Metoklopramid (Metpamid) Ampul Uygulama Akıl Kartı

0
22530

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Metoklopramid , bulantı-kusmanın kontrolünde yaygın olarak kullanılan, dopamin reseptör antagonisti bir ilaçtır. Etken maddesi metoklopramid HCL’dir

Etki Başlangıcı: 1-3 dakika İV, 0-15 dakika İM
Etki süresi: 1-2 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 5-6 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

blank

Metpamid® 10 mg / 2 mL ampul IM/IV

blank

Her 2 ml’lik ampulde 10 mg metoklopramid hidroklorüre içeren etken madde bulunur.

blank

Metoklopramid, beynin postrema bölgesinde yer alan kemoreseptör tetikleme bölgesinde (CTZ) dopamin D2 ve serotonin 5-HT3 reseptörlerini inhibe ederek antiemetik etkilere neden olur. Bu ilacın uygulanması, presinaptik ve postsinaptik D2 reseptörleri, serotonin 5-HT4 reseptörlerinin agonizmi ve muskarinik reseptör inhibisyonu antagonizmi üzerinde inhibitör etkiler yoluyla prokinetik etkilere yol açar. Böylece asetilkolin salınımını artırarak, alt özofagus sfinkterinin (AÖS) ve mide tonusunun artmasına neden olarak, mide boşalmasını ve bağırsaktan geçişi hızlandırır. Metoklopramid, dopamin D2 reseptörlerini antagonize ederek gastrointestinal sistem üzerinde gevşetici etki gösterir. Ayrıca bu ilaç, safra, mide veya pankreas salgılarını artırmadan gastrointestinal motiliteyi arttırır. blank

 • Bulantı
 • Kusma
 • Akut şiddetli migren atağı
 • Hıçkırık
 • Akut gerilim tipi baş ağrısı
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Dispepsi

Yaygın olarak bulantı kusmada ve önlemede antiemetik olarak kullanılır (Diyabetik gastroparezi , kemotrepi ve radyasyon tedavisi kaynaklı, gebelik kaynaklı veya belirli cerrahi işlem öncesi ve sonrası).

blank

 • Metoklopramide veya prokainamide karşı aşırı duyarlılık.
 • Diskinezi öyküsü veya metoklopramide distonik reaksiyon öyküsü.
 • Gastrointestinal motilitenin uyarılması tehlikeli olduğunda (örneğin, gastrointestinal kanama, mekanik tıkanma veya perforasyon varlığında)
 • Feokromositoma veya diğer katekolamin salgılayan paragangliomaların varlığı
 • Epilepsi öyküsü olan hastalar
 • Ekstrapiramidal semptomlara neden olan diğer ilaçlar (örn. Fenotiyazinler, butirofenonlar).
 • Parkinson hastalığı.
 •  Levodopa veya dopaminerjik agonistlerle kombinasyonu.
 •  Methemoglobinaemia’nın metoklopramid veya NADH sitokrom-b5 eksikliği ile birlikte bilinen geçmişi.
 • Epilepsi (artan kriz sıklığı ve yoğunluğu)
 • 1 yaşından küçük çocuklar ( Artmış ekstrapiramidal bozukluk riski nedeniyle )

blank

Önerilen doz günde üç defaya kadar tekrarlanan 0.1 ile 0.15 mg / kg vücut ağırlığıdır. İV yapılıyorsa yavaş infüzyon şeklinde minimum 1-2 dakikada önerilir. Önerilen maksimum günlük doz 30 mg veya 0.5 mg / kg vücut ağırlığıdır. Önerilen maksimum tedavi süresi 5 gündür.

 • Acil serviste genel yaklaşım 100 cc sf içerisinde 1 amp (10mg) metoklopramid 10 dk içerisinde infüzyon şeklinde yapılır.
 • Doz> 10 mg üstünde ise 50-100 mL %5 dektroz veya sf ile seyreltilir ve en az 10 dakikada infüze edilir.

Dozaj Tablosu

Yaş Vücut ağırlığı Doz Sıklık
1-3 yıl 10-14kg 1 mg Günde 3 defaya kadar
3-5 yıl 15-19 kg 2 mg Günde 3 defaya kadar
5-9 yıl 20-29 kg 2.5 mg Günde 3 defaya kadar
9-18 yaş 30-60 kg 5 mg Günde 3 defaya kadar
15-18 yaş 60 kg üzeri 10 mg Günde 3 defaya kadar

blank

Gebelik kategorisi A. Plasenta bariyerini geçmesine rağmen gebelikte bulantı ve kusma için sıklıkla kullanılan bir ilaç olan Metoklopramidin güvenli olduğu düşünülmektedir, ancak spesifik malformasyonlar ve fetal ölüm riski ile ilgili bilgiler eksiktir. Geriye dönük kohort çalışmaları, ulusal kayıt çalışmaları ve meta-analizler dahil olmak üzere yayınlanmış çalışmalar, gebelik sırasında metoklopramid kullanımıyla gebelikle ilişkili olumsuz sonuçların arttığını bildirmemektedir. Doğum sırasında metoklopramide maruziyetten sonra yenidoğan için potansiyel riskler vardır. Hayvan üreme çalışmalarında, önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 6 ve 12 katı maruziyetlerde hamile sıçanlara ve tavşanlara oral metoklopramid uygulamasıyla hiçbir olumsuz gelişim etkisi gözlenmemiştir.

blank

Sınırlı veri mevcuttur. İnsan sütünde metoklopramidin değişken miktarlarda geçişi vardır. Metoklopramide maruz kalan anne sütüyle beslenen bebekler, bağırsak rahatsızlığı ve artan bağırsak gazı oluşumu dahil olmak üzere gastrointestinal advers reaksiyonlar yaşamıştır. Metoklopramid, prolaktin seviyelerini yükselttiği saptansada yayınlanmış veriler, süt üretimi üzerindeki ilaç etkilerini desteklemek için yeterli değildir. Emzirmenin gelişimsel ve sağlık açısından yararları, annenin klinik tedavi ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen çocuk üzerinde tedaviden veya annenin altta yatan durumundan kaynaklanan olası olumsuz etkilerle birlikte dikkate alınmalıdır.

blank

 • Distoni
 • Akatizi
 • Yorgunluk
 • Huzursuzluk
 • Sedasyon
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali

Akatizi:

Hastalarda içsel bir huzursuzluk duygusunun eşlik ettiği karşı konulamaz hareket etme ihtiyacı ile karakterizedir.  Antipsikotiklerin (Nöroleptik) erken  ve sık yan etkisi olarak kabul edilir ve parkinsonizm ve akut distonik reaksiyonlarla beraber görülür. Hasta hiçbir pozisyona birkaç dakikadan daha uzun süre dayanamaz. Oturuyorsa, kalkar, ayaktaysa yatar, yatıyorsa oturur ve peşisıra pozisyonunu değiştirir. Hiçbir konum onu rahatlatamaz. Hastalar bulundukları yerde bir aşağı, bir yukarı gider gelirler; ayakta iken eksterimitelerini sürekli hareket ettirirler, bazen sürekli yürürler, oturur durumda iken bir bacağın sürekli sallarları, tekrarlanan bacak çekmeleri veya bacakların birbirine sürtünmesi ya da ayakların adımlar gibi “yerinde sayması”  şeklinde hareket ederler. Bunlara ek olarak ayaklarda düşük frekanslı sıçrayıcı tremor görülebilir.

Tedavi:

 • Difenhidraminin (Avil): 1×1 İM/İV verilebilir.
 • Benzodiazepin (Midazolam): Hızlı ve kısa etkili bir benzodiazepin olan midazolam yaygın olarak kullanılır. Yetişkinlerde 1.5 mg İV önerilir. Benzodiazepinler akatizi semptomlarının hafifletilmesi daha etkili, ancak daha yüksek sedasyon oranları ile ilişkilidir. Avil den daha etkilidir.
 • Beta Blokör: Propranolol gibi lipofilik beta-adrenerjik antagonistler kullanılabilir.  10 mg 3×1 gibi düşük dozlarda başlatılabilir ve 40 ila 120 mg / gün titre edilebilir. Beta blokerleri kullanırken klinisyenler, bradikardi ve hipotansiyon riskinin farkında olmalıdır.

blank

 • Antidopaminerjik aktivitesi nedeniyle metoklopramid, geç diskinezi (TD), distoni ve akatizi semptomlarına neden olabilir ve bu nedenle 12 haftadan daha uzun süre uygulanmamalıdır.
 • Depresyonu olan hastalarda dikkati kullanılmalıdır.
 • Parkinson hastalarında dikkatli kullanın veya kaçının; ekstrapiramidal semptom riskinde artış olabilir.
 • Metoklopramid, nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen potansiyel olarak ölümcül bir semptom kompleksine neden olabilir.
 • Diğer dopamin D2 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi metoklopramid de prolaktin düzeylerini yükseltir.
 • Makine çalıştırma veya motorlu araç kullanma gibi tehlikeli görevlerin yerine getirilmesi için gerekli zihinsel ve / veya fiziksel yetenekleri bozabilir; merkezi sinir sistemi depresanlarının veya EPS ile ilişkili ilaçların eşzamanlı kullanımı bu etkiyi artırabilir.
 • Böbrek yetmezliği olan bazı kalp yetmezliği hastalarında QT uzamasına ve torsades de pointes’e neden olabilir.

blank

 • METPAMID 10 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI
 • PRIMSEL 10 mg 2 ml 100 ampül
 • PRIMPERAN IM/IV 10 mg/2 ml
 • PRAMED 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz.
 • EMOJECT 10 mg/2 mlx5 ml IM/IV ampül
 • METOPLON 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz

blank

 • https://www.medicines.org.uk/emc/product/6283/smpc#gref
 • https://go.drugbank.com/drugs/DB01233
 • https://www.drugs.com/metoclopramide.html
 • https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1752754
 • https://www.e-psikiyatri.com/akatizi-nedir
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3511976/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17545174/

blank

Feniramin Hidrojen Maleat (Avil) Ampul Uygulama Akıl Kartı

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz