Anterior Omuz Çıkığı

İnsan vücudunda en sık çıkığın gözlendiği eklem glenohumeral eklemdir. Bu çıkık %96 oranında travma sonucu oluşsa da %4 atravmatik olabilir. Bu çıkıların %95 i...

Oral Airway

Hava yolu tıkanıklığı  hastanın bilinç durumu ve kas tonusuna göre kısmi veya tam olabilir. Hastanın bilinci açıksa genelde hava yolu da açıktır. Bilinç kaybı...

Eritrosit Süspansiyonu (ES)

Bu yıl 12.'si düzenlenen Ulusal Kan merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 10 – 14 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Yayınlanan kurs kitapçığı üzerinden hazırladığımız...

Zehirlenmeler ve Toksidromlar

16. yy'da Paraselsus “Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur.” şeklinde toksikolojinini temel söylemini ifade etmiştir. Zehirlenme vakalarında doğru tanı iyi bir anamnez, fizik muayene ve...

Kas İçi (İntramuskuler – İM) Enjeksiyon

İntramüsküler (İM) enjeksiyon ilacın subkutan dokunun altındaki derin kas dokusu içerisine enjekte edilmesidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık çalışanları alternatif yöntemlerin veya oral ilaç vermenin aynı etkiyi gösterdiğini...

Omuz Çıkığı Yönetimi

Omuz çıkığı  (Glenohumeral eklem çıkıkları) yaklaşık 3000 yıldır bilinen ve sık karşılaşılan bir eklem yaralanmasıdır.Günümüzde acil servise başvuran çıkık vakalarının yaklaşık yarısını omuz çıkığı...

Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları Yasal Sınır

Etanol ölçümü (alkol) acil servislerde  tüm dünyada  olduğu gibi Türkiyede de trafik kazaları , darp ve işyeri kazaları , hastalıkla ilişkili olarak toksikolojik olarak...

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Vücuda alındığında sistemler üzerinde zararlı etki oluşturan maddelere zehir denir.  Zehir vücutta farklı mekanizmalarla hücresel fonksiyonları ve organ fonksiyonlarını değiştirerek ya da vücutta bulunan veya...

Posterior Miyokard İnfarktüsü

Posterior miyokard infarktüsü (Mİ) tüm miyokard infarktlarının %10-15’ini oluşturur. Genelikle inferior veya lateral infarkt durumunda meydana gelmektedir. İzole posterior infarkt bir acil koroner reperfüzyon...

Pediatrik Resüsitasyon Ekipmanları

Çocuk grubu olgularda kardiyopulmoner arest, yetişkinlerde olduğu gibi esas olarak kardiyak sorunlara bağlı değildir. Çoğunlukla solunum sorunlarına bağlı olarak gelişir. Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR), solunum...

İnferior Miyokard İnfarktüsü

İnferior miyokard infarktüsü (Mİ) tüm miyokard infarktlarının %40-50’sini oluşturur. Vakaların %80 inde sağ koroner arter sorumlu iken diğerlerinde sirkumfleks arter sorumludur. Genelder anterior miyokard...

Dozunu Ne Kadar Biliyoruz?(Açık Kemik Kırıkları)

Rutin geçen bir kırmızı alan nöbetinde günün uzmanı tarafından nasıl gafil avlandığımızdan bahsedeceğim. Tüm olay Uzman ablamızın heyecanla ve söylenerek doktor deskine gelmesiyle başladı. "Ortopedi...

Anterior Miyokard İnfarktüsü

Akut anterior miyokard infarktüsü (Mİ) sol  koroner arter (LAD) trombozu nedeniyle meydana  gelir. Miyokard infarktüsüne neden olan tezyon LAD arterin ne kadar proksimalinde ise hasara...

Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen Çocukluk Dönemi Aşı şeması aşağıda gösterilmiştir. İsterseniz bakanlığın hazırladığı sayfaya girerek isterseniz bebeğinizin doğum yılını göre aşı takvimini hesaplaya biliyorsunuz. Aşı...