Fomepizol Uygulama Akıl Kartı

0
2802

Antizol ®, 1g/mL ,1g/5mL

Spesifik Alkol Dehidrogenaz kompetatif inhibitörüdür.

Pahalı olmasından ötürü Türkiye’de kısıtlı sayıda merkezde bulunmaktadır. 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezini (UZEM) aracılığı ile en yakın merkezden getirtilebilir.

Metanol-Etilen glikol zehirlenmelerinde kullanılır.

Fomepizol Uygulaması:

 • Yükleme dozu : 100 ml %0.9 salin veya %5 dekstroz içerisinde 15 mg/kg 30 dakika içinde verilir.
 • İdame dozu : İ.V 10 -15  mg/kg 12 saat arayla toplam 4 kez, ardından 15 mg/ kg 12 saatte bir, 30 dakikalık infüzyonlarla verilir.
 • 48 saatten uzun veriliyorsa metabolizmanın indüksiyonunu kompanse etmek için doz 15 mg/kg’a yükseltilmelidir.
 • Eğer hasta diyalize girerse, fomepizol her 4 saatte bir veya diyaliz boyunca 1 mg/kg/saat hızında devamlı olarak verilmelidir.
 • Fomepizol, hastanın asidozu ve genel durumu düzelinceye ya da ölçülebiliyorsa metanol düzeyi 20 mg/dL’nin altına düşene dek sürdürülür.
 • Pediatrik: Güvenlik ve etkinliği pediyatrik hastalarda belirlenmemiştir
 • Fomepizolün etanole göre etkisinin daha özgül ve yan etkilerinin daha az olduğu belirtilmesine karşın, klinik açıdan üstünlüğünü kanıtlayan kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:

 •  Hipotansiyon
 •  Hipertrigliseridemi
 •  Baş dönmesi
 •  Nöbet
 •  Anksiyete
 • Dissemine intravasküler koagülasyon (nadir)
 • Anüri

Metanol (Sahte Alkol) Zehirlenmeleri

Etilen Glikol Zehirlenmeleri

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz