ICD 10 Tanı Kodları

0
13697

ICD Kodları (International Classification of Diseases) hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası platformda tek bir biçimde temsil edilebilmesini sağlayan istatistik kodlar bütünüdür. Günümüzde ICD 11 kullanılmaya girmesine rağmen Türkiye’de hala ICD 10 kullanılmaktadır.

Tanı Kodları 

ICD KODU TANI
A00 Kolera
A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı
A00.9 Kolera, tanımlanmamış
A01 Tifo ve paratifo
A01.0 Tifo
A01.1 Paratifo A
A01.2 Paratifo B
A01.3 Paratifo C
A01.4 Paratifo, tanımlanmamış
A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer
A02.0 Salmonella enteriti
A02.1 Salmonella septisemisi
A02.2 Salmonella enfeksiyonları, lokalize
A02.8 Salmonella enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A02.9 Salmonella enfeksiyonu, tanımlanmamış
A03 Şigelloz
A03.0 Şigelloz, Shigella dysenteriae’ye bağlı
A03.1 Şigelloz, Shigella flexneri’ye bağlı
A03.2 Şigelloz, Shigella boydii’ye bağlı
A03.3 Şigelloz, Shigella sonnei’ye bağlı
A03.8 Şigellozlar, diğer
A03.9 Şigelloz, tanımlanmamış
A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer
A04.0 Enteropatojenik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.1 Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.2 Enteroinvaziv Escherichia coli enfeksiyonu
A04.3 Enterohemorajik Escherichia coli enfeksiyonu
A04.4 Barsak Escherichia coli enfeksiyonları diğer
A04.5 Kampilobakter enteriti
A04.6 Yersinia enterocolitica’ya bağlı enterit
A04.7 Clostridium difficile’ye bağlı enterokolit
A04.8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A04.9 Bakteriyel barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış
A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer
A05.0 Gıda kökenli stafilokok zehirlenmesi
A05.1 Botulizm
A05.2 Gıda kökenli Clostridium perfringens [Clostridium welchii] zehirlenmesi
A05.3 Gıda kökenli Vibrio parahaemolyticus zehirlenmesi
A05.4 Gıda kökenli Bacillus cereus zehirlenmesi
A05.8 Gıda zehirlenmeleri, diğer tanımlanmış
A05.9 Bakteriyel gıda zehirlenmesi, tanımlanmamış
A06 Amebiyaz
A06.0 Akut amipli dizanteri
A06.1 Kronik barsak amebiyazı
A06.2 Dizanterik olmayan amipli kolit
A06.3 Ameboma, bağırsakta
A06.4 Amipli karaciğer apsesi
A06.5† Amipli akciğer apsesi (J99.8*)
A06.6† Amipli beyin apsesi (G07*)
A06.7 Kutanöz amebiyaz
A06.8 Amip enfeksiyonu, başka bölgelerin
A06.9 Amebiyaz, tanımlanmamış
A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları
A07.0 Balantidiyaz
A07.1 Giardiaz [lambliaz]
A07.2 Kriptosporidiyoz
A07.3 İzosporiyaz
A07.8 Barsağın protozoal diğer tanımlanmış hastalıkları
A07.9 Barsağın protozoal hastalığı, tanımlanmamış
A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları
A08.0 Rota virüs enteriti
A08.1 Norwalk ajanına bağlı akut gastroenteropati
A08.2 Adenovirüs enteriti
A08.3 Viral enteritler, diğer
A08.4 Viral barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış
A08.5 Barsak enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen
A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmış
A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış
A15.1 Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış
A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış
A15.3 Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış
A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.5 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.6 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.8 Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A15.9 Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş
A16.3 İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.4 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış
A17.0† Tüberküloz menenjit (G01*)
A17.1† Menenjial tüberkülom (G07*)
A17.8† Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer
A17.9† Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış (G99.8*)
A17† Sinir sistemi tüberkülozu
A18 Organların tüberkülozu, diğer
A18.0† Kemik ve eklem tüberkülozu
A18.1† Ürogenital sistem tüberkülozu
A18.2 Tüberküloz periferik lenfadenopati
A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu
A18.4 Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu
A18.5† Göz tüberkülozu
A18.6† Kulak tüberkülozu
A18.7† Adrenal bezlerin tüberkülozu (E35.1*)
A18.8† Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların
A19 Miliyer tüberküloz
A19.0 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin
A19.1 Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin
A19.2 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A19.8 Miliyer diğer tüberkülozlar
A19.9 Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
A20 Veba
A20.0 Bubonik veba
A20.1 Selülokutanöz veba
A20.2 Pnömonik veba
A20.3 Veba menenjiti
A20.7 Septisemik veba
A20.8 Veba, diğer formları
A20.9 Veba, tanımlanmamış
A21 Tularemi
A21.0 Ülseroglandüler tularemi
A21.1 Oküloglandüler tularemi
A21.2 Pulmoner tularemi
A21.3 Gastrointestinal tularemi
A21.7 Yaygın tularemi
A21.8 Tularemi, diğer formları
A21.9 Tularemi, tanımlanmamış
A22 Şarbon
A22.0 Deri şarbonu
A22.1 Pulmoner şarbon
A22.2 Gastrointestinal şarbon
A22.7 Şarbon septisemisi
A22.8 Şarbon türleri, diğer
A22.9 Şarbon, tanımlanmamış
A23 Bruselloz
A23.0 Bruselloz, Brucella melitensis’e bağlı
A23.1 Bruselloz, Brucella abortus’a bağlı
A23.2 Bruselloz, Brucella suis’e bağlı
A23.3 Bruselloz, Brucella canis’e bağlı
A23.8 Bruselloz, diğer
A23.9 Bruselloz, tanımlanmamış
A24 Ruam ve melioidoz
A24.0 Ruam
A24.1 Akut ve fulminan melioidoz
A24.2 Subakut ve kronik melioidoz
A24.3 Melioidozlar, diğer
A24.4 Melioidoz, tanımlanmamış
A25 Sıçan ısırığı ateşi
A25.0 Spirilloz
A25.1 Streptobasilloz
A25.9 Sıçan ısırığı ateşi, tanımlanmamış
A26 Erizipeloid
A26.0 Kutanöz erizipeloid
A26.7 Erysipelothrix septisemisi
A26.8 Erizipeloid, diğer formları
A26.9 Erizipeloid, tanımlanmamış
A27 Leptospiroz
A27.0 İkterohemorajik leptospiroz
A27.8 Leptospiroz türleri, diğer formları
A27.9 Leptospiroz, tanımlanmamış
A28 Zoonotik bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A28.0 Pastörelloz
A28.1 Kedi tırmığı hastalığı
A28.2 Ekstraintestinal yersinioz
A28.8 Zoonotik diğer bakteriyel hastalıklar tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış
A28.9 Zoonotik bakteriyel hastalık, tanımlanmamış
A30 Lepra [Hansen hastalığı]
A30.0 Belirsiz lepra
A30.1 Tüberküloid lepra
A30.2 Sınırda tüberküloid lepra
A30.3 Sınırda lepra
A30.4 Sınırda lepramatöz lepra
A30.5 Lepramatöz lepra
A30.8 Lepra, diğer formları
A30.9 Lepra, tanımlanmamış
A31 Diğer Mikobakteri türlerine bağlı enfeksiyon
A31.0 Pulmoner mikobakteri enfeksiyonu
A31.1 Kutanöz mikobakteri enfeksiyonu
A31.8 Mikobakteri enfeksiyonları, diğer
A31.9 Mikobakteri enfeksiyonu, tanımlanmamış
A32 Listerioz
A32.0 Kutanöz listerioz
A32.1† Listeria menenjiti ve meningoensefaliti
A32.7 Listeria septisemisi
A32.8 Listerioz, diğer formları
A32.9 Listerioz, tanımlanmamış
A33 Yenidoğan tetanozu
A34 Gebelik tetanozu
A35 Tetanoz, diğer
A36 Difteri
A36.0 Faringeal difteri
A36.1 Nazofaringeal difteri
A36.2 Laringeal difteri
A36.3 Kutanöz difteri
A36.8 Difteri, diğer
A36.9 Difteri, tanımlanmamış
A37 Boğmaca
A37.0 Boğmaca, Bordetella pertussis’e bağlı
A37.1 Boğmaca, Bordetella parapertussis’e bağlı
A37.8 Boğmaca, diğer Bordotella türlerine bağlı
A37.9 Boğmaca, tanımlanmamış
A38 Kızıl
A39 Meningokok enfeksiyonu
A39.0† Meningokoksik menenjit (G0.1*)
A39.1† Waterhouse-Friderichsen sendromu (E35.1*)
A39.2 Akut meningokoksemi
A39.3 Kronik meningokoksemi
A39.4 Meningokoksemi, tanımlanmamış
A39.5† Meningokoksik kalp hastalığı
A39.8 Meningokoksik diğer enfeksiyonlar
A39.9 Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A40 Streptokok septisemi
A40.0 Septisemi, A grubu streptokoklara bağlı
A40.1 Septisemi, B grubu streptokoklara bağlı
A40.2 Septisemi, D grubu streptokoklara bağlı
A40.3 Septisemi, Streptococcus pneumoniae
A40.8 Streptokoksik septisemi, diğer
A40.9 Streptokoksik septisemi, tanımlanmamış
A41 Septisemiler, diğer
A41.0 Septisemi, Staphylococcus aureus
A41.1 Septisemi, diğer tanımlanmış Staphylococcus
A41.2 Septisemi, tanımlanmamış stafilokoklara bağlı
A41.3 Septisemi, Haemophilus influenza’ya bağlı
A41.4 Septisemi, anaeorob bakterilere bağlı
A41.5 Septisemi, diğer Gram-negatif organizmalara bağlı
A41.8 Septisemi, diğer tanımlanmış
A41.9 Septisemi, tanımlanmamış
A42 Aktinomikoz
A42.0 Pulmoner aktinomikoz
A42.1 Abdominal aktinomikoz
A42.2 Servikofasiyal aktinomikoz
A42.7 Aktinomikotik septisemi
A42.8 Aktinomikoz, diğer formları
A42.9 Aktinomikoz, tanımlanmamış
A43 Nokardiyoz
A43.0 Pulmoner nokardiyoz
A43.1 Kutanöz nokardiyoz
A43.8 Nokardiyoz, diğer formları
A43.9 Nokardiyoz, tanımlanmamış
A44 Bartonelloz
A44.0 Sistemik bartonelloz
A44.1 Kutanöz ve mükokutanöz bartonelloz
A44.8 Bartonelloz, diğer formları
A44.9 Bartonelloz, tanımlanmamış
A46 Erizipel
A48 Bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A48.0 Gazlı gangren
A48.1 Lejyoner hastalığı
A48.2 Lejyoner hastalığı, pnömonik olmayan [Pontiac ateşi]
A48.3 Toksik şok sendromu
A48.4 Brezilya purpurik ateşi
A48.8 Bakteriyel hastalıklar, diğer tanımlanmış
A49 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış bölgelerin
A49.0 Stafilokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.1 Streptokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.2 Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.3 Mikoplazma enfeksiyonu, tanımlanmamış
A49.8 Bakteriyel enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerdeki diğer
A49.9 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış
A50 Konjenital sifiliz
A50.0 Erken konjenital sifiliz, semptomatik
A50.1 Erken konjenital sifiliz, latent
A50.2 Erken konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A50.3 Geç konjenital sifilitik okülopati
A50.4 Geç konjenital nörosifiliz [juvenil nörosifiliz]
A50.5 Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik
A50.6 Geç konjenital sifiliz, latent
A50.7 Geç konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A50.9 Konjenital sifiliz, tanımlanmamış
A51 Erken sifiliz
A51.0 Primer genital sifiliz
A51.1 Primer anal sifiliz
A51.2 Primer sifiliz, diğer bölgelerde
A51.3 Sekonder sifiliz, deri ve muköz membranlarda
A51.4 Sekonder sifiliz, diğer
A51.5 Erken sifiliz, latent
A51.9 Erken sifiliz, tanımlanmamış
A52 Geç sifiliz
A52.0† Kardiyovasküler sifiliz
A52.1 Nörosifiliz, semptomatik
A52.2 Nörosifiliz, asemptomatik
A52.3 Nörosifiliz, tanımlanmamış
A52.7 Semptomatik geç sifiliz, diğer
A52.8 Geç sifiliz, latent
A52.9 Geç sifiliz, tanımlanmamış
A53 Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış
A53.0 Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış
A53.9 Sifiliz, tanımlanmamış
A54 Gonokok enfeksiyonu
A54.0 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok
A54.1 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar
A54.2† Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar
A54.3 Gonokoksik göz enfeksiyonu
A54.4† Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi
A54.5 Gonokoksik farenjit
A54.6 Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu
A54.8 Gonokok enfeksiyonları, diğer
A54.9 Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış
A55 Klamidyal lenfogranüloma (venereum)
A56 Cinsel yolla bulaşan diğer klamidyal hastalıklar
A56.0 Alt ürogenital yolda klamidya enfeksiyonu
A56.1† Pelviperiton ve diğer ürogenital organ klamidya enfeksiyonu
A56.2 Klamidya enfeksiyonu, ürogenital yol tanımlanmamış
A56.3 Anüs ve rektumun klamidya enfeksiyonu
A56.4 Farinksin klamidya enfeksiyonu
A56.8 Klamidya enfeksiyonu, diğer bölgelerde, cinsel yolla bulaşan
A57 Şankroid
A58 Granüloma inguinale
A59 Trikomoniaz
A59.0 Ürogenital trikomoniaz
A59.8 Trikomoniaz, diğer bölgelerde
A59.9 Trikomoniaz, tanımlanmamış
A60 Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu
A60.0 Herpes virüs enfeksiyonu, genital bölgeler ve ürogenital yollarda
A60.1 Perianal deri ve rektumun herpes virüs enfeksiyonu
A60.9 Anogenital herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
A63 Cinsel temasla bulaşan diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
A63.0 Anogenital (veneryal) Siğiller
A63.8 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar, diğer tanımlanmış
A64 Cinsel yolla bulaşan hastalık, tanımlanmamış
A65 Zührevi olmayan sifiliz
A66 Yaws
A66.0 Yaws başlangıç lezyonları
A66.1 Multipl papillomlar ve ıslak crab yaws
A66.2 Yaws, diğer erken deri lezyonları
A66.3 Yaws hiperkeratozu
A66.4 Yaws gumma ve ülserleri
A66.5 Gangosa
A66.6 Yaws, kemik ve eklem lezyonları
A66.7 Yaws, diğer şekilleri
A66.8 Latent yaws
A66.9 Yaws, tanımlanmamış
A67 Pinta [carate]
A67.0 Primer pinta lezyonları
A67.1 Pinta ara dönem lezyonları
A67.2 Pinta geç lezyonları
A67.3 Pinta karışık lezyonları
A67.9 Pinta, tanımlanmamış
A68 Nükseden ateşler
A68.0 Nükseden ateş, bitle taşınan
A68.1 Nükseden ateş, kene ile taşınan
A68.9 Nükseden ateş, tanımlanmamış
A69 Spiroketal diğer enfeksiyonları
A69.0 Nekrotizan ülseratif stomatit
A69.1 Vincent enfeksiyonları, diğer
A69.2 Lyme hastalığı
A69.8 Spiroket enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
A69.9 Spiroket enfeksiyonu, tanımlanmamış
A70 Klamidya psittaci enfeksiyonu
A71 Trahom
A71.0 Trahom başlangıç dönemi
A71.1 Trahom aktif dönemi
A71.9 Trahom, tanımlanmamış
A74 Klamidyal diğer hastalıklar
A74.0† Klamidya konjonktiviti (H13.1*)
A74.8 Klamidya hastalıkları, diğer
A74.9 Klamidya enfeksiyonu, tanımlanmamış
A75 Tifüs
A75.0 Tifüs, Rickettsia prowazekii’ye bağlı epidemik bitle taşınan
A75.1 Nükseden tifüs [Brill hastalığı]
A75.2 Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı
A75.3 Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı
A75.9 Tifüs, tanımlanmamış
A77 Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar]
A77.0 Benekli humma, Ricketsia ricketsii’ye bağlı
A77.1 Benekli humma, Rickettsia conorii’ye bağlı
A77.2 Benekli humma, Rickettsia siberica’ya bağlı
A77.3 Benekli humma, Rickettsia australis’e bağlı
A77.8 Benekli hummalar, diğer
A77.9 Benekli humma, tanımlanmamış
A78 Q ateşi
A79 Riketsiyal diğer enfeksiyonlar
A79.0 Siper ateşi
A79.1 Riketsiyal döküntü, Rickettsia akari’ye bağlı
A79.8 Riketsiyozlar, diğer tanımlanmış
A79.9 Riketsiyoz, tanımlanmamış
A80 Akut poliomyelit
A80.0 Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı
A80.1 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı
A80.2 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli
A80.3 Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış
A80.4 Akut nonparalitik poliomyelit
A80.9 Akut poliomyelit, tanımlanmamış
A81 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları
A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı
A81.1 Subakut sklerozan panensefalit
A81.2 İlerleyici multifokal lökoensefalopati
A81.8 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları, diğer
A81.9 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları, tanımlanmamış
A82 Kuduz
A82.0 Orman kuduzu
A82.1 Kent kuduzu
A82.9 Kuduz, tanımlanmamış
A83 Viral ensefalitler, sivrisinekle taşınan
A83.0 Japon ensefaliti
A83.1 Batı at ensefaliti
A83.2 Doğu at ensefaliti
A83.3 St Louis ensefaliti
A83.4 Avustralya ensefaliti
A83.5 Kaliforniya ensefaliti
A83.6 Rocio virüs hastalığı
A83.8 Ensefalitler, diğer, sivrisinekle taşınan
A83.9 Viral ensefalit sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış
A84 Viral ensefalitler, kene ile taşınan
A84.0 Uzak Doğu ensefalit keneyle taşınan [Rus bahar-yaz ensefaliti]
A84.1 Orta Avrupa ensefaliti keneyle taşınan
A84.8 Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan
A84.9 Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış
A85 Viral diğer ensefalitler, başka yerde sınıflanmamış
A85.0† Enteroviral ensefalit (G05.1*)
A85.1† Adenoviral ensefalit (G05.1*)
A85.2 Artropodlarla taşınan Viral ensefalit, tanımlanmamış
A85.8 Viral ensefalitler, diğer tanımlanmış
A86 Viral ensefalit, tanımlanmamış
A87 Viral menenjit
A87.0† Enteroviral menenjit (G02.0*)
A87.1† Adenovirüs menenjiti (G02.0*)
A87.2 Lenfositer koriomenenjit
A87.8 Viral menenjitler, diğer
A87.9 Viral menenjit, tanımlanmamış
A88 Merkezi sinir sistemi diğer viral enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
A88.0 Entero virüs ekzantematöz ateşi [Boston egzantemi]
A88.1 Epidemik vertigo
A88.8 Merkezi sinir sisteminin diğer virüs enfeksiyonları, tanımlanmış
A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları, tanımlanmamış
A90 Dank ateşi [klasik dank]
A91 Dank hemorajik ateşi
A92 Viral diğer ateşler, sivrisinek ile taşınan
A92.0 Chikungunya virüs hastalığı
A92.1 O’nyong-nyong ateşi
A92.2 Venezuela at ateşi
A92.3 Batı Nil ateşi
A92.4 Rift vadi ateşi
A92.8 Sivrisinekle taşınan Viral ateşler, diğer, tanımlanmış
A92.9 Viral ateş sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış
A93 Viral diğer ateşler, artropodlar ile taşınan, başka yerde sınıflanmamış
A93.0 Oropouche virüs hastalığı
A93.1 Kum sineği ateşi
A93.2 Kolorado kenesi ateşi
A93.8 Viral diğer ateşler artropodla taşınan, tanımlanmış
A94 Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış
A95 Sarı humma
A95.0 Silvatik sarı humması
A95.1 Kent sarı humması
A95.9 Sarı humma, tanımlanmamış
A96 Arena virüs hemorajik ateşi
A96.0 Junin hemorajik ateşi
A96.1 Machupo hemorajik ateşi
A96.2 Lassa ateşi
A96.8 Arena virüs hemorajik ateşleri, diğer
A96.9 Arena virüs hemorajik ateşi, tanımlanmamış
A98 Viral hemorajik ateşler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
A98.0 Kırım-Kongo hemorajik ateşi
A98.1 Omsk hemorajik ateşi
A98.2 Kyasanur orman hastalığı
A98.3 Marburg virüsü hastalığı
A98.4 Ebola virüs hastalığı
A98.5 Hemorajik ateş, renal sendromla beraber
A98.8 Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış
A99 Viral hemorajik ateş, tanımlanmamış
B00 Herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları
B00.0 Egzema herpetikum
B00.1 Herpes virüs veziküler dermatiti
B00.2 Herpes virüs gingivostomatiti ve faringotonsilliti
B00.3† Herpes virüs menenjiti (G02.0*)
B00.4† Herpes virüs ensefaliti (G05.1*)
B00.5† Herpes virüs göz hastalığı
B00.7 Dissemine herpes virüs hastalığı
B00.8 Herpes virüs enfeksiyonu, diğer formlar
B00.9 Herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B01 Varisella [su çiçeği]
B01.0† Varisella menenjiti (G02.0*)
B01.1† Varisella ensefaliti (G05.1*)
B01.2† Varisella pnömonisi (J17.1*)
B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte
B01.9 Varisella, komplikasyonsuz
B02 Zoster [herpes zoster]
B02.0† Zoster ensefaliti (G05.1*)
B02.1† Zoster menenjiti (G02.0*)
B02.2† Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B02.3† Zoster göz hastalığı
B02.7 Dissemine Zoster
B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte
B02.9 Zoster, komplikasyonsuz
B03 Çiçek1
B04 Maymun çiçeği
B05 Kızamık
B05.0† Kızamık, ensefalit komplikasyonlu (G05.1*)
B05.1† Kızamık, menenjit komplikasyonlu (G02.0*)
B05.2† Kızamık, pnömoni komplikasyonlu (J17.1*)
B05.3† Kızamık, otitis media komplikasyonlu (H67.1*)
B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu
B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz
B06 Kızamıkçık [Rubella]
B06.0† Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu
B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte
B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz
B07 Viral siğiller
B08 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize diğer viral enfeksiyonlar,
B08.0 Ortopox virüs enfeksiyonları, diğer
B08.1 Molluskum kontagiozum
B08.2 Egzantema subitum [altıncı hastalık]
B08.3 Eritema enfeksiyozum [beşinci hastalık]
B08.4 Egzantemli enterovirüs veziküler stomatiti
B08.5 Entero virüs veziküler farenjiti
B08.8 Deri ve mukoza membranlarında lezyonlar ile karakterize diğer tanımlanmış
B09 Deri ve müköz membran lezyonlarıyla karakterize viral enfeksiyon,
B15 Akut hepatit A
B15.0 Hepatit A, hepatik komalı
B15.9 Hepatit A, hepatik komasız
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı
B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız
B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı
B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız
B17 Akut viral hepatitler, diğer
B17.0 Akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B taşıyıcısında
B17.1 Akut hepatit C
B17.2 Akut hepatit E
B17.8 Akut diğer viral hepatitler, tanımlanmış
B18 Kronik viral hepatit
B18.0 Kronik viral hepatit B, delta ajanlı
B18.1 Kronik viral hepatit B, delta ajansız
B18.2 Kronik viral hepatit C
B18.8 Kronik viral hepatit, diğer
B18.9 Kronik viral hepatit, tanımlanmamış
B19 Viral hepatit, tanımlanmamış
B19.0 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma ile birlikte
B19.9 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma olmaksızın
B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve
B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu
B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar
B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar
B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz
B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar
B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi
B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon
B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile
B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu
B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması
B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri
B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm
B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar
B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar
B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla
B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati
B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni
B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu
B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık
B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan
B23.0 Akut HIV enfeksiyonu sendromu
B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati
B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka
B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar
B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış,
B25 Sitomegalovirüs hastalığı
B25.0† Sitomegalovirüs pnömonisi (J17.1*)
B25.1† Sitomegalovirüs hepatiti (K77.0*)
B25.2† Sitomegalovirüs pankreatiti (K87.1*)
B25.8 Sitomegalovirüs hastalıkları, diğer
B25.9 Sitomegalovirüs hastalığı, tanımlanmamış
B26 Kabakulak
B26.0† Kabakulak orşiti (N51.1*)
B26.1† Kabakulak menenjiti (G02.0*)
B26.2† Kabakulak ensefaliti (G05.1*)
B26.3† Kabakulak pankreatiti (K87.1*)
B26.8 Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte
B26.9 Kabakulak, komplikasyonsuz
B27 Enfeksiyöz mononükleoz
B27.0 Gamma herpes virüs mononükleozu
B27.1 Sitomegalovirüs mononükleozu
B27.8 Enfeksiyöz mononükleoz, diğer
B27.9 Enfeksiyöz mononükleoz, tanımlanmamış
B30 Viral konjonktivit
B30.0† Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit (H19.2*)
B30.1† Adenovirüslara bağlı konjonktivit (H13.1*)
B30.2 Viral faringokonjonktivit
B30.3† Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs) (H13.1*)
B30.8† Viral konjonktivit, diğer (H13.1*)
B30.9 Viral konjonktivit, tanımlanmamış
B33 Viral diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B33.0 Epidemik myalji
B33.1 Ross ırmağı hastalığı
B33.2 Viral kardit
B33.3 Retrovirüs enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
B33.8 Viral hastalıklar diğer, tanımlanmış
B34 Viral enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerin
B34.0 Adenovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.1 Enterovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.2 Koronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.3 Parvovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.4 Papovavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B34.8 Viral enfeksiyonlar, diğer tanımlanmamış bölgelerdeki
B34.9 Virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış
B35 Dermatofitoz
B35.0 Tinea barba ve tinea capitis
B35.1 Tinea unguium
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Dermatofitozlar, diğer
B35.9 Dermatofitoz, tanımlanmamış
B36 Yüzeysel diğer mikozlar
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Beyaz piedra
B36.3 Siyah piedra
B36.8 Yüzeysel mikozlar diğer, tanımlanmış
B36.9 Yüzeysel mikoz, tanımlanmamış
B37 Kandidiyaz
B37.0 Kandida stomatiti
B37.1 Akciğer kandidiyazı
B37.2 Deri ve tırnak kandidiyazı
B37.3† Vulva ve vajina kandidiyazı (N77.1*)
B37.4† Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer
B37.5† Kandidal menenjit (G02.1*)
B37.6† Kandidal endokardit (I39.8*)
B37.7 Kandidal septisemi
B37.8 Kandidiyaz, başka bölgelerde
B37.9 Kandidiyaz, tanımlanmamış
B38 Koksidioidomikoz
B38.0 Akut akciğer koksidioidomikozu
B38.1 Kronik akciğer koksidioidomikozu
B38.2 Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamış
B38.3 Deri koksidioidomikozu
B38.4† Koksidioidomikoz menenjiti (G02.1*)
B38.7 Dissemine koksidioidomikoz
B38.8 Koksidioidomikoz türleri, diğer
B38.9 Koksidioidomikoz, tanımlanmamış
B39 Histoplazmoz
B39.0 Akut pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.1 Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati
B39.2 Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.3 Dissemine histoplasmosis capsulati
B39.4 Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış
B39.5 Histoplasmosis duboisii
B39.9 Histoplazmoz, tanımlanmamış
B40 Blastomikoz
B40.0 Akut akciğer blastomikozu
B40.1 Kronik akciğer blastomikozu
B40.2 Akciğer blastomikozu, tanımlanmamış
B40.3 Deri blastomikozu
B40.7 Dissemine blastomikoz
B40.8 Blastomikoz, diğer formları
B40.9 Blastomikoz, tanımlanmamış
B41 Parakoksidioidomikoz
B41.0 Akciğer parakoksidioidomikozu
B41.7 Dissemine parakoksidioidomikoz
B41.8 Parakoksidioidomikoz, diğer formları
B41.9 Parakoksidioidomikoz, tanımlanmamış
B42 Sporotrikoz
B42.0† Akciğer sporotrikozu (J99.8*)
B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz
B42.7 Dissemine sporotrikoz
B42.8 Sporotrikoz, diğer formları
B42.9 Sporotrikoz, tanımlanmamış
B43 Kromomikoz ve faomikotik apse
B43.0 Deri kromomikozu
B43.1 Faomikotik beyin apsesi
B43.2 Deri altı faomikotik apse ve kisti
B43.8 Kromomikoz, diğer formları
B43.9 Kromomikoz, tanımlanmamış
B44 Aspergilloz
B44.0 İnvaziv pulmoner aspergilloz
B44.1 Pulmoner aspergillozlar, diğer
B44.2 Tonsiller aspergilloz
B44.7 Dissemine aspergilloz
B44.8 Aspergilloz, diğer formları
B44.9 Aspergilloz, tanımlanmamış
B45 Kriptokokoz
B45.0 Akciğer kriptokokozu
B45.1 Serebral kriptokokoz
B45.2 Deri kriptokokozu
B45.3 Kemik kriptokokozu
B45.7 Dissemine kriptokokoz
B45.8 Kriptokokoz, diğer formları
B45.9 Kriptokokoz, tanımlanmamış
B46 Zigomikoz
B46.0 Akciğer mukormikozu
B46.1 Rinoserebral mukormikoz
B46.2 Gastrointestinal mukormikoz
B46.3 Deri mukormikozu
B46.4 Dissemine mukormikoz
B46.5 Mukormikoz, tanımlanmamış
B46.8 Zigomikozlar, diğer
B46.9 Zigomikoz, tanımlanmamış
B47 Miçetoma
B47.0 Ömiçetoma
B47.1 Aktinomiçetoma
B47.9 Miçetoma, tanımlanmamış
B48 Mikozlar diğer, başka yerde sınıflanmamış
B48.0 Lobomikoz
B48.1 Rinosporidioz
B48.2 Alleşeriyazis
B48.3 Geotrikoz
B48.4 Penisilloz
B48.7 Fırsatçı mikozlar
B48.8 Mikozlar diğer, tanımlanmış
B49 Mikoz tanımlanmamış
B50 Plasmodium falciparum sıtması
B50.0 Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte
B50.8 Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu
B50.9 Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış
B51 Plasmodium vivax sıtması
B51.0 Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber
B51.8 Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber
B51.9 Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz
B52 Plasmodium malariae sıtması
B52.0 Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte
B52.8 Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B52.9 Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz
B53 Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış
B53.0 Plasmodium ovale sıtması
B53.1 Simian plasmodia’ya bağlı malarya
B53.8 Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış
B54 Sıtma, tanımlanmamış
B55 Leishmaniasis
B55.0 Viseral leishmaniasis
B55.1 Deri leishmaniasisi
B55.2 Mukokutanöz leishmaniasis
B55.9 Leishmaniasis, tanımlanmamış
B56 Afrika tripanozomiyazı
B56.0 Gambiense tripanozomiyazı
B56.1 Rodezya tripanozomiyazı
B56.9 Afrika tripanozomiyazı, tanımlanmamış
B57 Chagas hastalığı
B57.0† Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu olmaksızın
B57.2† Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Chagas hastalığı (kronik), sindirim sistemi tutulumu ile birlikte
B57.4 Chagas hastalığı (kronik), sinir sistemi tutulumu ile birlikte
B57.5 Chagas hastalığı (kronik), diğer organ tutulumu ile birlikte
B58 Toksoplazmoz
B58.0† Toksoplazma okülopatisi
B58.1† Toksoplazma hepatiti (K77.0*)
B58.2† Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*)
B58.3† Akciğer toksoplazmozu (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte
B58.9 Toksoplazmoz, tanımlanmamış
B59 Pnömosistoz (J17.3*)
B60 Protozoal diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış
B60.0 Babesiyoz
B60.1 Akantamoebiyaz
B60.2 Naegleriyaz
B60.8 Protozoal diğer hastalıklar, tanımlanmış
B64 Protozoal hastalık, tanımlanmamış
B65 Siştozomiyaz [bilharziyaz]
B65.0 Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz]
B65.1 Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz)
B65.2 Schistosoma japonicum şiştozomiyazı
B65.3 Serkaryal dermatit
B65.8 Şiştozomiyazlar, diğer
B65.9 Şiştozomiyaz, tanımlanmamış
B66 Yassı kurt enfeksiyonları, diğer
B66.0 Opistorkiyaz
B66.1 Klonorkiyaz
B66.2 Dikrokoeliyaz
B66.3 Fasioliyaz
B66.4 Paragonimiyaz
B66.5 Fasiolopsiyaz
B66.8 Yassı kurt hastalıkları diğer, tanımlanmış
B66.9 Yassı kurt enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67 Ekinokokoz
B67.0 Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.2 Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu
B67.3 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.4 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.5 Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu
B67.6 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin
B67.7 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış
B67.8 Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış
B67.9 Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış
B68 Tenya
B68.0 Taenia solium tenyası
B68.1 Taenia saginata tenyası
B68.9 Tenya, tanımlanmamış
B69 Sistiserkoz
B69.0 Merkezi sinir sisteminde Sistiserkoz
B69.1 Gözde Sistiserkoz
B69.8 Sistiserkoz, diğer bölgelerde
B69.9 Sistiserkoz, tanımlanmamış
B70 Difillobotriyaz ve spargonoz
B70.0 Difillobotriyaz
B70.1 Sparganoz
B71 Sestod diğer enfeksiyonları
B71.0 Himenolepiyaz
B71.1 Dipilidiyaz
B71.8 Sestod enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
B71.9 Sestod enfeksiyonu, tanımlanmamış
B72 Drakunkuliyaz
B73 Onkoserkiyaz
B74 Filaryaz
B74.0 Wuchereria bancrofti filaryazisi
B74.1 Brugia malayi filaryazisi
B74.2 Brugia timori filaryazisi
B74.3 Loiyaz
B74.4 Mansonelliyaz
B74.8 Filaryazlar, diğer
B74.9 Filaryaz, tanımlanmamış
B75 Trişinelloz
B76 Kancalı kurt hastalıkları
B76.0 Ankilostomiyaz
B76.1 Nekatoriyaz
B76.8 Kancalı kurt hastalıkları, diğer
B76.9 Kancalı kurt hastalığı, tanımlanmamış
B77 Askariyaz
B77.0 Askariyaz, barsak komplikasyonları ile birlikte
B77.8 Askariyaz, diğer komplikasyonlar ile birlikte
B77.9 Askariyaz, tanımlanmamış
B78 Strongiloidiyaz
B78.0 Barsak strongiloidiyazı
B78.1 Kutanöz strongiloidiyaz
B78.7 Dissemine strongiloidiyaz
B78.9 Strongiloidiyaz, tanımlanmamış
B79 Trikuriyaz
B80 Enterobiyaz
B81 Barsak helmintiyazları diğer, başka yerde sınıflanmamış
B81.0 Anisakiyaz
B81.1 Barsak kapillariyazı
B81.2 Trikostrongiliyaz
B81.3 Barsak angiostrongiliyazı
B81.4 Barsak helmintiyazları, karma
B81.8 Barsak diğer helmintiyazları, tanımlanmış
B82 Barsak parazitozu, tanımlanmamış
B82.0 Barsak helmintiyazı, tanımlanmamış
B82.9 Barsak parazitizmi, tanımlanmamış
B83 Helmintiyazlar, diğer
B83.0 Viseral larva migrans
B83.1 Gnatostomiyaz
B83.2 Parastrongylus cantonensis angiostrongiliyazi
B83.3 Singamiyazis
B83.4 İnternal hirudiniazis
B83.8 Helmintiyazlar diğer, tanımlanmış
B83.9 Helmintiyaz, tanımlanmamış
B85 Pediküloz ve pithiriyaz
B85.0 Pediculus humanus capitis’e bağlı Pediküloz
B85.1 Pediculus humanus corporis’e bağlı Pediküloz
B85.2 Pediküloz, tanımlanmamış
B85.3 Pithiriyaz
B85.4 Pediküloz ve pithiriyaz enfestasyonu birlikte
B86 Skabiyez
B87 Miyaz
B87.0 Kutanöz miyaz
B87.1 Yara miyazı
B87.2 Oküler miyaz
B87.3 Nazofaringiyal miyaz
B87.4 Kulak miyazı
B87.8 Miyaz, diğer bölgelerde
B87.9 Miyaz, tanımlanmamış
B88 Enfestasyonlar, diğer
B88.0 Akaryazlar, diğer
B88.1 Tungiyaz [kum güvesi enfestasyonu]
B88.2 Artropod enfestasyonları, diğer
B88.3 Dış hirudiniyaz
B88.8 Enfestasyonlar diğer, tanımlanmış
B88.9 Enfestasyon, tanımlanmamış
B89 Paraziter hastalıklar, tanımlanmamış
B90 Tüberküloz sekeli
B90.0 Merkezi sinir sistemi tüberkülozu sekelleri
B90.1 Ürogenital sistem tüberkülozu sekelleri
B90.2 Kemik ve eklem tüberkülozu sekelleri
B90.8 Diğer organların tüberkülozunun sekelleri
B90.9 Solunum sistemi tüberkülozu ve tanımlanmamış tüberkülozların sekelleri
B91 Poliomyelit sekeli
B92 Lepra sekeli
B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar sekeli, diğer ve tanımlanmamış
B94.0 Trahom sekeli
B94.1 Viral ensefalit sekeli
B94.2 Viral hepatit sekeli
B94.8 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekeli diğer, tanımlanmış
B94.9 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri, tanımlanmamış
B95 Streptokok ve stafilokoklar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B95.0 A grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.1 B grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.2 D grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.3 Streptococcus pneumoniae, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.4 Streptokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.5 Streptokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.6 Staphylococcus aureus, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.7 Stafilokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B95.8 Stafilokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96 Bakteriyel diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.2 Escherichia coli [E.coli], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.3 Haemophilus influenza [H. İnfluenza], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), diğer bölümlerde sınıflanan
B96.6 Bacillus fragilis [B.fragilis], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.7 Clostridium perfringens [C. Perfringens], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni
B96.8 Bakteriyel ajanlar diğer tanımlanmış, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97 Viral ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan
B97.0 Adenovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.1 Enterovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.2 Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.3 Retrovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.4 Respiratuvar sinsisyal virüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.5 Reovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.6 Parvovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.7 Papillomavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B97.8 Viral diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni
B99 Enfeksiyöz hastalıklar, diğer ve tanımlanmamış
C00 Dudak malign neoplazmları
C00.0 Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.1 Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.2 Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış
C00.3 Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.4 Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.5 Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C00.6 Dudak komissüru malign neoplazmı
C00.8 Dudak overlapping lezyonu
C00.9 Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C01 Dil kökü malign neoplazmları
C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C02.0 Dil arka yüzeyi malign neoplazmı
C02.1 Dil kenarları malign neoplazmı
C02.2 Dil ön yüzü malign neoplazmı
C02.3 Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C02.4 Lingual tonsil malign neoplazmı
C02.8 Dilin overlapping lezyonu
C02.9 Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış
C03 Diş eti malign neoplazmları
C03.0 Üst diş eti malign neoplazmı
C03.1 Alt diş eti malign neoplazmı
C03.9 Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C04 Ağız tabanı malign neoplazmları
C04.0 Ağzın ön tabanı malign neoplazmı
C04.1 Ağız yan duvarı malign neoplazmı
C04.8 Ağız tabanı overlapping lezyonu
C04.9 Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C05 Damak malign neoplazmları
C05.0 Sert damak malign neoplazmı
C05.1 Yumuşak damak malign neoplazmı
C05.2 Uvula malign neoplazmı
C05.8 Damak overlapping lezyonu
C05.9 Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C06.0 Yanak mukozası malign neoplazmı
C06.1 Ağız vestibülü malign neoplazmı
C06.2 Retromolar bölge malign neoplazmı
C06.8 Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu
C06.9 Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C07 Parotis bezi malign neoplazmı
C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
C08.0 Submandibüler bez malign neoplazmı
C08.1 Sublingual bez malign neoplazmı
C08.8 Majör tükrük bezler overlapping lezyonu
C08.9 Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C09 Tonsil malign neoplazmı
C09.0 Tonsiller fossada malign neoplazm
C09.1 Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı
C09.8 Tonsil overlapping lezyonu
C09.9 Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C10 Orofarinks malign neoplazmı
C10.0 Vallekula malign neoplazmı
C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm
C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm
C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm
C10.4 Brankial yarık malign neoplazmı
C10.8 Orofarinks overlapping lezyonu
C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C11 Nazofarinks malign neoplazmı
C11.0 Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm
C11.1 Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm
C11.2 Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm
C11.3 Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm
C11.8 Nazofarinks overlapping lezyonu
C11.9 Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C12 Priform sinüsün malign neoplazmı
C13 Hipofarinks malign neoplazmı
C13.0 Postkrikoid bölgede malign neoplazm
C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm
C13.2 Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm
C13.8 Hipofarinks overlapping lezyonu
C13.9 Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve
C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14.1 Laringofarinks malign neoplazmı
C14.2 Waldeyer halkası malign neoplazmı
C14.8 Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu
C15 Özefagus malign neoplazmı
C15.0 Özefagus malign neoplazmı, servikal kısmı
C15.1 Özefagus malign neoplazmı, torasik kısmı
C15.2 Özefagus malign neoplazmı, abdominal kısmı
C15.3 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı
C15.4 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı
C15.5 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı
C15.8 Özefagus overlapping lezyonu
C15.9 Özefagus malign neoplazmı, tanımlanmamış
C16 Mide malign neoplazmı
C16.0 Kardiada malign neoplazm
C16.1 Mide fundusunda malign neoplazm
C16.2 Mide korpusunda malign neoplazm
C16.3 Pilorik antrumda malign neoplazm
C16.4 Pilor malign neoplazmı
C16.5 Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.6 Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.8 Mide overlapping lezyonu
C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış
C17 İnce bağırsak malign neoplazmı
C17.0 Duodenum malign neoplazmı
C17.1 Jejunum malign neoplazmı
C17.2 İleum malign neoplazmı
C17.3 Meckel divertikülünde malign neoplazm
C17.8 İnce barsak overlapping lezyonu
C17.9 İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış
C18 Kolon malign neoplazmı
C18.0 Çekumda malign neoplazm
C18.1 Appendiksde malign neoplazm
C18.2 Çıkan kolonda malign neoplazm
C18.3 Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm
C18.4 Transvers kolonda malign neoplazm
C18.5 Kolon splenik fleksürde malign neoplazm
C18.6 İnen kolonda malign neoplazm
C18.7 Sigmoid kolonda malign neoplazm
C18.8 Kolon overlapping lezyonu
C18.9 Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış
C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
C20 Rektum malign neoplazmı
C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı
C21.0 Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C21.1 Anal kanal malign neoplazmı
C21.2 Kloakojenik bölge malign neoplazmı
C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu
C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı
C22.0 Hepatoselüler karsinom
C22.1 İntrehepatik safra yolu karsinomu
C22.2 Hepatoblastom
C22.3 Karaciğerin anjiosarkomu
C22.4 Karaciğer sarkomu, diğer
C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C22.9 Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C23 Safra kesesi malign neoplazmı
C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C24.0 Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı
C24.1 Ampulla vateride malign neoplazm
C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu
C24.9 Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış
C25 Pankreas malign neoplazmı
C25.0 Pankreas başı malign neoplazmı
C25.1 Pankreas gövdesi malign neoplazmı
C25.2 Pankreas kuyruğu malign neoplazmı
C25.3 Pankreatik kanal malign neoplazmı
C25.4 Endokrin pankreas malign neoplazmı
C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı
C25.8 Pankreas overlapping lezyonu
C25.9 Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış
C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C26.0 Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C26.1 Dalak malign neoplazmı
C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C26.9 Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı
C30 Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı
C30.0 Burun boşluğunda malign neoplazm
C30.1 Ortakulakta malign neoplazm
C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı
C31.0 Maksiller sinüs malign neoplazmı
C31.1 Etmoid sinüs malign neoplazmı
C31.2 Frontal sinüs malign neoplazmı
C31.3 Sfenoid sinüs malign neoplazmı
C31.8 Aksesuar sinüs overlapping lezyonu
C31.9 Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C32 Larinks malign neoplazmı
C32.0 Glottis malign neoplazmı
C32.1 Supraglottis malign neoplazmı
C32.2 Subglottis malign neoplazmı
C32.3 Larinks kıkırdağı malign neoplazmı
C32.8 Larinksin overlapping lezyonu
C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C33 Trakea malign neoplazmı
C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı
C34.0 Ana bronş malign neoplazmı
C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob
C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob
C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob
C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu
C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C37 Timus malign neoplazmı
C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı
C38.0 Kalp malign neoplazmı
C38.1 Ön mediasten malign neoplazmı
C38.2 Arka mediasten malign neoplazmı
C38.3 Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C38.4 Plevra malign neoplazmı
C38.8 Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu
C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı,
C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu
C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı
C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı
C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı
C40.1 Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.2 Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı
C40.3 Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları
C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C41.0 Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı
C41.1 Mandibula malign neoplazmı
C41.2 Vertebral kolon malign neoplazmı
C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı
C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış
C43 Deri malign melanomu
C43.0 Malign melanom, dudakta
C43.1 Malign melanom, kantus dahil göz kapağında
C43.2 Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda
C43.3 Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C43.4 Malign melanom, kafa derisi ve boyunda
C43.5 Malign melanom, gövdede
C43.6 Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede
C43.7 Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede
C43.8 Deri overlapping malign melanomu
C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış
C44 Derinin diğer malign neoplazmları
C44.0 Dudak derisi malign neoplazmı
C44.1 Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil
C44.2 Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı
C44.3 Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C44.4 Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı
C44.5 Gövde derisi malign neoplazmı
C44.6 Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil
C44.7 Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil
C44.8 Deri overlapping lezyonu
C44.9 Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C45 Mezotelyoma
C45.0 Plevra mezotelyoması
C45.1 Periton mezotelyoması
C45.2 Perikard mezotelyoması
C45.7 Mezotelyoma, diğer yerlerin
C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış
C46 Kaposi sarkomu
C46.0 Kaposi sarkomu, deri
C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C46.2 Kaposi sarkomu, damak
C46.3 Kaposi sarkomu, lenf nodları
C46.7 Kaposi sarkomu, diğer yerlerin
C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
C47 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı
C47.0 Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda
C47.1 Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil
C47.2 Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil
C47.3 Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.4 Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.5 Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.6 Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C47.8 Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu
C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48 Retroperiton ve periton malign neoplazmları
C48.0 Retroperiton malign neoplazmı
C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı
C48.2 Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.8 Retroperiton ve periton overlapping lezyonları
C49 Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmı
C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C49.1 Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil
C49.2 Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil
C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu
C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış
C50 Meme malign neoplazmı
C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı
C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı
C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı
C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı
C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı
C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı
C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı
C50.8 Meme overlapping lezyonu
C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış
C51 Vulva malign neoplazmı
C51.0 Labium majus malign neoplazmı
C51.1 Labium minüs malign neoplazmı
C51.2 Klitoris malign neoplazmı
C51.8 Vulva overlapping lezyonu
C51.9 Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış
C52 Vajina malign neoplazmı
C53 Serviks uteri malign neoplazmı
C53.0 Endoserviks malign neoplazmı
C53.1 Ekzoserviks malign neoplazmı
C53.8 Serviks uteri overlapping lezyonu
C53.9 Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C54 Korpus uteri malign neoplazmı
C54.0 İstmus uteri malign neoplazmı
C54.1 Endometrium malign neoplazmı
C54.2 Miyometrium malign neoplazmı
C54.3 Fundus uteri malign neoplazmı
C54.8 Korpus uteri overlapping lezyonu
C54.9 Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C56 Over malign neoplazmı
C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C57.0 Fallop tüpü malign neoplazmı
C57.1 Geniş ligament malign neoplazmı
C57.2 Yuvarlak ligament malign neoplazmı
C57.3 Parametrium malign neoplazmı
C57.4 Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C57.7 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C57.9 Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C58 Plasenta malign neoplazmı
C60 Penis malign neoplazmı
C60.0 Sünnet derisi malign neoplazmı
C60.1 Glans penis malign neoplazmı
C60.2 Penis gövdesi malign neoplazmı
C60.8 Penis overlapping lezyonu
C60.9 Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C61 Prostat malign neoplazmı
C62 Testis malign neoplazmı
C62.0 İnmemiş testis malign neoplazmı
C62.1 İnmiş testis malign neoplazmı
C62.9 Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C63.0 Epididimis malign neoplazmı
C63.1 Spermatik kord malign neoplazmı
C63.2 Skrotum malign neoplazmı
C63.7 Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C63.9 Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C65 Renal pelvis malign neoplazmı
C66 Üreter malign neoplazmı
C67 Mesane malign neoplazmı
C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7 Urakus malign neoplazmı
C67.8 Mesane overlapping lezyonu
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
C68 İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C68.0 Üretra malign neoplazmı
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
C69 Göz ve adneks malign neoplazmı
C69.0 Konjonktiva malign neoplazmı
C69.1 Kornea malign neoplazmı
C69.2 Retina malign neoplazmı
C69.3 Koroid malign neoplazmı
C69.4 Siliyer cisim malign neoplazmı
C69.5 Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı
C69.6 Orbita malign neoplazmı
C69.8 Göz ve adneks overlapping lezyonu
C69.9 Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış
C70 Meninks malign neoplazmı
C70.0 Serebral meninksler malign neoplazmı
C70.1 Spinal meninksler malign neoplazmı
C70.9 Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C71 Beyin malign neoplazmı
C71.0 Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç
C71.1 Frontal lob malign neoplazmı
C71.2 Temporal lob malign neoplazmı
C71.3 Paryetal lob malign neoplazmı
C71.4 Oksipital lob malign neoplazmı
C71.5 Serebral ventrikül malign neoplazmı
C71.6 Beyincik malign neoplazmı
C71.7 Beyin sapı malign neoplazmı
C71.8 Beyin overlapping lezyonu
C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer
C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
C72.2 Olfaktor sinir malign neoplazmı
C72.3 Optik sinir malign neoplazmı
C72.4 Akustik sinir malign neoplazmı
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C73 Tiroid bez malign neoplazmı
C74 Adrenal bez malign neoplazmı
C74.0 Adrenal bez korteksi malign neoplazmı
C74.1 Adrenal bez medüllası malign neoplazmı
C74.9 Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı
C75.0 Paratiroid bez malign neoplazmı
C75.1 Hipofiz bezi malign neoplazmı
C75.2 Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı
C75.3 Pineal bez malign neoplazmı
C75.4 Karotid cisim malign neoplazmı
C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı
C75.8 Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış
C75.9 Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C76 Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C76.0 Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı
C76.1 Toraks malign neoplazmı
C76.2 Karın malign neoplazmı
C76.3 Pelvis malign neoplazmı
C76.4 Üst ekstremite malign neoplazmı
C76.5 Alt ekstremite malign neoplazmı
C76.7 Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer
C76.8 Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış
C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.1 Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.2 Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.3 Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.4 İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.5 İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.8 Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı
C77.9 Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış
C78 Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı
C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı
C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı
C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı
C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C78.4 İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı
C78.5 Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C78.8 Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C79 Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin
C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı
C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı
C79.3 Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı
C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı
C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C79.6 Over sekonder malign neoplazmı
C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C79.8 Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin
C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş
C81 Hodgkin hastalığı
C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı
C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücreli
C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir
C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer
C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C82.0 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler
C82.1 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler
C82.2 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler
C82.7 Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri
C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C83.0 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın)
C83.1 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın)
C83.2 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın)
C83.3 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın)
C83.4 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın)
C83.5 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın)
C83.6 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın)
C83.7 Burkitt tümörü
C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer
C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar
C84.0 Mikozis fungoides
C84.1 Sézary hastalığı
C84.2 T-bölge lenfoması
C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma
C84.4 Periferal T-hücreli lenfoma
C84.5 T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış
C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler
C85.0 Lenfosarkom
C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler
C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
C88 Malign immünoproliferatif hastalıklar
C88.0 Waldenström makroglobulinemi
C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı
C88.2 Gama ağır zincir hastalığı
C88.3 İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
C88.7 Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer
C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
C90 Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar
C90.0 Multipl miyelom
C90.1 Plazma hücreli lösemi
C90.2 Plazmositom, ekstramedüller
C91 Lenfoid lösemi
C91.0 Akut lenfoblastik lösemi
C91.1 Kronik lenfositik lösemi
C91.2 Subakut lenfositik lösemi
C91.3 Prolenfositik lösemi
C91.4 Saçlı hücreli lösemi
C91.5 Yetişkin T-hücreli lösemi
C91.7 Lenfoid lösemiler, diğer
C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
C92 Myeloid lösemi
C92.0 Akut myeloid lösemi
C92.1 Kronik myeloid lösemi
C92.2 Subakut myeloid lösemi
C92.3 Myeloid sarkoma
C92.4 Akut promyelositik lösemi
C92.5 Akut myelomonositik lösemi
C92.7 Myeloid lösemiler, diğer
C92.9 Myeloid lösemi, tanımlanmamış
C93 Monositik lösemi
C93.0 Akut monositik lösemi
C93.1 Kronik monositik lösemi
C93.2 Subakut monositik lösemi
C93.7 Monositik lösemiler, diğer
C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış
C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi
C94.1 Kronik eritremi
C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi
C94.3 Mast hücreli lösemi
C94.4 Akut panmyelozis
C94.5 Akut myelofibrozis
C94.7 Lösemiler, diğer tanımlanmış
C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C95.9 Lösemi, tanımlanmamış
C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
C96.0 Letterer-Siwe hastalığı
C96.1 Malign histiositoz
C96.2 Malign mast hücreli tümör
C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma
C96.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları, diğer tanımlanmış
C96.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmı, tanımlanmamış
C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı
D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide
D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ
D00.1 Özefagusda karsinoma in situ
D00.2 Midede karsinoma in situ
D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının
D01.0 Kolonda karsinoma in situ
D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ
D01.2 Rektumda karsinoma in situ
D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ
D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ
D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış
D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış
D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin
D02.0 Larinkste karsinoma in situ
D02.1 Trakeada karsinoma in situ
D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ
D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları
D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D03 Melanoma in situ
D03.0 Dudakta, melanoma in situ
D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil
D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ
D03.3 Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ
D03.5 Gövdede melanoma in situ
D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil
D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil
D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin
D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış
D04 Karsinoma in situ, deri
D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ
D04.1 Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil
D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ
D04.3 Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının
D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ
D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ
D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil
D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil
D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin
D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış
D05 Karsinoma in situ, meme
D05.0 Lobüler karsinoma in situ
D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer
D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış
D06 Karsinoma in situ, serviks uteri
D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ
D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ
D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları
D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış
D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların
D07.0 Endometriumda karsinoma in situ
D07.1 Vulvada karsinoma in situ
D07.2 Vajinada karsinoma in situ
D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D07.4 Penisde karsinoma in situ
D07.5 Prostatda karsinoma in situ
D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış
D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin
D09.0 Mesanede karsinoma in situ
D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış
D09.2 Gözde karsinoma in situ
D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ
D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin
D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı
D10.0 Dudak benign neoplazmı
D10.1 Dil benign neoplazmı
D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı
D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D10.4 Tonsil benign neoplazmı
D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları
D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı
D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı
D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış
D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı
D11.0 Parotid bez benign neoplazmı
D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer
D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D12.0 Çekum benign neoplazmı
D12.1 Appendiks benign neoplazmı
D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı
D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı
D12.4 İnen kolon benign neoplazmı
D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı
D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı
D12.8 Rektum benign neoplazmı
D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı
D13.0 Özefagus benign neoplazmı
D13.1 Mide benign neoplazmı
D13.2 Duodenum benign neoplazmı
D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları
D13.4 Karaciğer benign neoplazmı
D13.5 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.6 Pankreas benign neoplazmı
D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı
D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı
D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı
D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı
D14.1 Larinks benign neoplazmı
D14.2 Trakea benign neoplazmı
D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı
D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların
D15.0 Timüs benign neoplazmı
D15.1 Kalp benign neoplazmı
D15.2 Mediasten benign neoplazmı
D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı
D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı
D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı
D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı
D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı
D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı
D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı
D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı
D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D17 Benign lipomatöz neoplazm
D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu
D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku
D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun
D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz
D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların
D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord
D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin
D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde
D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde
D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde
D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı
D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin
D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış
D20 Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı
D20.0 Retroperiton benign neoplazmı
D20.1 Periton benign neoplazmı
D21 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı
D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı
D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin
D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin
D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks
D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın
D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis
D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış
D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış
D22 Melanositik nevüs
D22.0 Dudak melanositik nevüsü
D22.1 Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil
D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü
D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
D22.5 Gövde melanositik nevüsü
D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış
D23 Derinin diğer benign neoplazmları
D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer
D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer
D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer
D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer
D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer
D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer
D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer
D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D24 Meme benign neoplazmı
D25 Uterusun leiomiyoması
D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu
D25.1 Uterus intramural leiomiyomu
D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu
D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış
D26 Uterus diğer benign neoplazmları
D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer
D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer
D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer
D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış
D27 Over benign neoplazmı
D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının
D28.0 Vulva benign neoplazmı
D28.1 Vajina benign neoplazmı
D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı
D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı
D29.0 Penis benign neoplazmı
D29.1 Prostat benign neoplazmı
D29.2 Testis benign neoplazmı
D29.3 Epididimis benign neoplazmı
D29.4 Skrotum benign neoplazmı
D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer
D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış
D30 Üriner organların benign neoplazmı
D30.0 Böbrek benign neoplazmı
D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı
D30.2 Üreter benign neoplazmı
D30.3 Mesane benign neoplazmı
D30.4 Üretra benign neoplazmı
D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı
D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı
D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı
D31.1 Kornea benign neoplazmı
D31.2 Retina benign neoplazmı
D31.3 Koroid benign neoplazmı
D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı
D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı
D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış
D32 Meninks benign neoplazmı
D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı
D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı
D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı
D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal
D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal
D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı
D33.4 Spinal kord benign neoplazmı
D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları
D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış
D34 Tiroid bez benign neoplazmı
D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin
D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı
D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı
D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı
D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı
D35.4 Pineal bez benign neoplazmı
D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı
D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı
D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı
D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış
D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı
D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı
D36.7 Tanımlanmış  diğer yerlerin benign neoplazmı
D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin
D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz
D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D41 İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm
D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D45 Polisitemia vera
D46 Myelodisplastik sendromlar (MDS)
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya
D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı,
D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış
D50 Demir eksikliği anemisi
D50.0 Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi
D50.1 Sideropenik disfaji
D50.8 Demir eksikliği anemileri, diğer
D50.9 Demir eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D51 Vitamin B12 eksikliği anemisi
D51.0 Vitamin B12 eksikliği anemisi, intrinsik faktör eksikliğine bağlı
D51.1 Vitamin B12 eksikliği anemisi, seçici vitamin B12 malabsorbsiyonuna bağlı proteinüri
D51.2 Transkobalamin 2 eksikliği
D51.3 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı
D51.8 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer
D51.9 Vitamin B12 eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D52 Folat eksikliği anemisi
D52.0 Folat eksikliği anemisi, diyete bağlı
D52.1 Folat eksikliği anemisi, ilaca bağlı
D52.8 Folat eksikliği anemileri, diğer
D52.9 Folat eksikliği anemisi, tanımlanmamış
D53 Nütrisyonel diğer anemiler
D53.0 Protein eksikliği anemisi
D53.1 Megaloblastik anemiler, diğer başka yerde sınıflanmamış
D53.2 Skorbütik anemi
D53.8 Nütrisyonel anemiler diğer, tanımlanmış
D53.9 Nütrisyonel anemi, tanımlanmamış
D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi
D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı
D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı
D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı
D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı
D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer
D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
D56 Talasemiler
D56.0 Alfa talasemi
D56.1 Beta talasemi
D56.2 Delta-beta talasemi
D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)
D56.8 Talasemiler, diğer
D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
D57 Orak-hücre bozuklukları
D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte
D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan
D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları
D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer
D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler
D58.0 Herediter siferositozis
D58.1 Kalıtsal eliptositoz
D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer
D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış
D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
D59 Kazanılmış hemolitik anemi
D59.0 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı
D59.1 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer
D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan
D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan
D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı
D59.8 Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış
D59.9 Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış
D60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni]
D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik
D60.1 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici
D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer
D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
D61 Aplastik diğer anemiler
D61.0 Yapısal aplastik anemi
D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı
D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı
D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış
D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
D62 Akut posthemorajik anemi
D63* Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda
D63.0* Neoplastik hastalıkta anemi (C00-D48†)
D63.8* Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış
D64 Anemi, diğer
D64.0 Sideroblastik anemi, kalıtsal
D64.1 Sideroblastik anemi, sekonder hastalığa bağlı
D64.2 Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı
D64.3 Sideroblastik anemiler, diğer
D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
D64.8 Anemiler diğer, tanımlanmış
D64.9 Anemi, tanımlanmamış
D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer
D68.0 Von Willebrand hastalığı
D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer
D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı
D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği
D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış
D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış
D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar
D69.0 Allerjik purpura
D69.1 Kalitatif trombosit bozuklukları
D69.2 Trombositopenik olmayan purpura, diğer
D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
D69.4 Primer trombositopeniler, diğer
D69.5 Sekonder trombositopeni
D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
D69.8 Hemorajik durumlar diğer, tanımlanmış
D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
D70 Agranülositoz
D71 Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları
D72 Lökosit bozuklukları, diğer
D72.0 Lökositlerin genetik anomalileri
D72.1 Eozinofili
D72.8 Lökosit bozuklukları diğer, tanımlanmış
D72.9 Lökosit bozuklukları, tanımlanmamış
D73 Dalak hastalıkları
D73.0 Hiposplenizm
D73.1 Hipersplenizm
D73.2 Kronik konjestif splenomegali
D73.3 Dalak apsesi
D73.4 Dalak kisti
D73.5 Dalak enfarktüsü
D73.8 Dalak hastalıkları, diğer
D73.9 Dalak hastalığı, tanımlanmamış
D74 Methemoglobinemi
D74.0 Konjenital methemoglobinemi
D74.8 Methemoglobinemiler, diğer
D74.9 Methemoglobinemi, tanımlanmamış
D75 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D75.0 Ailesel eritrositoz
D75.1 Sekonder polistemi
D75.2 Esansiyel trombositoz
D75.8 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları diğer, tanımlanmış
D75.9 Kan ve kan yapıcı organların hastalığı, tanımlanmamış
D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar
D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde sınıflanmamış
D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz
D76.2 Hemofagositik sendrom, enfeksiyonla bağlantılı
D76.3 Histiyositoz sendromları, diğer
D77* Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın
D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal
D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan
D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği
D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği
D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği
D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile birlikte olan
D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da
D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici
D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, diğer
D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, tanımlanmamış
D81 Kombine immün yetmezlikler
D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler disgenez ile birlikte
D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve B-hücre sayısıyla birlikte
D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya da normal B-hücre sayısıyla birlikte
D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği
D81.4 Nezelof sendromu
D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği
D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği
D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği
D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer
D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış
D82 İmmün yetmezlik, diğer majör bozukluklarla birlikte
D82.0 Wiskott-Aldrich sendromu
D82.1 Di George sendromu
D82.2 İmmün yetmezlik, kısa ekstremiteler ile birlikte
D82.3 İmmün yetmezlik, Epstein-Barr virüsüne kalıtsal yetersiz cevap sonrası
D82.4 Hiperimmünglobulin E [IgE] sendromu
D82.8 İmmün yetmezlik, diğer tanımlanmış majör defektlerle beraber
D82.9 İmmün yetmezlik, majör bozukluklar ile birlikte, tanımlanmamış
D83 Yaygın değişken immün yetmezlik
D83.0 Yaygın değişken immün yetmezlik, B-hücre sayı ve fonksiyonunda anormalliklerin
D83.1 Yaygın değişken immün yetmezlik, immün düzenleyici T-hücre bozukluğunun baskın
D83.2 Yaygın değişken immün yetmezlik, B veya T hücrelerine otoantikorlar olan
D83.8 Yaygın değişken immün yetmezlik, diğer
D83.9 Yaygın değişken immün yetmezlik, tanımlanmamış
D84 İmmün yetmezlikler, diğer
D84.0 Lenfosit fonksiyon antijen-1 [LFA-1] bozukluğu
D84.1 Kompleman sistemi bozukluğu
D84.8 İmmün yetmezlikler, diğer, tanımlanmış
D84.9 İmmün yetmezlik, tanımlanmamış
D86 Sarkoidoz
D86.0 Akciğer sarkoidozu
D86.1 Lenf nodları sarkoidozu
D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte
D86.3 Deri sarkoidozu
D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin
D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış
D89 İmmün mekanizmayı tutan diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.0 Poliklonal hipergammaglobulinemi
D89.1 Kriyoglobulinemi
D89.2 Hipergammaglobulinemi, tanımlanmamış
D89.8 İmmün mekanizmayı tutan diğer tanımlanmış bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
D89.9 İmmün mekanizmayı tutan bozukluk, tanımlanmamış
E00 Konjenital iyot eksikliği sendromu
E00.0 Konjenital iyot eksikliği sendromu, nörolojik tip
E00.1 Konjenital iyot eksikliği sendromu, miksödematöz tip
E00.2 Konjenital iyot eksikliği sendromu, karma tip
E00.9 Konjenital iyot eksikliği sendromu, tanımlanmamış
E01 Tiroid bezi bozuklukları ve benzer durumlar, iyot eksikliğine bağlı
E01.0 İyot eksikliğine bağlı diffüz (endemik) guatr
E01.1 İyot eksikliğine bağlı multinodüler (endemik) guatr
E01.2 İyot eksikliğine bağlı (endemik) guatr, tanımlanmamış
E01.8 İyot eksikliğine bağlı tiroid bezi hastalıkları ve benzer durumlar, diğer
E02 Subklinik iyot eksikliği hipotroidizmi
E03 Hipotiroidizm, diğer
E03.0 Konjenital hipotiroidizm, diffüz guatrın eşlik ettiği
E03.1 Konjenital hipotiroidizm, guatrsız
E03.2 Hipotiroidizm, ilaçlara ve diğer eksojen maddelere bağlı gelişen
E03.3 Hipotiroidizm, enfeksiyon sonrası
E03.4 Tiroid atrofisi (kazanılmış)
E03.5 Miksödem koma
E03.8 Hipotroidizm tanımlanmış, diğer
E03.9 Hipotroidizm, tanımlanmamış
E04 Toksik olmayan guatr, diğer
E04.0 Toksik olmayan diffüz guatr
E04.1 Toksik olmayan tek tiroid nodulü
E04.2 Toksik olmayan multinodüler guatr
E04.8 Toksik olmayan guatr tanımlanmış, diğer
E04.9 Toksik olmayan guatr, tanımlanmamış
E05 Tirotoksikoz [hipertiroidizm]
E05.0 Tirotoksikoz, diffüz guatrlı
E05.1 Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllü
E05.2 Tirotoksikoz, toksik multinodüler guatrlı
E05.3 Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklanan
E05.4 Tirotoksikoz factitia
E05.5 Tiroid krizi veya fırtınası
E05.8 Tirotoksikozlar, diğer
E05.9 Tirotoksikoz, tanımlanmamış
E06 Tiroidit
E06.0 Akut tiroidit
E06.1 Subakut tiroidit
E06.2 Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu
E06.3 Otoimmün tiroidit
E06.4 Tiroidit, ilaçların neden olduğu
E06.5 Kronik tiroiditler, diğer
E06.9 Tiroidit, tanımlanmamış
E07 Tiroid bezi diğer bozuklukları
E07.0 Kalsitonin hipersekresyonu
E07.1 Dishormogenetik guatr
E07.8 Tiroid bezinin bozuklukları diğer, tanımlanmış
E07.9 Tiroid bozuklukları, tanımlanmamış
E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs
E10.0 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E10.1 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E10.2† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E10.3† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E10.4† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E10.6 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E10.7 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E10.8 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E10.9 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E11 İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüs
E11.0 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E11.1 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E11.2† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E11.3† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E11.4† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E11.5 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E11.6 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E11.7 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E11.9 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E12 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs
E12.0 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte
E12.1 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte
E12.2† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E12.3† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
E12.4† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
E12.5 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E12.6 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E12.7 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
E12.8 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E12.9 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
E13 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış
E13.0 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komayla birlikte
E13.1 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, ketoasidozla birlikte
E13.2† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E13.3† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte
E13.4† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E13.5 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.6 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E13.7 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E13.8 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E13.9 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan
E14 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış
E14.0 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komayla birlikte
E14.1 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, ketoasidozla birlikte
E14.2† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte
E14.3† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte
E14.4† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte
E14.5 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E14.6 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
E14.7 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, birden fazla komplikasyonla birlikte
E14.8 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
E14.9 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komplikasyonları olmayan
E15 Diyabetik olmayan hipoglisemik koma
E16 Pankreas iç salgısının diğer bozuklukları
E16.0 İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadan
E16.1 Hipoglisemiler, diğer
E16.2 Hipoglisemi, tanımlanmamış
E16.3 Artmış glukagon salgısı
E16.8 Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozuklukları
E16.9 Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamış
E20 Hipoparatiroidizm
E20.0 İdiopatik hipoparatiroidizm
E20.1 Psödohipoparatiroidizm
E20.8 Hipoparatiroidizmler, diğer
E20.9 Hipoparatiroidizm, tanımlanmamış
E21 Hiperparatiroidizm ve paratiroid bezin diğer bozuklukları
E21.0 Primer hiperparatiroidizm
E21.1 Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamış
E21.2 Hiperparatiroidizm, diğer
E21.3 Hiperparatiroidizm, tanımlanmamış
E21.4 Paratiroid bezin bozuklukları tanımlanmış, diğer
E21.5 Paratiroid bezin bozuklukları, tanımlanmamış
E22 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu
E22.0 Akromegali ve hipofizer devlik
E22.1 Hiperprolaktinemi
E22.2 Uygunsuz antidiüretik hormon salgı sendromu
E22.8 Hipofiz bezinin diğer hiperfonksiyonu
E22.9 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu, tanımlanmamış
E23 Hipofiz bezinin diğer bozuklukları ve hipofonksiyonu
E23.0 Hipopitüitarizm
E23.1 Hipopitüitarizm, ilaca bağlı
E23.2 Diyabetes insipitus
E23.3 Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamış
E23.6 Hipofiz bezinin bozuklukları, diğer
E23.7 Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamış
E24 Cushing sendromu
E24.0 Cushing hastalığı, pitüiter beze bağlı
E24.1 Nelson sendromu
E24.2 Cushing sendromu, ilaca bağlı
E24.3 Ektopik ACTH sendromu
E24.4 Psödo-Cushing sendromu, alkole-bağlı
E24.8 Cushing sendromu, diğer
E24.9 Cushing sendromu, tanımlanmamış
E25 Adrenogenital bozukluklar
E25.0 Konjenital adrenogenital bozukluklar, enzim eksiklikleriyle birlikte olan
E25.8 Adrenogenital bozukluklar, diğer
E25.9 Adrenogenital bozukluklar, tanımlanmamış
E26 Hiperaldosteronizm
E26.0 Primer hiperaldosteronizm
E26.1 Sekonder hiperaldosteronizm
E26.8 Hiperaldosteronizm, diğer
E26.9 Hiperaldosteronizm, tanımlanmamış
E27 Adrenal bezin diğer bozuklukları
E27.0 Adrenokortikal aşırı aktiviteler, diğer
E27.1 Primer adrenokortikal yetmezlik
E27.2 Addison krizi
E27.3 Adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bağlı
E27.4 Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve tanımlanmamış
E27.5 Adrenomedüller hiperfonksiyon
E27.8 Adrenal bez bozuklukları diğer, tanımlanmış
E27.9 Adrenal bez bozuklukları, tanımlanmamış
E28 Over disfonksiyonu
E28.0 Östrojen fazlalığı
E28.1 Androjen fazlalığı
E28.2 Polikistik over sendromu
E28.3 Primer over yetmezliği
E28.8 Over disfonksiyonu, diğer
E28.9 Over disfonksiyonu, tanımlanmamış
E29 Testiküler disfonksiyon
E29.0 Testiküler hiperfonksiyon
E29.1 Testiküler hipofonksiyon
E29.8 Testiküler fonksiyon bozukluğu, diğer
E29.9 Testiküler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamış
E30 Puberte bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E30.0 Gecikmiş puberte
E30.1 Puberte prekoks
E30.8 Puberte bozuklukları, diğer
E30.9 Puberte bozuklukları, tanımlanmamış
E31 Poliglandüler disfonksiyon
E31.0 Otoimmün poliglandüler yetmezlik
E31.1 Poliglandüler hiperfonksiyon
E31.8 Poliglandüler disfonksiyonlar, diğer
E31.9 Poliglandüler disfonksiyonlar, tanımlanmamış
E32 Timus hastalıkları
E32.0 Timusun persistan hiperplazisi
E32.1 Timus abseleri
E32.8 Timus hastalıkları, diğer
E32.9 Timus hastalıkları, tanımlanmamış
E34 Endokrin bozukluklar, diğer
E34.0 Karsinoid sendrom
E34.1 Barsak hormonlarının diğer hipersekresyonu
E34.2 Ektopik hormon sekresyonu, başka yerde sınıflanmamış
E34.3 Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamış
E34.4 Yapısal uzun boyluluk
E34.5 Androjen rezistans sendromu
E34.8 Endokrin bozukluklar tanımlanmış, diğer
E34.9 Endokrin bozukluk, tanımlanmamış
E35* Endokrin bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.0* Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.1* Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda
E35.8* Endokrin bezlerin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
E40 Kwashiorkor
E41 Nütrisyonel marasmus
E42 Marasmik kwashiorkor
E43 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E44 Protein-enerji malnütrisyonu, orta veya hafif
E44.0 Orta protein-enerji malnütrisyonu
E44.1 Hafif protein-enerji malnütrisyonu
E45 Gelişme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu sonrası
E46 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış
E50 Vitamin A eksikliği
E50.0 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ile birlikte olan
E50.1 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ve Bitot lekesi ile birlikte olan
E50.2 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ile birlikte
E50.3 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ve ülserasyonla birlikte olan
E50.4 Vitamin A eksikliği, keratomalazi ile birlikte olan
E50.5 Vitamin A eksikliği, gece körlüğü ile birlikte olan
E50.6 Vitamin A eksikliği, korneada kseroftalmik skarla birlikte olan
E50.7 Vitamin A eksikliği, diğer göz bulguları
E50.8 Vitamin A eksikliği, diğer bulguları
E50.9 Vitamin A eksikliği, tanımlanmamış
E51 Tiamin eksikliği
E51.1 Beriberi
E51.2 Wernicke ensefalopatisi
E51.8 Tiamin eksikliği, diğer bulguları
E51.9 Tiamin eksikliği, tanımlanmamış
E52 Niasin eksikliği [pellegra]
E53 B grubu vitaminlerin eksikliği, diğer
E53.0 Riboflavin eksikliği
E53.1 Piridoksin eksikliği
E53.8 B grubu vitaminlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E53.9 Vitamin B eksikliği, tanımlanmamış
E54 Askorbik asit eksikliği
E55 Vitamin D eksikliği
E55.0 Raşitizm, aktif
E55.9 Vitamin D eksikliği, tanımlanmamış
E56 Vitamin eksiklikleri, diğer
E56.0 Vitamin E eksikliği
E56.1 Vitamin K eksikliği
E56.8 Vitaminlerin eksikliği, diğer
E56.9 Vitamin eksikliği, tanımlanmamış
E58 Diyette kalsiyum eksikliği
E59 Diyette selenyum eksikliği
E60 Diyette çinko eksikliği
E61 Beslenme elementlerinin eksikliği, diğer
E61.0 Bakır eksikliği
E61.1 Demir eksikliği
E61.2 Magnezyum eksikliği
E61.3 Manganez eksikliği
E61.4 Krom eksikliği
E61.5 Molibden eksikliği
E61.6 Vanadyum eksikliği
E61.7 Birden fazla beslenme elementlerinin eksikliği
E61.8 Beslenme elementlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış
E61.9 Beslenme elementi eksikliği, tanımlanmamış
E63 Beslenme eksiklikleri, diğer
E63.0 Esansiyel yağ asidi [EFA] eksikliği
E63.1 Gıda alımındaki dengesizlik
E63.8 Beslenme eksiklikleri diğer, tanımlanmış
E63.9 Beslenme eksiklikleri, tanımlanmamış
E64 Malnütrisyon ve diğer beslenme eksikliklerinin sekeli
E64.0 Protein-enerji malnütrisyonu sekelleri
E64.1 Vitamin A eksikliği sekelleri
E64.2 Vitamin C eksikliği sekelleri
E64.3 Raşitizm sekelleri
E64.8 Beslenme eksikliği sekelleri, diğer
E64.9 Beslenme eksikliği sekelleri, tanımlanmamış
E65 Lokalize adipozite
E66 Obezite
E66.0 Obezite, aşırı kaloriye bağlı
E66.1 Obezite, ilaçlara-bağlı
E66.2 Aşırı obezite, alveoler hipoventilasyonla birlikte olan
E66.8 Obezite, diğer
E66.9 Obezite, tanımlanmamış
E67 Hiperalimentasyonlar, diğer
E67.0 Hipervitaminozis A
E67.1 Hiperkarotenemi
E67.2 Megavitamin-B6 sendromu
E67.3 Hipervitaminozis D
E67.8 Hiperalimentasyon tanımlanmamış, diğer
E68 Hiperalimentasyon sekeli
E70 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları
E70.0 Klasik fenilketonüri
E70.1 Hiperfenilalaninemiler, diğer
E70.2 Tirozin metabolizması bozuklukları
E70.3 Albinizm
E70.8 Aromatik amino-asit metabolizması diğer bozuklukları
E70.9 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71 Dallı-zincirli amino-asit metabolizması ve yağ-asidi metabolizması bozuklukları
E71.0 Maple-şurup-idrar hastalığı
E71.1 Dallı-zincirli amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E71.2 Dallı-zincirli amino-asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E71.3 Yağ-asidi metabolizması bozuklukları
E72 Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları
E72.0 Amino-asit taşıma bozuklukları
E72.1 Sülfür-taşıyan amino-asit metabolizması bozuklukları
E72.2 Üre siklus metabolizması bozuklukları
E72.3 Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları
E72.4 Ornitin metabolizması bozuklukları
E72.5 Glisin metabolizması bozuklukları
E72.8 Amino-asit metabolizması diğer tanımlanmış bozuklukları
E72.9 Amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E73 Laktoz intoleransı
E73.0 Konjenital laktaz eksikliği
E73.1 Sekonder laktaz eksikliği
E73.8 Laktoz intoleransı, diğer
E73.9 Laktoz intoleransı, tanımlanmamış
E74 Karbonhidrat metabolizmasının diğer bozuklukları
E74.0 Glikojen depo hastalıkları
E74.1 Fruktoz metabolizma bozuklukları
E74.2 Galaktoz metabolizması bozuklukları
E74.3 Barsak karbonhidrat emilimi diğer bozuklukları
E74.4 Piruvat metabolizması ve glukoneojenez bozuklukları
E74.8 Karbonhidrat metabolizması tanımlanmış diğer bozuklukları
E74.9 Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E75 Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozuklukları
E75.0 GM2 gangliosidozis
E75.1 Gangliosidozlar, diğer
E75.2 Sifingolipidozlar, diğer
E75.3 Sfingolipidozis, tanımlanmamış
E75.4 Nöronal seroid lipofuksinoz
E75.5 Lipid depo bozuklukları, diğer
E75.6 Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış
E76 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları
E76.0 Mukopolisakkaridoz, tip I
E76.1 Mukopolisakkaridoz, tip II
E76.2 Mukopolisakkaridozlar, diğer
E76.3 Mukopolisakkaridoz, tanımlanmamış
E76.8 Glikozaminoglikan metabolizmasının diğer bozuklukları
E76.9 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E77 Glikoprotein metabolizması bozuklukları
E77.0 Lizozomal enzimlerin translasyon sonrası modifikasyon kusurları
E77.1 Glikoprotein yıkım defektleri
E77.8 Glikoprotein metabolizmasının diğer bozuklukları
E77.9 Glikoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E78 Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemiler
E78.0 Saf hiperkolesterolemi
E78.1 Saf hipergliseridemi
E78.2 Hiperlipidemi karma
E78.3 Hiperşilomikronemi
E78.4 Hiperlipidemi, diğer
E78.5 Hiperlipidemi, tanımlanmamış
E78.6 Lipoprotein eksikliği
E78.8 Lipoprotein metabolizması diğer bozuklukları
E78.9 Lipoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E79 Purin ve pirimidin metabolizması bozuklukları
E79.0 Hiperürisemi, enflamatuvar artrit ve tofüs hastalığı bulgularının bulunmadığı
E79.1 Lesch-Nyhan sendromu
E79.8 Pürin ve pirimidin metabolizması diğer bozuklukları
E79.9 Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E80 Porfirin ve bilirubin metabolizması bozuklukları
E80.0 Herediter eritropoetik porfiri
E80.1 Porfiri kutena tarda
E80.2 Porfiri, diğer
E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri
E80.4 Gilbert sendromu
E80.5 Crigler-Najjar sendromu
E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E83 Mineral metabolizması bozuklukları
E83.0 Bakır metabolizması bozuklukları
E83.1 Demir metabolizması bozuklukları
E83.2 Çinko metabolizması bozuklukları
E83.3 Fosfor metabolizması bozuklukları
E83.4 Magnezyum metabolizması bozuklukları
E83.5 Kalsiyum metabolizması bozuklukları
E83.8 Mineral metabolizması diğer bozuklukları
E83.9 Mineral metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
E84 Kistik fibrozis
E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte
E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte
E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte
E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
E85 Amiloidozis
E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan ( FMF )
E85.1 Herodofamilyal amiloidozis, nöropatik
E85.2 Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamış
E85.3 Amiloidozis, sekonder sistemik
E85.4 Amiloidozis, organla sınırlı
E85.8 Amiloidozis, diğer
E85.9 Amiloidozis, tanımlanmamış
E86 Hacim kaybı
E87 Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinin diğer bozuklukları
E87.0 Hiperozmolalite ve hipernatremi
E87.1 Hipo-osmolalite ve hiponatremi
E87.2 Asidoz
E87.3 Alkaloz
E87.4 Asit-baz dengesinin karma bozukluğu
E87.5 Hiperkalemi
E87.6 Hipokalemi
E87.7 Sıvı aşırı yüklenmesi
E87.8 Elektrolit ve sıvı dengesinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88 Metabolik bozukluklar, diğer
E88.0 Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
E88.1 Lipodistrofi, başka yerde sınıflanmamış
E88.2 Lipomatozis, başka yerde sınıflanmamış
E88.8 Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış
E88.9 Metabolik bozukluklar, tanımlanmamış
E89 Endokrin ve metabolik girişim sonrası gelişen bozukluklar,
E89.0 Hipotiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.1 Hipoinsülinemi, girişim sonrası gelişen
E89.2 Hipoparatiroidizm, girişim sonrası gelişen
E89.3 Hipopituitarizm, girişim sonrası gelişen
E89.4 Over yetmezliği, girişim sonrası gelişen
E89.5 Testiküler hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.6 Adrenokortikal (-medüller) hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
E89.8 Endokrin ve metabolik diğer bozukluklar, girişim sonrası gelişen
E89.9 Endokrin ve metabolik bozukluklar girişim sonrası gelişen, tanımlanmamış
E90* Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F00* Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.-†)
F00.0* Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama (G30.0†)
F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)
F00.2* Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†)
F00.9* Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†)
F01 Vasküler bunama
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02* Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0†)
F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
F02.4* Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†)
F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış
F04 Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığı
F05 Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan
F05.0 Deliryum, demans üzerine eklenmeyen
F05.1 Deliryum, demans üzerine eklenen
F05.8 Deliryumlar, diğer
F05.9 Deliryum, tanımlanmamış
F06 Mental diğer bozukluklar, beyin hasarı ve disfonksiyonu ve fiziksel
F06.0 Organik hallusinozis
F06.1 Organik katatonik bozukluk
F06.2 Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar
F06.3 Organik duygu [affektivite] bozuklukları
F06.4 Organik anksiyete bozuklukları
F06.5 Organik disosiyatif bozukluk
F06.6 Organik duygusal labilite [astenik] bozukluk
F06.7 Hafif bilişsel bozukluk
F06.8 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış
F06.9 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı tanımlanmamış
F07 Kişilik ve davranış bozukluğu, beyin hastalığı, hasarı disfonksiyonuna bağlı
F07.0 Organik kişilik bozukluğu
F07.1 Postensefalitik sendrom
F07.2 Postkonküzyonel sendrom
F07.8 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış
F07.9 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve
F09 Organik veya semptomatik mental bozukluk, tanımlanmamış
F10 Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanımına bağlı
F10.0 Alkol kullanımına bağlı akut zehirlenme
F10.1 Alkol kullanımına bağlı zararlı kullanım
F10.2 Alkol kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F10.3 Alkol kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F10.4 Alkol kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F10.5 Alkol kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F10.6 Alkol kullanımına bağlı amnezik sendrom
F10.7 Alkol kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F10.8 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F10.9 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F11 Zihin ve davranış bozuklukları, opioid kullanımına bağlı
F11.0 Opioid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F11.1 Opioid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F11.2 Opioid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F11.3 Opioid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F11.4 Opioid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F11.5 Opioid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F11.6 Opioid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F11.7 Opioid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F11.8 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F11.9 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F12 Zihin ve davranış bozuklukları, kannabinoid kullanımına bağlı
F12.0 Kannabinoid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F12.1 Kannabinoid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F12.2 Kannabinoid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F12.3 Kannabinoid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F12.4 Kannabinoid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F12.5 Kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F12.6 Kannabinoid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F12.7 Kannabinoid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F12.8 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F12.9 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F13 Zihin ve davranış bozuklukları, sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı
F13.0 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı akut zehirlenme
F13.1 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zararlı kullanım
F13.2 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F13.3 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F13.4 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F13.5 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F13.6 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı amnezik sendrom
F13.7 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F13.8 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F13.9 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F14 Zihin ve davranış bozuklukları, kokain kullanımına bağlı
F14.0 Kokain kullanımına bağlı akut zehirlenme
F14.1 Kokain kullanımına bağlı zararlı kullanım
F14.2 Kokain kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F14.3 Kokain kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F14.4 Kokain kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F14.5 Kokain kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F14.6 Kokain kullanımına bağlı amnezik sendrom
F14.7 Kokain kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F14.8 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F14.9 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F15 Zihin ve davranış bozuklukları, kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı
F15.0 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı akut zehirlenme
F15.1 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zararlı kullanım
F15.2 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F15.3 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F15.4 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F15.5 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F15.6 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı amnezik sendrom
F15.7 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F15.8 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F15.9 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F16 Zihin ve davranış bozuklukları, hallusinojen kullanımına bağlı
F16.0 Hallusinojen kullanımına bağlı akut zehirlenme
F16.1 Hallusinojen kullanımına bağlı zararlı kullanım
F16.2 Hallusinojen kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F16.3 Hallusinojen kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F16.4 Hallusinojen kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F16.5 Hallusinojen kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F16.6 Hallusinojen kullanımına bağlı amnezik sendrom
F16.7 Hallusinojen kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F16.8 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F16.9 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F17 Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı
F17.0 Tütün kullanımına bağlı akut zehirlenme
F17.1 Tütün kullanımına bağlı zararlı kullanım
F17.2 Tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F17.3 Tütün kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F17.4 Tütün kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F17.5 Tütün kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F17.6 Tütün kullanımına bağlı amnezik sendrom
F17.7 Tütün kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F17.8 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F17.9 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F18 Zihin ve davranış bozuklukları, uçucu çözücü kullanımına bağlı
F18.0 Uçucu çözücü kullanımına bağlı akut zehirlenme
F18.1 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zararlı kullanım
F18.2 Uçucu çözücü kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F18.3 Uçucu çözücü kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F18.4 Uçucu çözücü kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F18.5 Uçucu çözücü kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F18.6 Uçucu çözücü kullanımına bağlı amnezik sendrom
F18.7 Uçucu çözücü kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F18.8 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F18.9 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F19 Zihin ve davranış bozuklukları, birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif
F19.0 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı akut zehirlenme
F19.1 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zararlı kullanım
F19.2 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F19.3 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F19.4 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı deliryumla birlikte
F19.5 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F19.6 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı amnezik sendrom
F19.7 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı rezidüel ve geç
F19.8 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış
F19.9 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış
F20 Şizofreni
F20.0 Paranoid şizofreni
F20.1 Hebefrenik şizofreni
F20.2 Katatonik şizofreni
F20.3 Ayrışmamış şizofreni
F20.4 Post-şizofrenik depresyon
F20.5 Rezidüel şizofreni
F20.6 Basit şizofreni
F20.8 Şizofreni, diğer
F20.9 Şizofreni, tanımlanmamış
F21 Şizotipal bozukluk
F22 Persistan deluzyonel bozukluklar
F22.0 Deluzyonel bozukluk
F22.8 Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer
F22.9 Persistan delusional bozukluk, tanımlanmamış
F23 Akut ve geçici psikotik bozukluklar
F23.0 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları olmaksızın
F23.1 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları ile
F23.2 Şizofreni-benzeri akut psikotik bozukluk
F23.3 Akut baskın delusional psikotik bozukluklar, diğer
F23.8 Akut ve geçici psikotik bozukluklar, diğer
F23.9 Akut ve geçici psikotik bozukluk, tanımlanmamış
F24 Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkan
F25 Şizoafektif bozukluklar
F25.0 Şizoafektif bozukluk, manik tip
F25.1 Şizoafektif bozukluk, depresif tip
F25.2 Şizoafektif bozukluk, karma tip
F25.8 Şizoafektif bozukluklar, diğer
F25.9 Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamış
F28 Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer
F29 Organik olmayan psikoz, tanımlanmamış
F30 Manik nöbet
F30.0 Hipomani
F30.1 Mani, psikotik semptomsuz
F30.2 Mani, psikotik semptomlu
F30.8 Manik nöbetler, diğer
F30.9 Manik nöbet, tanımlanmamış
F31 Bipolar duygulanım bozukluğu
F31.0 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hiponamik
F31.1 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik
F31.2 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik
F31.3 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon
F31.4 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon
F31.5 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon
F31.6 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık
F31.7 Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda
F31.8 Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer
F31.9 Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış
F32 Depresif nöbet
F32.0 Hafif depresif nöbet
F32.1 Orta depresif nöbet
F32.2 Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet
F32.3 Psikotik belirtili ağır depresif nöbet
F32.8 Depresif epizodlar, diğer
F32.9 Depresif nöbet, tanımlanmamış
F33 Yineleyen depresif bozukluk
F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli
F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli
F33.2 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli
F33.3 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır
F33.4 Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda
F33.8 Yineleyen depresif bozukluklar, diğer
F33.9 Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış
F34 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları
F34.0 Siklotimi
F34.1 Distimi
F34.8 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F34.9 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamış
F38 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.0 Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.1 Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.8 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmış
F39 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamış
F40 Fobik anksiyete bozuklukları
F40.0 Agorafobi
F40.1 Sosyal fobiler
F40.2 Özgül (izole) fobiler
F40.8 Fobik anksiyete bozuklukları, diğer
F40.9 Fobik anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F41 Anksiyete bozuklukları, diğer
F41.0 Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]
F41.1 Yaygın anksiyete bozukluğu
F41.2 Karışık anksiyete ve depresif bozukluk
F41.3 Karışık anksiyete bozuklukları, diğer
F41.8 Anksiyete bozuklukları diğer, tanımlanmış
F41.9 Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F42 Obsesif-kompulsif bozukluk
F42.0 Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon)
F42.1 Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler]
F42.2 Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler
F42.8 Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer
F42.9 Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamış
F43 Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları
F43.0 Akut stres tepkisi
F43.1 Travma sonrası stres bozukluğu
F43.2 Uyum bozuklukları
F43.8 Ağır strese karşı diğer tepkiler
F43.9 Ağır strese karşı tepki, tanımlanmamış
F44 Disosiyatif [konversiyon] bozukluklar
F44.0 Disosiyatif amnezi
F44.1 Disosiyatif füg
F44.2 Disosiyatif stupor
F44.3 Trans ve tutulma bozuklukları
F44.4 Disosiyatif motor bozuklukları
F44.5 Disosiyatif konvulziyonlar
F44.6 Disosiyatif anestezi ve duygu kaybı
F44.7 Karışık disosiyatif [konversiyon] bozuklukları
F44.8 Disosiyatif [konversiyon] bozuklukları, diğer
F44.9 Disosiyatif [konversiyon] bozukluk, tanımlanmamış
F45 Somatoform bozukluklar
F45.0 Somatizasyon bozukluğu
F45.1 Ayrışmamış somatoform bozukluk
F45.2 Hipokondriak bozukluk
F45.3 Somatoform otonom işlev bozukluğu
F45.4 İnatçı somatoform ağrı bozukluğu
F45.8 Somatoform bozukluklar, diğer
F45.9 Somatoform bozukluk, tanımlanmamış
F48 Nörotik bozukluklar, diğer
F48.0 Nörasteni
F48.1 Depersonalizasyon-derealizasyon sendromu
F48.8 Nörotik bozukluklar diğer, tanımlanmış
F48.9 Nevrotik bozukluk, tanımlanmamış
F50 Yeme bozuklukları
F50.0 Anoreksia nervosa
F50.1 Atipik anoreksia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atipik bulimia nervosa
F50.4 Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği
F50.5 Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili
F50.8 Yeme bozuklukları, diğer
F50.9 Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tip
F51 Organik olmayan uyku bozuklukları
F51.0 Organik olmayan insomnia
F51.1 Organik olmayan hipersomnia
F51.2 Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu
F51.3 Uyurgezerlik [somnambulism]
F51.4 Uyku terörü-karabasan [gece terörü]
F51.5 Kabuslar
F51.8 Uyku bozuklukları diğer, organik olmayan
F51.9 Organik olmayan uyku bozukluğu, tanımlanmamış
F52 Cinsel fonksiyon bozukluğu, organik bozukluk veya
F52.0 Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu
F52.1 Seksüel tiksinti (aversion) ve seksüel zevkin yokluğu
F52.2 Psikojenik impotans
F52.3 Orgazm disfonksiyonu
F52.4 Prematür ejekülasyon
F52.5 Organik olmayan vajinismus
F52.6 Organik olmayan dispareunia
F52.7 Aşırı seksüel istek
F52.8 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon
F52.9 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı, tanımlanmamış
F53 Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan,
F53.0 Puerperium ile ilişkili hafif mental ve davranışsal bozukluklar, başka
F53.1 Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka
F53.8 Puerperiumla ilişkili olan ve diğer mental ve davranışsal bozukluklar,
F53.9 Puerperal mental bozukluk, tanımlanmamış
F54 Psikolojik ve davranışsal faktörler, başka yerde sınıflanmış
F55 Bağımlılık oluşturmayan maddelerin kötüye kullanımı
F59 Fizyolojik bozukluklar ve fiziksel faktörlerle ilişkili davranış
F60 Özel kişilik bozuklukları
F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları
F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu
F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu
F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu
F60.4 Histrionik kişilik bozukluğu
F60.5 Anankastik kişilik bozukluğu
F60.6 Anksiyöz [avoidant] kişilik bozukluğu
F60.7 Bağımlı kişilik bozukluğu
F60.8 Spesifik kişilik bozuklukları, diğer
F60.9 Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış
F61 Kişilik bozuklukları, karma ve diğer
F62 Beyin zedelenmesi ve hastalığına bağlanamayan kalıcı kişilik değişiklikleri
F62.0 Katastrofik bir olaydan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.1 Psikiyatrik hastalıktan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.8 Kalıcı kişilik değişiklikleri, diğer
F62.9 Kalıcı kişilik değişikliği, tanımlanmamış
F63 Alışkanlık ve uyarım bozuklukları
F63.0 Patolojik kumar oynama
F63.1 Patolojik yangın-çıkartma [piromani]
F63.2 Patolojik çalma [kleptomani]
F63.3 Trikotillomani
F63.8 Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
F63.9 Alışkanlık ve impuls bozukluğu, tanımlanmamış
F64 Cinsel kimlik bozuklukları
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Çift-rollü transvestizm
F64.2 Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu
F64.8 Cinsel kimlik bozuklukları, diğer
F64.9 Cinsel kimlik bozukluğu, tanımlanmamış
F65 Cinsel tercih bozuklukları
F65.0 Fetişizm
F65.1 Fetişistik transvestizm
F65.2 Teşhircilik
F65.3 Röntgencilik
F65.4 Pedofili (çocuğa cinsel sevi)
F65.5 Sadomazoşizm
F65.6 Birden fazla cinsel tercih bozuklukları
F65.8 Seksüel tercih bozuklukları, diğer
F65.9 Seksüel tercih bozukluğu, tanımlanmamış
F66 Psikolojik ve davranışsal bozukluklar, cinsel gelişim ve oryantasyon bağlantılı
F66.0 Cinsel olgunlaşma bozukluğu
F66.1 Egodistonik cinsel yönelim
F66.2 Cinsel ilişki bozukluğu
F66.8 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, diğer
F66.9 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, tanımlanmamış
F68 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları, diğer
F68.0 Psikolojik sebeplere bağlı olarak fiziksel semptomların ortaya çıkışı
F68.1 Yeteneksizliklerin veya semptomların istemli olarak üretimi veya taklidi
F68.8 Erişkin kişilik ve davranış diğer tanımlanmamış bozuklukları
F69 Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F70 Hafif zeka geriliği
F70.0 Hafif zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F70.1 Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F70.8 Hafif zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F70.9 Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F71 Orta zeka geriliği
F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F72 Ağır zeka geriliği
F72.0 İleri zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F72.1 İleri zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F72.8 İleri  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F72.9 İleri  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F73 Çok ağır zeka geriliği
F73.0 Derin zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F73.1 Derin zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F73.8 Derin  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F73.9 Derin  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F78 Zeka geriliği, diğer
F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
F79 Zeka geriliği, tanımlanmamış
F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede
F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
F80 Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları
F80.0 Özel konuşma artikülasyon bozukluğu
F80.1 Ekspressif dil bozukluğu
F80.2 Reseptif dil bozukluğu
F80.3 Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau-Kleffner]
F80.8 Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar
F80.9 Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış
F81 Skolastik becerilerde özel gelişimsel bozukluklar
F81.0 Spesifik okuma bozukluğu
F81.1 Spesifik heceleme bozuklukları
F81.2 Spesifik aritmetik beceri bozukluğu
F81.3 Skolastik becerilerde karma tip bozukluk
F81.8 Skolastik becerilerin diğer gelişimsel bozuklukları
F81.9 Skolastik becerilerin gelişimsel bozukluğu, tanımlanmamış
F82 Motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk
F83 Özel gelişimsel bozukluklar karma tip
F84 Yaygın gelişimsel bozukluklar
F84.0 Çocukluk otizmi
F84.1 Atipik otizm
F84.2 Rett Sendromu
F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
F84.5 Asperger sendromu
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
F88 Psikolojik gelişme bozuklukları, diğer
F89 Psikolojik gelişme bozukluğu, tanımlanmamış
F90 Hiperkinetik bozukluklar
F90.0 Aktivite ve dikkat bozukluğu
F90.1 Hiperkinetik davranış bozukluğu
F90.8 Hiperkinetik bozukluklar, diğer
F90.9 Hiperkinetik bozukluk, tanımlanmamış
F91 Davranış bozuklukları
F91.0 Aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu
F91.1 Sosyalleşmemiş davranış bozukluğu
F91.2 Sosyalleşmiş davranış bozukluğu
F91.3 Karşı koyma bozukluğu
F91.8 Davranış bozuklukları, diğer
F91.9 Davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F92 Davranışsal ve duygusal karma tip bozuklukları
F92.0 Depressif davranış bozukluğu
F92.8 Davranış ve emosyonların karma tip bozuklukları, diğer
F92.9 Davranış ve emosyonların karma tip bozukluğu, tanımlanmamış
F93 Duygusal bozukluklar, başlangıcı çocukluğa özgü
F93.0 Çocukluk çağının ayrılık kaygısı bozukluğu
F93.1 Çocukluk çağının fobik anksiyete bozukluğu
F93.2 Çocukluk çağının sosyal anksiyete bozukluğu
F93.3 Kardeş kıskançlığı bozukluğu
F93.8 Çocukluk çağı emosyonel bozuklukları, diğer
F93.9 Çocukluk çağı emosyonel bozukluğu, tanımlanmamış
F94 Sosyal fonksiyon bozuklukları, başlangıcı çocukluk ve ergenliğe özgü
F94.0 Elektif mutizm
F94.1 Çocuklukta reaktif bağlılık bozukluğu
F94.2 Çocukluk çağının ketlenmiş bağlanma bozukluğu
F94.8 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, diğer
F94.9 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
F95 Tik bozukluklar
F95.0 Tik şeklindeki geçici bozukluklar
F95.2 Kombine vokal ve birden fazla motor tik bozuklukları [de la Tourette]
F95.8 Tik bozuklukları, diğer
F95.9 Tik bozuklukları, tanımlanmamış
F95.l Kronik motor veya vokal tik şeklindeki bozukluklar
F98 Davranışsal ve duygusal diğer bozukluklar, genellikle
F98.0 Organik olmayan enürezis
F98.2 Bebeklik ve çocuklukta beslenme bozukluğu
F98.3 Bebeklik veya çocukluk dönemi pikası
F98.4 Stereotipik hareket bozuklukları
F98.5 Kekemelik
F98.6 Hızlı konuşma
F98.8 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmış diğer
F98.9 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmamış diğer
F98.l Organik olmayan enkopresis
F99 Mental bozukluk, başka şekilde sınıflanmamış
G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış
G00.0 Hemofilus menenjiti
G00.1 Pnömokokkal menenjit
G00.2 Streptokokkal menenjit
G00.3 Stafilokokkal menenjit
G00.8 Bakteriyel menenjitler, diğer
G00.9 Bakteriyel menenjit, tanımlanmamış
G01* Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G02* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G02.0* Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G02.1* Menenjit, mikozlarda
G02.8* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve
G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı
G03.0 Piyojenik olmayan menenjit
G03.1 Kronik menenjit
G03.2 Benign rekürrent menenjit [Mollaret]
G03.8 Menenjit, diğer tanımlanmış nedenlere bağlı
G03.9 Menenjit, tanımlanmamış
G04 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit
G04.0 Akut dissemine ensefalit
G04.1 Tropikal spastik parapleji
G04.2 Bakteriyel meningoensefalit ve meningomiyelit, başka yerde sınıflanmamış
G04.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, diğer
G04.9 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, tanımlanmamış
G05* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G05.0* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
G05.1* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
G05.2* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer
G05.8* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G06 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom
G06.0 Kafa içi apse ve granülom
G06.1 İntraspinal apse ve granülom
G06.2 Ekstradural ve subdural apse, tanımlanmamış
G07* Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G08 Kafa içi ve intraspinal flebit ve tromboflebit
G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıklarının sekelleri
G10 Huntington hastalığı
G11 Herediter ataksi
G11.0 Konjenital ilerleyici olmayan ataksi
G11.1 Erken-başlangıçlı serebellar ataksi
G11.2 Geç başlayan serebellar ataksi
G11.3 Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi
G11.4 Herediter spastik parapleji
G11.8 Herediter ataksiler, diğer
G11.9 Herediter ataksi, tanımlanmamış
G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar
G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
G12.2 Motor nöron hastalığı
G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
G13* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler,
G13.0* Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati
G13.1* Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen
G13.2* Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik
G13.8* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka
G20 Parkinson hastalığı
G21 Sekonder parkinsonizm
G21.0 Malign nöroleptik sendrom
G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer
G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
G22* Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları
G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı
G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji [Steele-Richardson-Olszewki]
G23.2 Striatonigral dejenerasyon
G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G23.9 Bazal ganglionların dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G24 Distoni
G24.0 Distoni, ilaca bağlı
G24.1 İdiopatik ailesel distoni
G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni
G24.3 Spazmodik tortikolis
G24.4 İdiopatik orofasyal distoni
G24.5 Blefarospazm
G24.8 Distoni, diğer
G24.9 Distoni, tanımlanmamış
G25 Ekstrapiramidal diğer bozukluklar ve hareket bozuklukları
G25.0 Esansiyel tremor
G25.1 Tremor, ilaca bağlı
G25.2 Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri
G25.3 Miyoklonus
G25.4 Kore, ilaca bağlı
G25.5 Kore, diğer
G25.6 İlaca bağlı tikler ve diğer organik kaynaklı tikler
G25.8 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları diğer, tanımlanmış
G25.9 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış
G26* Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka
G30 Alzheimer hastalığı
G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
G31.0 Sınırlı beyin atrofisi
G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmamış
G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
G32* Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde
G32.0* Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış
G32.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde
G35 Multipl skleroz
G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalopati [Hurst]
G36.8 Akut dissemine demiyelinizasyon diğer, tanımlanmış
G36.9 Akut dissemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
G37.0 Diffüz skleroz
G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
G37.5 Konsantrik skleroz [Balo]
G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
G40 Epilepsi
G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan
G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar,
G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar,
G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar
G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer
G40.5 Özel epileptik sendromlar
G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil)
G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
G40.8 Epilepsiler, diğer
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış
G41 Status epileptikus
G41.0 Grand mal status epileptikus
G41.1 Petit mal status epileptikus
G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus
G41.8 Status epileptikuslar, diğer
G41.9 Status epileptikus, tanımlanmamış
G43 Migren
G43.0 Aurasız migren [common migraine]
G43.1 Auralı migren [klasik migren]
G43.2 Status migrenozus
G43.3 Komplikasyonlu migren
G43.8 Migrenler, diğer
G43.9 Migren, tanımlanmamış
G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
G44.0 Küme baş ağrısı sendromu
G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.2 Gerilim baş ağrısı
G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı
G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış
G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G45.0 Vertebro-basiler arter sendromu
G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları
G45.3 Amarosis fugaks
G45.4 Geçici global amnezi
G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer
G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
G46* Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları (I60-I67†)
G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0†)
G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67†)
G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)
G47 Uyku bozuklukları
G47.0 Uykuya dalma ve sürdürme bozuklukları [insomnialar]
G47.1 Aşırı uyuma bozuklukları [hipersomnialar]
G47.2 Uyuma-uyanma düzeni bozuklukları
G47.3 Uyku apnesi
G47.4 Narkolepsi ve katapleksi
G47.8 Uyku bozuklukları, diğer
G47.9 Uyku bozuklukları, tanımlanmamış
G50 Trigeminal sinir bozuklukları
G50.0 Trigeminal nevralji
G50.1 Atipik fasiyal ağrı
G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları
G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G51.0 Bell palsisi
G51.1 Genikulat ganglionit
G51.2 Melkersson sendromu
G51.3 Klonik hemifasiyal spazm
G51.4 Fasiyal miyokimi
G51.8 Fasiyal sinir bozuklukları, diğer
G51.9 Fasiyal sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer
G52.0 Olfaktor sinir bozuklukları
G52.1 Glossofaringeal sinir bozuklukları
G52.2 Vagus siniri bozuklukları
G52.3 Hipoglossal sinir bozuklukları
G52.7 Birden fazla kafa içi sinir bozuklukları
G52.8 Kafa içi sinir bozuklukları, diğer
G52.9 Kafa içi sinir bozukluğu, tanımlanmamış
G53* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G53.0 Postzoster nevralji (B02.2†)
G53.1* Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve
G53.2* Birden fazla kafa içi sinir felçleri sarkoidozda (D86.8†)
G53.3* Birden fazla kafa içi sinir felçleri neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
G53.8* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G54.0 Brakiyal pleksus bozuklukları
G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları
G54.2 Servikal kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.3 Torasik kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.4 Lumbosakral kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G54.5 Nevraljik amyotrofi
G54.6 Ağrılı fantom ekstremite sendromu
G54.7 Ağrısız fantom ekstremite sendromu
G54.8 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, diğer
G54.9 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, tanımlanmamış
G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51†)
G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-†)
G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G56 Üst ekstremite mononöropatileri
G56.0 Karpal tünel sendromu
G56.1 Median sinirin diğer lezyonları
G56.2 Ulnar sinir lezyonu
G56.3 Radial sinir lezyonu
G56.4 Kozalji
G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri
G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G57 Alt ekstremite mononöropatileri
G57.0 Siyatik sinir lezyonu
G57.1 Meralgia paraestetika
G57.2 Femoral sinir lezyonu
G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu
G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu
G57.5 Tarsal tünel sendromu
G57.6 Plantar sinir lezyonu
G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri
G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış
G58 Mononöropatiler, diğer
G58.0 İnterkostal nöropati
G58.7 Mononöritis multipleks
G58.8 Mononöropatiler diğer, tanımlanmış
G58.9 Mononöropati, tanımlanmamış
G59* Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G59.0* Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)
G59.8* Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati
G60.0 Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati
G60.1 Refsum hastalığı
G60.2 Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte
G60.3 İdiopatik ilerleyici nöropati
G60.8 Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer
G60.9 Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış
G61 Enflamatuvar polinöropati
G61.0 Guillain-Barre sendromu
G61.1 Serum nöropatisi
G61.8 Enflamatuvar polinöropatiler, diğer
G61.9 Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış
G62 Polinöropatiler, diğer
G62.0 Polinöropati ilaca bağlı
G62.1 Alkolik polinöropati
G62.2 Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı
G62.8 Polinöropatiler tanımlanmış, diğer
G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış
G63* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G63.0* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G63.1* Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
G63.2* Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)
G63.3* Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda
G63.4* Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64†)
G63.5* Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35†)
G63.6* Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar
G70.0 Miyastenia gravis
G70.1 Toksik miyonöral bozukluklar
G70.2 Konjenital ve gelişimsel miyastenia
G70.8 Miyonöral bozukluklar tanımlanmış, diğer
G70.9 Miyonöral bozukluklar, tanımlanmamış
G71 Primer kas hastalıkları
G71.0 Musküler distrofi
G71.1 Miyotonik bozukluklar
G71.2 Konjenital miyopatiler
G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer
G71.9 Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamış
G72 Miyopatiler, diğer
G72.0 Miyopati ilaca bağlı
G72.1 Alkolik miyopati
G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer
G72.3 Periyodik paralizi
G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış
G72.9 Miyopati, tanımlanmamış
G73* Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G73.0* Miyastenik sendromlar, endokrin hastalıklarda
G73.1* Eaton-Lambert sendromu (C80†)
G73.2* Miyastenik sendromlar, diğer neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
G73.3* Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G73.4* Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
G73.5* Miyopati, endokrin hastalıklarda
G73.6* Miyopati, metabolik hastalıklarda
G73.7* Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G80 İnfantil serebral palsi
G80.0 Spastik serebral palsi
G80.1 Spastik dipleji
G80.2 İnfantil hemipleji
G80.3 Diskinetik serebral palsi
G80.4 Ataksik serebral palsi
G80.8 İnfantil serebral palsiler, diğer
G80.9 İnfantil serebral palsi, tanımlanmamış
G81 Hemipleji
G81.0 Flaksid hemipleji
G81.1 Spastik hemipleji
G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış
G82 Parapleji ve tetrapleji
G82.0 Flaksid parapleji
G82.1 Spastik parapleji
G82.2 Parapleji, tanımlanmamış
G82.3 Flaksid tetrapleji
G82.4 Spastik tetrapleji
G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış
G83 Paralitik sendromlar, diğer
G83.0 Üst ekstremite diplejisi
G83.1 Alt ekstremite monoplejisi
G83.2 Üst ekstremite monoplejisi
G83.3 Monopleji, tanımlanmamış
G83.4 Kauda equina sendromu
G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış
G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları
G90.0 İdiopatik periferik otonom nöropati
G90.1 Ailesel disotonomi [Riley-Day]
G90.2 Horner sendromu
G90.3 Multi-sistem dejenerasyon
G90.8 Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları
G90.9 Otonom sinir sistemi bozukluğu, tanımlanmamış
G91 Hidrosefali
G91.0 Komunikan hidrosefali
G91.1 Obstrüktif hidrosefali
G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali
G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış
G91.8 Hidrosefaliler, diğer
G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış
G92 Toksik ensefalopati
G93 Beynin diğer bozuklukları
G93.0 Serebral kist
G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
G93.2 Benign kafa içi hipertansiyonu
G93.3 Postviral bitkinlik sendromu
G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
G93.5 Beyin kompresyonu
G93.6 Beyin ödemi
G93.7 Reye sendromu
G93.8 Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları
G93.9 Beyin bozuklukları, tanımlanmamış
G94* Beynin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G94.0* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99†)
G94.1* Hidrosefali, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
G94.2* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G94.8* Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarında
G95 Spinal kordun diğer hastalıkları
G95.0 Syringomyeli ve syringobulbi
G95.1 Vasküler miyelopatiler
G95.2 Kord basısı, tanımlanmamış
G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış
G95.9 Spinal kord hastalıkları, tanımlanmamış
G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları
G96.0 Serebrospinal sıvı kaçağı
G96.1 Meninks bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış
G96.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları
G96.9 Merkezi sinir sisteminin bozuklukları, tanımlanmamış
G97 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G97.0 Spinal ponksiyondan dolayı serebrospinal sıvı kaçağı
G97.1 Spinal ve lomber ponksiyona bağlı diğer reaksiyonlar
G97.2 Ventriküler şantı takip eden kafa içi hipotansiyon
G97.8 Sinir sisteminin girişim sonrası diğer bozuklukları
G97.9 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
G98 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G99* Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.0* Otonom nöropati, endokrin ve metabolik hastalıklarda
G99.1* Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
G99.2* miyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G99.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H00 Arpacık ve şalazyon (Hordeolum)
H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu
H00.1 Şalazyon
H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu
H01.0 Blefarit
H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları
H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu
H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış
H02 Göz kapağının diğer bozuklukları
H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi
H02.1 Göz kapağının ektropiyonu
H02.2 Lagoftalmi
H02.3 Blefaroşalazis
H02.4 Göz kapağında ptozis
H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar
H02.6 Göz kapağının ksantalezması
H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları
H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları
H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış
H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.0* Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H03.1* Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
H03.8* Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H04 Lakrimal sistem bozuklukları
H04.0 Dakriyoadenit
H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları
H04.2 Epifora
H04.3 Lakrimal pasajının akut ve tanımlanmamış enflamasyonu
H04.4 Lakrimal pasajın kronik enflamasyonu
H04.5 Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik
H04.6 Lakrimal pasajın diğer değişiklikleri
H04.8 Lakrimal sistemin diğer bozuklukları
H04.9 Lakrimal sistemin bozuklukları, tanımlanmamış
H05 Orbita bozuklukları
H05.0 Orbitanın akut enflamasyonu
H05.1 Orbitanın kronik enflamatuvar bozuklukları
H05.2 Ekzoftalmik durumlar
H05.3 Orbita deformitesi
H05.4 Enoftalmi
H05.5 Orbitanın penetran yaralanması sonrasında kalmış (eski) yabancı cisim
H05.8 Orbitanın diğer bozuklukları
H05.9 Orbita bozuklukları, tanımlanmamış
H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde
H06.0* Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.1* Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H06.2* Distiroid ekzoftalmus (E05.- †)
H06.3* Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H10 Konjonktivit
H10.0 Mukopürülan konjonktivit
H10.1 Akut atopik konjonktivit
H10.2 Akut konjonktivitler, diğer
H10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış
H10.4 Kronik konjonktivit
H10.5 Blefarokonjonktivit
H10.8 Konjonktivitler, diğer
H10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış
H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları
H11.0 Pterjiyum
H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler
H11.2 Konjonktival skarlar
H11.3 Konjonktival hemoraji
H11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer
H11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış
H11.9 Konjonktiva bozuklukları, tanımlanmamış
H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- †)
H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H13.3* Oküler pemfigoid (L12.-†)
H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H15 Sklera bozuklukları
H15.0 Sklerit
H15.1 Episklerit
H15.8 Skleranın diğer bozuklukları
H15.9 Sklera bozuklukları, tanımlanmamış
H16 Keratit
H16.0 Kornea ülseri
H16.1 Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivit olmaksızın gelişmiş
H16.2 Keratokonjonktivit
H16.3 İnterstisyel ve derin keratit
H16.4 Korneal neovaskülerizasyon
H16.8 Keratitler, diğer
H16.9 Keratit, tanımlanmamış
H17 Korneal skarlar ve opasiteler
H17.0 Lökom aderan
H17.1 Santral korneal opasite
H17.8 Kornea skar ve opasiteleri, diğer
H17.9 Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış
H18 Korneanın diğer bozuklukları
H18.0 Korneal pigmentasyon ve birikimler
H18.1 Büllöz keratopati
H18.2 Korneal ödem, diğer
H18.3 Korneal membranda değişiklikler
H18.4 Korneal dejenerasyon
H18.5 Kalıtsal kornea distrofileri
H18.6 Keratokonus
H18.7 Kornea deformiteleri, diğer
H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları
H18.9 Kornea bozukluğu, tanımlanmamış
H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.0* Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H19.1* Herpesviral keratit ve keratokonjonktivit (B00.5†)
H19.2* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve
H19.3* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H19.8* Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
H20 İridosiklit
H20.0 Akut ve subakut iridosiklit
H20.1 Kronik iridosiklit
H20.2 Lense bağlı iridosiklit
H20.8 İridosiklit, diğer
H20.9 İridosiklit, tanımlanmamış
H21 İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları
H21.0 Hifema
H21.1 İris ve silier cismin diğer vasküler bozuklukları
H21.2 İris ve siliyer cismin dejenerasyonu
H21.3 İris, siliyer cisim ve ön kamaranın kisti
H21.4 Pupiller membranlar
H21.5 İris ve siliyer cismin diğer yapışma ve kopmaları
H21.8 İris ve siliyer cismin diğer tanımlanmış bozuklukları
H21.9 İris ve siliyer cismin bozukluluğu, tanımlanmamış
H22* İris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H22.0* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H22.1* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H22.8* İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H25 Senil katarakt
H25.0 Senil incipient katarakt
H25.1 Senil nükleer katarakt
H25.2 Morgagnian tip, senil katarakt
H25.8 Senil kataraktlar, diğer
H25.9 Senil katarakt, tanımlanmamış
H26 Kataraktlar, diğer
H26.0 İnfantil, juvenil ve presenil katarakt
H26.1 Travmatik katarakt
H26.4 Katarakt cerrahisi sonrası katarakt
H26.8 Kataraktlar diğer, tanımlanmış
H26.9 Katarakt, tanımlanmamış
H27 Lensin diğer bozuklukları
H27.0 Afaki
H27.1 Lens dislokasyonu
H27.8 Lensin diğer tanımlanmış bozuklukları
H27.9 Lens bozukluğu, tanımlanmamış
H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H28.0* Diyabetik katarakt (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile)
H28.1* Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H28.2* Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H28.8* Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H30 Korioretinal enflamasyon
H30.0 Fokal korioretinal enflamasyon
H30.1 Yaygın korioretinal enflamasyon
H30.2 Posterior siklit
H30.8 Korioretinal enflamasyonlar, diğer
H30.9 Korioretinal enflamasyon, tanımlanmamış
H31 Koroidin diğer bozuklukları
H31.0 Korioretinal skarlar
H31.1 Koroidal dejenerasyon
H31.2 Kalıtsal koroidal distrofi
H31.3 Koroid hemorajisi ve yırtılması
H31.4 Koroid dekolmanı
H31.8 Koroidin diğer tanımlanmış bozuklukları
H31.9 Koroid bozukluğu, tanımlanmamış
H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H32.0* Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H32.8* Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H33 Retina dekolmanı ve yırtıklar
H33.0 Retina dekolmanı, retina yırtığı ile birlikte gelişen
H33.1 Retinoşizis ve retina kistleri
H33.2 Seröz retina dekolmanı
H33.3 Dekolmansız retinal yırtık
H33.4 Traksiyonel retina dekolmanı
H33.5 Retina dekolmanları, diğer
H34 Retinal vasküler tıkanmalar
H34.0 Geçici retinal arter tıkanıklığı
H34.1 Santral retinal arter tıkanıklığı
H34.2 Retinal arter tıkanıklıkları, diğer
H34.8 Retinal vasküler tıkanıklıklar, diğer
H34.9 Retinal vasküler tıkanıklık, tanımlanmamış
H35 Retina bozuklukları, diğer
H35.0 Background retinopati ve retinal vasküler değişiklikler
H35.1 Prematüre retinopatisi
H35.2 Proliferatif retinopatiler, diğer
H35.3 Maküla ve arka kutbun dejenerasyonu
H35.4 Periferik retinal dejenerasyon
H35.5 Kalıtsal retinal distrofi
H35.6 Retinal hemoraji
H35.7 Retina tabakalarında ayrılma
H35.8 Retina bozuklukları diğer, tanımlanmış
H35.9 Retinal bozukluk, tanımlanmamış
H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H36.0* Diyabetik retinopati (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte)
H36.8* Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H40 Glokom
H40.0 Glokom şüphesi
H40.1 Primer açık açılı glokom
H40.2 Primer kapalı açılı glokom
H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom
H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom
H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom
H40.6 İlaca bağlı sekonder glokom
H40.8 Glokomlar, diğer
H40.9 Glokom, tanımlanmamış
H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H42.0* Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
H42.8* Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
H43 Vitreus bozuklukları
H43.0 Vitreus prolapsusu
H43.1 Vitreus hemorajisi
H43.2 Vitreus içinde kristal depozitler
H43.3 Vitreus opasiteleri, diğer
H43.8 Vitreusun diğer bozuklukları
H43.9 Vitreus bozukluğu, tanımlanmamış
H44 Göz küresi bozuklukları
H44.0 Pürülan endoftalmi
H44.1 Endoftalmiler, diğer
H44.2 Dejeneratif miyopi
H44.3 Göz küresinin diğer dejeneratif bozuklukları
H44.4 Gözde hipotoni
H44.5 Göz küresinin dejenere durumları
H44.6 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik
H44.7 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik olmayan
H44.8 Göz küresinin diğer bozuklukları
H44.9 Göz küresi bozuklukları, tanımlanmamış
H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.0* Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.1* Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H45.8* Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H46 Optik nevrit
H47 Optik [2.] sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları
H47.0 Optik sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
H47.1 Papil ödemi
H47.2 Optik atrofi
H47.3 Optik diskin diğer bozuklukları
H47.4 Optik kiazma bozuklukları
H47.5 Görme yolları bozuklukları, diğer
H47.6 Görme korteksi bozuklukları
H47.7 Görme yolları bozuklukları, tanımlanmamış
H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde
H48.0* Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.1* Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H48.8* Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H49 Paralitik strabismus
H49.0 Üçüncü [okülomotor] sinir felci
H49.1 Dördüncü [troklear] sinir felci
H49.2 Altıncı [abdusens] sinir felci
H49.3 Total (eksternal) oftalmopleji
H49.4 Progresif eksternal oftalmopleji
H49.8 Paralitik strabismus, diğer
H49.9 Paralitik strabismus, tanımlanmamış
H50 Strabismus, diğer
H50.0 Esotropya
H50.1 Ekzotropya
H50.2 Vertikal strabismus
H50.3 İntermittan heterotropya
H50.4 Heterotropi, diğer ve tanımlanmamış
H50.5 Heteroforya
H50.6 Mekanik strabismus
H50.8 Strabismus diğer, tanımlanmış
H50.9 Strabismus, tanımlanmamış
H51 Binoküler hareketin diğer bozuklukları
H51.0 Konjuge bakış felci
H51.1 Konverjans yetmezliği ve fazlalığı
H51.2 İnternükleer oftalmopleji
H51.8 Binoküler hareketin diğer tanımlanmış bozuklukları
H51.9 Binoküler hareket bozuklukları, tanımlanmamış
H52 Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları
H52.0 Hipermetropi
H52.1 Miyopi
H52.2 Astigmatizma
H52.3 Anizometri ve anizekoni
H52.4 Presbiyopi
H52.5 Akomodasyon bozuklukları
H52.6 Refraksiyonun diğer bozuklukları
H52.7 Refraksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
H53 Görme bozuklukları
H53.0 Anopsisiz ambliyopi
H53.1 Subjektif görme bozuklukları
H53.2 Diplopi
H53.3 Binoküler görmenin diğer bozuklukları
H53.4 Görme alanı defektleri
H53.5 Renkli görme bozuklukları
H53.6 Gece körlüğü
H53.8 Görme bozuklukları, diğer
H53.9 Görme bozuklukları, tanımlanmamış
H54 Körlük ve az görme
H54.0 Her iki gözde körlük
H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı
H54.2 Her iki gözde az görme
H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.4 Tek gözde körlük
H54.5 Tek gözde görme azlığı
H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış
H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri
H57 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları
H57.0 Pupiller fonksiyon anomalileri
H57.1 Göz ağrısı
H57.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
H57.9 Göz ve adnekslerin bozukluğu, tanımlanmamış
H58* Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.0* Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.1* Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H58.8* Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H59 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
H59.0 Katarakt cerrahisi sonrası vitreus sendromu
H59.8 Göz ve adnekslerinin diğer girişim sonrası bozuklukları
H59.9 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
H60 Otitis eksterna
H60.0 Dış kulak apseleri
H60.1 Dış kulak sellüliti
H60.2 Malign otittis eksterna
H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer
H60.4
Dış kulak yolu kolesteatomu
H60.5 Akut otitis, enfektif olmayan
H60.8 Otitis eksterna, diğer
H60.9 Otitis eksterna, tanımlanmamış
H61 Dış kulağın diğer bozuklukları
H61.0 Dış kulak perikondriti
H61.1 Pinnanın enfektif olmayan bozuklukları
H61.2 Sıkışmış serumen
H61.3 Dış kulak yolu kazanılmış stenozu
H61.8 Dış kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları
H61.9 Dış kulak bozuklukları, tanımlanmamış
H62* Dış kulak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.0* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H62.1* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H62.2* Otitis eksterna, mantarlarda
H62.3* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H62.4* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H62.8* Dış kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H65 Nonsüpüratif otitis media
H65.0 Akut seröz otitis media
H65.1 Akut nonsüpüratif otitis media, diğer
H65.2 Kronik seröz otitis media
H65.3 Kronik mukoid otitis media
H65.4 Kronik nonsüpüratif Otitis media, diğer
H65.9 Nonsüpüratif Otitis media, tanımlanmamış
H66 Süpüratif ve tanımlanmamış Otitis media
H66.0 Akut süpüratif Otitis media
H66.1 Kronik tubotimpanik süpüratif Otitis media
H66.2 Kronik attikoantral süpüratif Otitis media
H66.3 Kronik süpüratif Otitis media, diğer
H66.4 Süpüratif Otitis media, tanımlanmamış
H66.9 Otitis media, tanımlanmamış
H67* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H67.0* Otitis media, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
H67.1* Otitis media başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
H67.8* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H68 Östaki salpenjiti ve tıkanıklığı
H68.0 Östaki salpenjiti
H68.1 Östaki tüpü tıkanıklığı
H69 Östaki tüpünün diğer bozuklukları
H69.0 Patulöz östaki tüpü
H69.8 Östaki tüpünün diğer tanımlanmış bozuklukları
H69.9 Östaki tüpü bozuklukları, tanımlanmamış
H70 Mastoidit ve ilgili durumlar
H70.0 Akut mastoidit
H70.1 Kronik mastoidit
H70.2 Petrozit
H70.8 Mastoiditler ve ilgili durumlar, diğer
H70.9 Mastoidit, tanımlanmamış
H71 Orta kulak kolesteatomu
H72 Kulak zarı perforasyonu
H72.0 Kulak zarı merkezi perforasyonu
H72.1 Kulak zarı attik perforasyonu
H72.2 Kulak zarının diğer marjinal perforasyonları
H72.8 Kulak zarının diğer perforasyonları
H72.9 Kulak zarının perforasyonu, tanımlanmamış
H73 Kulak zarının diğer bozuklukları
H73.0 Akut mirinjit
H73.1 Kronik mirinjit
H73.8 Kulak zarının diğer tanımlanmış bozuklukları
H73.9 Kulak zarı bozukluğu, tanımlanmamış
H74 Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları
H74.0 Timpanoskleroz
H74.1 Adeziv orta kulak hastalığı
H74.2 Kulak kemiklerinin dislokasyonu ve devamlılığında bozukluk
H74.3 Kulak kemiklerinin diğer kazanılmış anormallikleri
H74.4 Orta kulak polibi
H74.8 Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları
H74.9 Orta kulak ve mastoid bozukluğu, tanımlanmamış
H75* Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
H75.0* Mastoidit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H75.8* Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde
H80 Otoskleroz
H80.0 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif olmayan
H80.1 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif
H80.2 Koklear otoskleroz
H80.8 Otoskleroz, diğer
H80.9 Otoskleroz, tanımlanmamış
H81 Vestibüler fonksiyon bozuklukları
H81.0 Meniyer hastalığı
H81.1 Benign paroksismal vertigo
H81.2 Vestibüler nöronit
H81.3 Periferik vertigolar, diğer
H81.4 Merkezi kaynaklı vertigo
H81.8 Vestibüler fonksiyonun diğer bozuklukları
H81.9 Vestibüler fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
H82* Vertiginöz sendromlar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H83 İç kulağın diğer hastalıkları
H83.0 Labirentit
H83.1 Labirent fistülü
H83.2 Labirentin disfonksiyonu
H83.3 İç kulakta gürültünün etkileri
H83.8 İç kulağın diğer tanımlanmış hastalıkları
H83.9 İç kulak hastalığı, tanımlanmamış
H90 İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı
H90.0 İleti tipi işitme kaybı, bilateral
H90.1 İleti tipi işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.2 İleti tipi işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.3 Sensorinöral işitme kaybı, bilateral
H90.4 Sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış
H90.5 Sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
H90.6 Karma ileti tipi ve sensörinöral işitme kaybı, bilateral
H90.7 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta
H90.8 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış
H91 İşitme kaybı, diğer
H91.0 Ototoksik işitme kaybı
H91.1 Presbiakuzi
H91.2 Ani idiopatik işitme kaybı
H91.3 Sağır dilsiz, başka yerde sınıflanmamış
H91.8 İşitme kaybı diğer, tanımlanmış
H91.9 İşitme kaybı, tanımlanmamış
H92 Otalji ve kulak efüzyonu
H92.0 Otalji
H92.1 Otore
H92.2 Otoraji
H93 Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
H93.0 Kulağın dejeneratif ve vasküler bozuklukları
H93.1 Tinnitus
H93.2 Anormal işitsel algılama, diğer
H93.3 Akustik sinir bozuklukları
H93.8 Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları
H93.9 Kulağın bozuklukları, tanımlanmamış
H94* Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H94.0* Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
H94.8* Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
H95 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası bozuklukları,
H95.0 Postmastoidektomi kavitesinin rekurren kolesteatomu
H95.1 Mastoidektomi sonrası diğer bozukluklar
H95.8 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası diğer bozuklukları
H95.9 Kulak ve mastoidin girişim sonrası bozukluğu, tanımlanmamış
I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın
I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte
I01.0 Akut romatizmal perikardit
I01.1 Akut romatizmal endokardit
I01.2 Akut romatizmal miyokardit
I01.8 Akut romatizmal kalp hastalığı, diğer
I01.9 Akut romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I02 Romatizmal kore
I02.0 Romatizmal kore, kalp tutulumu ile birlikte olan
I02.9 Romatizmal kore, kalp tutulumu olmaksızın
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I05.0 Mitral stenoz
I05.1 Romatizmal mitral yetmezlik
I05.2 Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte
I05.8 Mitral kapak hastalıkları, diğer
I05.9 Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I06.0 Romatizmal aort stenozu
I06.1 Romatizmal aort yetmezliği
I06.2 Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte
I06.8 Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer
I06.9 Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I07.0 Triküspid stenozu
I07.1 Triküspid yetmezliği
I07.2 Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte
I07.8 Triküspid kapak hastalıkları, diğer
I07.9 Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I08.0 Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları
I08.1 Mitral ve triküspid kapak bozuklukları
I08.2 Aort ve triküspid kapak bozuklukları
I08.3 Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları
I08.8 Birden fazla kapak hastalığı, diğer
I08.9 Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I09.0 Romatizmal miyokardit
I09.1 Endokardın romatizmal hastalıkları, kapak tanımlanmamış
I09.2 Kronik romatizmal perikardit
I09.8 Romatizmal kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I09.9 Romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte
I15 Sekonder hipertansiyon
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer
I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış
I20 Angina pektoris
I20.0 Unstable angina
I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile
I20.8 Angina pektoris’in diğer formları
I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I21.0 Ön (anterior) duvar akut transmural miyokard enfarktüsü (STEMI)
I21.1 Alt duvar (inferior) akut transmural miyokard enfarktüsü (STEMI)
I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin (STEMI)
I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin (STEMI)
I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü (NONSTMI) (NSTEMI) (NON STMİ
I21.9 Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü
I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü
I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin
I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.3 Kalp duvar yırtığı,  akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu,
I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal
I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan
I24.1 Dressler sendromu
I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
I25.3 Kalp anevrizması
I25.4 Koroner arter anevrizması
I25.5 İskemik kardiyopati
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I26 Pulmoner embolizm
I26.0 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale ile birlikte
I26.9 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale olmaksızın
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
I27.8 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları
I28.0 Pulmoner damarların arteriovenöz fistülü
I28.1 Pulmoner arter anevrizması
I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
I30 Akut perikardit
I30.0 Akut idiopatik perikardit, nonspesifik
I30.1 Enfektif perikardit
I30.8 Akut perikardit, diğer formları
I30.9 Akut perikardit, tanımlanmamış
I31 Perikardın diğer hastalıkları
I31.0 Kronik adezif perikardit
I31.1 Kronik konstriktif perikardit
I31.2 Hemoperikardium, başka yerde sınıflanmamış
I31.3 Perikardial effüzyon (enflamatuvar olmayan)
I31.8 Perikardiumun diğer tanımlanmış hastalıkları
I31.9 Perikard hastalığı, tanımlanmamış
I32* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I32.0* Perikardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I32.1* Perikardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I32.8* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I33 Akut ve subakut endokardit
I33.0 Akut ve subakut enfektif endokardit
I33.9 Akut endokardit, tanımlanmamış
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I34.0 Mitral kapak yetmezliği
I34.1 Mitral kapak prolapsusu
I34.2 Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu
I34.8 Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer
I34.9 Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35.0 Aortik kapak stenozu
I35.1 Aortik kapak yetmezliği
I35.2 Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I35.8 Aortik kapak diğer bozuklukları
I35.9 Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36.0 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu
I36.1 Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği
I36.2 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I36.8 Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları
I36.9 Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I37.0 Pulmoner kapak stenozu
I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
I37.2 Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle
I37.8 Pulmoner kapak diğer bozuklukları
I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış
I39* Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.0* Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.1* Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.2* Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.3* Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.4* Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.8* Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I40 Akut miyokardit
I40.0 Enfektif miyokardit
I40.1 İzole miyokardit
I40.8 Akut miyokarditler, diğer
I40.9 Akut miyokardit, tanımlanmamış
I41* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41.0* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.1* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
I41.2* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I41.8* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I42.0 Dilate kardiyomiyopati
I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
I42.2 Hipertrofik diğer kardiyomiyopatiler
I42.3 Endokardiyal (eozinofilik) hastalık
I42.4 Endokardiyal fibroelastozis
I42.5 Restrüktif diğer kardiyomiyopatiler
I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
I42.7 Kardiyomiyopatiler, ilaçlar ve diğer dış etkenlere bağlı
I42.8 Kardiyomiyopatiler, diğer
I42.9 Kardiyomiyopati, tanımlanmamış
I43* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I43.0* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I43.1* Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda
I43.2* Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda
I43.8* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I44 Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu
I44.0 Atriyoventriküler blok, birinci derece (1. Derece AV Blok)
I44.1 Atriyoventriküler blok, ikinci derece (2. Derece AV Blok)
I44.2 Atriyoventriküler blok, komplet (3. Derece Tam Blok)
I44.3 Atriyoventriküler bloklar, diğer ve tanımlanmamış
I44.4 Sol anterior fasiküler blok
I44.5 Sol posterior fasiküler blok
I44.6 Fasiküler blok, diğer ve tanımlanmamış
I44.7 Sol-dal bloğu, tanımlanmamış
I45 İleti bozuklukları diğer
I45.0 Sağ fasiküler blok
I45.1 Sağ-dal bloğu diğer ve tanımlanmamış
I45.2 Bifasiküler blok
I45.3 Trifasiküler blok
I45.4 İntraventriküler blok, nonspesifik
I45.5 Kalp blokları diğer, tanımlanmış
I45.6 Ön-uyarılma sendromu
I45.8 İleti bozuklukları diğer, tanımlanmış
I45.9 İleti bozuklukları, tanımlanmamış
I46 Kardiyak arrest
I46.0 Kardiyak arrest, başarılı resüssitasyonun yapıldığı
I46.1 Ani kardiyak ölüm (ÖBS için kabul görüyor)
I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış
I47 Paroksismal taşikardi
I47.0 Re-entran ventriküler aritmi
I47.1 Supraventriküler taşikardi
I47.2 Ventriküler taşikardi
I47.9 Paroksismal taşikardi, tanımlanmamış
I48 Atrial fibrilasyon ve flutter
I49 Kardiyak aritmiler, diğer
I49.0 Ventriküler fibrilasyon ve flutter
I49.1 Atrial prematür depolarizasyon
I49.2 Junctional prematür depolarizasyon
I49.3 Ventriküler prematür depolarizasyon
I49.4 Prematür depolarizasyon, diğer ve tanımlanmamış
I49.5 Hasta sinüs sendromu
I49.8 Kardiyak aritmiler diğer, tanımlanmış
I49.9 Kardiyak aritmi, tanımlanmamış
I50 Kalp yetmezliği
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları
I51.0 Kardiak septal defekt, kazanılmış
I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.3 İntrakardiyak trombozis, başka yerde sınıflanmamış
I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
I51.5 Miyokardiyal dejenerasyon
I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
I51.7 Kardiyomegali
I51.8 Kalp hastalıkları, diğer sınırları belirsiz
I51.9 Kalp hastalığı, tanımlanmamış
I52* Kalp diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I52.0* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I52.1* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I52.8* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I60 Subaraknoid hemoraji
I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler
I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
I61 İntraserebral hemoraji
I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında
I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda
I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler
I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler
I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
I63 Serebral enfarktüs
I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
I63.8 Serebral diğer enfarktüsler
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle
I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
I68* Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.0* Serebral amiloid anjiyopati (E85.- †)
I68.1* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.2* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8* Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış
I70 Ateroskleroz
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının]
I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre
I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre
I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın
I72 Anevrizmalar, diğer
I72.0 Karotid arter anevrizması
I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması
I72.2 Renal arter anevrizması
I72.3 İliak arter anevrizması
I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması
I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış
I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması
I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer
I73.0 Raynaud sendromu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış
I74 Arteriyel embolizm ve tromboz
I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu
I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu
I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu
I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu
I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I77 Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları
I77.0 Arteriovenöz fistül, kazanılmış
I77.1 Arter striktürü
I77.2 Arter rüptürü
I77.3 Arteriyel fibromusküler displazi
I77.4 Çöliak arter kompresyonu sendromu
I77.5 Arter nekrozu
I77.6 Arteritis, tanımlanmamış
I77.8 Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I77.9 Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış
I78 Kapiller damarların hastalıkları
I78.0 Herediter hemorajik telenjiektazi
I78.1 Nevüs, neoplastik olmayan
I78.8 Kapiller damarların diğer hastalıkları
I78.9 Kapiller damarların hastalığı, tanımlanmamış
I79* Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde
I79.0* Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.1* Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.2* Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.8* Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde
I80 Flebit ve tromboflebit (DVT) (Derin Ven Trombozu)
I80.0 Alt ekstremite yüzeyel damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.1 Femoral ven flebit ve tromboflebiti
I80.2 Alt ekstremite diğer derin damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.3 Alt ekstemite flebit ve tromboflebiti, tanımlanmamış
I80.8 Flebit ve tromboflebit, diğer yerlerin
I80.9 Flebit ve tromboflebit, tanımlanmamış yerlerin
I81 Portal ven trombozu
I82 Venöz emboli ve tromboz diğer
I82.0 Budd-Chiari sendromu
I82.1 Tromboflebitis migrans
I82.2 Vena kava embolisi ve trombozu
I82.3 Renal venin embolisi ve trombozu
I82.8 Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin
I82.9 Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin
I83 Alt ekstremitenin variköz venleri
I83.0 Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli
I83.1 Alt ekstremitenin variköz venleri, enflamasyonla birlikte
I83.2 Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri
I83.9 Ülser veya enflamasyon olmadan alt ekstremitenin variköz venleri
I84 Hemoroidler
I84.0 İnternal tromboze hemoroidler
I84.1 İnternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.2 Komplikasyonsuz internal hemoroidler
I84.3 Eksternal tromboze hemoroidler
I84.4 Eksternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.5 Eksternal hemoroidler, komplikasyonsuz
I84.6 Rezidüel hemoroidal deri torbacıkları
I84.7 Tromboze hemoroidler, tanımlanmamış
I84.8 Hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte, tanımlanmamış
I84.9 Hemoroidler, tanımlanmamış komplikasyonsuz
I85 Özofagus varisleri
I85.0 Özefagus varisleri, kanamalı
I85.9 Özefagus varisleri, kanamasız
I86 Variköz venler, diğer yerlerin
I86.0 Sublingual varisler
I86.1 Varikosel
I86.2 Pelvik varisler
I86.3 Vulval varisler
I86.4 Gastrik varisler
I86.8 Varikoz venleri, diğer tanımlanmış yerlerin
I87 Venlerin diğer bozuklukları
I87.0 Postflebitik sendrom
I87.1 Venlerin kompresyonu
I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik)
I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış
I88 Lenfadenit, nonspesifik
I88.0 Mezenterik lenfadenit , nonspesifik
I88.1 Kronik lenfadenit, mezenterik hariç
I88.8 Lenfadenitler diğer, nonspesifik
I88.9 Lenfadenit, nonspesifik, tanımlanmamış
I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
I89.0 Lenfödem, başka yerde sınıflanmamış
I89.1 Lenfanjit
I89.8 Lenfatik damarları ve lenf nodlarının diğer tanımlanmış enfektif olmayan bozuklukları
I89.9 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının enfektif olmayan bozuklukları, tanımlanmamış
I95 Hipotansiyon
I95.0 İdiopatik hipotansiyon
I95.1 Ortostatik hipotansiyon
I95.2 Hipotansiyon, ilaçlara bağlı
I95.8 Hipotansiyonlar, diğer
I95.9 Hipotansiyon, tanımlanmamış
I97 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.0 Postkardiyotomi sendromu
I97.1 Kardiak cerrahi sonrası diğer fonksiyonel bozukluklar
I97.2 Postmastektomi lenfödem sendromu
I97.8 Dolaşım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.9 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
I98* Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I98.0* Kardiyovasküler sifiliz
I98.1* Kardiyovasküler bozukluklar,başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I99 Dolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
J00 Akut nazofarenjit [nezle]
J01 Akut sinüzit
J01.0 Akut maksiller sinüzit
J01.1 Akut frontal sinüzit
J01.2 Akut etmoidal sinüzit
J01.3 Akut sfenoidal sinüzit
J01.4 Akut pansinüzit
J01.8 Akut sinüzitler, diğer
J01.9 Akut sinüzit, tanımlanmamış
J02 Akut farenjit
J02.0 Streptokokkal farenjit
J02.8 Akut farinjit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J02.9 Akut farenjit, tanımlanmamış
J03 Akut tonsillit
J03.0 Streptokokkal tonsillit
J03.8 Akut tonsillit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J03.9 Akut tonsillit, tanımlanmamış
J04 Akut larenjit ve trakeit
J04.0 Akut larenjit
J04.1 Akut trakeit
J04.2 Akut laringotrakeit
J05 Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit
J05.0 Akut obstrüktif larenjit [croup]
J05.1 Akut epiglottit
J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin
J06.0 Akut laringofarenjit
J06.8 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer birden fazla yerlerin
J06.9 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J10 İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı
J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte influenza virüsü belirlenmiş
J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş
J10.8 İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş
J11 İnfluenza, virüs belirlenmemiş
J11.0 İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş
J11.1 İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş
J11.8 İnfluenza; diğer manifestasyonlarla, virüsü belirlenmemiş
J12 Viral pnömoni, başka yerde sınıflanmamış
J12.0 Adenoviral pnömoni
J12.1 Solunum yolu sinsityal virüs pnömonisi
J12.2 Parainfluenza virüs pnömonisi
J12.8 Viral pnömoni, diğer
J12.9 Viral pnömoni, tanımlanmamış
J13 Pnömoni, Streptococcus pneumoniae’ye bağlı
J14 Pnömoni, Haemophilus influenza’ya bağlı
J15 Bakteriyel pnömoniler, başka yerde sınıflanmamış
J15.0 Pnömoni, Klebsiella pneumoniae’ye bağlı
J15.1 Pnömoni, Pseudomonas’a bağlı
J15.2 Pnömoni, stafilokoklara bağlı
J15.3 Pnömoni, streptokokkus grup B’ye bağlı
J15.4 Pnömoni, diğer streptokoklara bağlı
J15.5 Pnömoni, Escherichia coli’ye bağlı
J15.6 Pnömoni, diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı
J15.7 Pnömoni, Mycoplasma pneumoniae’ye bağlı
J15.8 Bakteriyel pnömoni, diğer
J15.9 Bakteriyel pnömoni, tanımlanmamış
J16 Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış
J16.0 Klamidyal pnömoni
J16.8 Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz organizmalara bağlı
J17* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
J17.1* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
J17.2* Pnömoni, mikozlarda
J17.3* Pnömoni, parazitik hastalıklarda
J17.8* Pnömoni, diğer başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J18 Pnömoni, tanımlanmamış organizmalar
J18.0 Bronkopnömoni, tanımlanmamış
J18.1 Lober pnömoni, tanımlanmamış
J18.2 Hipostatik pnömoni, tanımlanmamış
J18.8 Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar
J18.9 Pnömoni, tanımlanmamış
J20 Akut bronşit
J20.0 Akut bronşit, Mycoplasma pneumoniae’ya bağlı
J20.1 Akut bronşit, Haemophilus influenzae’ya bağlı
J20.2 Akut bronşit, streptokoklara bağlı
J20.3 Akut bronşit, koksakievirüslara bağlı
J20.4 Akut bronşit, parainfluenza virüsa bağlı
J20.5 Akut bronşit, solunum sinsityal virüsa bağlı
J20.6 Akut bronşit, rinovirüsa bağlı
J20.7 Akut bronşit, ekovirüsa bağlı
J20.8 Akut bronşit, tanımlanmamış organizmalara bağlı
J20.9 Akut bronşit, tanımlanmamış
J21 Akut bronşiolit
J21.0 Akut bronşiolit, solunum sinsityel virüsüna bağlı
J21.8 Akut bronşiolit, diğer tanımlanmış organizmalardan bağlı
J21.9 Akut bronşiolit, tanımlanmamış
J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J30 Vazomotor ve allerjik rinit
J30.0 Vazomotor rinit
J30.1 Allerjik rinit, polene bağlı
J30.2 Mevsimsel allerjik rinit, diğer
J30.3 Allerjik rinit, diğer
J30.4 Allerjik rinit, tanımlanmamış
J31 Kronik rinit, nazofarenjit ve farenjit
J31.0 Kronik rinit
J31.1 Kronik nazofarenjit
J31.2 Kronik farenjit
J32 Kronik sinüzit
J32.0 Kronik maksiller sinüzit
J32.1 Kronik frontal sinüzit
J32.2 Kronik etmoidal sinüzit
J32.3 Kronik sfenoidal sinüzit
J32.4 Kronik pansinüzit
J32.8 Kronik sinüzit, diğer
J32.9 Kronik sinüzit, tanımlanmamış
J33 Nazal polip
J33.0 Burun boşluğunda polip
J33.1 Polipoid sinüs dejenerasyonu
J33.8 Sinüs polibi, diğer
J33.9 Nazal polip, tanımlanmamış
J34 Burun ve nazal sinüslerin diğer bozuklukları
J34.0 Burnun abse, furonkül ve karbonkülü
J34.1 Nazal sinüs kist ve mukoseli
J34.2 Nazal septum deviasyonu
J34.3 Konka hipertrofisi
J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
J35 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalıkları
J35.0 Kronik tonsillit
J35.1 Tonsil hipertrofisi
J35.2 Adenoidlerin hipertrofisi
J35.3 Tonsillerin hipertrofisi, adenoidlerin hipertrofisi ile birlikte
J35.8 Tonsiller ve adenoidlerin diğer kronik hastalıkları
J35.9 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalığı, tanımlanmamış
J36 Peritonsiller apse
J37 Kronik larinjit ve laringotrakeit
J37.0 Kronik larenjit
J37.1 Kronik laringotrakeit
J38 Vokal kordlar ve larinks hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J38.0 Vokal kordlar ve larinks paralizisi
J38.1 Vokal kord ve larinks polipi
J38.2 Vokal kord nodülleri
J38.3 Vokal kord hastalıkları, diğer
J38.4 Larinks ödemi
J38.5 Laringeal spazm
J38.6 Larinks stenozu
J38.7 Larinksin diğer hastalıkları
J39 Üst solunum yolu diğer hastalıkları
J39.0 Retrofaringeal ve parafaringeal apse
J39.1 Farinksin apsesi, diğer
J39.2 Farinksin hastalıkları, diğer
J39.3 Üst solunum yolunun hipersensitivite reaksiyonu, tanımlanmamış yerde
J39.8 Üst solunum yolunun diğer tanımlanmamış hastalıkları
J39.9 Üst solunum yolunun hastalığı, tanımlanmamış
J40 Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan
J41.0 Basit kronik bronşit
J41.1 Mukopürülan kronik bronşit
J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit
J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43 Amfizem
J43.0 MacLeod sendromu
J43.1 Panlobüler amfizem
J43.2 Sentrilobüler amfizem
J43.8 Amfizem, diğer
J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile
J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış
J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış
J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
J45 Astım
J45.0 Astım, allerjik
J45.1 Astım, İntrensek (allerjik olmayan)
J45.8 Astım, karma
J45.9 Astım, tanımlanmamış
J46 Status astmatikus
J47 Bronşiektazi
J60 Kömür işçisi pnömokonyozu
J61 Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı
J62 Pnömokonyoz, silisyum içeren tozlara bağlı
J62.0 Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis)
J62.8 Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı
J63 Pnömokonyoz, diğer inorganik tozlara bağlı
J63.0 Akciğerin Alüminozu
J63.1 Akciğerin Boksit fibrozu
J63.2 Akciğer Berilliyozu
J63.3 Akciğerin Grafit fibrozu
J63.4 Akciğerin Siderozu
J63.5 Akciğerin Stannozu
J63.8 Pnömokonyoz, tanımlanmış diğer inorganik tozlara bağlı
J64 Pnömokonyoz, tanımlanmış
J65 Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte
J66 Havayolu hastalığı, tanımlanmış organik tozlara bağlı
J66.0 Bissinoz
J66.1 Flax-dresser hastalığı
J66.2 Kannabinoz
J66.8 Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı
J67 Hipersensitivite pnömoniti, organik tozlara bağlı
J67.0 Çiftçi akciğeri
J67.1 Bagassozis
J67.2 Kuşçu hastalığı
J67.3 Suberoz
J67.4 Bira işçisi akciğeri
J67.5 Mantar-işçisi akciğeri
J67.6 Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri
J67.7 Klima ve nemlendirici akciğeri
J67.8 Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı
J67.9 Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı
J68 Solunum hastalıkları, solunan kimyasal madde, gaz,duman
J68.0 Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.1 Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.2 Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve
J68.3 Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz,
J68.4 Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.8 Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.9 Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J69 Pnömonit katı ve sıvılara bağlı
J69.0 Pnömonit, gıda ve kusmuğa bağlı
J69.1 Pnömonit, yağ ve esanslara bağlı
J69.8 Pnömonit, diğer katı ve sıvılara bağlı
J70 Diğer etkenlere bağlı solunum durumları
J70.0 Akut pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.1 Kronik ve diğer pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.2 İntersitisyel akciğer bozuklukları, akut ilaca bağlı
J70.3 İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı
J70.4 İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış
J70.8 Diğer tanımlanmış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J70.9 Tanımlanmamış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J80 Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS)
J81 Akciğer ödemi
J82 Pulmoner eozinofili, başka yerde sınıflanmamış
J84 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer
J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar
J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış
J85 Akciğer ve mediasten apsesi
J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu
J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili
J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz
J85.3 Mediasten apsesi
J86 Piyotoraks
J86.0 Piyotoraks, fistüllü
J86.9 Piyotoraks, fistülsüz
J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış
J91* Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda
J92 Plevral plak
J92.0 Plevral plak, asbestoz ile birlikte
J92.9 Plevral plak, asbestoz olmadan
J93 Pnömotoraks
J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı
J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer
J93.8 Pnömotoraks, diğer
J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış
J94 Plevral diğer durumlar
J94.0 Şilöz efüzyon
J94.1 Fibrotoraks
J94.2 Hemotoraks
J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış
J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış
J95 Solunum sistemi girişimleri sonrası bozuklukları, başka yerde  sınıflanmamış
J95.0 Trakeostominin fonksiyon bozukluğu
J95.1 Akut pulmoner yetmezlik, göğüs cerrahisi sonrası
J95.2 Akut pulmoner yetmezlik, torasik olmayan cerrahi sonrası
J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası
J95.4 Mendelson sendromu
J95.5 Subglottik stenoz, girişim sonrası
J95.8 Girişim sonrası solunum bozuklukları, diğer
J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış
J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
J96.0 Akut solunum yetmezliği
J96.1 Kronik solunum yetmezliği
J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış
J98 Diğer solunum bozuklukları
J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.1 Pulmoner kollaps
J98.2 İntersitisyel amfizem
J98.3 Kompensatuvar amfizem
J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları
J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.6 Diyafragma bozuklukları
J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış
J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış
J99* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J99.0* Romatoid akciğer hastalığı (M05.1†)
J99.1* Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında
J99.8* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
K00 Diş çıkması ve gelişimi bozuklukları
K00.0 Anodonti
K00.1 Fazla sayıda dişler
K00.2 Dişlerin büyüklük ve şekil anomalileri
K00.3 Diş renklenmeleri
K00.4 Diş oluşum bozuklukları
K00.5 Dişlerin yapısında herediter bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
K00.6 Diş çıkmasındaki bozukluklar
K00.7 Teething sendromu
K00.8 Diş gelişiminin diğer bozuklukları
K00.9 Diş gelişim bozukluğu, tanımlanmamış
K01 Gömülü ve sıkışık dişler
K01.0 Gömülü diş
K01.1 Sıkışık diş
K02 Diş çürükleri
K02.0 Mine çürüğü
K02.1 Dentin çürüğü
K02.2 Sement çürüğü
K02.3 Durmuş dental çürükler
K02.4 Odontoklazi
K02.8 Diş çürükleri, diğer
K02.9 Diş çürüğü, tanımlanmamış
K03 Diş sert dokusunun diğer hastalıkları
K03.0 Dişin atrizyonu
K03.1 Diş abrazyonu
K03.2 Diş erozyonu
K03.3 Dişin patolojik rezorpsiyonu
K03.4 Hipersementozis
K03.5 Diş ankilozu
K03.6 Dişte birikimler [accretions]
K03.7 Dişin sert dokusunun diş çıktıktan sonrası renk değişikliği
K03.8 Dişin sert dokusunun diğer tanımlanmış hastalıkları
K03.9 Diş sert dokularının hastalığı, tanımlanmamış
K04 Pulpa ve periapikal dokuların hastalığı
K04.0 Pulpit
K04.1 Pulpa nekrozu
K04.2 Pulpa dejenerasyonu
K04.3 Pulpada anormal sert doku oluşumu
K04.4 Pulpal kaynaklı akut apikal periodontit
K04.5 Kronik apikal periodontit
K04.6 Periapikal apse, sinüs oluşumuyla birlikte
K04.7 Periapikal apse, sinüs oluşumu olmadan
K04.8 Radiküler kist
K04.9 Pulpa ve periapikal dokuların diğer ve tanımlanmamış hastalıkları
K05 Gingivit ve periodontal hastalıklar
K05.0 Akut gingivit
K05.1 Kronik gingivit
K05.2 Akut periodontit
K05.3 Kronik periodontit
K05.4 Periodontoz
K05.5 Periodontal hastalıklar, diğer
K05.6 Periodontal hastalık, tanımlanmamış
K06 Gingiva ve edentüloz alveoler kenar diğer bozuklukları
K06.0 Gingival gerileme
K06.1 Gingival büyüme
K06.2 Gingival ve edentülöz alveolar ridge lezyonları, travma ile beraber
K06.8 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge diğer tanımlanmış bozuklukları
K06.9 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge bozukluğu, tanımlanmamış
K07 Dentofasyal anomaliler [malokluzyon dahil]
K07.0 Çene büyüklüğünün ana anomalileri
K07.1 Çene-kafa kaidesi anomalileri
K07.2 Diş arkı anomalileri
K07.3 Diş pozisyon anomalileri
K07.4 Maloklüzyon, tanımlanmamış
K07.5 Dentofasiyal fonksiyonal anomaliler
K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları
K07.8 Dentofasiyal anomaliler, diğer
K07.9 Dentofasiyal anomali, tanımlanmamış
K08 Dişler ve destekleyici yapıların diğer hastalıkları
K08.0 Dişlerin eksfoliasyonu; sistemik sebeplerden dolayı
K08.1 Diş kaybı; kaza, çekim veya lokal periodontal hastalıktan dolayı
K08.2 Edentülöz alveoler kenar atrofisi
K08.3 Gömülü diş kökü
K08.8 Dişler ve destekleyici yapıların diğer tanımlanmış bozuklukları
K08.9 Dişler ve destekleyici yapıların bozukluğu, tanımlanmamış
K09 Oral bölge kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.0 Gelişimsel odontojenik kistler
K09.1 Oral bölge gelişimsel (nonodontojenik) kistleri
K09.2 Çene kistleri, diğer
K09.8 Oral bölge diğer kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.9 Oral bölge kisti, tanımlanmamış
K10 Çenenin diğer hastalıkları
K10.0 Çenenin gelişimsel bozuklukları
K10.1 Dev hücreli granülom, merkezi
K10.2 Çenenin enflamatuvar durumları
K10.3 Çene alveoliti
K10.8 Çenenin diğer tanımlanmış hastalıkları
K10.9 Çene hastalığı, tanımlanmamış
K11 Tükrük bezleri hastalıkları
K11.0 Tükrük bezi atrofisi
K11.1 Tükrük bezi hipertrofisi
K11.2 Sialoadenit
K11.3 Tükrük bezi apsesi
K11.4 Tükrük bezi fistülü
K11.5 Sialolitiazis
K11.6 Tükrük bezi mukoseli
K11.7 Tükrük salgısı bozuklukları
K11.8 Tükrük bezleri diğer hastalıkları
K11.9 Tükrük bezi hastalığı, tanımlanmamış
K12 Stomatit ve ilgili lezyonlar
K12.0 Tekrarlayan oral aftlar
K12.1 Stomatit, diğer formları
K12.2 Ağız selülit ve apsesi
K13 Dudak ve oral mukozanın diğer hastalıkları
K13.0 Dudak hastalıkları
K13.1 Yanak ve dudak ısırma
K13.2 Dili dahil ağız epitelinin lökoplaki ve diğer bozuklukları
K13.3 Tüylü lökoplaki
K13.4 Oral mukozanın granüloma ve granüloma-benzeri lezyonları
K13.5 Oral submuköz fibrozis
K13.6 Oral mukozanın irritatif hiperplazisi
K13.7 Oral mukozanın diğer ve tanımlanmış lezyonları
K14 Dil hastalıkları
K14.0 Glossit
K14.1 Jeografik dil
K14.2 Median romboid glossit
K14.3 Dil papillalarının hipertrofisi
K14.4 Dil papillalarının atrofisi
K14.5 Plikalı dil
K14.6 Glossodini
K14.8 Dilin diğer hastalıkları
K14.9 Dil hastalığı, tanımlanmamış
K20 Özofajit
K21 Gastro-özofajial reflü hastalığı
K21.0 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajit ile
K21.9 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajitsiz
K22 Özofagusun diğer hastalıkları
K22.0 Kardia akalazisi
K22.1 Özofagus ülseri
K22.2 Özofagus tıkanıklığı
K22.3 Özofagus perforasyonu
K22.4 Özofagus diskinezisi
K22.5 Özofagus divertikülü, kazanılmış
K22.6 Gastro-özofajial laserasyon-hemoraji sendromu
K22.8 Özofagusun hastalıkları diğer, tanımlanmış
K22.9 Özofagusun hastalığı, tanımlanmamış
K23* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K23.0* Tüberküloz Özofajiti (A18.8†)
K23.1* Megaözofagus, Chagas hastalığında (B57.3†)
K23.8* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
K25 Mide ülseri
K25.0 Akut Mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.1 Akut Mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.2 Akut Mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K25.3 Akut Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.4 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.5 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.6 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K25.7 Kronik Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26 Duodenum ülseri
K26.0 Akut Doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.1 Akut Doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.2 Akut Doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K26.3 Akut Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.4 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.5 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.6 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K26.7 Kronik Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut
K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve
K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya
K28 Gastrojejunal ülser
K28.0 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.1 Akut Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.2 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut
K28.3 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.4 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.5 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.6 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut
K28.7 Kronik Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K29 Gastrit ve duodenit
K29.0 Akut hemorajik gastrit
K29.1 Akut gastrit, diğer
K29.2 Alkolik gastrit
K29.3 Kronik yüzeyel gastrit
K29.4 Kronik atrofik gastrit
K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış
K29.6 Gastritler, diğer
K29.7 Gastrit, tanımlanmamış
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış
K30 Dispepsi
K31 Mide ve duodenum hastalıkları, diğer
K31.0 Akut mide dilatasyonu
K31.1 Yetişkin hipertrofik pilorik stenozu
K31.2 Mide saat camı striktürü ve stenozu
K31.3 Pilorospazm, başka yerde sınıflanmamış
K31.4 Gastrik divertikül
K31.5 Duodenum obstrüksiyonu
K31.6 Mide ve duodenum fistülü
K31.8 Mide ve duodenum diğer tanımlanmış hastalıkları
K31.9 Mide ve duodenum hastalığı, tanımlanmamış
K35 Akut apandisit
K35.0 Akut apandisit, yaygın peritonit ile
K35.1 Akut apandisit, peritoneal apse ile
K35.9 Akut apandisit, tanımlanmamış
K36 Apandisit, diğer
K37 Apandisit, tanımlanmamış
K38 Appendiksin diğer hastalıkları
K38.0 Appendiks hiperplazisi
K38.1 Apandiküler konkresyonlar
K38.2 Appendiks divertikülü
K38.3 Appendiks fistülü
K38.8 Appendiks diğer tanımlanmış hastalıkları
K38.9 Appendiksin hastalığı, tanımlanmamış
K40 İnguinal herni
K40.0 Bilateral inguinal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz
K40.1 Bilateral inguinal herni, gangrenli
K40.2 Bilateral inguinal herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K40.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz
K40.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrenli
K40.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrensiz veya obstrüksiyonsuz
K41 Femoral herni
K41.0 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K41.1 Bilateral femoral herni, gangrenli
K41.2 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K41.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz
K41.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, gangrenli
K41.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K42 Umbilikal herni
K42.0 Umbilikal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz
K42.1 Umbilikal herni, gangrenli
K42.9 Umbilikal herni, obstrüksiyonsuz, gangrenli
K43 Ventral herni
K43.0 Ventral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K43.1 Ventral herni, gangrenli
K43.9 Ventral herni, obstrüksiyon ve gangrensiz
K44 Diyafragma hernisi
K44.0 Diyafragma hernisi, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K44.1 Diyafragma hernisi, gangrenli
K44.9 Diyafragma hernisi, gangren ve obstrüksiyonsuz
K45 Abdominal diğer herniler
K45.0 Abdominal herniler diğer, tanımlanmış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K45.1 Abdominal herni diğer, tanımlanmış gangrenli
K45.8 Abdominal herni diğer, tanımlanmış obstrüksiyon ve gangrensiz
K46 Abdominal herniler, tanımlanmamış
K46.0 Abdominal herni, tanımlanmamış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K46.1 Abdominal herni, tanımlanmamış gangrenli
K46.9 Abdominal herni, obstrüksiyon ve gangrensiz tanımlanmamış
K50 Crohn hastalığı [regional enterit]
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
K51 Ülseratif kolit
K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
K55 Barsağın vasküler bozuklukları
K55.0 Barsağın akut vasküler bozuklukları
K55.1 Barsağın kronik vasküler bozuklukları
K55.2 Kolon anjiodisplazisi
K55.8 Barsağın vasküler bozuklukları, diğer
K55.9 Barsağın vasküler bozukluğu, tanımlanmamış
K56 Paralitik ileus ve barsak obstrüksiyon, hernisiz
K56.0 Paralitik ileus
K56.1 İntususepsiyon
K56.2 Volvulus
K56.3 Safra taşı ileusu
K56.4 Barsak tıkanıklıkları diğer
K56.5 Barsak adezyonları [bantlar], obstrüksiyonlu
K56.6 Barsak obstrüksiyonu, diğer ve tanımlanmamış
K56.7 İleus, tanımlanmamış
K57 Barsağın divertiküler hastalığı
K57.0 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.1 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.2 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.3 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.4 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.5 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse
K57.8 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon ve apse mevcut
K57.9 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon veya apse olmadan
K58 İrritabl barsak sendromu
K58.0 İrritabl barsak sendromu, diareli
K58.9 İrritabl barsak sendromu, diaresiz
K59 Fonksiyonel barsak bozuklukları, diğer
K59.0 Kabızlık
K59.1 Fonksiyonel diare
K59.2 Nörojenik barsak, başka yerde sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, başka yerde sınıflanmamış
K59.4 Anal spazm
K59.8 Fonksiyonel barsak bozuklukları diğer, tanımlanmış
K59.9 Fonksiyonel barsak bozuklukları, tanımlanmamış
K60 Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü
K60.0 Anal fissür, akut
K60.1 Anal fissür, kronik
K60.2 Anal fissür tanımlanmamış
K60.3 Anal fistül
K60.4 Rektal fistül
K60.5 Anorektal fistül
K61 Anal ve rektal bölge apseleri
K61.0 Anal apse
K61.1 Rektal apse
K61.2 Anorektal apse
K61.3 İskiorektal apse
K61.4 İntrasfinkterik apse
K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
K62.0 Anal polip
K62.1 Rektal polip
K62.2 Anal prolapsus
K62.3 Rektal prolapsus
K62.4 Anüs ve rektum stenozu
K62.5 Anüs ve rektum hemorajisi
K62.6 Anüs ve rektum ülseri
K62.7 Radyasyon proktiti
K62.8 Anüs ve rektumun diğer tanımlanmış hastalıkları
K62.9 Anüs ve rektum hastalığı, tanımlanmamış
K63 Barsağın diğer hastalıkları
K63.0 Barsak apsesi
K63.1 Barsak perforasyonu (travmatik olmayan)
K63.2 Barsak fistülü
K63.3 Barsak ülseri
K63.4 Enteroptoz
K63.5 Kolon polibi
K63.8 Barsağın diğer tanımlanmış hastalıkları
K63.9 Barsak hastalığı, tanımlanmamış
K65 Peritonit
K65.0 Akut peritonit
K65.8 Peritonitler, diğer
K65.9 Peritonit, tanımlanmamış
K66 Periton diğer bozuklukları
K66.0 Peritoneal adezyonlar
K66.1 Hemoperiton
K66.8 Peritonun diğer tanımlanmış bozuklukları
K66.9 Periton bozuklukları, tanımlanmamış
K67* Peritonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıkları
K67.0* Klamidya peritoniti (A74.8†)
K67.1* Gonokokkal peritonit (A54.8†)
K67.2* Sifilitik peritonit (A52.7†)
K67.3* Tüberküloz peritoniti (A18.3†)
K67.8* Peritonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K70 Alkolik karaciğer hastalığı
K70.0 Alkolik yağlı karaciğer
K70.1 Alkolik hepatit
K70.2 Karaciğerin alkolik fibrozis ve sklerozisi
K70.3 Karaciğer alkolik sirozu
K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği
K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K71 Toksik karaciğer hastalığı
K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış
K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K72 Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik
K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer
K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
K74 Karaciğer fibroz ve sirozu
K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
K75 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğer
K75.0 Karaciğer apsesi
K75.1 Portal ven flebiti
K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan
K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış
K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K76 Karaciğerin diğer hastalıkları
K76.0 Yağlı karaciğer, başka yerde sınıflanmamış
K76.1 Karaciğerin kronik pasif konjesyonu
K76.2 Karaciğerin merkezi hemorajik nekrozu
K76.3 Karaciğer enfarktüsü
K76.4 Peliozis hepatis
K76.5 Hepatik veno-okluzif hastalık
K76.6 Portal hipertansiyon
K76.7 Hepatorenal sendrom
K76.8 Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları
K76.9 Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K77* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K77.0* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
K77.8* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K80 Safra taşı
K80.0 Safra kesesi taşı, akut kolesistit ile
K80.1 Safra kesesi taşı, diğer kolesistit ile
K80.2 Safra kesesi taşı, kolesistit olmadan
K80.3 Safra yolu taşı, kolanjit ile
K80.4 Safra yolu taşı, kolesistit ile
K80.5 Safra yolu taşı, kolanjit veya kolesistit olmadan
K80.8 Kolelitiazis, diğer
K81 Kolesistit
K81.0 Akut kolesistit
K81.1 Kronik kolesistit
K81.8 Kolesistitler, diğer
K81.9 Kolesistit, tanımlanmamış
K82 Safra kesesinin diğer hastalıkları
K82.0 Safra kesesi obstrüksiyonu
K82.1 Safra kesesi hidropsu
K82.2 Safra kesesi perforasyonu
K82.3 Safra kesesi fistülü
K82.4 Safra kesesi kolesterolozisi
K82.8 Safra kesesinin diğer tanımlanmış hastalıkları
K82.9 Safra kesesi hastalığı, tanımlanmamış
K83 Safra yolunun diğer hastalıkları
K83.0 Kolanjit
K83.1 Safra yolu obstrüksiyonu
K83.2 Safra yolu perforasyonu
K83.3 Safra yolu fistülü
K83.4 Oddi sfinkter spazmı
K83.5 Bilier kist
K83.8 Safra yollarının diğer tanımlanmış hastalıkları
K83.9 Safra yolu hastalığı, tanımlanmamış
K85 Akut pankreatit
K86 Pankreasın diğer hastalıkları
K86.0 Kronik pankreatit, alkole bağlı
K86.1 Kronik pankreatitler, diğer
K86.2 Pankreas kisti
K86.3 Pankreas psödokisti
K86.8 Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları
K86.9 Pankreas hastalığı, tanımlanmamış
K87* Safra kesesi, safra yolu ve pankreas bozuklukları, başka
K87.0* Safra kesesi ve safra yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.1* Pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K90 Barsak malabsorpsiyonu
K90.0 Çöliak hastalığı
K90.1 Tropikal sprue
K90.2 Kör halka sendromu, başka yerde sınıflanmamış
K90.3 Pankreatik steatore
K90.4 Malabsorpsiyon, intoleransa bağlı, başka yerde sınıflanmamış
K90.8 Barsak malabsorbsiyonları, diğer
K90.9 Barsak malabsorpsiyon, tanımlanmamış
K91 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.0 Kusma, gastrointestinal cerrahi sonrası
K91.1 Gastrik cerrahi sonrası sendromları
K91.2 Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamış
K91.3 Girişim sonrası barsak obstrüksiyonu
K91.4 Kolostomi ve enterostomi malfonksiyonu
K91.5 Postkolesistektemi sendromu
K91.8 Sindirim sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.9 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
K92 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları
K92.0 Hematemez
K92.1 Melana
K92.2 Gastrointestinal hemoraji, tanımlanmamış
K92.8 Sindirim sisteminin diğer tanımlanmış hastalıkları
K92.9 Sindirim sistemi hastalığı, tanımlanmamış
K93* Sindirim organlarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K93.0* Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları (A18.3†)
K93.1* Megakolon, Chagas hastalığında (B57.3†)
K93.8* Sindirim organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
L00 Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu
L01 İmpetigo
L01.0 İmpetigo [herhangi bir organizma] [herhangi bir kısım]
L01.1 İmpetiginizasyon, diğer dermatozların
L02 Deri apse, furonkül ve karbonkülü
L02.0 Yüz derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.1 Boyun derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.2 Gövde derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.3 Kalça derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.4 Ekstremite derisinde kütanöz apse, furonkül ve karbonkül
L02.8 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, diğer bölgelerin
L02.9 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, tanımlanmamış
L03 Selülit
L03.0 Parmak ve başparmak selüliti
L03.1 Ekstremitelerin diğer kısımlarının selüliti
L03.2 Yüz selüliti
L03.3 Gövde selüliti
L03.8 Selülit, diğer yerlerin
L03.9 Selülit, tanımlanmamış
L04 Akut lenfadenit
L04.0 Akut lenfadeniti, yüz baş ve boyun
L04.1 Akut lenfadeniti, gövde
L04.2 Akut lenfadeniti, üst ekstremite
L04.3 Akut lenfadeniti, alt ekstremite
L04.8 Akut lenfadeniti, diğer yerlerin
L04.9 Akut lenfadenit, tanımlanmamış
L05 Pilonidal kist
L05.0 Pilonidal kist, apseli
L05.9 Pilonidal kist, apsesiz
L08 Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları
L08.0 Piyoderma
L08.1 Eritrasma
L08.8 Deri ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları
L08.9 Deri ve subkütan dokunun lokal enfeksiyonları, tanımlanmamış
L10 Pemfigus
L10.0 Pemfigus vulgaris
L10.1 Pemfigus vegetans
L10.2 Pemfigus foliaseus
L10.3 Brezilya pemfigusu [fogo selvagem]
L10.4 Pemfigus eritematöz
L10.5 İlaca bağlı pemfigus
L10.8 Pemfigus, diğer
L10.9 Pemfigus, tanımlanmamış
L11 Akantolitik diğer bozukluklar
L11.0 Kazanılmış keratoz folikülariz
L11.1 Geçici akantolitik dermatoz [Grover]
L11.8 Akantolitik bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L11.9 Akantolitik bozukluklar, tanımlanmamış
L12 Pemfigoid
L12.0 Büllöz pemfigoid
L12.1 Sikatrisyel pemfigoid
L12.2 Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı
L12.3 Kazanılmış epidermoliz bülloza
L12.8 Pemfigoid diğer
L12.9 Pemfigoid, tanımlanmamış
L13 Büllöz diğer bozukluklar
L13.0 Dermatitis herpetiformis
L13.1 Subkorneal püstüler dermatit
L13.8 Büllöz bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L13.9 Büllöz bozukluklar, tanımlanmamış
L14* Büllöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L20 Atopik dermatit
L20.0 Besnier prurigo
L20.8 Atopik diğer dermatit
L20.9 Atopik dermatit, tanımlanmamış
L21 Seboreik dermatit
L21.0 Sebore kapit
L21.1 Seboreik infantil dermatit
L21.8 Seboreik dermatit diğer
L21.9 Seboreik dermatit, tanımlanmamış
L22 Bebek bezi [napkin] dermatit
L23 Allerjik kontakt dermatit
L23.0 Allerjik kontakt dermatit, metallere bağlı
L23.1 Allerjik kontakt dermatit, adeziflere bağlı
L23.2 Allerjik kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L23.3 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L23.4 Allerjik kontakt dermatit, boyalara bağlı
L23.5 Allerjik kontakt dermatit, kimyasal ürünlere bağlı
L23.6 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L23.7 Allerjik kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L23.8 Allerjik kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L23.9 Allerjik kontakt dermatit, tanımlanmamış nedenler
L24 İrritan kontakt dermatit
L24.0 İrritan kontakt dermatit, deterjanlara bağlı
L24.1 İrritan kontakt dermatit, yemek ve makine yağlarına bağlı
L24.2 İrritan kontakt dermatit, çözücülere bağlı
L24.3 İrritan kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L24.4 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L24.5 İrritan kontakt dermatit, diğer kimyasal ürünlere bağlı
L24.6 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L24.7 İrritan kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L24.8 İrritan kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L24.9 İrritan kontakt dermatit, tanımlanmamış neden
L25 Kontakt dermatit, tanımlanmamış
L25.0 Kontakt dermatit, tanımlanmamış kozmetiklere bağlı
L25.1 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden ilaçlara bağlı
L25.2 Kontakt dermatit, tanımlanmamış boyalara bağlı
L25.3 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer kimyasal ürünlere bağlı
L25.4 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden gıdalara bağlı
L25.5 Kontakt dermatit, tanımlanmamış bitkilere bağlı, gıda hariç
L25.8 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer ajanlara bağlı
L25.9 Kontakt dermatit, tanımlanmamış, tanımlanmamış neden
L26 Eksfoliyatif dermatit
L27 Dermatit, oral yada parenteral yolla alınan maddelere bağlı
L27.0 Yaygın deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.1 Lokalize deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.2 Dermatit, yenilen gıdalara bağlı
L27.8 Dermatit, içeri alınan diğer maddelere bağlı
L27.9 Dermatit, tanımlanmamış içeri alınan maddelere bağlı
L28 Lichen simpleks chronicus ve prurigo
L28.0 Lichen simpleks chronicus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Prurigo,diğer
L29 Pruritus (Kaşıntı)
L29.0 Pruritus ani
L29.1 Pruritus scroti
L29.2 Pruritus vulva
L29.3 Anogenital pruritus, tanımlanmamış
L29.8 Pruritus diğer
L29.9 Pruritus, tanımlanmamış
L30 Dermatit, diğer
L30.0 Nummuler dermatit
L30.1 Dishidroz [pomfoliks]
L30.2 Kütenöz otosensitizasyon
L30.3 Enfektif dermatit
L30.4 Eritema intertrigo
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Dermatit diğer, tanımlanmış
L30.9 Dermatit, tanımlanmamış
L40 Psoriazis
L40.0 Psoriazis vulgaris
L40.1 Yaygın püstüler psoriazis
L40.2 Akrodermatit kontinua
L40.3 Püstülosis palmaris et plantaris
L40.4 Guttate psoriazis
L40.5† Atropatik psoriazis (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L40.8 Psoriazis diğer
L40.9 Psoriazis, tanımlanmamış
L41 Parapsoriazis
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica
L41.2 Lenfomatoid papüloz
L41.3 Küçük plak parapsoriazis
L41.4 Büyük plak parapsoriazis
L41.5 Retiform parapsoriazis
L41.8 Parapsoriazis, diğer
L41.9 Parapsoriazis, tanımlanmamış
L42 Pityriasis rosea
L43 Liken planus
L43.0 Hipertrofik liken planus
L43.1 Büllöz liken planus
L43.2 Likenoid ilaç reaksiyonu
L43.3 Subakut (aktif) liken planus
L43.8 Liken planus diğer
L43.9 Liken planus, tanımlanmamış
L44 Papüloskuamöz hastalıklar, diğer
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Liken nitidus
L44.2 Liken striatus
L44.3 Liken ruber moniliformis
L44.4 İnfantil papüler akrodermatit [Giannotti-Crosti]
L44.8 Papüloskuamöz bozukluklar diğer, tanımlanmış
L44.9 Papüloskuamöz bozuklukları, tanımlanmamış
L45* Papüloskuamöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L50 Ürtiker
L50.0 Allerjik ürtiker
L50.1 İdiopatik ürtiker
L50.2 Soğuk ve sıcak ürtikeri
L50.3 Dermatografik ürtiker
L50.4 Vibratuvar ürtiker
L50.5 Kolinerjik ürtiker
L50.6 Kontakt ürtiker
L50.8 Ürtiker, diğer
L50.9 Ürtiker, tanımlanmamış
L51 Eritema multiforme
L51.0 Nonbüllöz eritema multiforme
L51.1 Büllöz eritema multiforme
L51.2 Toksik epidermal nekroliz [Lyell]
L51.8 Eritema multiforme diğer
L51.9 Eritema multiforme, tanımlanmamış
L52 Eritema nodosum
L53 Eritematöz diğer durumlar
L53.0 Toksik eritem
L53.1 Eritema annulare sentrifugum
L53.2 Eritema marjinatum
L53.3 Kronik figurate eritem, diğer
L53.8 Eritematöz durumlar diğer tanımlanmış
L53.9 Eritematöz durum, tanımlanmamış
L54* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L54.0* Eritema marjinatum, akut romatizmal ateşte (I00†)
L54.8* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L55 Güneş yanığı
L55.0 Güneş yanığı, birinci derece
L55.1 Güneş yanığı, ikinci derece
L55.2 Güneş yanığı, üçüncü derece
L55.8 Güneş yanığı diğer
L55.9 Güneş yanığı, tanımlanmamış
L56 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer
L56.0 İlaca fototoksik yanıt
L56.1 İlaca fotoallerjik yanıt
L56.2 Fotokontakt dermatit [berloque dermatit]
L56.3 Solar ürtiker
L56.4 Polimorföz ışık eripsiyonu
L56.8 Akut deri değişiklikleri diğer tanımlanmış ultraviyole radyasyonuna bağlı
L56.9 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, tanımlanmamış
L57 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı
L57.0 Aktinik keratoz
L57.1 Aktinik retiküloid
L57.2 Kütis ramboidalis nuşe
L57.3 Civatte poikiloderması
L57.4 Kütis laksa senilis
L57.5 Aktinik granülom
L57.8 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı diğer
L57.9 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya
L58 Radyodermatit
L58.0 Akut radyodermatit
L58.1 Kronik radyodermatit
L58.9 Radyodermatit, tanımlanmamış
L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile ilişkili diğer bozuklukları
L59.0 Eritema ab igne [dermatit ab igne]
L59.8 Deri ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, radyasyon ile ilişkili
L59.9 Deri ve derialtı dokunun bozuklukları, radyasyon ile ilişkili, tanımlanmamış
L60 Tırnak bozuklukları
L60.0 Ete doğru büyüyen tırnak
L60.1 Onikoliz
L60.2 Onikogrifoz
L60.3 Tırnak distrofisi
L60.4 Beau çizgileri
L60.5 Sarı tırnak sendromu
L60.8 Tırnak bozuklukları diğer
L60.9 Tırnak bozukluğu, tanımlanmamış
L62* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L62.0* Yumru tırnak pakidermoperiostozu (M89.4†)
L62.8* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L63 Alopesi areata
L63.0 Alopesia (kapitis) totalis
L63.1 Alopesia üniversalis
L63.2 Ofiazis
L63.8 Alopesia areata, diğer
L63.9 Alopesia areata, tanımlanmamış
L64 Androjenik alopesi
L64.0 Androjenik alopesi, ilaca bağlı
L64.8 Androjenik alopesi, diğer
L64.9 Androjenik alopesi, tanımlanmamış
L65 Skar yapmayan saç kaybı, diğer
L65.0 Telogen effluvium
L65.1 Anagen effluvium
L65.2 Alopesia müsinoza
L65.8 Skar yapmayan saç kaybı, diğer tanımlanmamış
L65.9 Skar yapmayan saç kaybı, tanımlanmamış
L66 Sikatrisyel alopesi [skar yapan saç kaybı]
L66.0 Psödopelade
L66.1 Liken planopilaris
L66.2 Follukülitis dekalvans
L66.3 Perifollikülitis kapitis absendans
L66.4 Follikülitis uleritemoza retikulata
L66.8 Skatrisyel alopesi, diğer
L66.9 Skatrisyel alopesi, tanımlanmamış
L67 Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri
L67.0 Trikorreksiz nodoza
L67.1 Saç renginde değişmeler
L67.8 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, diğer
L67.9 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, tanımlanmamış
L68 Hipertrikoz
L68.0 Hirsutizm
L68.1 Hipertrikoz lanuginoza, kazanılmış
L68.2 Lokalize hipertrikoz
L68.3 Politrişia
L68.8 Hipertrikoz, diğer
L68.9 Hipertrikoz, tanımlanmamış
L70 Akne
L70.0 Akne vulgaris
L70.1 Akne kongulobata
L70.2 Akne varioliformis
L70.3 Akne tropika
L70.4 İnfantil akne
L70.5 Akne ekscoriee des jeunes filles
L70.8 Akne, diğer
L70.9 Akne, tanımlanmamış
L71 Rosacea
L71.0 Perioral dermatit
L71.1 Rinofima
L71.8 Rosacea, diğer
L71.9 Rosacea, tanımlanmamış
L72 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri
L72.0 Epidermal kist
L72.1 Trişilemmal kist
L72.2 Steatokistoma multipleks
L72.8 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri, diğer
L72.9 Derinin ve derialtı dokunun kisti, tanımlanmamış
L73 Folliküler diğer bozukluklar
L73.0 Akne keloid
L73.1 Psödofollikülitis barbe
L73.2 Hidradenitis supurativa
L73.8 Folliküler bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L73.9 Folliküler bozukluk, tanımlanmamış
L74 Ekrin ter bozuklukları
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria kristalina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, tanımlanmamış
L74.4 Anhidroz
L74.8 Ekrin ter bozuklukları, diğer
L74.9 Ekrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L75 Apokrin ter bozuklukları
L75.0 Bromhidroz
L75.1 Kromhidroz
L75.2 Apokrin miliaria
L75.8 Apokrin ter bozuklukları, diğer
L75.9 Apokrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L80 Vitiligo
L81 Pigmentasyon diğer bozuklukları
L81.0 Postenflamatuvar hiperpigmentasyon
L81.1 Kloasma
L81.2 Çiller
L81.3 Sütlü kahve lekeleri
L81.4 Melanin hiperpigmentasyonu, diğer
L81.5 Lökoderma, başka yerde sınıflanmamış
L81.6 Azalmış melanin formasyonunun diğer bozuklukları
L81.7 Pigmente purpurik dermatoz
L81.8 Pigmentasyonun bozuklukları, diğer tanımlanmış
L81.9 Pigmentasyonun diğer bozukluğu, tanımlanmamış
L82 Seboreik keratoz
L83 Akantoz nigrikans
L84 Boynuzlaşma ve nasırlaşmalar
L85 Epidermal kalınlaşmalar, diğer
L85.0 Kazanılmış iktiyoz
L85.1 Kazanılmış keratoz [keratoderma] palmaris et plantaris
L85.2 Keratoz punktata (palmaris et plantaris)
L85.3 Kserosis kütis
L85.8 Epidermal kalınlaşmalar, diğer tanımlanmış
L85.9 Epidermal kalınlaşma, tanımlanmamış
L86* Keratoderma, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L87 Transepidermal eliminasyon bozuklukları
L87.0 Keratoz folikülaris et parafolikülaris in kütem penetrans [Kyrle]
L87.1 Reaktif perforan kollajenöz
L87.2 Elastoz perforans serpijinoza
L87.8 Transepidermal eliminasyon bozuklukları, diğer
L87.9 Transdermal eliminasyon bozukluğu, tanımlanmamış
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitus ülseri
L90 Derinin atrofik bozuklukları
L90.0 Liken sklerozus et atrofikus
L90.1 Schweninger-Buzzi anetoderması
L90.2 Jadassohn-Pellizzari anetoderması
L90.3 Pasini ve Pierini anetoderması
L90.4 Akrodermatit kronika atrofikans
L90.5 Derinin skar durumları ve fibrozisi
L90.6 Atrofik striae
L90.8 Derinin atrofik bozuklukları, diğer
L90.9 Derinin atrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L91 Derinin hipertrofik bozuklukları
L91.0 Keloid skar
L91.8 Derinin hipertrofik bozuklukları, diğer
L91.9 Derinin hipertrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L92 Deri ve subkutanöz dokunun granülomatöz bozuklukları
L92.0 Granüloma anulare
L92.1 Nekrobiyoz lipoidika, başka yerde sınıflanmamış
L92.2 Granüloma fasiale [derinin eozinofilik granülomu]
L92.3 Derinin ve subkütan dokunun yabancı cisim granülomu
L92.8 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozuklukları, diğer
L92.9 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozukluğu, tanımlanmamış
L93 Lupus eritematoz
L93.0 Diskoid lupus eritematoz
L93.1 Subakut kutanöz lupus eritematoz
L93.2 Lokal lupus eritematoz, diğer
L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları
L94.0 Lokalize skleroderma [morphea]
L94.1 Linear skleroderma
L94.2 Kalsinozis kütis
L94.3 Sklerodaktili
L94.4 Gottron papülleri
L94.5 Poikiloderma vaskülare atrofikans
L94.6 Ainhum
L94.8 Bağ dokusu bozuklukları, diğer tanımlanmış lokalize
L94.9 Bağ dokusu bozukluğu lokalize, tanımlanmamış
L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış
L95.0 Livedoid vaskülit
L95.1 Eritema elevatum diutinum
L95.8 Deriye sınırlı vaskülit, diğer
L95.9 Deriye sınırlı vaskülit, tanımlanmamış
L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
L98.0 Piyojenik granülom
L98.1 Faktitiyal dermatit
L98.2 Febril nötrofilik dermatoz [Sweet]
L98.3 Eozinofilik selülit [Wells]
L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98.5 Deri müsinozu
L98.6 Derinin ve subkütan dokunun infiltratif bozuklukları, diğer
L98.8 Derinin ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları
L98.9 Derinin ve subkütan dokunun bozuklukları, tanımlanmamış
L99* Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka  yerde sınıflanmış
L99.0* Deri amiloidozu (E85.-†)
L99.8* Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
M00 Piyojenik artrit
M00.0 Stafilokokal artrit ve poliartrit
M00.1 Pnömokokal artrit ve poliartrit
M00.2 Streptokokal artrit ve poliartrit, diğer
M00.8 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı
M00.9 Piyojenik artrit, ajanın belirlenmediği
M01* Eklem enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter
M01.0* Meningokokal artrit (A39.8†)
M01.1* Tüberküloz artrit (A18.0†)
M01.2* Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†)
M01.3* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M01.4* Kızamıkçık artriti (B06.8†)
M01.5* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda
M01.6* Artrit, mikozlarda (B35-B49†)
M01.8* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M02 Reaktif artropatiler
M02.0 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası
M02.1 Postdizanterik artropati
M02.2 Postimmünizasyon artropatisi
M02.3 Reiter hastalığı
M02.8 Reaktif artropatiler, diğer
M02.9 Reaktif artropati, tanımlanmamış
M03* Postenfektif ve reaktif artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.0* Postmeningokokal artrit (A39.8†)
M03.1* Postenfektif artropati, sifilizde
M03.2* Postenfeksiyöz diğer artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.6* Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M05 Seropozitif romatoid artrit
M05.0 Felty sendromu
M05.1† Romatoid akciğer hastalığı (J99.0*)
M05.2 Romatoid vaskülit
M05.3† Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte
M05.8 Seropozitif romatoid artrit, diğer
M05.9 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış
M06 Romatoid artrit, diğer
M06.0 Seronegatif romatoid artrit
M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı
M06.2 Romatoid bursit
M06.3 Romatoid nodül
M06.4 Enflamatuvar poliartropati
M06.8 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış
M06.9 Romatoid artrit, tanımlanmamış
M07* Psoriatik ve enteropatik artropatiler
M07.0* Distal interfalangeal psoriatik artropati (L40.5†)
M07.1* Artritis mutilans (L40.5†)
M07.2* Psoriatik spondilit (L40.5†)
M07.3* Psoriatik artropatiler, diğer (L40.5†)
M07.4* Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†)
M07.5* Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†)
M07.6* Enteropatik artropatiler, diğer
M08 Juvenil artrit
M08.0 Juvenil romatoid artrit
M08.1 Juvenil ankilozan spondilit
M08.2 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı
M08.3 Juvenil poliartrit (seronegatif)
M08.4 Pausiartiküler juvenil artrit
M08.8 Juvenil artrit, diğer
M08.9 Juvenil artrit, tanımlanmamış
M09* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M09.0* Juvenil artrit, psoriaziste (L40.5†)
M09.1* Juvenil artrit, Crohn hastalığında [regional enterit] (K50.-†)
M09.2* Juvenil artrit, ülseratif kolitte (K51.-†)
M09.8* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M10 Gut
M10.0 Gut, idiopatik
M10.1 Gut, kurşuna bağlı
M10.2 Gut, ilaca bağlı
M10.3 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı
M10.4 Gut, diğer sekonder
M10.9 Gut, tanımlanmamış
M11 Kristal artropatileri, diğer
M11.0 Hidroksiapatit depo hastalığı
M11.1 Ailesel kondrokalsinoz
M11.2 Kondrokalsinoz, diğer
M11.8 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış
M11.9 Kristal artropati, tanımlanmamış
M12 Artropatiler diğer, tanımlanmış
M12.0 Kronik postromatik artropati [jaccoud]
M12.1 Kaschin-Beck hastalığı
M12.2 Villonodüler sinovit (pigmente)
M12.3 Palindromik romatizm
M12.4 İntermittan hidrartroz
M12.5 Travmatik artropati
M12.8 Artropatiler diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış
M13 Artrit, diğer
M13.0 Poliartrit, tanımlanmamış
M13.1 Monoartrit, başka yerde sınıflanmamış
M13.8 Artritler diğer, tanımlanmış
M13.9 Artrit, tanımlanmamış
M14* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M14.0* Gut artropatisi enzim defekti ve diğer kalıtsal bozukluklara bağlı
M14.1* Kristal artropati, diğer metabolik bozukluklarda
M14.2* Diyabetik artropati (E10-E14† genel dördüncü karakter.6 ile)
M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†)
M14.4* Artropati, amiloidozda (E85.-†)
M14.5* Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda
M14.6* Nöropatik artropati
M14.8* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M15 Poliartroz
M15.0 Primer yaygın (osteo)artroz
M15.1 Heberden nodülleri (artropati ile)
M15.2 Bouchard nodülleri (artropati ile)
M15.3 Sekonder multipl artroz
M15.4 Eroziv (osteo) artroz
M15.8 Poliartroz, diğer
M15.9 Poliartroz, tanımlanmamış
M16 Koksartroz [kalça artrozu]
M16.0 Primer koksartroz, bilateral
M16.1 Primer koksartroz, diğer
M16.2 Koksartroz, displazi sonucu, bilateral
M16.3 Displastik koksartroz, diğer
M16.4 Posttravmatik koksartroz, bilateral
M16.5 Posttravmatik koksartroz, diğer
M16.6 Sekonder koksartroz, bilateral, diğer
M16.7 Sekonder koksartroz, diğer
M16.9 Koksartroz, tanımlanmamış
M17 Gonartroz [diz ekleminin artrozu]
M17.0 Primer gonartroz, bilateral
M17.1 Primer gonartroz, diğer
M17.2 Posttravmatik gonartroz, bilateral
M17.3 Posttravmatik gonartroz, diğer
M17.4 Sekonder gonartroz, bilateral, diğer
M17.5 Sekonder gonartroz, diğer
M17.9 Gonartroz, tanımlanmamış
M18 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu
M18.0 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, bilateral
M18.1 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, diğer
M18.2 Posttravmatik birinci karpometakarpal eklemin artrozu, bilateral
M18.3 Birinci karpometakarpal eklemin diğer posttravmatik artrozu
M18.4 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu, bilateral
M18.5 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu
M18.9 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu, tanımlanmamış
M19 Artrozlar, diğer
M19.0 Eklemlerin primer artrozu, diğer
M19.1 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer
M19.2 Eklemlerin sekonder artrozu, diğer
M19.8 Artrozlar diğer, tanımlanmış
M19.9 Artroz, tanımlanmamış
M20 Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri
M20.0 Parmak (lar)ın deformitesi
M20.1 Halluks valgus (kazanılmış)
M20.2 Halluks rijidus
M20.3 Ayak parmaklarının diğer deformitesi (kazanılmış)
M20.4 Çekiç parmak(lar) (kazanılmış), diğer
M20.5 Ayak başparmak(lar)ının diğer deformiteleri (kazanılmış)
M21 Ekstremitelerin diğer kazanılmış deformiteleri
M21.0 Valgus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış
M21.1 Varus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış
M21.2 Fleksiyon deformitesi
M21.3 Bilek veya ayak düşmesi (kazanılmış)
M21.4 Düz taban [pes planus] (kazanılmış)
M21.5 Kazanılmış pençe el, çomak el, pençe ayak ve çomak ayak
M21.6 Diz ve ayağın diğer kazanılmış deformiteleri
M21.7 Eşit uzunlukta olmayan ekstremite (kazanılmış)
M21.8 Ekstremitelerin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri
M21.9 Ekstremitelerin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış
M22 Patella bozuklukları
M22.0 Patellanın rekürren dislokasyonu
M22.1 Patellanın rekürren sublüksasyonu
M22.2 Patellofemoral bozukluklar
M22.3 Patellanın diğer yerleşim bozuklukları
M22.4 Kondromalazia patella
M22.8 Patellanın diğer bozuklukları
M22.9 Patellanın bozukluğu, tanımlanmamış
M23 Dizin iç bozukluğu
M23.0 Kistik menisküs
M23.1 Diskoid menisküs (konjenital)
M23.2 Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı
M23.3 Diğer menisküs yerleşim bozuklukları
M23.4 Diz ekleminde serbest cisim
M23.5 Dizin kronik instabilitesi
M23.6 Dizin bağ(lar)nın diğer spontan parçalanması
M23.8 Dizin diğer iç yerleşim bozuklukları
M23.9 Dizin iç yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış
M24 Özel eklem bozuklukları, diğer
M24.0 Eklem içinde serbest cisim
M24.1 Artiküler kıkırdak diğer bozuklukları
M24.2 Ligamentlerin bozukluğu
M24.3 Eklemlerin patolojik dislokasyon ve sublüksasyonu, başka yerde sınıflanmamış
M24.4 Eklemin rekürren dislokasyon ve sublüksasyonu
M24.5 Eklemin kontraktürü
M24.6 Eklemin ankilozu
M24.7 Protrusio acetabuli
M24.8 Eklem yerleşim bozuklukları diğer özel, başka yerde sınıflanmamış
M24.9 Eklem yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış
M25 Eklem diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M25.0 Hemartroz
M25.1 Eklemin fistülü
M25.2 Sarsak (flail) eklem
M25.3 Eklemin diğer instabilitesi
M25.4 Eklem effüzyonu
M25.5 Eklem ağrısı
M25.6 Eklemin sertliği, başka yerde sınıflanmamış
M25.7 Osteofit
M25.8 Diğer tanımlanmış eklem bozuklukları
M25.9 Eklem bozuklukları, tanımlanmamış
M30 Poliarterit nodoza ve ilişkili durumlar
M30.0 Poliarteritis nodoza
M30.1 Poliarteritis, akciğer tutulumu ile [Churg-Strauss]
M30.2 Juvenil poliarteritis
M30.3 Mukokutanöz lenf nodu sendromu [Kawasaki]
M30.8 Poliarteritis nodoza ile ilişkili diğer durumlar
M31 Nekrotizan vaskülopatiler, diğer
M31.0 Hipersensitivite anjiit
M31.1 Trombotik mikroanjiopati
M31.2 Letal midline granülom
M31.3 Wegener granülomatozu
M31.4 Aortik ark sendromu [Takayasu]
M31.5 Dev hücreli arterit, polimyalji romatika ile birlikte
M31.6 Dev hücreli arterit, diğer
M31.8 Nekrotizan vaskülopatiler diğer, tanımlanmış
M31.9 Nekrotizan vaskülopati, tanımlanmamış
M32 Sistemik lupus eritematozus
M32.0 Sistemik lupus eritematozus, ilaca bağlı
M32.1†* Sistemik lupus eritematozus, organ veya sistem tutulumu ile
M32.8 Sistemik lupus eritematozusun diğer formları
M32.9 Sistemik lupus eritematozus, tanımlanmamış
M33 Dermatopolimiyozit
M33.0 Juvenil dermatomiyozit
M33.1 Dermatomiyozit, diğer
M33.2 Polimiyozit
M33.9 Dermatopolimiyozit, tanımlanmamış
M34 Sistemik skleroz
M34.0 Progressif sistemik sklerozis
M34.1 CR(E)ST sendromu
M34.2 Sistemik sklerozis, ilaç ve kimyasal maddelere bağlı
M34.8 Sistemik sklerozun diğer formları
M34.9 Sistemik sklerozis, tanımlanmamış
M35 Bağ dokusunun diğer sistemik tutulumu
M35.0 Sikka sendromu [Sjögren]
M35.1 Overlap sendromları, diğer
M35.2 Behçet hastalığı
M35.3 Polimiyalji romatika
M35.4 Diffüz (eozinofilik) fasiit
M35.5 Multifokal fibrosklerozis
M35.6 Relapsing pannikulit [Wever-Christian]
M35.7 Hipermobilite sendromu
M35.8 Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumu
M35.9 Bağ dokusunun sistemik tutulumu, tanımlanmamış
M36* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M36.0* Dermato(poli)miyozit, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M36.1* Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M36.2* Hemofilik artropati (D66-D68†)
M36.3* Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†)
M36.4* Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında
M36.8* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M40 Kifoz ve lordoz
M40.0 Postural kifoz
M40.1 Sekonder kifoz, diğer
M40.2 Kifoz diğer ve tanımlanmamış
M40.3 Düz sırt sendromu
M40.4 Postüral lordoz
M40.5 Lordoz, tanımlanmamış
M41 Skolyoz
M41.0 İnfantil idiopatik skolyoz
M41.1 Juvenil ve adölesan idiopatik skolyoz
M41.2 İdiopatik skolyoz, diğer
M41.3 Torakojenik skolyoz
M41.4 Nöromusküler skolyoz
M41.5 Sekonder skolyoz, diğer
M41.8 Skolyozun diğer formları
M41.9 Skolyoz, tanımlanmamış
M42 Spinal osteokondroz
M42.0 Vertebranın juvenil osteokondrozu
M42.1 Vertebranın erişkin osteokondrozu
M42.9 Spinal osteokondroz, tanımlanmamış
M43 Deformiteli dorsopatiler, diğer
M43.0 Spondiloliz
M43.1 Spondilolistezis
M43.2 Vertebra füzyonu, diğer
M43.3 Rekürren atlantoaksial sublüksasyon, myelopati ile
M43.4 Atlantoaksial sublüksasyon diğer rekürren
M43.5 Vertebral sublüksasyon diğer, rekürren
M43.6 Tortikollis
M43.8 Deformasyonlu dorsopatiler diğer tanımlanmış
M43.9 Deformiteli dorsopati, tanımlanmamış
M45 Ankilozan spondilit
M45.0 Ankilozan spondilit, birden fazla yerde
M45.1 Ankilozan spondilit, oksipito-atlanto-aksial bölge
M45.2 Ankilozan spondilit, servikal bölge
M45.3 Ankilozan spondilit, servikotorasik bölge
M45.4 Ankilozan spondilit, torasik bölge
M45.5 Ankilozan spondilit, torakolomber bölge
M45.6 Ankilozan spondilit,  lomber bölge
M45.7 Ankilozan spondilit, lumbosakral bölge
M45.8 Ankilozan spondilit, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M45.9 Ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış
M46 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer
M46.0 Spinal entezopati
M46.1 Sakroiliit, başka yerde sınıflanmamış
M46.2 Vertebranın osteomyeliti
M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik)
M46.4 Dissit, tanımlanmamış
M46.5 Enfektif spondilopatiler, diğer
M46.8 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış
M46.9 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış
M47 Spondilozis
M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)
M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile
M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile
M47.8 Spondiloz, diğer
M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış
M48 Spondilopatiler, diğer
M48.0 Spinal stenoz
M48.1 Ankilozan hiperostoz [forestier]
M48.2 Öpüşen vertebra
M48.3 Travmatik spondilopati
M48.4 Vertebranın yorgunluk kırığı
M48.5 Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmamış
M48.8 Spondilopatiler diğer, tanımlanmamış
M48.9 Spondilopati, tanımlanmamış
M49* Spondilopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M49.0* Vertebra tüberkülozu (A18.0†)
M49.1* Brusella spondiliti (A23.-†)
M49.2* Enterobakteriyel spondilit (A01-A04†)
M49.3* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M49.4* Nöropatik spondilopati
M49.5* Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M49.8* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M50 Servikal disk bozuklukları
M50.0† Servikal disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
M50.1 Servikal disk bozuklukları, radikülopati ile
M50.2 Servikal disk yer değişimi, diğer
M50.3 Servikal disk dejenerasyonu, diğer
M50.8 Servikal disk bozuklukları, diğer
M50.9 Servikal disk bozukluğu, tanımlanmamış
M51 İntervertebral disk bozuklukları, diğer
M51.0† Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile
M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış
M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış
M51.4 Schmorl nodülleri
M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmamış
M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış
M53 Dorsopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
M53.0 Servikokranial sendrom
M53.1 Servikobrakial sendrom
M53.2 Spinal instabiliteler
M53.3 Sakrokoksigeal bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M53.8 Dorsopatiler diğer, tanımlanmış
M53.9 Dorsopati, tanımlanmamış
M54 Dorsalji
M54.0 Pannikülit, sırt ve boyun bölgesini etkileyen
M54.1 Radikülopati
M54.2 Boyun ağrısı
M54.3 Siyatik
M54.4 Lumbago, siyatik ile
M54.5 Bel ağrısı
M54.6 Torasik vertebrada ağrı
M54.8 Dorsalji, diğer
M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış
M60 Miyozit
M60.0 Enfektif miyozit
M60.1 İntertisiyel miyozit
M60.2 Yumuşak dokuda yabancı cisim granülomu, başka yerde sınıflanmamış
M60.8 Miyozit, diğer
M60.9 Miyozit, tanımlanmamış
M61 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu
M61.0 Miyozitis ossifikans, travmatik
M61.1 Miyozitis ossifikans, progressif
M61.2 Kasın paralitik kalsifikasyon ve ossifikasyonu
M61.3 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu, yanıklar ile
M61.4 Kasın diğer kalsifikasyonu
M61.5 Kasın diğer ossifikasyonu
M61.9 Kasın kalsifikasyon ve ossifikasyonu, tanımlanmamış
M62 Kasın diğer bozuklukları
M62.0 Kasın diastazı
M62.1 Kasın diğer rüptürü (travmatik olmayan)
M62.2 Kasın iskemik enfarktüsü
M62.3 İmmobilite sendromu (paraplejik)
M62.4 Kasın kontraktürü
M62.5 Kas harabiyeti ve atrofisi, başka yerde sınıflanmamış
M62.6 Kas zorlanması (muscular strain)
M62.8 Kasın diğer tanımlanmış bozuklukları
M62.9 Kas bozukluğu, tanımlanmamış
M63* Kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M63.0* Miyozit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M63.1* Miyozit, başka yerde sınıflanmış protozoal ve paraziter hastalıklarda
M63.2* Miyozit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıklarda
M63.3* Miyozit, sarkoidozisde (D86.8†)
M63.8* Kasın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M65 Sinovit ve tenosinovit
M65.0 Tendon kılıfının apsesi
M65.1 Enfektif (teno) sinovit, diğer
M65.2 Kalsifik tendinit
M65.3 Tetik parmak
M65.4 Radial stiloid tenosinovit [de Quervain]
M65.8 Sinovit ve tenosinovit, diğer
M65.9 Sinovit ve tenosinovit, tanımlanmamış
M66 Sinovya ve tendonun spontan rüptürü
M66.0 Popliteal kist rüptürü
M66.1 Sinovya rüptürü
M66.2 Ekstensor tendonların spontan rüptürü
M66.3 Fleksor tendonların spontan rüptürü
M66.4 Tendonların diğer spontan rüptürü
M66.5 Tendonun tanımlanmamış spontan rüptürü
M67 Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları
M67.0 Kısa aşil tendonu (kazanılmış)
M67.1 Tendonun (kılıf) diğer kontraktürü
M67.2 Sinovyal hipertrofi, başka yerde sınıflanmamış
M67.3 Geçici sinovit
M67.4 Ganglion
M67.8 Sinovya ve tendonun diğer tanımlanmış bozuklukları
M67.9 Sinovya ve tendonun bozukluğu, tanımlanmamış
M68* Sinovya ve tendonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M68.0* Sinovit ve tenosinovit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M68.8* Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M70 Yumuşak doku bozuklukları, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M70.0 El ve bileğin kronik krepitan sinoviti
M70.1 Elin bursiti
M70.2 Olekranon bursiti
M70.3 Bilek bursiti, diğer
M70.4 Prepatellar bursit
M70.5 Dizin diğer bursiti
M70.6 Trokanterik bursit
M70.7 Kalçanın diğer bursiti
M70.8 Yumuşak doku bozuklukları, diğer, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M70.9 Yumuşak doku bozukluğu tanımlanmamış, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M71 Bursopatiler, diğer
M71.0 Bursa apsesi
M71.1 Enfektif bursit, diğer
M71.2 Popliteal boşluğun sinovial kisti [Baker]
M71.3 Diğer bursal kist
M71.4 Bursada kalsiyum depoziti
M71.5 Diğer bursit, başka yerde sınıflandırılmamış
M71.8 Bursopatiler diğer, tanımlanmış
M71.9 Bursopati, tanımlanmamış
M72 Fibroblastik bozukluklar
M72.0 Palmar fasial fibromatozis [Dupuytren]
M72.1 Knukle pads
M72.2 Plantar fasial fibromatozis
M72.3 Nodüler fasiit
M72.4 Psödosarkomatöz fibromatozis
M72.5 Fasiit, başka yerde sınıflanmamış
M72.8 Fibroblastik bozukluklar, diğer
M72.9 Fibroblastik bozukluk, tanımlanmamış
M73* Yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M73.0* Gonokokkal bursit (A54.4†)
M73.1* Sifilitik bursit (A52.7†)
M73.8* Yumuşak doku bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M75 Omuz lezyonları
M75.0 Omuzun adezif kapsüliti
M75.1 Rotator kuf sendromu
M75.2 Bisipital tendinit
M75.3 Omuzun kalsifik tendiniti
M75.4 Omuzun darbe sendromu
M75.5 Omuzun bursiti
M75.8 Omuz lezyonları, diğer
M75.9 Omuz lezyonu, tanımlanmamış
M76 Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç
M76.0 Gluteal tendinit
M76.1 Psoas tendiniti
M76.2 İliak krest spuru
M76.3 İliotibial band sendromu
M76.4 Tibial kollateral bursit [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Patellar tendinit
M76.6 Aşil tendiniti
M76.7 Peroneal tendinit
M76.8 Alt ekstremitenin diğer enteropatileri, ayak hariç
M76.9 Alt ekstremitenin entezopatisi, tanımlanmamış
M77 Entezopatiler, diğer
M77.0 Medial epikondilit
M77.1 Lateral epikondilit
M77.2 El bileğinin periartriti
M77.3 Kalkaneal spur
M77.4 Metatarsalji
M77.5 Ayağın diğer entezopatisi
M77.8 Entezopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
M77.9 Entezopati, tanımlanmamış
M79 Diğer yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M79.0 Romatizma, tanımlanmamış
M79.1 Miyalji
M79.2 Nöralji ve nörit, tanımlanmamış
M79.3 Pannikülit, tanımlanmamış
M79.4 Yağ yastığının hipertrofisi (infrapatellar)
M79.5 Rezidüel yabancı cisim, yumuşak dokuda
M79.6 Ekstremite ağrısı
M79.8 Yumuşak doku bozuklukları diğer, tanımlanmış
M79.9 Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış
M80 Osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.0 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.1 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.2 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.4 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.5 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.8 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile
M80.9 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile
M81 Osteoporoz, patolojik kırıksız
M81.0 Postmenapozal osteoporoz
M81.1 Postooforektomi osteoporozu
M81.2 Kötü kullanım osteoporozu
M81.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu
M81.4 İlaca bağlı osteoporoz
M81.5 İdiopatik osteoporoz
M81.6 Lokalize osteoporoz [Lequesne]
M81.8 Osteoporoz, diğer
M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış
M82* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M82.0* Osteoporoz, multipl myelomda (C90.0†)
M82.1* Osteoporoz, endokrin bozukluklarda (E00-E34†)
M82.8* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M83 Erişkin osteomalazi
M83.0 Puerperal osteomalazi
M83.1 Senil osteomalazi
M83.2 Yetişkin osteomalazisi, malabsorbsiyona bağlı
M83.3 Erişkin osteomalazisi, malnütrisyona bağlı
M83.4 Alüminyum kemik hastalığı
M83.5 Osteomalazi, erişkinlerde diğer, ilaca bağlı
M83.8 Erişkin osteomalazisi, diğer
M83.9 Erişkin osteomalazisi, tanımlanmamış
M84 Kemik bütünlüğü bozuklukları
M84.0 Kırığın yanlış kaynaması
M84.1 Kırığın kaynamaması [psödoartroz]
M84.2 Kırığın gecikmiş kaynaması
M84.3 Stres kırığı
M84.4 Patolojik kırık
M84.8 Kemik bütünlüğünün diğer bozuklukları
M84.9 Kemik bütünlüğünün bozukluğu, tanımlanmamış
M85 Kemik dansitesi ve yapısının diğer bozuklukları
M85.0 Fibröz displazi (monostotik)
M85.1 Skeletal fluorozis
M85.2 Kafa kemiklerinin hiperostozu
M85.3 Osteitis kondensans
M85.4 Soliter kemik kisti
M85.5 Anevrizmal kemik kisti
M85.6 Kemiğin diğer kistleri
M85.8 Kemik dansite ve yapısının diğer tanımlanmış bozuklukları
M85.9 Kemik dansite ve yapı bozuklukları,  tanımlanmamış
M86 Osteomyelit
M86.0 Akut hematojen osteomyelit
M86.1 Akut osteomyelit, diğer
M86.2 Subakut osteomyelit
M86.3 Kronik multifokal osteomyelit
M86.4 Kronik osteomyelit, direne sinüs ile
M86.5 Kronik hematojenöz osteomyelit, diğer
M86.6 Kronik osteomyelit, diğer
M86.8 Osteomyelit, diğer
M86.9 Osteomyelit, tanımlanmamış
M87 Osteonekroz
M87.0 Kemiğin idiopatik aseptik nekrozu
M87.1 Osteonekroz, ilaçlara bağlı
M87.2 Osteonekroz, geçirilmiş travmaya bağlı
M87.3 Sekonder osteonekroz, diğer
M87.8 Osteonekroz, diğer
M87.9 Osteonekroz, tanımlanmamış
M88 Kemiğin paget hastalığı [osteitis deformans]
M88.0 Kafa kemiklerinin paget hastalığı
M88.8 Kemiklerin paget hastalığı, diğer
M88.9 Kemiğin paget hastalığı, tanımlanmamış
M89 Kemiğin diğer bozuklukları
M89.0 Algonörodistrofi
M89.1 Epifizial durma
M89.2 Kemiğin gelişim ve büyümesinin diğer bozuklukları
M89.3 Kemiğin hipertrofisi
M89.4 Hipertrofik osteoartropati, diğer
M89.5 Osteoliz
M89.6 Osteopati, poliomyelitten sonra
M89.8 Kemiğin diğer tanımlanmış bozuklukları
M89.9 Kemiğin bozuklukları, tanımlanmamış
M90* Osteopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M90.0* Kemik tüberkülozu (A18.0†)
M90.1* Periostit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
M90.2* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
M90.3* Osteonekroz, kaisson hastalığında (T70.3†)
M90.4* Osteonekroz, hemoglobinopatiye bağlı (D50-D64†)
M90.5* Osteonekroz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M90.6* Osteit deformans, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M90.7* Kemik kırığı, neoplastik hastalıkta (C00-D48†)
M90.8* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M91 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu
M91.0 Pelvisin juvenil osteokondrozu
M91.1 Femur başının juvenil osteokondrozu [Legg-Calve-Perthes]
M91.2 Koksa plana
M91.3 Psödokoksalji
M91.8 Kalça ve pelvisin diğer juvenil osteokondrozisi
M91.9 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu, tanımlanmamış
M92 Juvenil osteokondroz, diğer
M92.0 Humerusun juvenil osteokondrozu
M92.1 Radius ve ulnanın juvenil osteokondrozu
M92.2 Elin juvenil osteokondrozu
M92.3 Üst ekstremitenin juvenil osteokondrozu, diğer
M92.4 Patellanın juvenil osteokondrozu
M92.5 Tibia ve fibulanın juvenil osteokondrozu
M92.6 Tarsusun juvenil osteokondrozu
M92.7 Metatarsusun juvenil osteokondrozu
M92.8 Juvenil osteokondroz, diğer, tanımlanmış
M92.9 Juvenil osteokondroz, tanımlanmamış
M93 Osteokondropatiler, diğer
M93.0 Kayan üst femoral epifiz (travmatik olmayan)
M93.1 Yetişkin Kienböck hastalığı
M93.2 Osteokondrit dissekans
M93.8 Osteokondropatiler diğer, tanımlanmış
M93.9 Osteokondropati, tanımlanmamış
M94 Kıkırdağın diğer bozuklukları
M94.0 Kondrokostal bileşke sendromu [Tietze]
M94.1 Relapsing polikondrit
M94.2 Kondromalazi
M94.3 Kondroliz
M94.8 Kıkırdağın diğer tanımlanmış bozuklukları
M94.9 Kıkırdağın bozuklukları, tanımlanmamış
M95 Kas iskelet sistemi ve bağ dokusunun kazanılmış deformiteleri, diğer
M95.0 Burnun kazanılmış deformitesi
M95.1 Karnı bahar kulak
M95.2 Başın diğer kazanılmış deformiteleri
M95.3 Boynun kazanılmış deformitesi
M95.4 Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi
M95.5 Pelvisin kazanılmış deformitesi
M95.8 Kas iskelet sisteminin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri
M95.9 Kas iskelet sisteminin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış
M96 Kas iskelet sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M96.0 Psödoartroz, füzyon veya artrodezden sonra
M96.1 Postlaminektomi sendromu, başka yerde sınıflanmamış
M96.2 Postradyasyon kifozu
M96.3 Postlaminektomi kifozu
M96.4 Girişim sonrası lordoz
M96.5 Postradyasyon skolyozu
M96.6 Kemik kırığı, ortopedik implant eklem protezi veya kemik plağı takılmasını takiben
M96.8 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, diğer
M96.9 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, tanımlanmamış
M99 Biomekanik lezyonlar, başka yerde sınıflanmamış
M99.0 Segmental ve somatik disfonksiyon
M99.1 Sublüksasyon kompleks (vertebral)
M99.2 Nöral kanalın sublüksasyon stenozu
M99.3 Nöral kanalın osseöz stenozu
M99.4 Nöral kanalın bağ dokusu stenozu
M99.5 Nöral kanalın intervertebral disk stenozu
M99.6 İntervertebral foraminanın osseöz ve sublüksasyon stenozu
M99.7 İntervertebral foraminanın bağ dokusu ve disk stenozu
M99.8 Biomekanik lezyonlar, diğer
M99.9 Biomekanik lezyon, tanımlanmamış
N00 Akut nefritik sendrom
N00.0 Akut nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N00.1 Akut nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N00.2 Akut nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N00.3 Akut nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N00.4 Akut nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N00.5 Akut nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N00.6 Akut nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N00.7 Akut nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N00.8 Akut nefritik sendrom, diğer
N00.9 Akut nefritik sendrom, tanımlanmamış
N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom
N01.0 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N01.1 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N01.2 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N01.3 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N01.4 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N01.5 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N01.6 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N01.7 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N01.8 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diğer
N01.9 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, tanımlanmamış
N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri
N02.0 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, minör glomerüler anormallikle
N02.1 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N02.2 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N02.3 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N02.4 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N02.5 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N02.6 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, dens depozit hastalığı ile
N02.7 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N02.8 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diğer
N02.9 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, tanımlanmamış
N03 Kronik nefritik sendrom
N03.0 Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N03.1 Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N03.2 Kronik nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N03.3 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N03.4 Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N03.5 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N03.6 Kronik nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N03.7 Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N03.8 Kronik nefritik sendrom, diğer
N03.9 Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış
N04 Nefrotik sendrom
N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N04.6 Nefrotik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N05.0 Nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N05.1 Nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N05.2 Nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N05.3 Nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N05.4 Nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N05.5 Nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N05.6 Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N05.7 Nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N05.8 Nefritik sendrom, diğer
N05.9 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile
N06.0 İzole proteinüri, minör glomerüler anormallikle
N06.1 İzole proteinüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N06.2 İzole proteinüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N06.3 İzole proteinüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N06.4 İzole proteinüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N06.5 İzole proteinüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N06.6 İzole proteinüri, dens depozit hastalığı ile
N06.7 İzole proteinüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N06.8 İzole proteinüri, diğer
N06.9 İzole proteinüri, tanımlanmamış
N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N07.0 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, minör glomerüler anormallikle
N07.1 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N07.2 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz memranöz glomerülonefritle
N07.3 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezenşimal proliferatif
N07.4 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz endokapiller proliferatif
N07.5 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N07.6 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, dens depozit hastalığı ile
N07.7 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz kresentik glomerülonefritle
N07.8