Anterior Miyokard İnfarktüsü

0
11833

Akut anterior miyokard infarktüsü (Mİ) sol  koroner arter (LAD) trombozu nedeniyle meydana  gelir. Miyokard infarktüsüne neden olan tezyon LAD arterin ne kadar proksimalinde ise hasara uğrayan miyokard kitlesi de o oranda artacak ve prognozu olumsuz olarak etkilenecektir. Bu yüzden  sol ventrikülü besleyen ana damar olan LAD tıkanmasına bağlı  MI larda enfarkt alanının daha geniş olmasına bağlı olarak  akut olay sırasında ve sonrasında bu olgularda prognoz daha kötüye sahiptir. Diğer akut koroner sendromlara göre aritmi ve sol ventrikül pompa yetersizliği gelişimi de daha sık görülmektedir. Prognozun daha iyi olabilmesi için bu hastalarda  hızlı tanı koyma ve zaman çok önemlidir . STEMİ zaman için tıklayınız.

Gerek hastane öncesi ekip 112 ve acil serviste gerek kateterizasyon salonunda hekim hızlı bir şekilde tanıyı koyup en iyi tedavi yöntemini seçmek zorundadır.

Anterior iskemi riski yüksek olan diğer durumlar

 • Sol ana koroner arter (LMCA) tıkanıklığı
 • Wellens sendromu
 • De Winter T dalgaları

Tanı

 • Prekordiyal derivasyonlarda V1-V2-V3-V4-V5-V6  ST segment elevasyonu ve Q dalgasının görülmesi.
 • Yüksek lateral derivasyonlarda DI ve aVL  de ST segment elevasyonu ve Q dalgasının görülmesi.
 • Yüksek lateral derivasyonlarda DI ve aVL  de ST segment elevasyonlu MI larda İnferior derivasyonlarda özellikle  DIII-aVF  de  resiprokal ST  segment çökmesi.

İzole V3-V4 ST elevasyonlu  MI larda resprokal değişiklik olmayabilir.

Anterior MI İnfarkt Bölgeleri

Maksimum ST segment elevasyonuna göre infakt  bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

Prekordiyal derivasyonlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Septal derivasyonlar = V1-V2
 • Anterior derivasyonlar = V3-V4
 • Lateral derivasyonlar = V5-V6

STEMİ EKG Görünümleri

 

Yaygın Anterior STEMI (Mezar taşı görünümü)

 • V1-6  ve  DI ve AVL’de ST yükselmesi
 • III ve aVF’de minimal resprokal ST depresyonu
 • V1-2  Q dalgaları V3-V4 R yükseliş kaybı

Anteroseptal / Lateral STEMI 

Bu EKG de anteroseptal ve lateral duvarlarda öncesine ait enfarktüse işaret etmekte.

 • V1-V3 te derin Q dalgaları
 • V4’te belirgin R dalgası yüksekliğinde azalma
 • V1-3’te  ST elevasyonu (“sol ventriküler anevrizma” görüntüsü).
 • V1-5’te bifazik/ ters T dalgaları.
 • R dalga progresyonunda azalma (V3’te R dalga yüksekliği < 3mm).
 • I ve aVL’de patolojik Q dalgaları ve T dalga inversiyonu
 • Bu örnek anteroseptal ve lateral duvarlarda öncesine ait enfarktüse işaret etmektedir.

Yaygın Anterior STEMİ(Akut)

 • V1-6- D1-AVL de ST yükselmesi
 • DIII- AVF de minimal ST  depresyonu
 • V1-2 de Q dalgaları
 • V3-4 R dalgası  yüksekliğinde azalma

Hiperakut Anteroseptal STEMİ

 • V1-4 anteroseptal derivasyonlarda ST yükselmesi
 • V1-2 derivasyonlarda Q dalgası
 • DI-avl ve V5 de ST elevasyonu
 • DIII de ST depresyonu
 • V2-4 derivasyonlarda hiperakut (sivri) T dalgaları

Diğer EKG Paternleri

 • LMCA (Sol ana koroner arter oklüzyonu): Yaygın ST depresyonu ile aVR’de V1’den daha fazla olmak üzere ST elevasyonu. Ayrıntılı bilgi için tıklayız.
 • Kalbin etrafını saran LAD oklüzyonuna bağlı anterior-inferior STEMI: Kalp apeksi etrafını sararak sol ventrikül anterior ve inferior duvarını besleyen bir LAD varyantının (“tip III”) tıkanıklığına bağlı prekordiyal ve inferior derivasyonda ST elevasyonu.
 • Sol ana koroner arter oklüzyonu: Yaygın ST depresyonu ile aVR’de V1’den daha fazla olmak üzere ST elevasyonu.
 • Wellens Sendromu: Wellen sendromu aralıklı göğüs ağrısı olan bir hastada ağrısız periyodlarda gözlemlenen T dalga değişiklikleriyle karakterize proksimal sol ön inen arterde (LAD) darlığını gösteren klinik bir durumdur. Wellens sendromu sol ön inen arterde (LAD) tıkanıklık için hayli spesifik olan V2-3’te derin olarak ters dönmüş bifazik T dalga patternidir. (Yakın zamanlı anterior infarkt açısından uyarıcı).

Kaynak

 • https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma
 • https://litfl.com/anterior-myocardial-infarction-ecg-library/
 • https://www.acilci.net/anterior-stemi/Anterior Miyokard İnfarktüsü

 

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz