HPV Enfeksiyonu

0
1059

İnsan papilloma virüsünün (HPV) 40’tan fazla farklı genotipi insan genital sistemini enfekte edebilir. Şu anda ABD nüfusunun %25’inden biraz azının genital HPV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Bu enfeksiyonların yarıya yakını ergenlerde ve 15-24 yaş arası genç yetişkinlerde görülmektedir. HPV enfeksiyonu o kadar yaygındır ki cinsel açıdan aktif olanların çoğu yetişkinler hayatlarının bir noktasında enfekte olurlar ve enfeksiyonların çoğu asemptomatiktir. HPV enfeksiyonu klinik olarak önemlidir çünkü HPV’nin onkojenik, yüksek riskli alt tipleri (örn., HPV tip 16 ve 18), çoğu servikal, vulvar, penil, anal ve orofaringeal kanser vakasına neden olur. HPV tip 6 ve 11 gibi nononkogenik alt tipler, genital siğillere neden olur.

blank

blank

Human Papilloma Virüsler zarfsız, çift sarmallı ve protein yapıda kapsidli özelliktedir. DNA yapılarına göre serotipleri adlandırılmaktadır. Kanser riski açısından düşük, olası yüksek ve yüksek riskli olarak gruplandırılırlar.

  • Düşük riskli HPV’ler; Serotip 6, 11,40, 42,43, 4, 54, 55, 62
  • Olası Yüksek riskli HPV’ler; 26, 53, 66
  • Yüksek riskli HPV’ler; 16, 18, 31,33,35,39,45, 51, 56, 58, 59, 68, 73, 82

blank

blank

HPV bulaşı epitelyal defektlerden olur. HPV virüsü keratin ve epitel hücrelerinden bazal hücrelere ulaşarak burada hücre içinde ayrı bir kromozomal parça olarak kalır bu döneme latent enfeksiyon dönemi denir. Histolojik olarak enfekte olan ve olmayan hücreler bir arada bulunur.

blank

Bazal hücrelerde proliferasyonun artması(akantrozis), keratinizasyon (hiperkeratoz), hücre stoplazmasında vakuolizasyon ve kromatin katlanması (hiperkromazi) oluşmaya başladığı dönem sitopatik ve histopatik etklilerin görüldüğü dönemdir. Bu döneme prodüktüf enfeksiyon dönemi denir. Klnik bulguların görüldüğü dönemdir.

Onkojenik HPV tiplerinde enfekte olan hücrelerdedisplazi ve invazif özellik görülmesi yaygındır. Bazal hücrelerde atpik proliferasyon, nükleer atipi, pleomorfizm, atipik metafaz gibi neoplaziye işaret eden bulgular görülebilir. Bu dönem nonprodüktif enfeksiyon dönemi olarak adlandırılır.

blank

HPV enfeksiyonu vakalarının çoğunluğu asemptomatiktir ve çoğu insan HPV’nin serolojik kanıtlarını spontan olarak temizler.

Genital siğillere yol açan alt tiplerle enfeksiyon, hastaları tedavi aramaya sevk edebilir. Genital siğiller, genellikle 1 ila 8 aylık bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkan, ten renginde papüller veya karnabahar benzeri çıkıntılardır ve birleşerek condylomata acuminata‘yı oluşturabilirler.

blank blank

Kadınlarda dış genital bölgede ve perianal bölgede görülürler. Genital siğiller genellikle ağrısızdır ancak anatomik konumlarına bağlı olarak kırılgan, ağrılı veya kaşıntılı olabilirler ve sıklıkla hamilelik sırasında büyüyebilirler.

Enfekte erkekler sıklıkla iyileşmeyen penis lezyonlarından, bazen de kaşıntı ve üretral akıntıdan şikayetçidir. Perianal kondiloma, vulvar kondilomalı kadınların %80’inde görülür ve homoseksüel erkeklerde de görülmektedir.

blank

Klinikle tanı konulur.

blank

Genital siğiller için günlerce veya haftalarca kullanılabilen birçok topikal tedavi mevcuttur, ancak bunlar genellikle acil serviste başlanmaz. Tedavi kararları lezyonların büyüklüğü ve sayısına, neden oldukları rahatsızlığın miktarına ve hasta tercihlerine göre verilir. Dış genital siğillerin tedavisi viral yükün azaltılmasına yardımcı olabilir ancak küratif değildir. Tüm tedavi seçeneklerinin eşit derecede etkili olduğu kabul edilir ve hastanın ve hekimin takdirine göre seçilir.

blank

HPV enfeksiyonu olan hastalar nadiren acil tedaviye ihtiyaç duyarlar. Ancak acil serviste bu sıkıntı verici durumla ilgili danışmanlık nispeten yaygındır. Cinsel açıdan aktif kişilerin hayatlarının bir noktasında HPV ile karşılaşmasının yaygın olduğunu ve çoğu insanda enfeksiyonun kendiliğinden iyileştiğini vurgulamak önemlidir. Prezervatifler HPV’ye karşı koruyucudur ancak önleyici değildir ve maruziyeti azaltmanın tek yolu cinsel partner sayısını sınırlamaktır. HPV’ye sahip olmanın onkogenik bir kesinliğe veya doğurganlıkta bir değişikliğe işaret ettiği yanlış bir varsayımdır. blank

Temel hedefi kanseri önlemek olan HPV’ye karşı etkili çeşitli aşılar geliştirilmiştir. İki değerli aşı (Cervarix®) yalnızca onkogenik genotip 16 ve 18’e karşı etkilidir. Dört değerlikli aşı (Gardasil®), genotip 16 ve 18’in yanı sıra genital siğillerle ilişkili genotip 6 ve 11’e karşı da etkilidir. 9 değerlikli bir aşı (Gardasil-9®), genotip 16, 18, 6 ve 11’in yanı serviks kanseriyle ilişkili beş ek türle enfeksiyona karşı koruma sağlar. Kız ve erkek çocuklar için iki dozluk bir aşı serisi önerilir. Aşı serisine 9-14 yaşları arasında başlanmalı. 15-26 yaşları arasında seriye başlayanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler için üç doz aşı önerilmektedir.

blank

blank

blank

Daha fazla reçete bilgisine çok yakında buradan erişebilirsiniz.

blank

  • https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/pocket-guide.pdf
  • Türk Dermatoloji Derneği Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tedavi Kılavuzu
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/189492
  • https://jag.journalagent.com/kafkas/pdfs/KJMS_3_3_136_144.pdf

blank

Genital Herpes Enfeksiyonları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz