler, ikincil bakteriyel enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Analjezikler ağrıyı gidermeye yardımcı olur. Bazen şiddetli ağrı opioid ilaç gerektirebilir. Topikal lidokain ve sinir blokları da ağrıyı azaltabilir. Dissemine durumlarda hastane yatışı ile intravenöz tedavi başlanmalıdır.

Analjezik Tedavi:

NSAID’ler ve asetaminofen hafif ağrı için kullanılırken, zayıf opioid analjezikler (kodein, tramadol) ile kombine edilebilir. Uyku düzenini bozan ağrı durumlarında ise daha güçlü opioid analjezikler kullanılabilir (oksikodon veya morfin).

blank

blank

I- Asiviral® (asiklovir) 800mg Tablet DIB s:5×1

 • Asiklovir içerir ve 20 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.
 • 800 mg günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla alınır ve tedavi 5 gün sürmelidir.
 • Enfeksiyon başladığında tedavi mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.
 • Döküntü ortaya çıkar çıkmaz başlanan tedavi çok daha iyi sonuçlar vermektedir.
 • 6 yaş üzeri çocuklarda günde 4 kez 800 mg ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg AKLOVİR verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde günde 4 kez 200 mg AKLOVİR verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır

II-Arveles® (Deksketoprofen) 25 mg Tablet DIB s:3×1 

 • Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg’dır. Günlük toplam doz 75 mg’ı geçmemelidir.
 • Semptomları kontrol etmede gerekli olan en kısa süre için etkili olan en düşük dozu kullanarak istenmeyen etkiler en aza indirilebilir.

blank

I- Valtrex® (valasiklovir)  1gr Tablet DIB s:3×1

 • Günde 3 kez 1000 mg (1 adet VALTREX 1000 mg film kaplı tablet veya 2 adet
  VALTREX 500 mg film kaplı tablet) olacak şekilde 5 gün süreyle kullanılmalıdır.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği değerlendirilmediğinden VALTREX’in çocuklarda kullanılması önerilmez.

blank

B01 Varisella (su çiçeği)
B01.0† Varisella menenjiti (G02.0*)
B01.1† Varisella ensefaliti (G05.1*)
B01.2† Varisella pnömonisi (J17.1*)
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B02 Zoster [herpes zoster]
B02.0† Zoster ensefaliti (G05.1*)
B02.1† Zoster menenjiti (G02.0*)
B02.2† Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.3† Zoster göz hastalığı
B02.7 Dissemine Zoster
B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte
B02.9 Zoster, komplikasyonsuz

 

blank

Zona (Herpes Zoster) Acil Yaklaşım

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz