Gastrit Reçetesi

0
5650

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Gastrit; çeşitli etkenlere bağlı olarak, mide yüzeyini örten mukozanın inflamatuar olaylar sonucunda hasar görmesi durumudur. Mide, mukoza ve alt tabakalarında gelişen bu inflamasyona bağlı olarak işlevini yeterince yerine getiremez ve sindirim fonksiyonu ile ilgili çeşitli yakınmalar ortaya çıkar. Gastrit, her yaşta görülmekle birlikte genellikle erişkin yaştaki bireylerde daha fazla ortaya çıkmaktadır.

blank

blank

 • H. pylori ile ilişkili gastrit: Bu, dünya çapında gastritin en yaygın nedenidir.
 • H. pylori negatif gastrit: Tütün kullanımı, alkol tüketimi ve/veya NSAID veya steroid kullanımına bağlı gelişen. Safra asidi reflüsü, Radyasyon, Crohn hastalığı, Eozinofilik gastrit, Sarkoidozla ilişkili gastrit, Lenfositik gastrit, İskemik gastrit, Vaskülit ilişkili gastrit
 • Otoimmün Gastrit: Artmış serum anti-parietal ve anti-intrinsik faktör antikorları ile ilişkili kronik inflamatuar bir hastalıktır.
 • İnfeksiyöz Gastrit: H. pylori dışındaki viral, bakteriyel, fungal, parazitik  organizmaların neden olduğu enfeksiyonun sonucu gelişir.
 • İlaçlara Bağlı Gastrit: En fazla Non-steroid-anti-inflamatuvar ilaçlara bağlı gelişir; İbuprofen, naproxen, indometacin, diklofenak, etoksikam, deksketoprofen, flurbiprofen, aspirin

blank

Bu semptomlar silik karakterde veya çok şiddetli olabilir. en faz la görülen semptomlar;

 • Epigastrik ağrı (ani başlayan)
 • Epigastril bölgeden boğaza uzanan yanma hissi
 • Dispepsi
 • Bulantı
 • Kusma

blank

Akut gastritis nedenine bağlıdır. H. pilori dışında özel bir tedavi gerekmez. Etkenlerden uzak durulması (NSAI, alkol ve stres faktörleri) ve semptomların giderilmesi için genelde proton pompa inhibitörleri (PPİ) ve antasitler yeterlidir.
Kronik gastritis tedavisi ise etiyolojiye göre değişmektedir. Birçok vakada semptom ve bulgular olmayabilir. Kronik gastritis uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle, tedavi önerilmekte ve proton pompa inhibitörleri kullanılmaktadır. H. pilori’e bağlı kronik gastritisde, H. pilori eradikasyonu için test ve tedavi prensibi uygulanmaktadır ve tedavisinde PPI veya ranitidin bizmut sitrat ile birlikte, antibiyotikli kombinasyonlar (amoksisilin, klaritromisin, metranidazol, tetrasiklin, furazolidon) kullanılır.  Ancak, son zamanlarda klaritromisin ve amoksisiline karşı giderek artan oranlarda direnç geliştiği unutulmamalıdır. Eradikasyon tedavisi uygulanan hastalarda tedavi bitiminden 4 hafta sonra, noninvazif metodlarla (üre nefes testi veya HpSA=Hp dışkı antijen testi) eradikasyon olup olmadığı araştırılmalıdır.
Endoskopide atrofik gastritis veya displazi saptanan vakalarda, 6 ayda bir endoskopik takip önerilir. Atrofik gastritis gelişen vakalarda vit B12 tedavisi uygulanır.

H. pylori enfeksiyonu için birinci basamak tedavi önerileri için tıklayınz (2022 UpToDate Önerisi)

blank

Semptomatik Reçete

blank

I- Esom® (esomeprazol) 40 mg Tablet DIB s:1×1

 • Yemekten 1 saat önce, çiğnemeden, emmeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak günde 1 adet alınır. Doz yetersiz geldiğinde gece yatmadan tekrar alınır.

blank

II- Famodin® 20 mg Tablet DIB s:2×1

 • Önerilen doz  günde 2 defa olup sabah ve yatmadan önce bir defada alınır.

blank

III- Gaviscon® Advance Şurup DIB s:4×2

 • Her bir 1 ml süspansiyon, 100,00 mg sodyum aljinat ve 20,00 mg potasyum
  hidrojen karbonat içerir.
 • Yemeklerden sonra ve yatarken günde 4 defa 5-10 ml  alınır.

H. Pylori Eradikasyonu

blank

I- Esom® (esomeprazol) 40 mg Tablet DIB s:1×1

 • Yemekten 1 saat önce, çiğnemeden, emmeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak günde 1 adet alınır. Doz yetersiz geldiğinde gece yatmadan tekrar alınır.

II-Augmentin® (amoksisilin+klavulanik asit) BID Tablet DIB s:2×1

 • H. pylori eradikasyonu için günde  2×1 14 gün önerilir.

blank

III-Klacid® (klaritromisin) 500 mg Tablet DIB s:2×1

 • H. pylori eradikasyonu için günde  2×1 14 gün önerilir.

blank

blank

K29 Gastrit ve duodenit
K29.0 Akut hemorajik gastrit
K29.1 Akut gastrit, diğer
K29.2 Alkolik gastrit
K29.3 Kronik yüzeyel gastrit
K29.4 Kronik atrofik gastrit
K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış
K29.6 Gastritler, diğer
K29.7 Gastrit, tanımlanmamış
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış
K30 Dispepsi

blank

Viral Periferik Fasiyal Paralizi Reçetesi

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz