Akut Otitis Eksterna Reçetesi

0
11309

Bu İçerik Sadece Aboneler İçindir

Bu içeriğin kilidini açmak için lütfen abone olun.
Akut Otitis Eksterna, esas olarak auriküla ve dış kulak yolunun enfeksiyon ve infamasyonunu içerir. Akut hastalık sıklıkla bakteriyel ya da fungal enfeksiyonlara bağlıdır. Akut otitis eksterna yaz aylarında su ilişkili olduğu ve tropik iklimlerde sıklıkla görüldüğü için yüzücü kulağı olarak da bilinir. Akut otitis eksterna’nın en yaygın nedeni bakteriyel enfeksiyondur.

blank

blank

Akut otitis eksternanın etyolojisi de infeksiyöz ya da inflamatuvar etkenler rol oynamaktadır. AOE olgularının %98’ine bakteriler neden olur ve en sık 2 bakteri

 • Pseudomonas aeruginosa (%20-60)
 • Staphylococcus aureus’tur (%10-70)

neden olur. Ancak aerobik ve anaerobik pek çok bakteri de AOE’ya neden olabilmektedir. AOE olgularının yaklaşık üçte biri polimikrobiyaldir.

blank

Hastalar tipik olarak;

 • Ağrı (%70)
 • Kaşıntı (%60)
 • Kulak dolgunluğu (%22)
 • Ödem
 • Akıntı
 • İşitme Kaybı

ile başvurabilir.

blank

Komplike olmayan otitis eksterna tedavisinin temeli genellikle topikal antibiyotik damlaları ve ağrı kontrolünü içerir. Ağrı yoğun ve şiddetli olabilir; bu nedenle, uygun şekilde yönetilmelidir.

Ağrı Kontrolü:

Asetaminofen veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçların hafif ila orta şiddette ağrı için yeterli olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca şiddetli ağrı için opioidler (örn., oksikodon veya hidrokodon) önerilir.

Antibiyotik:

Komplike olmayan OE semptomları topikal antibiyotik tedavisini başlattıktan sonraki 48 saat içinde düzeleceğinden sınırlı miktarda reçete edilmelidir. 48 ila 72 saat içinde ağrıda bir iyileşme olmazsa, birinci basamak klinisyeni tarafından yeniden değerlendirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Genel olarak, antibiyotik damlalar güvenlidir ve iyi tolere edilir. Kullanılan topikal antibiyotiğe bakılmaksızın, vakaların yaklaşık %65 ila %90’ında 7 ila 10 gün içinde klinik düzelme olması beklenmektedir. Herhangi bir ajanın diğerlerinden daha etkin olduğuna dair tutarlı kanıt yoktur. Ayrıca topikal antimikrobial ve steroid preparatları arasında da etkinlik açısından fark yoktur.

Topikal Tedavi

Otitis eksterna için belirtilen yaygın topikal antibiyotikler şunları içerir;

Aminoglikozidler: Düşük pH’lı gentamisin (GENTA® %0.3 Göz/Kulak Damlası) ve neomisin gibi ototoksik topikal ajanlar ya da kortisporinin, timpanostomi tüpü ya da perfore timpanik zar varlığında ya da timpanik zar görülememişse kullanılmaması önerilmektedir.

Polimiksin B: Genellikle bir streoid (Deksametazon) ile kombine haldedir (NEO-KORT®)

Kinolonlar: Florokinolonların ototoksisitesiolmadığı için orta kulak kullanımı için FDA onaylı tek ilaçtır; bu nedenle, timpanik membran perforasyonu ile birlikte komplike olmayan OE’nin tedavisi için tavsiye edilirler. Siprofloksasin  (Siprogut® %0.3 5 ML Kulak Damlası) en fazla reçete edilen ilaç grubudur. Oflaksosin (Girasid® % 0,3 5 ml Kulak Damlası) bu durumlarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca FDA 2014 yılında finafloksasin otik süspansiyonun P. aeruginosa ya da S. Aerousların neden olduğu AOE’da kullanılmasını onaylamıştır.

AOM’da topikal antibiyotiklerle tedavi süresi 7-10 gündür. Semptomların iyileşmesi 48-72 saat içinde başlar. Ağrı 4-7 günde iyileşir. Tam iyileşme 2 haftaya kadar uzayabilir.

Antibiyotikli Tampon Uygulama:

Kulak kanalında belirgin ödem olan hastalarda, ilaç dağıtımını kolaylaştırmak ve kulak kanalı ödemini azaltmak için  antibiyotikli kulak tamponu (antibiyotikli gazlı bez) yerleştirilmesi uygulanabilir. Bu bez (fitil) önce antibiyotikli damlalarla ıslatılır sonra kulak kanalına yerleştirilir. Fitil genellikle kendiliğinden düşer ve gerekirse bir klinisyen tarafından yaklaşık iki ila üç gün içinde çıkarılmalıdır.

Oral Antibiyotikler: Sistemik antibiyotikler antibiyotik direnci gelişimini ve rekürrensi artırmaktadır. Ayrıca komplike olmayan AOE’da klinik kür süresini de artırmakta ve sonuçları iyileştirmemektedir. Bu nedenlerle sistemik antibiyotikler sadece infeksiyon dış kulak yolu dışına yayılmışsa, kontrolsüz diabet ve immün yetersizliği olan hastalarda, lokal radyoterapi öyküsü olan hastalarda ve topikal tedaviyi kullanamayan hastalarda kullanılmalıdır.

blank

 • Bazı çalışmalarda oftalmik preparatlar OE tedavisinde kullanılmıştır. Oftalmik preparatlar, preparatlar arasındaki pH farklılıkları nedeni ile otik preparatlardan daha iyi tolere edilebilir ve tedaviye uyumu kolaylaştırabilir.
 • Kulak zarı perforasyonundan şüpheleniliyorsa neomisin/polimiksin B/hidrokortizon damlaları, alkoller ve ototoksik damlalardan (aminoglikozitler) kaçınılmalıdır.

blank

blank

I- Siprogut® (Siprofloksasin) %0.3 Kulak Damlası DIB s:2×4

 • Yetişkinlerde ve 1 yaşın üstündeki çocuklarda kullanımı önerilir. 1-12 yaş aralığında çocuklarda ciddi advers olay rapor edilmemiştir. 1 yaş altındaki bebeklerde güvenliliği ve etkililiği çalışılmamıştır.
 • Yetişkinlerde kulak kanalına günde 2 kez 4 damla şeklinde kullanılır.
 • Çocuklarda kulak kanalına günde 2 kez 3 damla şeklinde kullanılır.
 • Gereken durumlarda günlük ilk uygulama iki katma çıkabilir (pediatrik hastalarda 6 damla, yetişkin hastalarda 8 damla).
 • Damlatılacak kulak yukarıda olacak şekilde baş eğilmeli ve uygulamadan sonra, ilacın kulağa penetrasyonunu sağlamak için 30-60 saniye süreyle aynı pozisyonda kalınmalıdır.

II-Brufen® (İbuprofen) 600 mg Tabalet s:2×1

 • Her bir film kaplı tablet 600 mg ibuprofen içerir. Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etki gösterir.
 • Hafif orta şiddetli vakalarda günde 2-3 defa alınır. Şiddetli vakalarda günde 3-4 defa alınır. Günlük doz 40mg/kg mı aşmamalıdır.

blank

II- Dolven ® 100ml şurup DIB s: 2×1

 • İbuprofen doz: 10mg/kg/doz 4-6 saatte bir oral verilir. Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.
 • 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak kullanılır.
 • 6 ay-1 yaş: 7kg üstü çocuklarda günde üç defa 2.5ml(yarım ölçek)
 • 1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2,5 ml (yarım ölçek)
 • 3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 ml(bir ölçek)
 • 8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 mİ (iki ölçek)

blank

II- Genta® %0.3 Göz-Kulak Damlası DIB s:3×2

 • Her bir şişede aminoglikozit antibiyotikler grubundan olan (5ml), 25,42 mg Gentamisin sülfat (15 mg Gentamisine eşdeğer) bulunur.
 • Günde 3-4 kez ve gece olmak üzere her
  defasında 2-3 damla şeklinde uygulanmalıdır. Gerektiğinde daha sık damlatılabilir

blank

H60.5 Akut otitis, enfektif olmayan
H60.8 Otitis eksterna, diğer
H60.9 Otitis eksterna, tanımlanmamış

blank

Akut Otitis Eksterna

 

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz