Pediatrik İlaç Dozları Akıl Kartı

0
6970

Yetişkin ve çocuk arasında çeşitli fizyolojik farklılıklar vardır. Neonatal dönemde vücut sistemlerinin immatürlüğü, ilaç uygulamalarını daha riskli hale getirir. Yenidoğanda,
özellikle prematüre bebekte fizyolojik immatüriteye bağlı olarak ilaçları metabolize etme yeteneği sınırlıdır. Bununla birlikte 3 yaştan 6-10 yaşlarına kadar çocuklar geniş karaciğer yüzeyleri nedeni ile ilaçları yetişkinlerden iki kat daha hızlı metabolize ederler. Pubertenin başlangıcından sonra birkaç ay içinde ilaç kullanımı hızla değişir ve yetişkine benzer özellikler gösterir .

Çocuklarda kullanılan önemli bazı analjeziklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Asetaminofen (parasetamol)

Oral Formu:

10-15 mg\kg\doz, 4-6 saatte bir oral

Iv infüzyon Formu:

  • 33 kg çocuklarda: Her defasında 15 mg/kg, günde en fazla dört defa uygulanabilir. Her bir uygulama en az 4 saat aralıkla yapılmalıdır.
  •  10-33 kg arasında olan çocuklarda: Her uygulamada 15 mg/kg günde dört kereye kadar yapılabilir. Maksimum günlük doz 60 mg/kg’ı, toplamda da 2 gramı aşmamalıdır.
  • Miadında doğmuş yenidoğanlar, bebekler ve < 10 kg olan çocuklarda: Her uygulama için doz yarıya düşürülerek (7.5 mg/kg) günde dört kereye kadar yapılabilir.

Tablet: 500,650 mg

Çiğneme Tableti: 80, 160 mg

Fitil: 100, 120, 200, 240, 325, 350 mg

İV infüzyon: 10 mg\ml 100ml

 

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde kontrendikedir. 24 saatte 5 dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Böbrek hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Asetaminofen + Kodein

Kodein içeriğine göre doz: 0.5-1 mg\kg\doz, 4-6 saatte bir oral

 

Tablet: parasetamol (500 mg) + kodein fosfat (10 mg) + kafein (30 mg) veya parasetamol (300 mg) + kodein fosfat (7.5 mg) + kafein (30 mg)

Kapsül: parasetamol (300 mg) + kodein fosfat (10 mg) + klorfeniramin maleat (2 mg)

Not: Aspirin aşırı duyarlılığı, hepatik\renal yetmezliği, gastrointestinal sistem hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır

İbuprofen

 

5-10 mg\kg\doz, 6-8 saatte bir oral

 

Süspansiyon: 100 mg\ 5 ml

Tabletler: 200, 300, 400, 600, 800 mg

Jel: % 5 ve % 10’luk

Asetil salisilik asit

10 mg/kg/doz, 4-6 saatte bir, oral veya

2 yaşına kadar 3-4×50 mg,

2-7 yaş arasındakilere 3-4×100 mg

7 yaşından büyüklere 3-4×200 mg

 

Tablet: 80, 100, 300, 450, 500 mg

Enterik tablet: 100, 150, 300, 500 mg

Efervesan tablet: 300 mg aspirin, 330 mg aspirin+200 mg Vit C, 400 mg aspirin+240 mg Vit C

 

Kombine tablet: 500 mg aspirin+50 mg kafein, 400 mg aspirin+50 mg kafein+9.6 mg kodein, 250 mg aspirin+200 mg asetaminofen+50 mg kafein, 300 mg aspirin+200 mg asetaminofen+300 mg Vit C

Ondansetron

 

6 ay-12 yıl (40 kg’dan az) çocuklarda :
-Önerilen doz: 0,1 mg / kg IV
40 kg ve daha büyük çocuklarda :
-Önerilen doz: 4 mg IV

Ampul:

Zofran® 4 mg / 2 mL ampul IM/IV ve Zofran® 8 mg / 4 mL ampul IM/IV

Zofran® 8 mg / 4 mL ampul IM/IV ampulde 8 mg ondansetron içeren etken madde bulunur.

Morfin 

Yenidoğan: 0.05-0.2 mg\kg\doz, im\iv 4 saatte bir

Çocuk: 0.1-0.2 mg\kg\doz im\iv 2-4 saatte bir

Ampul: 10 mg\ml, 20 mg\ml

Tablet: 10, 30, 60, 100 mg

Solunum ve merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açabilir. < 2 ay bebeklerde im enjeksiyon yaparken dikkatli olmalıdır.

  

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Diklofenak

1-1.5 mg\kg, 8-12 saate bir

Tablet: 50 ve 75 mg

Draje: 50 mg

Jel: 30 mg 30 gr jel, %1 jel, %5 jel

 

 

Nefrotoksik ve gastrointestinal yan etkiler oluşturabilir. 6 yaşından büyük çocuklarda tercih edilmelidir.

Ketorolak

0.2-0.5 mg/kg, 6 saatte bir,

toplam doz < 2 mg/kg/gün olmalı ve en fazla 5 gün kullanılmalıdır 

Ampul: 30 mg/ml iv/im

Metamizol (dipiron)

10-15 mg/kg (maksimal 40 mg/kg total)

Günde 4 kez verilebilir

 

Tablet: 500 mg

Damla: 500 mg

Supp: 1000 mg

Ampul: 250 mg/5 ml, 500 mg/ml,

1000 mg/2 ml, 2500 mg /5 ml

Not: Agranülositoz riski vardır, bir çok ülkede çocuklarda kullanımı onaylanmamıştır

NARKOTIK ANALJEZİKLER

Ketamin

< 2 mg/kg (im)

< 1 mg/kg (iv, epidural)

 

Ampul: 500 mg flakon

Tramadol

2-3 mg\kg\doz (damla)

1-2 mg\kg\doz (oral tablet)

1.5-3 mg\kg\doz (rektal)

0.75-2 mg\kg\doz (im)

2-2.5 mg\kg\doz (iv)

0.1-0.25 mg\kg\saat infüzyon

 

Damla: 100 mg 10 ml

Kapsül: 50 mg

Tablet: 100 mg retard tb, 100 mg efervesan tb

Ampul: 100 mg

 

Mide bulantısı, kusma, kaşıntı ve döküntü yan etkileri olabilir. PG sentezini inhibe etmez. İntramuskuler enjeksiyon çocuklar için önerilmez. IV infüzyonu yavaş dikkatli yapılmalıdır. Epilepsili çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kodein

1 mg\kg, tek doz oral

Kapsül: 300 mg

 

Tek doz uygulamalardan sonra solunum depresyonu gözlenmemiştir. Antitusif etkisi de mevcuttur.

Diklofenak + Kodein

 

Tablet: 50 mg Diklofenak + 50 mg Kodein

Nalbufin

< 3 aylık bebeklerde: 0.05 mg\kg  iv

> 3 aylık: 0.05-0.10 mg\kg iv, 4-6 saatte bir

Ülkemizde bulunmamaktadır

Piritramid

0.05-0.10 mg\kg iv, 4-6 saatte bir

Ülkemizde bulunmamaktadır

Dekstrometorfan

1 mg\kg

Ülkemizde klorfeniramin ve psödoefedrinle veya parasetamol, askorbik asit ve  fenilefrin ile kombine şekilde bulunmaktadır

 

Petidin (meperidin)

Premedikasyonda; 1.5-2 mg\kg im

Analjezik kullanımda; 1 mg\kg iv

Ampul: 100 mg

Fentanil

1-2 mikrogram\kg iv

Dilaltı tablet: 100, 200, 400, 800 mikrogram

Pastil: 200, 400, 800 mikrogram

Flaster: 12, 25, 50, 75, 100 mikrogram

Ampul: 0.1 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 0.5 mg/10 ml, 5 mikrogram/10 ml, 5 mikrogram/2 ml

Ampul: 2 mg, 5 mg

Buprenorfin

3-5 mg/kg iv.

Dilaltı tablet: 2 mg/0.5 mg, 8 mg/2 mg

Flaster: 35, 52.5, 70 mikrogram

Pentazosin

1 mg/kg im

0.5-0.75 mg/kg iv

Ülkemizde bulunmamaktadır

Not: küçük çocuklarda iv yoldan verdikten sonra solunumu takip edilmelidir

 

 

 Tablo 3: Lokal anesteziklerin çocuklarda uygulanan dozları ve klinik özellikleri

 

Lokal anestezik

%

Doz

mg/kg

Maksimum doz mg/kg

Etkisinin başlaması

(dk)

Etki süresi

(saat)

Lidokain

2-10

5

7.5

10-15

0.75-2

Prilokain

2

5

7.5

15-25

0.75-2

Bupivakain

0.5

2

2.5-3

20-30

2.5-6

 

 


Tablo 4: Çocuklarda kullanılan önemli bazı lokal anesteziklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Lidokain

5 mg\kg\doz (sade)

7 mg\kg\doz (1:200.000’lik epinefrin ile birlikte)

% 2’lik ampül: 20 mg/ml: 2 ml’lik ve 5 ml’lik ampülleri toplam 40 ve 100 mg lidokain

 % 10’luk ampül: 100 mg/ml: 5 ml’lik ampülleri toplam 500 mg lidokain :  %10’luk aerosol solüsyonunu: her püskürtmede 10 mg lidokain uygular

Prilokain

5 mg\kg\doz

7 mg\kg\doz (1:200.000’lik epinefrin ile birlikte)

 % 2’lik ampül: 20 mg\ml

Not: Methemoglobinemi riski nedeniyle 6 aylıktan küçük çocuklarda prilokain enjeksiyonu önerilmez.

Bupivakain

Maksimum tek doz bolus 2.5-3 mg\kg

Maksimum infüzyon 0.4-0.5 mg\kg\saat (10-20 mg\kg\gün)

Neonatal dozu: 0.2-0.25 mg\kg\saat (5-6 mg\kg\gün)

% 0.5’lik ampül: 5 mg\ml

Not: Epidural anestezi uygulamalarında kardiak arrest yapabildiğinden dikkatli kullanmak gerekir.

Levobupivakain

1-2.5 mg\kg tek doz epidural

0.2-0.4 mg\kg\saat iv devamlı uygulama

Ampul: 25 mg/10 ml, 50 mg/10 ml ve 75 mg/10 ml

Ropivakain

1-2.5 mg\kg tek doz epidural

0.2-0.4 mg\kg\saat iv devamlı uygulama

İnfüzyon solüsyonu 2 mg\ml

Ampul: 2mg/ml, 7.5 mg/ml, 10 mg/ml

 

 

 

Tablo 5. Çocuklarda parenteral tedavide kullanılan antibiyotikler ve dozları

 

Antibiyotik

Doz

Ampisillin

100-200 mg\kg, üç dozda, adölesanlarda 3-6 g, 3-4 eşit dozda

Amoksisilin

20-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Tikarsilin

80 mg/kg/gün, üç veya dört doza, yeni doğanda iki doza bölerek

Piperasilin

300 mg/kg/gün, üç veya dört doza bölünerek

Sefazolin (1. kuşak)

50-100 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Seftazidim (3. kuşak)

100-150 mg/kg/gün, iki veya üç dozda, adölesanlarda 2-6 g, 2-3 eşit dozda

Sefotaksim (3. kuşak)

100-200 mg/kg/gün, üç veya dört dozda, adölesanlarda 3-6 g, 2-3 eşit dozda

Seftriakson (3. kuşak)

50-75 mg/kg, bir veya iki doza bölünerek

Aztreonam

90 -120 mg/kg/gün, üç veya dört doza bölünerek

Gentamisin

5 mg/kg/gün, adölesanlarda 3-5 mg/kg/gün, maksimum 400 mg

Amikasin

15-22.5 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Tobramisin

5 mg/kg/gün, adölesanlarda 3-5 mg/kg/gün, maksimum 400 mg

Netilmisin

5.5-8 mg/kg/gün, iki veya üç doza bölünerek

 

  


Tablo 6. Çocuklarda oral tedavide kullanılan antimikrobial ilaçlar ve dozları

 

Antimikrobiyal ilaç

Doz

Ampisilin

100-200 mg/kg/gün, dört doza bölünerek, adölesanlarda 3-6 g, 3-4 eşit dozda

Amoksisilin

50-100 mg/kg/gün, üç doza bölünerek, adölesanlarda 1.5-6 g, 2-3 eşit dozda

Ampisilin + sulbaktam

50-100 mg/kg/gün, dört doza bölünerek

Amoksisilin + klavulanat

45-60 mg/kg/gün (oral), üç doza bölünerek

60-100 mg/kg (iv), üç doza bölünerek

Adölesanlarda 3.6-6.6 g (iv), 3 eşit dozda

Sulfonamidler

 

 

Trimetoprim-sülfametaksazol 

Trimetoprim 5-6 mg/kg/gün, iki doza bölünerek Adölesanlarda 320 mg/gün 2 eşit doza bölünerek

 

Sülfisoksazol

120-150 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Sefalosporinler

 

 

Sefaleksin (1. kuşak)

25-100 mg/kg/gün, dört doza bölünerek

 

Sefuroksim aksetil (2. kuşak)

20-30 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Adölesanlarda 0.5-1 g üç eşit doza bölünerek

 

Sefiksim (3. kuşak)    

8-12 mg/kg/gün, tek dozda

Adölesanlarda 400 mg bir veya iki eşit doza bölünerek

 

Sefprozil (3. kuşak)

7.5-15 mg/kg/gün, iki doza bölünerek

 

Sefpodoksim proksetil (3. kuşak)

8-10 mg/kg/gün, tek dozda.

Adölesanlarda 400 mg bir veya iki eşit doza bölünerek

 

 


Tablo 7. Çocuklarda proflakside kullanılan antimikrobial ilaçlar ve dozları

 

Antimikrobiyal ilaç

Doz

Trimetoprim + Sülfametaksazol

Trimetoprim; 1-2 mg/kg/gün, tek dozda

Nitrofurantoin  

1 mg/kg, tek dozda

Ampisilin     

10-15 mg/kg/gün, tek dozda

Amoksisilin

10 mg/kg/gün, tek dozda

Sefaklor

10 mg/kg/gün, tek dozda

Seftibuten

2 mg/kg/gün, tek dozda

Sefuroksim aksetil

5 mg/kg/gün, tek dozda

Sefaleksin

5-10 mg/kg/gün, tek dozda

Sefiksim

2 mg/kg/gün, tek dozda

 

 Tablo 8: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antibiyotiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Trimetoprim (TMP)-Sulfametaksazol (SMS)

TMP dozu:5-10 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral,

Adölesan: 320 mg/gün, 12 saatte bir

İYE profilaksisi: 1-2 mg\kg\gün

Süspansiyon: 40\ 200 mg \5 ml

Tablet: 80\400 mg,

Fort tablet: 160\800 mg Ampul: 80\400 mg

Not: Yeni doğanda kernikterusa yol açabilir, ilk 2 ay tedavi ve proflakside önerilmez. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ampisilin

 

Yeni doğan:

   Postanatal yaş: <7 gün:

      <2000 g: 50 mg\kg\gün, 12 saatte bir im\iv

      >2000 g: 75 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

   Postnatal yaş: >7 gün:

      <2000 g: 75 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

      >2000 g:100 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv

İnfantlar ve çocuklar: 100-200 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv \oral

Adölesan 3-6 g/gün, 3-4 eşit doza bölünerek

İYE profilaksisi: 10-15 mg\kg \gün

Süspansiyon: 125, 250 mg\5 ml

Kapsül:250 mg, 500 mg

Tablet: 500 mg ve 1 gr

Ampul: 250, 500 mg ve 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amoksisilin

 

50-100 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Adölesan 1.5-6 g/gün, 3 eşit doza bölünerek

İYE profilaksisi: 10 mg\kg \gün

Süspansiyon:125, 200, 250, 400 mg\5 ml Kapsül: 250, 500 mg

Tablet: 500 mg, 1 gr

Ampul: 250, 500 mg ve 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ampisilin + sulbaktam

50-100 mg\kg\gün, 6 saatte bir oral

Süspansiyon: : 125, 250 mg\5 ml

Tablet: 375 ve 750 mg

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amoksisilin + klavulanat

 

<40 kg:20-40 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

>40 kg:250-500 mg, 8 saatte bir oral

veya

45-60 mg/kg/gün (oral), üç doza bölünerek

60-100 mg/kg (iv), üç doza bölünerek

Adölesanlarda 3.6-6.6 g (iv), 3 eşit dozda

Süspansiyon:156.2, 228.5, 312.5, 457 mg\5ml

Tablet:625 mg, 1 gr

Ampul: 1200 mg

Not: Diyare gelişim insidansı tek başına amoksisilin kullanımından daha fazladır.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefaleksin

 

 

Çocuk: 50-100 mg\kg\gün, 6 saatte bir

Yetişkin:250-500 mg, 6 saatte bir oral

Süspansiyon:250 mg\5 ml

Kapsül:250 mg

Tablet:500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefazolin

 

 

Neonatal:

   Postnatal yaş: <7 gün: 40 mg\kg\gün, 12 saatte bir

   Postnatal yaş: >7 gün:

      <2000 g: 40 mg\kg\gün, 12 saatte bir  

      >2000 g: 60 mg\kg\gün, 8 saatte bir

İnfantlar (>1 ay) ve çocuklar: 50-100 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefuroksim aksetil

Çocuklar: 20-30 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Süspansiyon: 125 mg\5 ml

Tablet: 125, 250, 500 mg

Ampul: 250, 500, 750, 1500 mg

Seftazidim

Çocuklar: 100-150 mg\kg\gün, 8-12 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1, 2 gr

Sefotaksim

Çocuklar: 100-200 mg\kg\gün, 6-8 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1, 2 gr

Seftriakson

İnfant ve çocuk: 50-75 mg\kg\gün, 12-24 saatte bir im\iv

Yetişkin:1-4 g\gün, 12-24 saatte bir im\iv

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Sefiksim

Çocuklar: 8-10 mg\kg\gün, günde tek veya iki eşit doz

Süspansiyon:100 mg\5 ml

Tablet: 400 mg

Sefprozil

Çocuklar: 7.5-15 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Süspansiyon:250 mg\5 ml

Tablet: 500 mg

Sefpodoksim proksetil

Çocuklar: 8-10 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Süspansiyon:40, 50, 100 mg\5 ml

Tablet: 100, 200 mg

Aztreonam

 

Neonatal:

   Postanatal yaş: <7 gün:

      <2000 g: 60 mg\kg\gün, 12 saatte bir im\iv   

      >2000 g: 90 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

   Postnatal yaş: >7 gün:

       <2000 g: 90 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv  

       >2000 g:120 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv

Çocuklar: >1 ay; 90-120 mg\kg\gün, 6-8 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1 gr

NotKistik fibrozisli hastalarda doz azaltılmalıdır. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Gentamisin

 

 

Yenidoğan: 2.5 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar: 6-7.5 mg\kg\gün 8 saatte bir iv\im

Yetişkinler: 3-5 mg\kg\doz 8 saatte bir iv\im

Ampul: 20, 40, 80, 120, 160 mg

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amikasin

 

Yenidoğan: 75 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar:15-22.5 mg\kg\gün, 8-12 saatte bir iv\im

Ampul: 100, 250, 500 mg

Not: İnfüzyon oranı; yenidoğan: 1-2 saat, çocuk: 30-60 dakikada. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Tobramisin

 

 

Yenidoğan: 2.5 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar:6-7.5 mg\kg\gün 8 saatte bir iv\im

Yetişkinler:3-5 mg\kg\doz 8 saat bir iv\im

Ampul: 20, 80 mg

 

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Netilmisin

Çocuklar:5.5-8 mg\kg\gün 8-12 saatte bir iv\im

 

Ampul: 50, 150, 400 mg

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Siprofloksasin

 

 

1-17 yaş arası : 20-30 mg\kg\gün, 12 saatte bir iv, maksimum doz 400 mg olmalı

20-40 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral, maksimum 750 mg olmalı

Tablet:250, 500, 750 mg,

Modifiye salım tableti: 500 mg, 1 gr

Enfüzyon: 100, 200 mg

Not: 16-18 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Nitrofurantoin

 

Çocuk  > 2 ay 3-5 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral

İYE profilaksisi: 1 mg\kg\doz

Süspansiyon:25 mg\5 ml

Kapsül:50 mg

Not: 2 aylıktan küçük çocuklarda kullanımı kontrendikedir.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Tetrasiklin

Çocuk > 8 yaş, 25-50 mg\kg\gün, 6 saatte bir oral

Kapsül:250, 500 mg

Not: Dişlerde diskolarasyona neden olduklarından, bebeklere ve 8 yaşından küçük çocuklara vermekten kaçınılmalıdır.

Doksisiklin

Çocuk > 8 yaş, vücut ağırlığı;

   > 45 kg; 4.4 mg\kg\gün, ilk gün 12 saatte bir, sonra günde 1 kez 100 mg

   < 45 kg; 2.2 mg\kg\gün dozu ilk gün 12 saatte bir, sonra günde tek doz

Kapsül:100 mg

Not: Dişlerde diskolarasyona neden olduklarından, bebeklere ve 8 yaşından küçük çocuklara vermekten kaçınılmalıdır.

 ANTİANAEROBİK VE ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR

Metronidazol

Anaerobik enfeksiyonlar:

30 mg\kg\gün, 6 saatte bir iv\oral

Amebiyaziste:

30-40 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Giardiaziste:

   2-5 yaş arası: günlük doz 250 mg,

   5-10 yaş arasında: 375 mg

   10-15 yaş arasıda: 500 mg

Tablet:250, 500 mg

Vajinal ovül: 500 mg

Suspansiyon: 50, 125, 200 mg\5 ml

İnfüzyon: 500 mg

Ornidazol

Anaerobik enfeksiyonlar:

20 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Amebiyaziste:

35-50 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Giardiaziste:

15 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Tablet:250, 500 mg

Vajinal tablet: 500 mg

Ampul: 500 mg

 

ANTİFUNGAL İLAÇLAR

Amfoterisin B

 

Mesane irrigasyonu: 1 litre steril su veya sorbitol\mannitol içinde 15-50 mg\gün 

İnfant ve çocuklar:

   Test dozu: 0.1 mg\kg\doz iv (maksimum 1 mg), 30-60 dakikada

   Başlangıç dozu (eğer test dozu tolere edilirse): 0.25 mg\kg\gün

   İstenilen doza ulaşıncaya kadar günlük doz kademeli olarak arttırılır; her bir sonraki gün 0.25 mg\kg’lık artış yapılmalıdır.

   İdame dozu:0.25-1 mg\kg\gün, her doz 2-6 saatte infüze edilir.

Ampul: 50 mg\10 ml, 100 mg\20 ml’lik flakonlar

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Flukonazol

Çocuk(3-13 yaş):

Yükleme dozu:10 mg\kg iv\oral

İdame dozu (yükleme dozunun başlangıcından 24 saat sonra): 3-6 mg\kg\gün, iv\oral

Kapsül:50, 100, 150, 200 mg

Suspansiyon: 50 mg\10 ml

İnfüzyon solüsyonu: 100 mg\50 ml

Not: Oral ve iv dozları eşittir. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

 

 

Tablo 9: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antienüretiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Desmopressin asetat

Enürezis  (> 5 yaş): 120-240 mikrogram; doz hastanın kilosu ve yaşına göre değişken­lik göstermez.

Melt tablet: 60, 120 mikrogram

Nazal sprey: % 0.1 mg/ml

İmipramin

 

Enürezis (>5 yaş):

İlk doz: 1.7 mg\kg\gün; akşam tek dozda 10-25 mg oral

Artış dozu: 1-2 hafta aralıklarla 10-25 mg\doz, yaşa uygun maksimum doza kadar attırılır.

Tablet:10,25 mg

 

Not: Maksimum doz: 6-12 yaş arası: 50 mg\gün, 12-14 yaş arası:75 mg\gün veya 2 mg\kg\doz.

 

 


Tablo 10: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antikolinerjiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Oksibutinin

Çocuk: < 5 yaş; yıl olarak yaş = ml\gün, 8 veya 12 saatte bir

             > 5 yaş; 0.2 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Tablet: 5 mg

Şurup:5 mg\5 ml

Tolterodin

Çocuk: 0.1 mg\kg, günde iki kez

Tablet:1, 2 mg

Kapsül: 4 mg

 

 


Tablo 11. Çocuklarda inmemiş testis tedavisinde kullanılan önemli bazı ilaçların dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

İnsan koryonik gonadotropini (hCG)

 

 

Çocuklar:

100 İU\kg haftada bir im., 4 hafta süreyle veya

 < 10 kg; 1000 İU

10-20 kg arası; 1500 İÜ

>20 kg; 2500 İÜ

Ampul: 500, 1500, 2000 ve 5000 İU

Not: Maksimum toplam doz 6000-9000 İÜ’yi geçmemeli

 

 

 Tablo 12: Çocuklarda kullanılan önemli bazı laksatif ve purgatiflerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Mineral yağ (sıvı vazelin)

5-11 yaş arası:5-20 ml\gün

12 yaş üstü: 15-45 ml\gün

Sıvı:200 ml

Not: Beş yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Bisakodil

Oral:

3-12 yaş arası: 5-10 mg veya 0.3 mg\kg\doz, tek doz

Fitil:

< 2 yaş:5 mg\gün, tek doz

3-12 yaş arası: 5-10 mg\gün, tek doz

Tablet: 5 mg

Fitil: 5,10 mg

Senna

 

Oral:

Çocuklar: 10-20 mg\kg\doz,

Rektal:

> 27 kg çocuklar: yarım fitil, yatmadan önce

Tablet:7.5, 20 mg

Draje: 12 mg

Şurup:2 mg\5 ml (75, 150, 250 ml)

Laktuloz

< 1 yaş: tedavi ve idame dozu 5 ml\gün

1-6 yaş: tedavi 5-10 ml, idame 5-10 ml

7-14 yaş: tedavi 15 ml, idame 10-15 ml

Şurup:670 mg\ml (100, 250, 500 ml)

 

NOT: Burada pediatrik antiviral, pediatrik antibiyotik, pediatrik antiparaziter ilaç dozlarından bir kısmı yer almaktadır. Listede olmayan ilaçlar olabilir. Listede olmasını istediğiniz ya da yer alan bilgilerde yanlışlık olduğunu düşündüğünüz bir ilaç varsa yorumlar kısmada belirtiniz.

Akut Tonsillofarenjit

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz