Epidural Kanama Akıl Kartı

0
5536

Genelde kafa travmalarını takiben özelliklerle genç erişkinlerde ve çocuklarda görünen beynin kalın zarı (dura) ile kemik arasında olan kanamalardır. Travma sonrası dura
ile beyin arasında vasküler yaralanmaya sekonder hematom birikmesiyle genelde tek taraflı olmaktadır ve genellikle kafatası kemiğindeki bir kırık buna eşlik eder. Kafa travmaların %0,5’inde epidural hematom görülmektedir. Erkeklerde bayanlara oranla dört kat fazla görülü. Nadir görülmesine rağmen mortalitesi yüksektir.

blank

Epidural hematomlar, çoğu zaman temporal veya temporoparietal bölgelerde lineer fraktürü takiben arteria meningia media ve dallarında meydana gelen yırtılmaya bağlı olarak temporal fossada kan elemanlarının birikmesiyle oluşur. Çocuk grup hastalarda kırık oluşmadanda epidural hematom oluşabilir.blank

blank

Hastada genellikle yüksekten düşme, trafik kazası ve darp sonucu oluşur. Fizik muayenede  anizokorisi, post-travmatik bilinç kaybı, hemiparezi, pupil dilatasyonu, babinski pozitifliği solunum depresyonu ve normal muayene bulguları saptanabilir.blankblank

Epidural hematomlar en erken ve en iyi şekilde Bilgisayarlı Beyin Tomografisi
(BBT) ile tespit edilebilir. Çekilen beyin tomografiisnde intrakranyal yer kaplayan kitle bulgusu mevcuttur.

blank

blank

Tedavi genellikle hematomun cerrahi olarak boşaltılmasıdır. Semptom ve bulgu vermeyen minimal epidural hematomlarda tedavi konservatif olabilir. Akut epidural hematomlu hastalarda mortalite oranı % 5-45 arasında rapor edilmiştir

Akut epidural hematomlu hastalarda prognozun önceden değerlendirilmesi tedavi yaklaşımı ve takip açısından büyük önem taşımaktadır. Prognozu belirleyen önemli
faktörler ; travma sonrası kliniğe ulaşım süresi, geliş GKS değeri, yaş, eşlik eden patolojilerin varlığı, pupil anizokorisi, BBT bulguları olarak sıralamıştır.

blank

  • https://www.acilcalisanlari.com/wp-content/uploads/2020/09/ATLS-10-2018.pdf
  • https://www.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD_8_4_117_119.pdf
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387050
  • https://radiopaedia.org/cases/epidural-hematoma-9?lang=us

blank

Kafa Travmasına Hastasına Genel Yaklaşım

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz