Asistoli

0
3190

Halk arasında düz çizgi ritmi olarak adlandırılan asistol, kalbin elektriksel ve mekanik aktivitesinin tamamen bibirinden kesilmesinden kaynaklanır. Genellikle başlangıçtaki perfüze edici olmayan ventriküler ritimlerin; ventriküler fibrilasyon (VF) veya nabızsız ventriküler taşikardi (VT) gibi ritimlerin görülmesinden sonra ortaya çıkar. Ayrıca bu ritimler nabızsız elektriksel aktiviteye (NEA) ve asistoliye dönüşebilir. İlk ritm olarak asistoli ile başvuran ani kardiyak arrest kurbanlarının prognozu son derece kötüdür (%10 hastaneye yatıştan hayatta kalma, %0 ila 2 hastaneden taburcu olma oranı).  Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi, kardiyak debinin olmadığı ve ventriküler depolarizasyonun olmadığı bir kardiyak durgunluk halidir; ölmekte olan bütün hastalarda son ritm olarak ortaya çıkar ve ölümü temsil eder.blankblank

 • Ventriküler elektriksel aktivite (QRS) yoktur.
 • Atriyal aktivite (P dalgaları) bulunabilir.
 • Düz çizgi halinde görülür.
 • Ayırt edilemeyen durumlarda çok ince VF de asistoli olarak değerlendirilebilir.
 •  Kötü prognoza sahiptir ve sağkalım oranı düşüktür.

blank

Asistoli tipik olarak uzun süreli ventriküler fibrilasyon arrestinin dekompansasyonundan kaynaklanır. Ek olarak, ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon için defibrilasyon girişimi asistoliye neden olabilir. Bununla birlikte kardiyak arrest durumlarında hızlı tedavi edilmezse sonunda asistoli ile sonuçlanabilir. Başlangıçta asistoli kardiyak ritmi olan bir hastayı değerlendirirken, geri döndürülebilir nedenler göz önünde bulundurulmalıdır.

blank

blank

Her yıl yaklaşık 300.000 ila 400.000 Amerikalı, hastane dışında kalp durması yaşımakta ve bu vakaların ölüm oranı son derece yüksektir. Ölümcül ritimler arasında asistoli en düşük sağkalım oranına sahip ritmdir ve hayatta kalma olasılığı son derece düşüktür.

blank

Asistoli tipik olarak perfüze olmayan ventriküler ritimlerin bozulması olarak ortaya çıkar ve kalbin iç elektrik sisteminin devamlılığının sağlanamasından kaynaklanır. Hızla düzeltilmezse, kardiyak aktivitenin elektriksel ve mekanik olarak durması meydana gelir. Bu, kardiyak monitörde asistoli olarak kendini gösterir. Ekstrakardiyak nedenler çeşitlidir. Yukarıda geri döndürülebilirnedenleri içerirler.blank

Kardiyak arrestte olan bir hasta tüm uyaranlara tepkisizdir ve spontan solunumu veya palpe edilebilir bir nabzı yoktur. Bilinçi olmayan ve palpe edilebilen nabız yokluğunu yanında aşağıdakilere özellikler dikkatlice gözden geçirilmelidir:

 • Miyokard enfarktüsü risk faktörleri
 • Plmoner emboli için risk faktörleri
 • Travma
 • Şiddetli kan veya sıvı kaybı
 • Düşük sıcaklıklara maruz kalma
 • Metabolik bozukluk riski

Muayenede;

 • Bilinç değişikliği
 • Siyanoz
 • Azalmış cilt turgoru
 • Travmatik göğüs
 • Soğuk ekstremiteler

blank

 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Arteriyel kan gazı analizi
 • Serum elektrolitleri
 • Vücut ısısı

blank

Asistoli yönetmenin ilk adımı, ileri kardiyak yaşam desteği (İYD) protokolüne göre göğüs kompresyonlarına başlamak ve ardından her 3 ila 5 dakikada bir epinefrin uygulamak ve aynı zamanda geri döndürülebilir nedenleri araştırmaktır. Yüksek kaliteli CPR, tedavinin temel dayanağıdır. Asistoli, şok uygulanamayan bir ritimdir. Yüksek kaliteli CPR minimum (beş saniyeden az) kesinti ile sürdürülmelidir. Ayrıca ileri havayolu girişimi (endotrakeal entübasyon) için CPR durdurulmamalıdır. Epinefrin her 3 ila 5 dakikada bir intravenöz (IV)/intraosseöz (IO) 1 mg dozlarda uygulanmalıdır. Her bir doz sonrasında 20 ml sıvı verilmeli ve daha iyi perfüzyon için adrenalin verilen kol 10 ila 20 saniye yukarı kaldırılmalıdır. Daha yüksek epinefrin dozlarının çoğu hastada sağ kalımı veya nörolojik sonuçları iyileştirdiği gösterilmemiştir.

Asistoli, kardiyak arrestin terminal ritmi olarak kabul edilir. Bu nedenle ETCO2 dalga formu CPR’ sonlandırılmasında yardımcı olabilir. Resüsitasyonun 20. dakikasında EtCO2 değerinin hala 10 mmHg’nın altında seyretmesi ölüm açısından yüksek sensitiviteye sahiptir. Veriler, asistoli olan kişilerin %2’sinden daha azının hayatta kaldığını göstermektedir

blank

 • https://www.acilcalisanlari.com/kardiyak-arrest-ritimleri.html
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430866/#:~:text=Asystole%2C%20colloquially%20referred%20to%20as,tachycardia%20(V%2Dtach).
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513349

blank

Kardiyak Arrest Ritimleri

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz