Benign Erken Repolarizasyon

0
3232

Erken repolarizasyon (ER) toplumda yaklaşık %1-9’unda sık gözlenen bir ektrokardiyografik bulgudurEKG’de J noktası ve ST segmentinin izoelektrik çizgiye göre en az 1 mm (0.1mv) yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık 60 yıldır masum bir elektrokardiyografik bulgu olarak kabul edilmekte olan ER, son zamanlarda aritmojenik Brugada sendromuna olan benzerliklerinden dolayı yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Yakın zamanda ani kardiyak ölüm gözlenen kişilerde, inferolateral derivasyonlarda ER sıklığının artmış olduğu ve ER’nin tahmin edildiği kadar suçsuz bir durum olmayabileceği idiyopatik Ventrikül Fibrilasyonu (VF) olgularında ER’nin %15-70 sıklığında görülebildiği bildirilmiştir.
bildirilmiştir.

 • Erkeklerde  kadınlara göre 3 kat daha sık görülür
 • Eğitimli atletlerde daha çok bu şekilde görülür.
 • <50 yaş sağlıklı hastalarda görülen bir EKG paternidir.
 • Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalarının %10-15 kadarının EKG’sinde BER mevcuttur.
 • Perikardit ya da akut MI’ı taklit eden yaygın ST segment elevasyonu görülebilir.
 • ER’nin lokalizasyonunun prognozu etkilediği bildirilmiştir.
 • Asemptomatik bireylerde, ER’nin orta prekordiyallerde (V2, V3, V4) görülmesinin aritmi riskini ARTIRMADIĞI bildirilmiştir.
 • İnferiyorda 0.2mV’dan (standart EKG’de 2mm’den) fazla ST yüksekliği olmasının ani kardiyak ölüm riskini 3 kat artırdığı bildirilmiştir.
 • ER’nin inferiyor ve lateralde görülmesi en yüksek risk grubunu gösterdiği ileri sürülmüştür. 
 • J noktası yüksekliğinin artmasının ani kardiyak ölüm riskini de artırdığı bildirilmiştir. VF ataklarından önce J noktasının yükseldiği bildirilmiştir.
 • ER kalp hızından ve vagal tonustan etkilenir.

 • En az iki komşu derivasyonda açıklığı yukarı bakan (yaygın konkav) ST yükselmesi olmalıdır. Sol prekordiyal derivasyonlarda (V2-5) daha belirgin.
 • J dalgası (QRS kompleksinin son kısmındaki çentiklenme -notching- veya genişleme -slurring-) eşlik edebilir (%71).
 • Bazı olgularda belirgin QRS kompleksleri ile aynı doğrultuda (konkordant) belirgin hafif asimetrik T dalgaları da eşlik edebilir. 
 • ST elevasyonu, bazı durumlarda prekordiyal ST elevasyonu 5 mm’ye kadar çıkabilse de, genellikle prekordiyal derivasyonlarda < 2 mm ve ekstremite derivasyonlarında < 0,5 mm’dir.
 • STEMI’yi destekleyen resiprokal ST çökmesi  değişiklği yoktur. (aVR’de hariç)
 • ST değişiklikleri sabit kalır (seri EKG takibinde ilerleme olmaz).Vagal tonusun arttığı, kalp hızının azaldığı (yemekten sonra veya uykuda) durumlarda ER belirginleşir ve ER’ye bağlı aritmilerin görülmesi kolaylaşır.
 • Adrenerjik uyarı (egzersiz) sırasında ER paterni azalır, hatta kaybolabilir; aritmi riski azalır.

 • Sağlıklı 39 yaşındaki bir erkek hasta. Prekordiyal (V2-4) derivasyonlarında daha belirgin yaygın konkav (açıklığı yukarı bakan) ST elevasyonu mevcut. 
 • Erken repolarizasyondaki ST yüksekliğinin iki özelliği onu akut miyokard infarktüsündeki ST yüksekliğinden  ayırır: Erken repolarizasyonda J noktası yükselmiştir ve ST segmentinin açıklığı yukarı bakar.
 • QRS komplekslerinin ana doğrultusu ile aynı yönde belirgin, hafif asimetrik T dalgaları mevcuttur.
 • T dalgasının inen kolu daha düzgün ve çıkan koldan hafif diktir.
 • Kalp hızı 58 olduğu için ST elevasyonu yavaş kalp hızında daha belirgin hale gelir.

 • www.litfl.com/benign-early-repolarisation-ecg-library/
 • www.ecgwaves.com/ecg-topic/early-repolarization-pattern-syndrome-ecg/
 • www.acilci.net/benign-erken-repolarizasyon/

ST Elevasyonu Yapan Nedenler Akıl Kartı

 

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz