Prinzmetal Angina (Koroner Vazospazm)

Prinzmetal (VAP:Varyant Angina Pektoris) angina aterosklerotik koroner arter hastalıklarından klinik olarak ayrılması zor olan bir anginadır. Hastaların çoğunda istirahatte gelen retrosternal ezici baskı şeklinde...

Klopidogrel (Plavix – Karum – Pingel)

Klopidogrel Hidrojen Sülfat PLAVIX 75 mg, 28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Klopidogrel thienopyridin derivesi olup tpombosit ADP reseptör antagonistidir. Gp-IIb /...

Perikardit

Perikardit, kalbin çepeçevre saran zarın (perikart) inflamatuar hastalığıdır . Kalbi enfeksiyonlara karşı koruyan, mediyastene sabitleyen ve  kalp , büyük damar köklerini çepeçevre saran çift...

Pulmoner Emboli Dışlama Kriterleri PERC

Acil servisin ölümcül tanılarından biri olan pulmoner emboli (PTE) sıklıkla alt ekstremite venlerinde oluşan pıhtının venöz sistem boyunca ilerleyerek , sağ ventrikülü geçerek pulmoner...

INR Yüksekliği Yaklaşım

İNR (international normalized ratio) uluslararası standardize oran anlamına gelmektedir. İNR değeri sayesinde  pıhtılaşma süreleri farklı doktorların farklı ülkelerdeki farklı laboratuvarlarda okunan değerlerinin standardizasyonu sağlanır. Antikoagülan...

Benign Erken Repolarizasyon

Erken repolarizasyon (ER) toplumda yaklaşık %1-9'unda sık gözlenen bir ektrokardiyografik bulgudur. EKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv)...

Acil Serviste Ölümcül EKG Örnekleri

1-HIZ: R-R Arası düzenli mi? Evet. R-R Arası 4-5 arası büyük kare. 300/4-5=60-75 arası bpm yani hız 60-100 arası normal hızda. 2-RİTM: P dalgası var ve...

ST Elevasyonu Yapan Nedenler Akıl Kartı

ST Segmenti ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon arasındaki mesafeyi gösterir. S dalgası sonu (J noktası) ile T dalgası arasındaki yassı, izoelektrik EKG kısmıdır. ST segment...

Güneş Yanığı

Tatil denince akla ilk yaz, güneş, kum ,yüzmek geliyor. Bu güzel havalarda tatilin tadını çıkarmak isterken güneş ışınlarına fazla maruz kalmak birçok rahatsızlığa neden...

Cerrahi Havayolu

Havayolu yönetiminde  güvenli havayolunun açılması, yeterli  ventilasyonun  ve güvenli şekilde devamlılığının sağlanması acil servislerde kritik hastaların resüsitasyonunun temelini oluşturur. Acil servislerde kritik hastalarda yeterli...

Travma Hastalarında Birincil ve İkincil Bakı

Travma  hastalarında ölümlerin büyük çoğunluğu ilk dakikalarda olmaktadır. İlk dakikaların ardından hasta için kritik olan ilk saatler altın saatler olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada hastaya...

Yanık Ünite ve Merkezlerinin Bulunduğu Hastaneler

  YANIK ÜNİTE VE MERKEZLERİNİN BULUNDUĞU HASTANELER SIRA NO İL KURUM ÜNİTE/MERKEZ TELEFON (SANTRAL) 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ MERKEZ 0 322 355 01 01 2 ANKARA ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM...

Yanık : Olay Yeri ve Acil Servis Yaklaşımı

2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yanık Yaralanmaları Tedavi Algoritmasın"dan derlediğimiz bu yazıda olay yerinde ve acil servislerde yanık hastalarına ilk yaklaşımda neler yapılması...

YenidoğanTemel Yaşam Desteği Akıl Kartı ERC 2015

Doğum sırasında, resüsitasyon gereksinimi olan bebek sayısı oldukça azdır, bazılarında bu perinatal geçiş döneminde sorun yaşanmaktadır ve destek uygulanmaması durumunda resüsitasyon gereksinimi ortaya çıkacaktır....