Dramamine – Difenhidramin Uygulaması Akıl Kartı

0
1171

Taşıt tutması, baş dönmesi ve emezisde kullanılan dimenhidrinat antikolinerjik, antiemetik, antihistaminik ve lokal anestezik etkilere sahiptir.

Etki Başlangıcı: IM 20-30 dakika, PO 15-30 dakika, IV hemen
Etki süresi: 3-8 saat
Yarılanma Ömrü (t½): 5-8 saat
Metabolizma: Karaciğer
Atılım: İdrar

DRAMAMİNE® 50mg/ml enjektabl solüsyon içeren ampul

Dimenhidrinat, difenhidramin ve 8-kloroteofilin’e ayrılan bir teoklat tuzudur. Tam etki mekanizması bilinmemekle birlikte, difenhidramin, antimuskarinik etkiler veya histamin H1 antagonizmi yoluyla denge bozukluklarını azaltmak için teorize edilmiştir. 8-kloroteofilin, adenosin reseptörlerini bloke ederek, difenhidramin tarafından üretilen uyuşukluğu azaltarak eksitasyon üretebilir. Dimenhidratın farmakolojik etkileri asıl difenhidraminin kısmından kaynaklandığı düşünülür.
Difenhidramin gibi dimenhidrinat MSS depresanlarına, antikolinerjik, antiemetik,
antihistaminik ve lokal anestezik etkilere sahiptir. Antiemetik aksiyonunun asıl mekanizması
bilinmemesine rağmen dimenhidrinatın vestibular stimülasyonun inhibe (H1 histamin reseptörleri antagonizmi) ettiği, otolit sistemde ilk etki ettiği ve daha yüksek dozlarda semisirküler kanallarda etki ettiği gösterilmiştir.
Dimenhidrinat asetilkolini inhibe eder, bazı araştırmacılar bunun birincil mekanizması
olduğuna inanır. Çünkü vestibular ve retiküler sistemdeki kolinerjik stimülasyon hareket
hastalığının etkileri mide bulantısı ve kusmadan sorumludur.  Kanser kemoterapisine bağlı bulantı tedavisinde etkili değildir.

 • Bulantı
 • Kusma
 • Taşıt tutması
 • Vertigo (Baş dönmesi)

önlenmesi ve tedavisi için endikedir.

 • Dimenhidrinata, bileşenlerine (difenhidramin veya 8-kloroteofilin) veya formülasyonun herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılık;
 • Bir monoamin oksidaz inhibitörü ile tedaviyi takip eden 14 gün içinde eşzamanlı kullanım veya kullanım;
 • Dar açılı glokom
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Prostatik hipertrofi
 • 2 yaşından küçük hastalar

DRAMAMİNE® 50mg/ml enjektabl solüsyon içeren ampul

Her bir ampul 1ml olup 50 mg dimenhidrinat etken maddesi içerir. Damar içine ya da kas içine uygulanır.

Yetişkinlerde Kullanımı:
Damar içine uygulama için %0,9’luk sodyum klorür enjeksiyonu ile en az 10 ml’ye seyreltilip ve 2 dakikalık zamanda yavaşça uygulanır. Acil servis yoğunluğu nedeniyle 100 ml sf’e 1cc:50mg:1 ampul dramamine konulur ve 10 dakikada infüzyon yapılır. Yetişkinlerde maksimum günlük doz 300 mg’dır.
Çocuklarda Kullanımı:
Çocuklarda günde 1.25 mg/kg ya da 37,5 mg/m2 olarak 4 kez IM (kas içine) olarak yapılabilir. Çocuklarda maksimum günlük doz 300 mg’dır.

2 yaş altı çocuklarda IV (damar içine) doz kullanılmaz.

Taşıt Tutması:

Harekete maruz kalmadan 30 dakika önce kullanılır.

 • Yetişkinlerde: 50-100 mg PO/IV/IM alınır.
 • 2-6 yaş: 12.5-25 mg ; 75 mg/gün’den fazla değil
 • 6-12 yaş: 12.5-25 mg; 150 mg/gün’den fazla değil
 • >12 yaşında: Yetişkin dozuyla aynı

Gebelik kategorisi B’dir.

Dimenhidrinat az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu sebeple, emzirilen infantlarda yan
etki potansiyeli vardır.

 • Uyuşukluk
 • Sersemlik
 • Heyecan
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Kavrama bozukluğu
 • Tonik klonik nöbet
 • Ağız kuruluğu
 • Aşırı uyarılabilirlik durumu (hipereksitabilite)
 • Bulanık görme, çift görme gibi optik değişiklik
 • Kulak çınlaması
 • Ekstrasistol, taşiaritmi
 • Hipotansiyon,
 • Alerjik reaksiyonlar, deride döküntü, ürtiker, deride kaşıntı/şişme (özellikle yüz, dil,
  boğaz), deride fotosensitivite
 • İdrar yapmada güçlük

Aşırı doz alan bebekler ve çocuklarlarda göz bebeğinde büyüme, flushing, ateş, güçsüzlük, tremor, halüsinasyonlara, kasılmalara veya ölüme neden olabilir. Doz aşımı yaşayan yetişkinlerde uyuşukluk, kasılmalar, koma veya solunum depresyonu görülebilir.  Çocuklarda ilk olarak heyecanlanma daha sonra koordinasyon bozukluğu ve sersemlik görülür. Aşırı dozları, mekanik destekli ventilasyon dahil semptomatik ve destekleyici önlemlerle tedavi edin.

 • Hastalara belirgin uyuşukluk, alkol ve diğer sakinleştiricilerden kaçınma ve motorlu taşıt veya ağır makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
 • Antikolinerjik aktiviteye sahiptir, trisiklik antidepresanları içeren diğer antikolinerjik ilaçların (benzotrapin, triheksifenidil v.b.) etkilerini güçlendirebilir.
 • Ototoksik ilaçlar (aminoglikosidler, sisplatin, kıvrım diüretikler, salisilatlar, vankomisin, aminoglikosit antibiyotik ya da diğer ototoksik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ototoksisitenin erken semptomlarını maskeleyebilir.
 • Toleransı ve bağımlılığı ve yoğun kullanıma (>100 mg/gün) eşlik eden olası bir öforik potansiyele ilişkin raporlar bulunmaktadır.
 • Yaşlı hastaların kullanırken dikkatli olması gerekmektedir.

 • DRAMAMINE 50 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL
 • ANTI-EM 50 MG TABLET (12 TABLET)
 • DRAMAMINE 50 MG 12 TABLET

 • https://go.drugbank.com/drugs/DB00985
 • http://berraktursulari.com.tr/_medya/dramamine_ilaci_urun_bilgisi.pdf
 • https://reference.medscape.com/drug/dramamine-dimenhydrinate-342045#10
 • http://pdf.ilacprospektusu.com/2596-dramamine-tablet-kt.pdf

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

 

1990 yılında Akşehir'de doğdum. Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de eğitim ve öğretimim için mesai harcadıktan sonra son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamamladım (Tıp Fakültesi eğitimimde bir de GATA dönemi var ki askerlik anıları bitmez...). Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde mecburi hizmetimi tamamladım. Burada acilci yaşam tarzını benimsedim. Kalifiye bir acil çalışanı olmaya karar verip TUS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'na yerleştim. Daha sonra SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçiş yapıp asistanlık sürecimi tamamladım. Şu anda Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde acil tıp uzmanı çalışıyorum. Yaparken zevk aldığım işimi herkese anlatıp sevdirmek istiyorum. Evet, Acil Tıp Uzmanıyım; evet, hep acillerde çalışacağım...
Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz