Anterior Omuz Çıkığı

İnsan vücudunda en sık çıkığın gözlendiği eklem glenohumeral eklemdir. Bu çıkık %96 oranında travma sonucu oluşsa da %4 atravmatik olabilir. Bu çıkıların %95 i anterior çıkıklardır. Çoğunlukla kol açıkken el üzerine düşme sırasında kolun zorlu abdüksiyon, ekstansiyon, eksternal rotasyonu sonunucu humerus başının anterior kapsül ve labrumu zorlayarak glenoidden taşması ile meydana gelir. Nadir olarak, omuza posteriordan … Okumaya devam et Anterior Omuz Çıkığı