Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

0
262

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin atamalarını ve tayinlerini düzenleyen yönetmeliktir. Bu yönetmelik, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapan personel için geçerlidir.

Yönetmeliğin amacı, “sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi” olarak tanımlanır. Bu yönetmeliğin dayanağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliktir.Atama ve Yer Değiştirme

 • Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013
 • Resmi Gazete Sayısı: 28599
 • Güncellenme Tarihi: 30 Aralık 2022

Pdf fortmatını buradan erişebilirsiniz.

Yönetmelikte Hangi Atama ve Tayin Türleri Var?

Yönetmelikte yer alan atama ve tayin türleri, şunlardır:

 • İlk defa atama:

Devlet hizmeti yükümlülüğü ataması, kura ataması, açıktan atama, istifa sonrası açıktan atama kurası ve kurumlar arası geçiş kurası; bu kategoridedir.

 • Dönem tayinleri:

Ocak ve Haziran aylarında yapılan kurumiçi tayinlerdir. Ocak dönemi tayini, Aralık ayında duyurulur. Ocak ayı başında tercihler alınır ve ayın sonunda, tayin sonuçları açıklanır. Bu kapsamda tercih yapmak isteyen personelin en az 2 yıl boyunca aynı ilde çalışmış olma şartı aranır. Haziran dönemi için de aynı şartlar geçerlidir.

 • Mazeret tayinleri

Mazeret tayinleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, “isteğe bağlı tayinler” olarak sınıflandırılır. Eş durumu, sağlık durumu ve öğrenim durumu nedeniyle yapılan tayinler, mazeret tayinleri kategorisindedir.

 • Diğer atamalar:

Diğer atamalar da “isteğe bağlı tayinler” olarak sınıflandırılır. Becayiş olarak bilinen karşılıklı yer değiştirme, olağanüstü haller nedeniyle tayin ve alt bölge tayini, bu kategoride yer alır.

İlk Defa Atama Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

İlk atama, ilk defa kamu hizmetine ve görevlerine ataması yapılacak kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. İlk defa atamanın gerçekleşme şekli, atama türüne bağlıdır:

 • DHY ataması:

Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına, yeni mezun pratisyen doktorlar ve asistanlığı tamamlayan uzman doktorlar dahil edilir. Atama kurası, ayda bir açıklanır. Atama, bir ay mazerete bağlı DHY, bir ay da açıktan DHY şeklinde gerçekleşir. Atamaya katılacak personel, daha önce açıklanan münhal yerlere göre PBS üzerinden tercih yapar.

 • Kura ataması:

Bu tür atamalar, sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına, aday memur olarak yapılır. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa atamalar, kura yöntemiyle yapılır. Kura yöntemiyle atama, her ay gerçekleştirilir. Kuraya katılacak personel, daha önce açıklanan münhal yerlere göre PBS üzerinden tercih yapar.

 • Açıktan atama (YSP):

ÖSYM tarafından, KPSS sonucuna göre gerçekleştirilir. Örgün eğitimlerini tamamlayan ve KPSS sınavına katılan personel, ÖSYM üzerinden tercih yaparak atanır.

 • İstifa sonrası açıktan atama kurası:

Daha önce devlet hizmetinde bulup usulüne uygun şekilde istifa eden kişiler, istifa sonrası açıktan atama kurasına katılabilirler. Bu kura, her yıl mayıs ayında yapılır. Kuraya katılmanın şartı, istifanın üzerinden en az 6 ayın geçmiş olmasıdır. Aday, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan münhal kadrolara göre tercih yapar.

 • Kurumlar arası geçiş kurası:

Başka kamu kurumlarından Sağlık Bakanlığına geçmek isteyen personelin katılabildiği kura türüdür. Her yıl mayıs ayında gerçekleşir. Adaylar, önceden yayınlanan münhal kadrolara göre tercih yapar.

Diğer Atama Türleri Nelerdir? Nasıl Gerçekleşir?

Yukarıda sıralanmayan diğer atama türleri şunlardır:

 • Karşılıklı yer değiştirme ya da bilinen adıyla becayiş:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, aynı unvan ve branşta, farklı illerde görev yapan personel arasında gerçekleşir. Bu yolla yer değiştirme; Sağlık Bakanlığının uygun görmesi durumunda, döneme bakılmaksızın yapılır.

 • Olağanüstü haller:

Afet bölgesinde yaşayan personel, afet nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrarsa zararlarını belgelemek suretiyle başka bir bölgeye tayinini isteyebilir. Tayin talebinin, afetin yaşandığı tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine iletilmesi gerekir.

Aynı şekilde, herhangi bir nedenden ötürü görev yaptığı şehirde, kendisinin bakmakla yükümlüğü olduğu bir yakının can güvenliği tehlikede olan personel de tayin edilebilir. Ayrıca eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı etkilenen personele de valinin teklifi üzerine tayin hakkı tanınabilir. Bu durumda tayin, çalıştığı hizmet bölgesine; eğer bu mümkün değilse de bir alt ya da üst hizmet bölgesinin, C veya D illerinden bir tanesine yapılır. Olağanüstü halleder, nakil dönemi beklenmez. Tayin, döneme bakılmaksızın yapılır.

 • Alt bölge tayini:

Sağlık personeli tarafından, en çok değerlendirilen tayin türlerinden bir tanesidir. Alt bölge tayini, personel dağılım cetvelinin uygunluğuna göre yapılır. Bu bağlamda bölge grupları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanır.

Alt bölge tayini; birini ve ikinci hizmet bölgeleri ile üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinin, A ve B grubu illerinde görev yapan personel tarafından; üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinin C ve D grupları ile beşinci ve altıncı hizmet bölgelerine gerçekleşir. Alt bölge tayini ile ilgili daha detaylı ve açıklayıcı bilgiler, “Alt Bölge Tayini 2022 Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır?” başlıklı haberimizde bulunabilir.

Dönem Tayinleri Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Dönem tayinleri, her yıl ocak ve haziran aylarında yapılan tayinlerdir. Her iki tayin de şu şartlar doğrultusunda gerçekleşir:

 • Personelin, bir ay önceden başvuru yapması gerekir.
 • Ay sonlarında, sonuçlar açıklanır.
 • Bakanlık, dönem tayinleri öncesinde ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder.
 • Atamalar, tercih sırası dikkate alınmaksızın personelin hizmet puanına göre yapılır.
 • Hizmet puanı eşit olan personeller arasından, çalışma süresi daha uzun olan personel atanır. Personellerin çalışma süresi de eşitse kura ile yerleştirme yapılır.
 • Tercih yapabilmek için aynı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranır.

Mazeret Tayinleri Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Mazeret tayinleri, şu mazeretler dolayısıyla gerçekleştirilebilen mazeretlerdir:

 • Eş durumu:

Bu tayin için dönem ve çalışma şartı yoktur. Ancak 4 farklı durum söz konusudur:

 1. Eşi Sağlık Bakanlığında çalışan personelde, C ve D hizmet bölgesinde çalışan personele göre atama yapılır. Hizmet bölgesi aynıysa tayin, kıdem sıralamasına göre gerçekleştirilir.
 2. Personelin eşi, Sağlık Bakanlığı dışında bir kurumda çalışıyorsa ilgili kurum ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol esas alınır. Örneğin eşi polis, asker, hakim ve savcı olan personel için, özel protokoller söz konusudur.
 3. Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum arasında bir protokol yoksa tayin, kurumların yazışmasıyla gerçekleşir.
 4. Personelin eşi, özel bir şirkette SGK’lı olarak çalışıyorsa personelin mazeret tayini için son 4 yıl içinde en az 2 yıl çalışma şartı aranır. Bu şarta uyan personelin tayini, eş durumu mazeretiyle gerçekleştirilir.

Eş durumu tayininde, şu evraklar istenir:

 1. Atama ve nakil talep formu
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. SGK dökümü
 4. Dilekçe
 5. Vergi levhası
 6. Ticaret odası faaliyet belgesi
 7. Görev belgesi
 • Sağlık durumu:

Personelin ya da personelin bakmakla yükümlüğü olduğu bir yakınının sağlık durumu, mazeret tayini gerekçesidir. Bu tayin için personelin, sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikede olduğunu ya da görev yerinin değişmemesi durumunda risk altında olduğunu kanıtlaması gerekir. Kanıt, tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporuyla sağlanır.

Sağlık durumu nedeniyle tayin, döneme bakılmaksızın yapılır. Ancak başvuruların değerlendirilmesi, her iki ayda bir kez, il sağlık müdürlüklerindeki yetkili kurul tarafından gerçekleştirilir.

 • Öğrenim durumu:

Öğrenim durumu, geçerli bir mazeret tayini sebebidir. Personelin, en az 4 yıllık bir fakültede ve sağlıkla ilgili bir bölümde öğrenim gördüğünü kanıtlaması gerekir.

Tayin, öğrenim süresi için gerçekleştirilir.

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz