Posterior Miyokard İnfarktüsü

0
1045

Posterior miyokard infarktüsü (Mİ) tüm miyokard infarktlarının %10-15’ini oluşturur. Genelikle inferior veya lateral infarkt durumunda meydana gelmektedir. İzole posterior infarkt bir acil koroner reperfüzyon endikasyonudur. Belirgin ST elevasyonu olmaması tanının sıklıkla gözden kaçırılmasına sebep olur. İnferior veya lateral infarktın posteriora genişlemesi, artmış sol ventriküler fonksiyon bozukluğu ve ölüm riski ile birlikte çok daha geniş bir miyokard hasarı alanını ifade etmektedir..

Prognozun daha iyi olabilmesi için bu hastalarda  hızlı tanı koyma ve zaman çok önemlidir. STEMİ zaman için tıklayınız.

Gerek hastane öncesi ekip 112 ve acil serviste gerek kateterizasyon salonunda hekim hızlı bir şekilde tanıyı koyup en iyi tedavi yöntemini seçmek zorundadır.

 

Tanı

Posterior miyokard  infarktüsü direkt olarak 12 derivasyonlu EKG’de görüntülenemediğinden, STEMI’nin resiprokal değişiklikleri V1-3 anteroseptal derivasyonlarında görülmektedir.

Posterior MI V1-3’te aşağıdaki değişiklikler aracılığı ile desteklenmektedir:

 • V1-V2-V3  derivasyonlarda horizontal ST depresyonu.
 • Uzun, geniş R dalgaları (> 30 ms).
 • Yukarı dönük T dalgaları.
 • V2’de dominant R dalgası (R/S oranı > 1)
 • Posterior EKG de ST segment elevasyonu

Örnek

 

İnferolposteriolateral STEMI. Posteriora genişlemeyi destekleyen bulgular:

 •  Posterior yüzü gösteren V1-3’te horizontal ST çökmesi.
 • V2-3’te uzun, geniş (>30 ms) R dalgaları.
 • V2’de dominant R dalgası (R/S oranı > 1).
 • V2-3’te yukarı dönük T dalgaları.
 • İnferior yüzde ST segment elevasyonu
 • V5-V6 derivasyonlarda ST segment elevasyonu

Aynı hastanın posterior EKG’si

 • V7-9’da Q dalga formasyonu ile birlikte belirgin ST elevasyonu

Kaynak

 • litfl.com/posterior-myocardial-infarction-ecg-library/
 • www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma
 • www.ecgwaves.com/
 • www.acilci.net/posterior-stemi/

EKG Yorumlama

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz