Prematür Ventriküler Kompleks (PVC)

0
10269

Prematüre Ventriküler Kompleks; ritim belli bir periyotta giderken, ventriküllerdeki ektopik bir veya birkaç odaktan erken uyarı gelmesi durumudur. Erken gelen ventriküler uyarı nedeni ile oluşan QRS kompleksi normal QRS komplekslerine benzemez geniş morfolojili QRS kompleksinin amplitüdü büyük olup, önünde P dalgası bulunmaz. Ventrikül kaynaklı bu erken vurular belirli bir düzenle gelebileceği gibi rastgele aralıklarla da gelebilir.  Ard arda PVC gelmesi ventrikül taşikardisine zemin hazırlayabilir.

blank

Ventriküller içerisindeki bir odaktan ektopik ateşleme His-Purkinje sistemini bypass ederek direkt olarak ventrikülleri depolarize eder. Bu durum kardiyak aktivitenin normal sırasını bozarak iki ventrikülün birbiri ile asenkronize aktivasyonuna yol açar. Bunun sonucu olan ventriküller arası iletim gecikmesi süresi uzar ve anormal morfolojide QRS kompleksleri meydana getirir.

blank

blank

 • Erken gelen ventriküler uyarı nedeni ile oluşan QRS kompleksi diğer QRS komplekslerine benzemez  anormal morfolojiye sahip olur.
 • Geniş QRS kompleksileri  (> 120 ms) görülür..
 • PVC’ lerinde  QRS önünde P dalgası olmaz.
 • Genellikle kompensatuar duraklama takip eder.
 • Atriyumda retrograd yakalama ortaya çıkabilir veya çıkmayabilir.
 • Prematürite  – bir sonraki sinüs impulsına göre beklenenden erken meydana gelir.
 • Diskordan ST segment ve T dalga değişiklikleri.(ST segment ve T dalgasının, QRS kompleksinin ana vektörüne ters doğrultuda olduğu repolarizasyon anormalliğini)
 • Sağ ventrikülden çıkan PVC’lerde sol dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant S dalgası) mevcuttur.
 • Sol ventrikülden kaynaklanan PVClerde sağ dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant R dalgası) mevcuttur.
 • Uzamış QTc durumunda “R on T” fenomeni olabilir.
 • Ard arda prematüre ventriküler kompleks,(PVC) gelmesi ventrikül taşikardisine zemin hazırlayabilir.

blank

“R on T” fenomeni; hastanın sinüs ritminin ventrikül repolarizasyonu(T dalgası) sırasında oluşan PVC’nin depolarizasyon akımının R dalgasının T dalgasının üzerine gelmesi durumudur.

Kompansatuar Duraklama (pause); VPC öncesi ve sonrasındaki intervallerin toplamı sinüs atım aralığının 2 katına eşittir. Kompansatuar pause olabilmesi için 2 şart gerekir:

 1. Sinüs ritmi stabil olmalı, sinüs aritmisi olmamalıdır.
 2. Ventriküloatriyal blok olmalı (VPc, sinüs ritmini bozamamalı) veya ventriküloatriyal (retrograd) iletim olsa bile bu uyarı sinüs düğümünü etkileyememelidir.

blank

PVC’ler  morfolojisine göre;

 • Unifokal :Ttek ekopik odaktan çıkar, tüm PVC’ler birbirinin aynıdır.

blank

Unifokal PVC lerde EKG’sinde görülen erken vurular aynı ektopik odakdan kaynaklanır. Bu nedenle aynı derivasyondaki tüm PVC atımları birbirine benzer

 • Multifokal : iki veya daha fazla ektopik odaktan çıkar; multipl QRS morfolojisi.

blankMultifokal PVC EKG’sinde görülen erken vuruların kaynağı ventriküllerdeki birden fazla farklı ektopik odaklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle aynı derivasyondaki PVC atımları birbirinden farklıdır.

Her bir PVC’nin kaynağı QRS morfolojisinden ayırt edilebilir:

-Sağ ventrikülden kaynaklanan PVC’lerde sol dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant S dalgası) mevcuttur.
-Sol ventrikülden kaynaklanan PVClerde sağ dal bloğu morfolojisi (V1’de dominant R dalgası) mevcuttur.

 • Bigemine – Her iki vurudan biri PVCdir.

blank

 • Trigemine : Her üç vurudan biri PVCdir
 • Quadrigemine : Her dört vurudan biri PVCdir.
 • Çift : İki ardışık PVC.
 • Triplet : Üç ardışık PVC.

blank

blank

PVC’ler genellikle araştırma veya tedavi gerektirmeyen normal bir elektrofizyolojik fenomendir. Sık PVC’ler çarpıntı hissine neden olabilir.

Altta yatan predispozan faktörleri olan hastalarda, PVC re-entran taşidisritmi oluşumunu tetikleyebilir. Yapısal kalp hastalığı olmayan bir kişide sadece PVC görülmesi hayatı tehdit eden durum yaratmaz.

Uzamış QTc durumunda “R on T” fenomenine neden olarak Torsades de Pointes gibi malign ventriküler aritmi gelişiminine neden olabilir.

blank

PVC nedenleri de Sık veya semptomatik prematür atriyal vurular;

 • Anksiyete
 • Sempatomimetikler
 • Beta agonistler
 • Aşırı kafein
 • Hipokalem
 • Hipomagnezemi
 • Digoksin toksisitesi
 • Miyokardiyal iskemi

gibi farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir.

blank

blank

Ventriküler Bigemine Ritm: Bir sinüs atımını bir ventriküler prematüre atımın izlemesidir. Önünde P dalgası olmayan geniş QRS kompleksleri ventriküler prematüre atımlardır. 50 yaş bayan hastada adenozin uygulama sonrasında görülmüş. Bu olguya buradan erişebilirsiniz.

blank

 • https://ecgwaves.com/topic/premature-ventricular-contractions-complex-beats-ecg/?ld-topic-page=47796-1https://www.resusitasyon.com/premature-ventrikuler-kompleks-pvc/
 • https://litfl.com/premature-ventricular-complex-pvc-ecg-library/
 • https://www.metealpaslan.com/ekg/vps.htm
 • Elektrokardiyografi EKG (EKG Öğrenme ve Okuma sayfa anlatım ve yazıları)

blank

EKG Yorumlama

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz