Traneksamik Asit (TXA) Transamine Uygulama Akıl Kartı

2
18058

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Traneksamik asit (TXA) plazminojenin plazmine dönüşünü engelleyen sentetik bir lizin türevidir. 1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bulunan TXA fibrin yıkımını engelleyen ucuz bir ilaçtır. Antifibrinolitikk etki gösterir ve bu etkisiyle plazminin fibrine bağlanmasını engeller ve fibrinin matriks yapısını korur. Fakat yeni pıhtı oluşmasına katkı sağlamaz. Ayrıca koagülasyon ve enflamasyon yolakları örtüştüğü için transeksamik asitin anti-enflamatuar etkisi de olabileceği düşünülmektedir.
Günümüzde hala tartışmalar devam etsede CRASH- 2 çalışması Traneksamik Asitin penetran yaralanmalarda ilk 1 saat içinde veya masif transfüzyon ihtiyacı olan hastalarda ilk 3 saat içinde verilmesi durumunda mortaliteyi ve transfüzyon ihtiyacını azaltığını göstermiştir. Bu çalışmaya göre TXA’nın temel riskten bağımsız olarak kanama bağlı ölüm riskini yaklaşık üçte bir oranında azalttığı ama aynı çalışmaya göre 3 saat sonra başlatılan tedavide ise mortaliteyi azaltmadığı ve kanama nedeniyle ölüm riskini artırdığı saptanmıştır. Yine aynı çalışmada TXA’nın vasküler oklüzif olay riskini artırdığına dair bir kanıt saptanamamış.

blank

Transamine® % 5 ve %10 Ampul. Her bir ampulde 250 mg traneksamik asit içerir.

Etki Başlangıcı: 5-15 dakika
Etki süresi: 3 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 2-11 saat
Metabolizma: %90 Değişmez Karaciğer
Atılım: İdrar

blank

 • Travmaya Bağlı Kanama
 • Post Partum Kanama
 • Kardiyak Cerrahi
 • Ortopedik Cerrahi
 • Spinal Cerrahi
 • Menoraji
 • Herediter Anjioödem
 • Diş Kanama Profilaksisi Hemofili (Faktör replasmanı verilen)
 • Epistaksis Tedavisi

blank

blank

Travmatik Beyin hasarı: Travmatik beyin hasarı olan hastalarda TXA’nın klinik çalışması (CRASH-3 çalışması) devam etmektedir. Şuan için önerilmemektedir.

Çok merkezli, randomize ve plasebo kontrollü çalışma olan CRASH- 3 çalışması travmatik beyin hasarı olan hastalarıda traneksamik asidin erken uygulanmasının (yaralanmadan sonraki 8 saat içinde) ölüm, sakatlık ve vasküler oklüzif olaylar üzerindeki etkilerini araştıyor.

blank

 • Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK)
 • Renk görme bozukluğu artan hastalarda
 • Subaraknoidal kanaması olan hastalarda, serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.
 • Tromboz, tromboemboli riski olan hastalarda (trombojenik kapak hastalığı, trombojenik kardiyak aritmi, hiperkoagulopati)
 • Akif tromboembolik hastalık varlığında( DVT, PTE)

blank

blank

Travma

Travma Yetişkin: 10 dakika boyunca 1 gr yükleme dozu, ardından 8 saatte 1 gr infüzyon.

Tedaviye kanamalı travma hastalarında mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. 2011 yılında, çok merkezli, randomize ve plasebo kontrollü bir çalışma alan CRASH-2  çalışmasında TXA’nın 10 dakika boyunca 1 gr yükleme dozu, ardından 8 saatte 1 gr infüzyonu kanamadaki mortaliteyi güvenli bir şekilde azalttığını göstermiş. Yine aynı çalışmada travma hastalarında yaralanmanın ilk 3 saati içinde TXA tedavisinin başlatılması, temel riskten bağımsız olarak kanama ölümü riskini yaklaşık üçte bir oranında azaltmış. Aynı çalışmaya göre ilk 3 saat sonra başlatılan tedavide mortaliteyi azaltmadığı ve kanama nedeniyle ölüm riskini artırdığı saptanmış.

TXA’nın tedaviye bir saat içinde yaralanmaya başlandığında etkili olduğu gözlemi, tedavinin yaralanma yerinde veya hastaneye nakledilirken acil tıbbi hizmetler (112) tarafından başlatılması gerektiğini göstermektedir. Bu mümkün değilse, hastaneye vardığında derhal acil servis içerisinde verilmelidir. TXA’nın ciddi bir yan etkisi olmamasından dolayı sadece ağır kanamalı hastalarda değil daha az seviyede travmatik kanaması olan hasta gruplarında da güvenle uygulanabilir. Bu nedenle  kan nakli gerektiren travmaya bağlı yaralanmalarda hastalar yaralanmadan sonraki ilk 3 saat içinde TXA ile tedavi edilmelidir.

Travma Sonrası Major Kanama ve Koagülopatinin Yönetimi Avrupa Kılavuzu 4. Baskı önerileri (12 Nisan 2016)

 • Traneksamik asit, kanayan veya belirgin hemoraji riski olan hastalara mümkün olduğunca erken 10 dakikada 1 gr yüklenmeli ve 8 saatte 1 gr infuzyon dozu takip etmelidir. (Grade 1A)
 • Traneksamik asidin kanayan travma hastasına yaralanmayı takip eden 3 saat içinde verilmelidir. (Grade 1B)
 • Kanayan hastaların yönetiminde traneksamik asidin ilk dozunun hastane yolunda iken verilmesi düşünülebilir. (Grade 2C)

Pediatrik Travma: Direkt olarak pediatrik hasta grubunda TXA’nin etkinliği üzerine yapılmış bir çalışma yok.

Post Partum Hemoraji

Postpartum kanama dünya çapında anne ölümlerinin önde gelen nedenidir. WOMAN çalışma sonuçlarına göre  intravenöz traneksamik asidin plasebo ile karşılaştırıldığında,
anne veya bebek için olumsuz olaylarda artış olmadan neredeyse 1/3 oranında kanamaya bağlı annne ölümlerinin azaldığı gözlemlenmiş.

Vajinal doğum ya da sezaryen ile 3 saat içinde  1.000 mg IV/10 dakikadan fazla sürede verilir.  Kanama 30 dakika sonrada devam ederse veya ilk dozdan sonra 24 saat içinde yeniden başlarsa, ikinci bir doz 1000 mg verilebilir. Tedaviden fayda sağlanamaması nedeniyle doğumdan bu yana 3 saatten fazla süre geçmişse verilmemelidir. (WOMAN Çalışma Öneriisi)

Disfonksiyonel Uterin Kanama

300 mg 4×1 en fazla 5 gün verilebilir(FDA onaylı endikasyon).

Herediter Anjioödem

Üritikere bağlı olmaksızın kandaki c1 inhibitörünün azlığına bağlı gelişen anjio ödem durumudur.

500 mg 3-4 x 1 gün (FDA onaylı endikasyon).

Hemofili (Faktör replasmanı verilen) Diş Kanama Profilaksisi 

10 mg / kg IV 3-4 x 1/ 8 güne kadar (FDA onaylı endikasyon).
Alternatifi:  Prosedürden 2 saat önce tek doz olarak 10 mg / kg (Faktör VIII ve IX verilmeli); prosedürü takip ederek 6 ila 8 gün boyunca oral traneksamik asit uygulanır.

blank

Gebelik kategorisi :B
Fetus için herhangi bir risk gösterilmemiş olmakla birlikte hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Özellikle erken hamilelik döneminde Transamine ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

blank

Traneksamik asit anne sütüne geçer. Bu nedenle, süt veren annelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır

blank

Ciddi bir yan etkisi yoktur. İntravenöz uygulamada infüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızılk genellikle dozun veya infüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur.

 • Başağırısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • Diyare
 • Hipotansiyon

blank

Traneksamik asit ile bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir.

blank

 

Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonlarında bir azalma olmadığı sürece özel bir önlem gerekmemektedir.
Ağır böbrek yetmezliği durumunda dozaj kreatinin klerensine veya serum kreatinine göre azaltılmalıdır.
Üst üriner sistemdeki ağır kanamalarda, obstrüksiyon riski nedeniyle Transamine çok dikkatli olarak ve düşük dozlarda verilmelidir.

blank

 • Transamine %5 5 Ml 250 Mg 10 Ampul
 • Transamine %10 2.5 Ml 250 Mg 10 Ampul
 • Transamine 500 Mg 50 Film Tablet
 • Transamine 250 Mg 50 Kapsül

blank

 • CRASH-2 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in
  trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2010;376:23-3
 • Gayet-Ageron A, Prieto-Merino D, Ker K, et al. Effect of treatment delay on effectiveness and safety of anti-fibrinolytics in
  acute severe haemorrhage. Lancet 2018;391:125-132
 • Sprigg N, Flaherty K, Appleton JP, et al. Tranexamic acid for hyperacute primary IntraCerebral haemorrhage (TICH-2): an international randomised, placebo-controlled, phase 3 superiority trial. Lancet 2018;391:2107-15.
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26149023/
 • https://xn--aciltp-t9a.com/traneksamik-asit
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.12878
 • U.S. National Library of Medicine. Clinical trials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02261415. Accessed May 22,
  2019.
 •  WOMAN trial collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other
  morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 2017;389:2105-16
 • . Myles PS, Smith JA, Forbes A, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Coronary-Artery Surgery. N Engl J Med
  2017;376:136-48
 • Fillingham YA, Ramkumar DB, Jevsevar DS, et al. The Efficacy of Tranexamic Acid in Total Hip Arthroplasty: A Network
  Meta-Analysis. J Arthroplasty 2018;33:3083-3089.e4 https://www.arthroplastyjournal.org/article/S0883-5403(18)30593-X/
  fulltext. Accessed September 8, 2018.
 •  Levy JH, Koster A, Quinones QJ, Milling TJ, Key NS. Anti-fibrinolytic therapy and perioperative considerations.
  Anesthesiology 2018;128:657-670
 •  Datapharm electronics Medicines Compendium (eMC). Pfizer Limited Cyklokapron Injection Summary of product characteristics. https://www.medicines.org.uk/emc/product/1077/smpc. Accessed July 2, 2018.
 • https://xn--aciltp-t9a.com/traneksamik-asit
 • https://www.acilci.net/traneksamik-asit-ve-tartisilan-endikasyonlar/

blank

Travma Hastasına Genel Yaklaşım

2 YORUMLAR

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz