Acil Servis Hekimler Arası Hasta Devirleri Tez Anketi

0
255


Sizi Halil AĞAT tarafından yürütülen “Acil Servis Hekimler Arası Hasta Devirleri Tez Anketi” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmanın amacı Türkiye acil servislerinde vardiya değişimlerindeki acil servis hekimleri arası hasta devirlerini değerlendirmek için düzenlenmiş bir uzmanlık tez çalışmasının parçasıdır. Verdiğiniz cevaplar doğrultusunda vardiya değişimlerinde acil hekimleri arasındaki hasta devirlerinin yeterlilik, güvenlilik ve etkinliğine etki eden faktörleri irdeleyip aynı zamanda hasta devirlerinin standardizasyonu sağlanabilir mi sorusuna da cevap aramayı amaçlandı. Anket üç bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde demografik veriler yer almakta olup, ikinci ve üçüncü bölümde ise hasta devirlerinin değerlendirildiği ve standardize bir hasta devir formunun oluşturulabilirliğinin  sorgulandığı çoktan seçmeli ve açık uçlu cevapları bulunan toplam 21 soru bulunmaktadır.

Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, ankete katılmama hakkına sahipsiniz. Çalışmanın hiçbir aşamasında kimlik bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Anket için vereceğiniz tüm bilgiler saklı tutulup araştırmanın her aşamasında gizlilik ilkesine uyulacaktır. Elde edilen veriler kesinlikle bireysel değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve araştırma sonuçları bilimsel ortam ve amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
Katılımınız için teşekkür ederim.

  • İletişim Bilgileri: Halil AĞAT
  • Mail: halilagat@hotmail.com
  • Etik Kurul Kararı: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Tarih: 28.04.2022
  • Karar No: 9/3

Ankete katılımı için tıklayınız.

Hipoglisemi Vakalarının Hastaneye Nakil Kararının Verilmesinde Paramediklerin Tutumları Anket Çalışması

Facebook Yorumları

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz