Sözleşme

PREMİUM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi Doğuyaka Mh. Termessos Blv. Gardenya Park 3 Sit. D Blok No:4/8 Muratpaşa, ANTALYA adresinde bulunan ACLTEX MEDİKAL TASARIM TEKSTİL (“Acil Çalışanları”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Acil Çalışanları’nın Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

  1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan Acil Çalışanları Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), Acil Çalışanları Premium abonelik sistemi ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm Acil Çalışanları Premium kullanıcıları burada ilan edilen “Kullanıcı Sözleşmesi”ni kabul etmiş sayılır. Site’mize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Satıcı Bilgileri

Ünvanı: ACLTEX MEDİKAL TASARIM TEKSTİL

Adres : Doğuyaka Mh. Termessos Blv. Gardenya Park 3 Sit. D Blok No:4/8 Muratpaşa ANTALYA

Telefon : 0 553 5737315

Eposta : magaza@acilcalisanlari.com

  1. TANIMLAR

2.1. Acil Çalışanları Premium bir “Abonelik” sistemidir. Bu sözleşmede Acil Çalışanları Premium üyeliği kısaca “Abonelik” diye anılacaktır. Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi “kullanıcı” olarak anılacaktır.

2.2. Çerez (Cookie) Politikası Websitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden (https://www.acilçalışanlari.com/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Acil Çalışanları tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Acil Çalışanları’nın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.acilcalisanlari.com/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.3. Hesabım Sayfası Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

2.4. Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Acil Çalışanları ya da Acil Çalışanları’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet, abonelik ve uygulamaları ifade eder.

2.5. Market/Mağaza Acil Çalışanları’nın Websitesi üzerinde ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan sanal alanı ifade eder.

2.6. Üye Acil Çalışanları ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

2.7. Websitesi Mülkiyeti Acil Çalışanları’na ait olan ve Acil Çalışanları’nın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.acilcalisanlari.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil siteyi ifade eder.

2.8. Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan gerçek kişiyi ifade eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE AMACI

3.1.ACLTEX MEDİKAL TASARIM TEKSTİL, www.acilcalisanlari.com websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler, site üzerinde gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

4.1.1. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca Acil Çalışanları tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmaması gerekmektedir.

4.1.2. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.1.3.Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Acil Çalışanları tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Her Üyelik Hesabı tek kullanıcıya aittir. Kişiler hesaplarını başka kişilere devredemez, başkalarına kullandırtamaz veya başkasının hesabını kullanarak içeriklere erişim sağlayamazlar.  İçeriklerin tamamı özgün içerikler olup  Acil Çalışanları ekibi tarafından büyük emek ve zaman harcanarak hazırlanmaktadır. Dolayısıyla tüm içerikler telif hakkına tabidir ve ihlali halinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kişiler hukuken sorumlu tutulacaktır.

4.3. Kullanıcılar eş zamanlı olarak yalnızca tek bir oturumla erişim sağlayabilirler. Çoklu oturumla erişim sağlayamazlar.

4.3.1. Kimlik doğrulama ve güvenlik için oturum süresi Acil Çalışanları tarafından sınırlandırabilir ve kullanıcının tekrar giriş yapması istenebilir. Acil Çalışanları gerekli gördüğü durumlarda güvenlik ve doğrulama koşulları gereği hesap-cihaz eşleştirmesi yapabilir.

4.3.2. Kullanıcı’ların Acil çalışanları tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmesi amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin sağlanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Acil Çalışanları’nın doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. Acil Çalışanları, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.8. Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Acil Çalışanları, Kullanıcı’ları tarafından Acil Çalışanları’na iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.9. Acil Çalışanları’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Acil Çalışanları ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Acil Çalışanları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Acil Çalışanları, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Acil Çalışanları her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

4.12. Bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan abonelik, sadece abonelerin kişisel kullanımları için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Kullanıcı Programı veya Hizmeti alt lisans olarak vermeyeceğini, kiralamayacağını, ödünç vermeyeceğini ya da herhangi bir şekilde devretmeyeceğini kabul eder. Ek olarak site içeriğini ve programı değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, ters mühendislik (reverse engineering) yapmayacağını ya da yazılımdan kaynak kodu elde etmeyeceğini; veya Programı ya da Hizmeti bu sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirtilen ihlalleri yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Haksız kullanımın önüne geçmek için yapılan uygulamalardan kaynaklanan her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programın yapımcıları bu uygulamalardaki gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Ürün ve Abonelik satım alımlarında Üye ve/veya Ziyaretçi kullanım ve iade koşullarını kabul etmiş olduğundan ilgili Ürün ve/veya Abonelik/Hizmet’inin iade şartlarına göre işlem yapılır. İptali mümkün olmayan Abonelik/Hizmet’lerde para iadesi yapılmaz.

5.2. Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.Acil Çalışanları, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmesi için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Acil Çalışanları, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebilir ve info@acilcalisanlari.com adresine elektronik posta göndererek öğrenebilir.

6.2. Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Acil Çalışanları ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.acilcalisanlari.com markası ve logosu, Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Acil Çalışanları tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Acil Çalışanları’nın mülkiyetindedir. Üye, Acil Çalışanları’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Acil Çalışanları’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Acil Çalışanları’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Acil Çalışanları’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Acil Çalışanları’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Acil Çalışanları, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Acil Çalışanları’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Acil Çalışanları’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Acil Çalışanları ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Acil Çalışanları’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Acil Çalışanları’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim Acil Çalışanları, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek veya WhatsApp iletişim uygulamasından mesaj göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, Acil Çalışanları’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. Ancak ilgili ürün ya da Hizmet için kabul edilen kullanım süresi sona erdiğinde Üye hak talep edemez.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.