Arrest Geri Döndürülebilir Nedenler 6H 6T (5H5T) Akıl Kartı

0
21096

KPR sırasında olası geri döndürülebilir sebeplerin, 5H ve 5T olarak hatırlanması tavsiye edilir. Yakın zamana kadar hipoglisemi ve travma da bunlara dahil edilir ve 6H, 6T olarak bilinirlerdi. Bu yazıda bu mnemoniğin KPR sırasındaki önemi anlatılacak.

Kurtarıcının, KPR’ın her 2 dakikalık periyodu esnasında, arreste neden olabilecek veya resüsitatif eforu komplike edebilecek faktörleri tanımlamak üzere 6H ve 6T’ler üzerine düşünmesi istenir. 6H,6T’nin sadece erişkin yaşam desteğinde önerildiğini de belirtmek isterim. Kardiyak arrest ile ilişkili tedavi edilebilir olası durumlar hakkında aşagıdaki tablo, sebepleri daha iyi anlamanızı sağlayabilir.
Tablo: KPR sırasında geri döndürülebilir nedenler ve ilişkili tedavi edilebilir olası durumlar

blank

NEDEN İLİŞKİLİ OLABİLECEK KLİNİK DURUMLAR
Hipovolemi Büyük ve şiddetli yanık, sepsis, travma, GİS kayıpları, onkolojik durumlar, hemoraji, diyabet
Hipoksi Üst hava yolu obstrüksiyonu, pulmoner hastalıklar, hipoventilasyon (SSS disfonksiyonu, nöromuskuler hastalıklar)
Hidrojen iyon

(Asidozis)

Diyabet, diare, ilaç overdozu, renal disfonksiyon, şok, sepsis
Hipo /

Hiperkalemi

İlaç overdozu, renal disfonksiyon, hemoliz, aşırı
potasyum alımı, rabdomyoliz, majör yumuşak doku yaralanması, tümör lizis sendromu
Hipotermi Soğuğa maruziyet, ilaç overdozu, madde bağlımlığı,
yaşlı evsiz hastalar, Alkol intoksikasyonu, büyük ve
şiddetli yanıklar, endokrin hastalıklar, travma
Tansiyon pnömotoraks Post-kardiyak cerrahi, geçirilmiş myokard infaktüsü,perikardit, travma
Tamponad, kardiyak Toraks travması, torasentez, mekanik ventilasyon,
Santral venöz kateter, pulmoner hastalıklar (KOAH,Astma)
Toksinler

(Zehirlenme)

Madde bağımlılığı (alkol, uyuşturucu), değişen mental durum, iş kazaları, psikiyatrik hastalıklar
Tromboz, pulmoner

(Pulmoner Emboli)

İmmobil hasta, yakın zamanda cerrahi operasyon
(ortopedi, kadın doğum vb), peripartum, travma,
tromboembolik hastalıklar için risk faktörleri, Önceki DVT veya pulmoner emboli öyküsü
Tromboz, koroner

(Myokard İnfarktüsü)

Ani kardiyak arrest

Yaklaşım

Potansiyel Neden Nasıl Belirlenir Tedaviler
Hipovolemi EKG’de hızlı kalp hızlı ve dar QRS mevcut. Diğer düşük hacim belirtileri emvcut. Normal salin veya Ringer laktat infüzyonu
Hipoksi Yavaş kalp atış hızı Hava yolu yönetimi ve etkili oksijenasyon
Hidrojen İyonu Fazlalığı (Asidoz) EKG’de düşük amplitüdlü QRS Hiperventilasyon; sodyum bikarbonat bolusunu düşünün
Hipoglisemi Hasta başı glikoz testi IV bolus dekstroz
Hipokalemi EKG’de düz T dalgaları ve U dalgası görünümü IV Magnezyum infüzyonu
Hiperkalemi EKG’de tepe yapmış (sivri) T dalgaları ve geniş QRS kompleksi Kalsiyum klorür veya glukonat, sodyum bikarbonat ve bir tamponize mai (insülin ve dekstroz)
Hipotermi Tipik olarak öncesinde soğuk bir ortama maruz kalma Kademeli yeniden ısındırma
Tansiyon Pnömotoraks EKG’de bradikardi ve dar QRS kompleksleri; nefes almada zorluk Torakostomi veya iğne dekompresyonu
Kardiyak Tamponad EKG’de taşikardi ve dar QRS kompleksleri Pericardiocentesis
Toksinler Tipik olarak EKG’de QT aralığında uzama olarak görülür; nörolojik semptomlar görülebilir Spesifik toksine bağlı tedavi
Tromboz (pulmoner emboli) EKG’de dar QRS kompleksleri ile  taşikardi Cerrahi embolektomi veya fibrinolitik uygulaması
Tromboz (miyokard enfarktüsü) EKG, enfarktüsün konumuna bağlı olarak anormal görünüm MI’ın durumuna  hastanın yaşına bağlı olarak

 

blank

Erişkin Temel Yaşam Desteği AHA 2017 Önerileri

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz