Kanada Beyin BT Kuralları Akıl Kartı

0
2375
Hafif travmatk beyin hasarı (Minör Kafa Travması:GKS 15-13 ) sebebiyle hastaneye başvuran yetişkin hastalarda beyin tomografisi (BBT) çekimini azaltmak ve gereksiz radyasyon maruziyetini önlemek için pek çok kriterler oluşturulmuştur.
Yetişkin hastalar için acil serviste en çok kullandığımız kulların etkinlikleri tabloda verilmiştir.
 
Kanada Sensitivite Spesifite
Kanada % 99 % 47
New Orleans % 99 % 33
Nexus II % 97 % 47

Bu akıl kartımızda yetişkinler için en çok kullandığımız sensitivitesi yüksek olan  Kanada Beyin BT Kullarını sizlere anlatacağız.

Kanada Beyin BT Kulların en önemli özelliği kafa travmalarının ciddiyetinin belirlenmesinde günümüzde kullanılan en yaygın skorlama sistemi Glasgow Koma Skorunu baz almasıdır. GKS 15-13 arasındaki hafif travmatik hastaları kapsamaktadır.  Bu skorlama sistemi iyi bir şekilde standardize edilmiş olup güvenilir bir nörolojik değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. GKS yi kriter alan kafa travması sınıflandırması;

 • GKS= 14-15: Hafif Travmatik Beyin Hasarı
 • GKS= 9-13 : Orta Travmatik Beyin Hasarı
 • GKS= 3-8: Ağır Travmatik Beyin Hasarı

olarak 3 grupta incelenir.

Stiell ve arkadaşları gereksiz beyin tomografileri çekimlerin önlemek amacıyla hafif kafa travmaları hastalarında çok merkezli 3128 hastanın dahil edildiği bir çalışma sonucunda Kanada Beyin BT Kurallarını (CCHR: Canadian Computed Tomography Head Rule) tanımlamışlar. Bu çalışmaya 16 yaş ve üzeri, künt kafa travması sonrası 24 saat içerisinde başvuran, bilinç kaybı, oryantasyon bozukluğu ve belirgin amnezisi olan hastalar dahil edilmiş. GKS nın 13 ün altında olan ,travma öyküsünün birincil ve de net olmadığı (örn. epileptik nöbet, senkop sonrası), gözle görülür penetran yaralanması veya muayene ile saptanabilen kafatası çökme kırığı olan, akut fokal nörolojik defisit saptanan, majör travma nedeniyle unstabil vital bulguları olan, acil serviste değerlendirme öncesi nöbet geçiren, kanama bozukluğu öyküsü ya da oral antikoagülan (örn. coumadin) kullanımı olan, tekrar aynı nedenden ötürü 24 saat içerisinde başvuran ve gebe olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Beyin Cerrahisi için Yüksek Risk 

 • Yaş ≥ 65 yıl
 • Kusma> 2 kez
 • Şüpheli açık ya da deplase kafatası kırığı
 • Bazal kafa kırığı düşündüren bulgular:

-Hemotimpanium
-Rakun göz
-Otoresi ya da rinore
-Battle’s işareti (mastoid kemik üzerinde ekimoz)

 •  Yaralanmadan 2 saat sonra GKS <15 olması
 • 30 dakika dan fazla retrograd amnezi
 • Antikoagülan kullanımı

Beyin Cerrahisi için Orta Risk 

 • Bilinç kaybı (5 dakikadan fazla)
 • Çarpışmadan önce amnezi (30 dakikadan fazla)
 • Tehlikeli travma mekanizması

-Araçların yayaya çarpması
-Motorlu araçtan dışarı savrulma
-Düşme:> 1 metre veya 5 merdiven basamağından düşmeler

 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/589191
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11356436/
 • www.acilci.net/antikoagulan-tedavi-minor-kafa-travmasi-hastaya-yaklasim/
 • www.xn--aciltp-t9a.com/kafa-travmasinda-beyin-tomografisi-karari
 • www.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD-42204-REVIEW-KARAKUS.pdf
 • http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/6XRGEyUzS59H.pdf

Travma Hastasına Genel Yaklaşım

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz