Kene Isırmaları Acil Yaklaşım

Yaşamlarını kan emerek devam ettiren keneler; küçük oval şekilli, genellikle hayvanların ve rastlantısal olarak insanların kanı ile beslenen, 6-8 bacaklı, uçamayan ve sıçrayamayan son...

Yılan Isırması Acil Yaklaşım

Zehirli yılan sokmaları hızlı tedavi gerektiren acil tıbbi bir durumdur. Dünya üzerinde yılan ısırmalarına bağlı ölümlere oldukça sık rastlanmaktadır. Ülkemizde de zehirli yılan ısırmaları...

Pediatrik İleri Yaşam Desteği AHA 2018 Akıl Kartı

Resüsitasyon algoritmalarında önde gelen kuruluşlardan olan AHA  2018 güncellemesi ile direçli VF/nVT için  Amiodaron ve Lidokain ve şok uygulamalarında  yeni  önerilerde bulundu. AHA tarafında dirençli VF /...

Akrep Sokması Acil Yaklaşım

Akrep sokması olguları ülkemizde özellikle güneydoğu , ege ve batı akdeniz bölgelerinde ve  genellikle bahar aylarının başından itibaren yaz mevsiminin tüm sıcaklığını gösterdiği bu günlerde ...

Sol Ana Koroner Arter (LMCA) Tıkanıklığı

Sol ana koroner arter trombozu nedeniyle meydana gelen akut anterior miyokard infarktüsü (Mİ) oldukça seyrek görülür, ancak mortalitesi çok yüksektir. Tehdit altında bulunan miyokard...

Pediatrik İleri Yaşam Desteği ERC 2015

Ciddi Hasta ya da Yaralı Çocuğun Değerlendirilmesi – Kardiyopulmoner Arresti Önleme Çocuklarda, solunum veya dolaşım yetmezliğinin neden olduğu sekonder kardiyopulmoner arrest, aritmilerin neden olduğu primer...

Trisiklik (TCA) Antidepresan Zehirlenmeleri

Trisiklik antidepresanlar (TCA:TSA) genellikle depresyon, obsesif kompülsif bozukluklar, anksiyete ve panik bozukluklar gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ajanlardır. Etkileri santral sinir sistemi üzerinedir. Trisiklik antidepresanların  toksik etkileri kardiyolojik...

Esmolol ( Brevibloc ) Akıl Kartı

ESMOLOL (Brevibloc) selektif beta 1 bloker dir. İlerleyici hedef organ hasarının eşlik ettiği  hipertansif acillerde (Hypertensive Emergency)  ve end-organ hasarı bulgusu olmaksızın  hipertansif öncelikli durumlarda  (Hypertensive...

Prinzmetal Angina (Koroner Vazospazm)

Prinzmetal (VAP:Varyant Angina Pektoris) angina aterosklerotik koroner arter hastalıklarından klinik olarak ayrılması zor olan bir anginadır. Hastaların çoğunda istirahatte gelen retrosternal ezici baskı şeklinde...

Klopidogrel (Plavix – Karum – Pingel)

Klopidogrel Hidrojen Sülfat PLAVIX 75 mg, 28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Klopidogrel thienopyridin derivesi olup tpombosit ADP reseptör antagonistidir. Gp-IIb /...

Perikardit

Perikardit, kalbin çepeçevre saran zarın (perikart) inflamatuar hastalığıdır . Kalbi enfeksiyonlara karşı koruyan, mediyastene sabitleyen ve  kalp , büyük damar köklerini çepeçevre saran çift...

Pulmoner Emboli Dışlama Kriterleri PERC

Acil servisin ölümcül tanılarından biri olan pulmoner emboli (PTE) sıklıkla alt ekstremite venlerinde oluşan pıhtının venöz sistem boyunca ilerleyerek , sağ ventrikülü geçerek pulmoner...

INR Yüksekliği Yaklaşım

İNR (international normalized ratio) uluslararası standardize oran anlamına gelmektedir. İNR değeri sayesinde  pıhtılaşma süreleri farklı doktorların farklı ülkelerdeki farklı laboratuvarlarda okunan değerlerinin standardizasyonu sağlanır. Antikoagülan...

Benign Erken Repolarizasyon

Erken repolarizasyon (ER) toplumda yaklaşık %1-9'unda sık gözlenen bir ektrokardiyografik bulgudur. EKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv)...