Akut Sistit Reçetesi

1
26614

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.

Sistit, idrar kesesi (mesane)’ nin enfeksiyonudur. Genellikle bir enfeksiyon ajanının idrarda çoğalıp mesane duvarını enfekte etmesi sonucu görülür. idrar yollarının en sık görülen hastalığıdır. Zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon yayılabilir ve böbrekleri de etkileyerek pyelonefrite yol açabilir. Böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

İdrar yolları enfeksiyonları (İYE) bir çok şekilde sınıflandırılmaktadır. Enfeksiyonun yerine göre;

 • Üretranın enfeksiyonuna “üretrit”
 • Mesanenin enfeksiyonuna “sistit”
 • Üreterlerin enfeksiyonuna “üreterit”
 • Böbrek enfeksiyonuna “piyelonefrit”

denir. Ayrıca; üst-alt, komplikekomplike olmayan, semptomatik- asemptomatik şeklinde
sınıflamalar da vardır. Bu tanı grupları bir arada görülebileceklerinden bu sınıflamalardan günlük pratikte çok kullanacaklarımıza değinmek istiyorum.
Komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonu ise sağlıklı insanlarda yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistem varlığında geçirilen enfeksiyondur. Basit sistit çok iyi örnektir.

blank

En sık etken %70-95 oranında Escherichia coli (E.coli) dir. Bunun yanında daha az sıklıkla Staphylococus saprophyticus (%5-10) ve daha nadir olarak da Proteus mirabilis
ve Klebsiella türleri gibi enterobacteriaceaelar İYE etkeni olarak karşımıza çıkar

blank

 • Pollaküri: Çok sık idrara çıkma
 • Dizüri: İdrar yaparken yanma
 • urgency: Acil idrar yapma isteği
 • Noktüri: Geceleri idrara kalkma
 • Suprapubik duyarlık
 • Hematüri: İdrarın kanlı olması.

Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki (disparonea) şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. ATEŞ genellikle YOKTUR.

blank

 • Sıvı tüketiminin arttırılması
 • İdrar yapma ve defekasyon alışkanlıklarının düzenlenmesi ilk uygulanması gereken konservatif yaklaşımlar olmalıdır, böylelikle antibiyoterapi etkinliği de arttırılabilir.
 • Tek doz tedavi rejimi olarak fosfomisin 3gr veya nitrofurantoin 100 mg günde iki
  defa 5 gün süreyle uygulanacak ilk basamak tedavi olarak önerilmektedir.
 • Alternatif antibiyotik tedavisi olarak tek başına trimetoprim veya sulfonamid ile kombinasyonu ve florokinolonlar önerilmektedir. Ko-trimoksazol (160/800 mg) günde
  iki defa 3 gün süreyle veya trimetoprim sulfametoksazol (200 mg) 5 gün süreyle kullanılabilir. Bu tedavi rejimleri E. coli direncinin düşük olduğu bilinen bölgelerde uygulanmalıdır. Fakat giderek artan toplum kökenli florokinolon dirençli E.coli suşlarından dolayı ampirik tedavide ilk seçenek olarak kinolonların kullanımını zorlaştırmaktadır
 • Komplike olmayan İYE tedavisinde florokinolonlar ve sefalosporinler bakteriyel direnci artırmaları ve yan etkileri nedeniyle seçilmiş hastalar hariç kısa ampirik tedavide kullanılmamalıdırlar.

blank

blank

I-  Monurol® 3gr efervesan tablet DIB (fosfomisin) s:1×1  

 • Sentetik bakterisid antibiyotik. Tek dozdur. Yetişkinde yatmadan önce mesane boşaldıktan sonra 3gr. toz  su içinde sulandırılıp içilir. tek doz
 • Özellikle gebelerde basit İYE de tek başına kullanılır.

II- Parol® 500mg tablet DIB (Parasetamol) s:3×1

LH: Lüzum halinde önerilir.

 • Hastanın hafif orta şiddetli ağrıları mevcutsa önerilir. Günde 3 defa 3-5 gün semptomlar giderilinceye kada uygulanabilir.

III-Arveles® 25mg tablet DIB (Deksketoprofen) s:2×1 

LH: Lüzum halinde önerilir.

Şiddetli semptomları olan vakalarda günde 2 defa önerilir.

IV-IV-Buscopan® 10mg tablet DIB (Hiyosin-n-butilbromür) s:2×1 

LH: Lüzum halinde önerilir.

Şiddetli ağrıları yanmaları olan hastlarda düz kasları gevşeterek semptomların azaltılmasını sağlar. Günde 2 defa önerilir.

blank

blank

Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kronik üriner enfeksiyonlarda suppressif tedavi için  yetişkinlerde Nitrofurontoin (PİYELOSEPTYL)  gece yatarken 50-100 mg’lık tek doz şeklinde kullanılabilir.

blank

blank

blank

İster asemptomatik ister de semptomatik olsun, yukarıda bahsedilen komplikasyonlardan dolayı hamilelik sırasındaki anlamlı bakteriürileri tedavi etmek akılcı bir yaklaşımdır. Ama acil hekimlerinin gebeler 2 can taşıdığı için genelde hasta hakkında çekinceleri vardır. Aslında gebelik süresince İYE’nu anne ve fetüs için potansiyel ciddiyeti nedeniyle hızlı tanınmalı ve tedavi edilmelidir. Ama bu hasta grubunda maternal ve fetal toksisite açısından antimikrobiyal ajanın seçimide önem taşımaktadır.
Enfeksiyonun yeri, şiddeti, eşlik eden hastalıklar, antibiyotik duyarlılık testi tedavinin şeklini belirleyen en önemli etkenler arasındadır. Gebelerdeki artmış böbrek kan akımı ve glomerular filtrasyon hızına bağlı olarak serum ilaç konsantrasyonu azalır. Ayrıca annede meydana gelen fizyolojik değişiklikler de ilacın serum ve doku konsantrasyonlarını düşürebilir. Gebelikte tercihen görülen üriner sistem enfeksiyonlarında seçilecek ilaç yüksek üriner ve düşük serum konsantrasyonlarına ulaşmalı ve sadece mikroorganizmayı etkilemelidir.

Semptomatik olmayan gebelerde antibiyotik tedavisi idrar kültürü sonuçlana ve duyarlığın saptanmasına kadar beklenebilir. Ama semptomatik ve bakteriürisi olan gebeler acil tedavi edilmelidir.

Gebelikte bir günlük antibiyotik kürleri önerilmez, ancak 3 günlük kürler etkilidir. Yaygın olarak kullanılan antibiyotikler arasında ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanik asit, sefalosporinler, fosfomisin, nitrofurantoin ve trimetoprim-sülfametoksazol bulunur. Florokinolonlar, teratojenisite ile ilgili çelişkili çalışmalar nedeniyle gebelikte birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir. Kısa süreli kürlerin fetüse zarar vermesi pek olası değildir ve bu nedenle, dirençli veya tekrarlayan enfeksiyonlarda bu sınıf ilaçları kullanmak mantıklıdır.

 Asemptomatik bakteriüri için tedavi süresi üç gün, sistit için yedi gündür.
Asemptomatik bakteriüri tedavisi sonrası 1-2 hafta içinde idrar kültürü alınmalı ve daha sonra aylık olarak kültürler takip edilmelidir.

blank

I-  Alfasid® 750mgr Tablet DIB (ampisilin+sulbaktam) s:2×1  

 • Her bir tablet, 750 mg sultamisiline (ampisilin+sulbaktam) eşdeğer
  sultamisilin tosilat dihidrat içerir.
 • Penisilinler ve sefalosporinler insan hücrelerine etki etmeden spesifik olarak bakterilere etki eden ilaçlar olduğu , gebeliğin her döneminde güvenli oldukları için yazılabilir.
 • Önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

blank

I-  Monurol® 3gr efervesan tablet DIB (fosfomisin) s:1×1  

 • Sentetik bakterisid antibiyotik. Tek dozdur. Yetişkinde yatmadan önce mesane boşaldıktan sonra 3gr. toz su içinde sulandırılıp içilir. 
 • Fosfomisin, tek doz halinde kullanılabilmesine bağlı olarak hasta uyumunun daha iyi
  olması, diğer antibiyotiklerle çapraz direncin çok nadir olması ya da hiç olmaması, düşük direnç oranı, emniyet profilinin iyi olması, gebelere ve çocuklara güvenle verilebilmesi, yüksek tolere edilebilme kapasitesi, toksik ve yan etkilerinin az olması, farmakokinetik ve antiadeziv özellikleri, maliyet-biyoyararlılık oranının avantajlı olması, idrarda
  yüksek konsantrasyonlarda ve uzun süre bulunabilmesi nedeniyle hekimler tarafından çok tercih edilir. Ama komplike idrar yolları enfeksiyonlarında ÖNERİLMEZ.

blank

 • Basit sistitte ateş görülmez. Ayrıca ağrı artışı, kusma, ateş yüksekliği olursa beklenmeden yeniden hastanın başvurması önerilir.
 • Dizüri en belirgin semptomdur ve cinsel temasla bulaşan patojenlerin neden olduğu vajina ve üretra enfeksiyonlarından ayırt edilmesi gerekir.
 • Banyo yaparken küvet kullanılıyorsa bu yöntemden ziyade duş şeklinde banyonun tercih edilmesi
 • Kabız kalınmaması, var ise giderilmesi
 • İdrara sıkışık halde kalınmasının önlenmesi
 • İdrar yapmaya teşvik edilmesi (3-4 saatlik aralarla mesanenin boşaltılmaya çalışılması)
 • Özellikle kadın hastalarda; uzun süreli izlemde tuvalet temizliğinin önden arkaya yapılması, değişik sabun, deterjan veya uygunsuz temizleme kağıtlarıyla genital bölgenin tahrişinden kaçınılması, tahriş etmeyen yumuşak pamuklu iç çamaşırı giyilmesi
 • Sıvı alımının artırılması

blank

N30 Sistit
N30.0 Akut sistit
N39.0 Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış

blank

Viral Periferik Fasiyal Paralizi Reçetesi

 

1 Yorum

 1. Sayın Site Yöneticisi,
  Elinize, emeğinize sağlık, güzel bilgiler veriyorsunuz.Kutlarım.
  Fakat ilaçların özellikle preparat ismini değil de jenerik isimlerini kullanırsanız, daha uygun olacağını düşünüyorum.
  Saygılar.
  Dr Mahmut Çevik

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz