Septik Artrit

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan enfeksiyöz durumudur. Sinovyal zar oldukça vasküler bir yapıdırama koruyucu bazal...

QT Aralığı

QT aralığı (intervali) Q dalga başlangıcından T dalga sonuna kadar geçen süre aralığına denir. Bu interval ventriküllerin depolarizasyonu (QRS Kompleksi) ve repolarizasyonu (ST /T dalgası) ...

KBRN Nedir Ve Neden Önemlidir?

KBRN kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli durumların kısaltması olarak kullanılan dünya çapında bir terimdir. Tek tek ele alacak...

Silüet İşareti Nedir?

Eğer bir intratorasik opasite herhangi bir yapı ile anatomik kontakt halinde ise onun sınırlarını siler. Akciğer grafisinde bu lokalize opasitenin; kalbin mediastenin veya diafragmanın...

Elektrik Çarpmalarına Bağlı Yaralanmalar

Elektrik çarpması, yetişkinlerde sıklıkla iş ortamında meydana gelirken,  özellikle 5 yaş altı çocuklarda genellikle ev ortamında görülmektedir. Ev kazalarında elektrik çarpmasına bağlı ölüm oranı...

Sol Ventrikül Anevrizması

Sol ventrikül anevrizmaları (SVA) koroner arter hastalığının doğal seyri esnasında görülen akut transmural miyokard infarktüsü sonrasında %7.6 olarak  gelişen bir komplikasyondur. İnfarktüs sonucu ventrikülde ,...

Coronavirüs “2019-nCoV” Hakkında Bilgilendirme

Coronavirüsler ilk olarak hayvanlarda tanımlanmışlardır. Hayvandan insana bulaş vakaları 2003 yılında "SARS-CoV" ve 2012 yılında "MERS-CoV" olarak adlandırılmıştır. "SARS-CoV",  Severity Acute Respiratory Syndrome isminin...

T Dalgası Değişiklikleri

T dalgası her QRS kompleksinden sonrasında gelen ventrikül repolarizasyonunu gösteren pozitif sapmadır. Bu fazda miyokard hücreleri yeniden negatif yüklenir ve depolarize (yeniden şarj olmak  için tekrar...

Pulmoner Tromboemboli Trombolitik (Alteplaz) Uygulama Akıl Kartı

Masif pulmoner tromboemboli (PTE); mortalite ve morbiditesi yüksek, ani başlayan göğüs ağrısı, dispne , taşikardi, hipotansiyon , senkop gibi kendisine özgü olmayan şikayetlerle acil...

Perikardiyosentez

Perikardiyosentez, kardiyak tamponadın tedavisinde yaşam kurtarıcı müdahaledir. Kardiyak tamponad  ise perikardiyal boşlukta sıvı veya kan  birikimine bağlı intraperikardiyal basıncın artmasıyla kalbin diastolde yeterince dolumunu engelleyerek  ventrikül...

Kardiyak Tamponad

Kardiyak Tamponad intraperikardiyal alana sıvı veya kan birikmesi sonucunda intraperikardiyal basıncın artmasıyla ventriküllerin diyastolik doluşunun kısıtlanması beraber atım volümü ve kalp debisinin düşmesi ile ortaya...

Aort Diseksiyonu

Akut aort diseksiyonu (AD) tanısı zor konulan ve tanısı konulsa bile hastane içi mortalitesi çok yüksek (%12-27) olan vasküler bir hastalıktır. Aort duvarı içten dışa...

Wolf Parkinson White (WPW) Sendromunda Atriyal Fibrilasyon

Wolff-Parkinson-White sendromu (WPW) supraventriküler taşikardilerin (SVT) yaygın bir sebebidir ve toplumda % 0.1 ila % 3 oranında görülür. Anatomik olarak normal iletim sisteminin dışında...

GOLD 2019 Bölüm 3 ve Bölüm 4: KOAH Kronik Süreçte Takip...

KOAH yazı dizimizin sonuncusu acilden birazcık uzak ama tıbbi nosyon olarak bilmekte fayda var diye düşündüğümüz önerileri GOLD 2019 rehberliğinde sizlerle paylaşıyoruz. KOAH atak...