Ana Sayfa Etiketler PE

Etiket: PE

Geneva Skoru

0
Pulmoner tromboemboli (PTE) klinik pratikte sık karşılaşılan, çoğu zaman non spesifik semptom ve bulgularla prezente olduğundan tanı koyulması güçleşen ve ciddiyetine bağlı olarak hayatı...

Pulmoner Tromboemboli Tedavi Trombolitik Uygulama

0
Hemodinami yönünden stabil olmayan hastalarda ise acil pulmoner reperfüzyon tedavisi gerekir ki bu durumda trombolitik ajanlar (streptokinaz, urokinaz ve rekombinan doku plazminojen aktivatörü, rTPA)...

Pulmoner Tromboemboli Klinik

0
Sistemik dolaşımdan trombüs veya multipl trombüslerin pulmoner damarlara migrasyonuyla oluşan durum pulmoner tromboembolik hastalık olarak adlandırılır. Bu pıhtıların birçoğu alt ve üst ekstremitelerin derin...

D-Dimer Testi Pulmoner Tromboemboli

0
Tanıyı desteklemede değil dışlamada kullanılmalıdır çünkü pozitif prediktif değeri düşük (bir çok başka hastalıkta da yükselebilir) ancak negatif prediktif değeri yüksektir (PTE de hemen...

Pulmoner Tromboemboli Akciğer Bulguları

0
Kardiyopulmoner hastalığı bulunmayan PTE’li hastaların yaklaşık %20’sinde akciğer grafisi normaldir. PTE’de saptanabilecek akciğer grafi bulguları akıl kartında sunulmaktadır. Bu bulgular PTE’ye özgü değildir ....

Gebelik Pulmoner Tromboemboli Akıl Kartı

0
Gebelikte PTE riski artar ancak gebelik kendisi PTE kliniğini kötüleştirmez. Sadece zaten azalmış solunum kapasitesi PTE varlığında daha da kötüleşebilir. Gebelerden arteriyel kan gazı...

Pulmoner Tromboemboli Tedavi Risk Sınıflaması

0
Pulmoner tromboembolizm (PTE) tanısı konulan hastanın erken mortalite açısından yüksek riskli (masif), orta riskli (submasif) veya düşük riskli (nonmasif) olarak ayırt edilmesi, tedavi seçeneklerini...

Pulmoner Tromboemboli Tedavi Trombolitik Kontrendikasyonları

0
Trombolitik tedavinin mutlak ve göreceli kontrendikasyonları bu akıl kartında verilmiştir . Trombolitik tedavinin göreceli kontrendikasyonlarının varlığında, risk-yarar dengesi göz önüne alınarak karar verilmelidir. Mutlak...

Pulmoner Embolizm Şiddet İndeksi (PESI)

0
Pulmoner emboli mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen, bazen tanısı güç olan ve önlenebilir bir hastalıktır ve hastanede yatan hastalarda ani ölümlerin %10’nundan sorumlu tutulmaktadır...

Pulmoner Tromboemboli Akılkartı

0
Klinik   Patofizyoloji Pulmoner emboli olgularının %75’inden fazlası bacaklardaki derin venlerde oluşan trombüslere bağlı gelişir . Bu olguların da %75’inde proksimal venler etkilenmiştir. Sık gözlenmeyen fakat önemli...