Lumbalji Reçetesi

0
3339

Bel ağrısı (Sırt) hem birinci basamakta hem acil servise başvurularının en yaygın nedenlerinden biri olup erişkinlerde çok yaygın görülen bir hastalıktır. Tüm erişkinlerin yaklaşık %80’i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı atağı geçirirler. Bel ağrılarının büyük çoğunluğu mekanik kaynaklı (nonspesifik %85) olup, omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, zorlanması ya da travmatize olması neticesinde gelişen klinik tablo, mekanik bel ağrısı olarak adlandırılmaktadır. Bu mekanik bel ağrısı travma, ağırlık kaldırma veya yapılan ters bir harekete bağlı oluşabilirken, bilinen bir neden olmadan da meydana gelebilir. Ağrı aniden veya şiddeti giderek artan bir şekilde başlayabilir. Bel ağrısı derinden gelen bir sızı, yanma şeklinde olabilir. Bel ağrısına tek taraflı veya çift taraflı
kalçaya veya uyluğa yansıyan ağrı eşlik edebilir.

blank

blank

Hem yetişkin hem de pediatrik popülasyonlar için geniş bir potansiyel etiyoloji yelpazesine sahiptir. Ağrıların büyük çoğunluğu mekanik kaynaklıdır. Diğer etiyolojileride kapsayan konu anlatımına buradan erişebilirsiniz.

blank

Hem yetişkin hem de pediatrik popülasyonda sırt ağrısı olan hastanın değerlendirilmesinde ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene kritik öneme sahiptir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, mesleği, bel ağrısının ne zaman ve nasıl başladığı, bacaklara yayılımı olup olmadığı, ağrısının şiddetini artıran ve azaltan faktörlerin neler olduğu, eşlik eden uyuşma, karıncalanma, keçeleşme ve kuvvetsizlik gibi yakınmalarının olup olmadığı, analjezik kullanımı, idrar ve gaita kontrolünde kayıp, gece ağrısı, sabah tutukluğu ve süresi sorgulanmalıdır. Hastadan ağrılı bölgeyi elle göstermesi ve sınırlarını çizmesi istenmelidir. Travma mevcut ise yaralanma mekanizması genellikle tanıda değerli bir ipucudur. Sırt ağrısının hafifletici ve attırıcı faktörler yine tanıyı koymada yardımcı olabilir. Ayrıca, önceki tedavilerin tümü, mevcut hastalığın kapsamlı bir geçmişini toplamak için kritik öneme sahiptir.

blankKanser, enfeksiyon ve inflamatuvar romatizmal bir hastalık gibi ciddi bir patolojiyi düşündüren sorgulama bulguları“Kırmızı Bayrak” olarak nitelenir. Kırmızı bayraklar daha dikkatli olmayı ve ayrıntılı incelemeyi gerektiren bulgulardır. Erişkin popülasyonda erken görüntüleme, daha kötü sonuçlarla ve daha invaziv tedavilerle ilişkili olduğu için uygun konservatif tedavi alan ve altı haftadan uzun süren ağrılı hastalarda görüntüleme yapılmalıdır. Çocuklarda ise uzamış tanımı yetişkinlerde olduğu kadar net olarak tanımlanmadığı daha erken görüntüle yapılmalıdır.

blank

Spesifik bel ağrısında tedavi, altta yatan hastalığa özgüdür ve nedenin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Spesifik olmayan bel ağrısı tedavisinde ise; ağrının giderilmesi, yeterli omurga hareketliliğinin sağlanması, fonksiyonel bozukluğun en aza indirilmesi, akut ağrı ataklarının ve kronikleşmenin önlenmesi, ağrıyla mücadele etme tratejilerinin geliştirilmesi ve özürlülüğün önüne geçilmesi amaçlanır. Akut mekanik bel ağrılı hastaların büyük çoğunluğu birkaç günde iyileşebilmekte, bir kısmı da birkaç haftaya uzaya bilmektedir. Mekanik bel ağrısı tedavisinde parasetamol, non-steroidanti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), miyorelaksanlar, opioidlerve antidepresanlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Parasetamol

Parasetamol (asetaminofen) son çalışmalarda plasebodan daha faydalı olmadığı için tedavide tavsiye edilmektedir.

Non-steroid Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ)

NSAİİ’ler anljezil ve antiinflamatuar oldukları için en sık reçete edilen ilaçlardır. Antiinflamatuar etki için analjezik dozdan daha yüksek dozlarda kullanımı gereklidir. Birden fazla NSAİİ kombinasyonunda yan etki insidansı artar ve hastaya daha fazla yarar sağlamaz. NSAİİ’lara tolerans genellikle iyi olmasına rağmen gastrointestinal yan etkiler ciddi sorunlara yol açabilir. Gastrointestinal yakınmalar gelişmiş ise veya gastrointestinal yan etkiler açısından riskli hastalarda profilaktik tedavi olarak proton pompa inhibitörü önerilir.

Miyorelaksan İlaçlar

Miyorelaksanlar genel olarak antispazmodik ve antispastik ilaçlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Antispazmodik miyorelaksanlar da benzodiazepinler ve benzodiazepin
grubu olmayanlar şeklinde sınıflandırılabilir. Etkilerinin daha çok santral polisinaptik nöronal inhibisyon ile oluştuğu kabul edilir. Kullanımları sırasında hastalar santral sinir sistemi yan etkileri özelliklede sedasyon açısından uyarılmalı ve kısa süreli kullanımlarında bile bağımlılık oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Sistemik Kortikosteroidler

Spesifik olmayan mekanik bel ağrılı hastaların tedavisinde kuvvetli antiinflamatuar özellikleri olduğu bilinen sistemik kortikosteroidlerin kullanımı önerilmemektedir.
Siyataljisi olan hastaların alındığı çalışmalarda da sistemik kortikosteroidlerin yararlı olmadığı gösterilmiştir.

Kombine Tedaviler

Mekanik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde acil doktorları sıklıkla birden fazla ilaç reçete etmektedir. Genellikle kombinasyon şeklinde reçete edilen miyorelaksanların, analjeziklerle birlikte (parasetamol veya NSAİİ) kombine edildiğinde tek başına parasetamol veya NSAİİ kullanımına göre kısa dönemde ağrının azaltılmasında daha etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca NSAİİ veya parasetamolllere miyorelaksan ilave edilmesinin gastrointestinal yan etkiler açısından daha düşük riskli olduğu, ancak santral sinir sistemiyle ilgili yan etkiler açısından artmış risk oluşturdukları belirtilmiştir. Kronik bel ağrılı hastalarda, opioid ile naproksen kombinasyonunun tek başına naproksen kullanımına göre daha etkin olduğu saptanmıştır.

blank

blank

I- Etolax® 500/8 mg (etodolak/tiyokolşikosid ) Tablet DIB s:2×1

  • Her bir tablet 500 mg etodolak ve 8 mg tiyokolşikosid içerir.
  • Hafif orta şiddetli vakalarda günde 1 veya 2 defa şeklinde, 8-12 saatte bir oral alınır.
  • Şiddetli vakalarda günde 2 defa şeklinde uygulanmalıdır.

blank

II-Thermo Doline® (tofenamat+benzil nikotinat) Krem s:4×1

  • 1g kremde 100 mg Etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat içeri
  • Etofenamat, steroid olmayan ağrı kesici ve anti-inflamatuvar ilaçtır.
  • Günde 3-4 defa ağrılı bölgeye sürülür.

blank

  • Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. 16 yaş üzerinde kullanılabilir.
  • Tiyokolşikosid özellikle epilepsisi olan hastalarda ya da nöbet riski olan hastalarda nöbetleri hızlandırabilir.
  • Tiyokolşikosid özellikle tüm gebelik ve laktasyon süresince alınmamalıdır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), tiyokolşikosidin M2 veya SL59.0955 metabolitlerinin anöploidiyi (yani, bölünen hücrelerdeki eşit olmayan kromozom sayısı) indüklediğini gösteren yeni deneysel çalışmaları incelenmesi sonrası tiyokolşikozit içeren oral veya
    enjektabl preparatlarının kullanımına kısıtlama getirmiştir.

blank

M54.3 Siyatik
M54.4 Lumbago, siyatik ile
M54.5 Bel ağrısı
M54.6 Torasik vertebrada ağrı
M54.8 Dorsalji, diğer
M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış

blank

Bel Ağrısı Acil Yaklaşım (Lumbalji Dorsalji)

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz